Indekss 
 Pilns teksts 
Debates
Trešdiena, 2011. gada 16. februāris - Strasbūra Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"

 Balsojumu skaidrojumi
MPphoto
 
 

Iesniegtais teksts : A7-0148/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), rakstiski. – (PT) Šis ziņojums balstās uz Komisijas priekšlikumu, kura mērķis ir novērst, ka viltotas zāles nonāk piegādes ķēdē, un vērst uzmanību uz jautājumu, kas izraisa aizvien lielākas eiropiešu bažas — jautājumu par to zāļu kvalitāti un drošumu, kuras tie lieto. Mums ir jāuzsver šā priekšlikuma pozitīvais efekts, jo tas ir izraisījis debates par būtiski svarīgu jautājumu, kura galvenais mērķis ir apkarot viltotus medikamentus. Faktiski zāļu viltošana ir noziegums, kas laupa pacientiem vajadzīgo ārstēšanu un bojā viņu veselību, iespējams, pat izsaucot nāvi. Kā referente ir pamatoti norādījusi, direktīvas galvenais mērķis ir sabiedrības veselības aizsardzība. Šim mērķim ir jābūt atspoguļotam direktīvas tiesiskajā pamatā. Man svarīgs šķiet arī uzdevums aizsargāt zāļu izplatīšanas tīklu, nosakot skaidras un precīzas definīcijas ne tikai attiecībā uz direktīvas piemērošanas jomu, bet arī uz dažādo pušu lomu un atbildību, kas iesaistītas apgādes ķēdē — mazumtirgotājiem, izplatītājiem un starpniekiem. Es balsoju „par” šo rezolūciju, jo es uzskatu, ka ir svarīgi sekmēt likumdošanas pasākumu šajā jautājumā, lai novērstu aizvien lielāko veselības apdraudējumu un uzlabotu pacientu drošību.

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika