Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Woensdag 16 februari 2011 - Straatsburg Uitgave PB

Stemverklaringen
MPphoto
 
 

Ingediende tekst : A7-0148/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), schriftelijk. (PT) Dit verslag is gebaseerd op een voorstel van de Commissie dat bedoeld is om te verhinderen dat vervalste geneesmiddelen in de legale distributieketen belanden, en aandacht vraagt voor een probleem dat de Europese burgers steeds meer zorgen baart: de kwaliteit en veiligheid van de geneesmiddelen die zij gebruiken. Benadrukt moet worden dat dit voorstel een positief effect heeft, omdat het de discussie bevordert over een kwestie die van fundamenteel belang is, met als uiteindelijk doel de bestrijding van vervalste geneesmiddelen. Geneesmiddelenvervalsing is een strafrechtelijk vergrijp als gevolg waarvan patiënten de nodige medische behandeling wordt ontzegd; vervalste geneesmiddelen zijn schadelijk voor de gezondheid en hebben soms zelfs dodelijke gevolgen. Zoals de rapporteur stelt, moet de bescherming van de volksgezondheid het hoofddoel van de richtlijn zijn. Dat moet in de rechtsgrondslag van de richtlijn tot uiting komen. Anderzijds lijkt het me van essentieel belang dat de distributieketen voor geneesmiddelen beter afgeschermd wordt en dat er derhalve duidelijke definities worden geformuleerd, niet alleen voor wat betreft het toepassingsgebied, maar ook met betrekking tot de rol en aansprakelijkheid van de diverse spelers in de distributieketen: handelaars, distributeurs en tussenhandelaars. Ik heb voor dit verslag gestemd omdat ik het van fundamenteel belang vind dat er wettelijke maatregelen op dit gebied komen om deze toenemende bedreiging van de gezondheid aan te pakken en om de veiligheid van patiënten beter te waarborgen.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid