Показалец 
 Пълен текст 
Пълен протокол на разискванията
Сряда, 16 февруари 2011 г. - Страсбург Версия ОВ

Обяснение на вот
MPphoto
 
 

Внесен текст : A7-0148/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. – (PT) докладът се основава на предложението на Комисията, насочено към предотвратяване на въвеждането на фалшифицирани лекарствени продукти в мрежата за доставки, като привлича вниманието върху нарастващата тревога на европейците: качеството и безопасността на използваните от тях продукти. Трябва да подчертаем положителния ефект от това предложение, което насърчава дебата върху толкова важния проблем, с крайната цел да се преборим с фалшифицираните лекарствени продукти. Всъщност фалшифицирането на лекарствени продукти е престъпление, което лишава пациентите от медикаментозното лечение, от което се нуждаят и което уврежда здравето им, като е възможно да предизвиква и тяхната смърт. Основната цел на директивата, както основателно подчерта докладчикът, трябва да бъде опазването на общественото здраве. Тази цел трябва да намери отражение в правното основание на директивата. Освен това ми се струва изключително важно да се предпази мрежата за дистрибуция на лекарствени продукти, като се дадат ясни и точни определения, не само по отношение на обхвата на приложение на директивата, но и на ролите и отговорностите на различните участници в мрежата за доставки: търговци на дребно, дистибутори, брокери. Гласувах в подкрепа на доклада, защото смятам, че е от съществена важност да се насърчават подобни законодателни мерки, за да можем да се справим с нарастващата заплаха за здравето и да подобрим безопасността на пациентите.

 
Правна информация - Политика за поверителност