Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Środa, 16 lutego 2011 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
MPphoto
 
 

Tekst złożony : A7-0148/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), na piśmie(PT) Sprawozdanie opiera się na wniosku Komisji, którego celem jest zapobieganie wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do łańcucha dystrybucji. Zwrócono w nim uwagę na kwestię, która budzi rosnący niepokój Europejczyków: jakość i bezpieczeństwo stosowanych przez nich produktów leczniczych. Powinniśmy podkreślić pozytywny skutek tego wniosku, który zachęca do debaty na istotny temat. Jego ostatecznym celem jest zwalczanie sfałszowanych produktów leczniczych. W istocie fałszowanie produktów leczniczych jest przestępstwem, które pozbawia pacjentów koniecznego leczenia, szkodzi ich zdrowiu, a nawet może powodować śmierć. Głównym celem dyrektywy, jak słusznie podkreśliła sprawozdawczyni, powinna być ochrona zdrowia publicznego. Cel ten musi znaleźć odzwierciedlenie w podstawie prawnej dyrektywy. Moim zdaniem istotna jest również ochrona sieci dystrybucji produktów leczniczych poprzez wprowadzenie jasnych i precyzyjnych definicji, nie tylko w odniesieniu do zakresu stosowania dyrektywy, lecz również w odniesieniu do ról i obowiązków poszczególnych podmiotów związanych z łańcuchem dystrybucji: detalistów, dystrybutorów, pośredników. Głosowałam za przyjęciem sprawozdania, ponieważ uważam, że istotne jest propagowanie środka legislacyjnego w tej sprawie, aby możliwe było zmierzenie się z rosnącym zagrożeniem dla zdrowia i poprawić bezpieczeństwo pacjentów.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności