Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Středa, 16. února 2011 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

Vysvětlení hlasování
MPphoto
 
 

Předložený text : A7-0148/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písemně. – (PT) Tato zpráva je založena na návrhu Komise, jehož cílem je zabraňovat vstupu padělaných léčivých přípravků do dodavatelského řetězce, a obrací tak pozornost k otázce, která mezi Evropany vyvolává rostoucí znepokojení: kvalitě a bezpečnosti léčivých přípravků, které užívají. Měli bychom vyzdvihnout pozitivní dopad tohoto návrhu, který podporuje debatu na klíčové téma, s konečným cílem bojovat proti padělaným léčivům. Ve skutečnosti je padělání léčivých přípravků trestný čin, který odpírá pacientům léčebnou péči, jež potřebují, a poškozuje jejich zdraví, eventuálně může způsobit jejich smrt. Hlavním cílem směrnice, jak zpravodajka správně zdůrazňuje, by měla být ochrana veřejného zdraví. Tento cíl se musí odrazit v právním základu směrnice. Zdá se mi také jako zásadní zabezpečit distribuční síť pro léčivé přípravky tím, že budou stanoveny jasné a přesné definice, nejen ohledně oblasti působnosti směrnice, ale týkající se rovněž rolí a odpovědností různých stran zapojených do dodavatelského řetězce: maloobchodníků, distributorů, zprostředkovatelů. Hlasovala jsem pro, neboť se domnívám, že je důležité podporovat legislativní opatření k této věci, abychom mohli čelit této narůstající hrozbě pro zdraví a zvýšili bezpečnost pacientů.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí