Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Onsdag den 16. februar 2011 - Strasbourg EUT-udgave

Stemmeforklaringer
MPphoto
 
 

Indgiven tekst : A7-0148/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. – (PT) Denne betænkning er baseret på Kommissionens forslag, der har til formål at forhindre, at forfalskede lægemidler tilføres forsyningskæden, og henleder opmærksomheden på et problem, der vækker stigende bekymring blandt europæerne, nemlig kvaliteten og sikkerheden af de lægemidler, de bruger. Vi bør fremhæve den positive effekt af dette forslag, som fremmer en debat om et vigtigt emne med det endelige mål at bekæmpe forfalskede lægemidler. Forfalskning af lægemidler er faktisk en kriminel handling, der forhindrer patienter i at få den nødvendige behandling, og som skader deres helbred med i visse tilfælde døden til følge. Direktivets første og vigtigste mål må være at beskytte folkesundheden, som ordføreren med rette påpeger. Dette mål skal afspejles i direktivets retlige grundlag. Efter min mening er det også afgørende, at vi sikrer distributionsnettet for lægemidler, så der fastlægges klare og præcise definitioner – ikke kun med hensyn til direktivets anvendelse, men også med hensyn til rollerne og ansvarsområderne for de forskellige parter i forsyningskæden, dvs. detailhandlere, distributører og formidlere. Jeg stemte for, da det efter min mening er afgørende, at vi fremmer lovgivning om dette med henblik på at håndtere denne voksende trussel mod sundheden og forbedre patientsikkerheden.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik