Index 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 16 februari 2011 - Strasbourg EUT-utgåva

Röstförklaringar
MPphoto
 
 

Ingiven text : A7-0148/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig.(PT) Detta betänkande bygger på ett kommissionsförslag som syftar till att förhindra införandet av förfalskade läkemedel i distributionskedjan, och som uppmärksammar en fråga som väcker allt större oro hos EU-medborgarna: kvaliteten och säkerheten hos de läkemedelsprodukter som de intar. Vi borde betona den positiva effekten av detta förslag, som främjar en debatt om ett mycket viktigt ämne, med det slutliga målet att bekämpa förfalskade läkemedelsprodukter. Förfalskning av läkemedel är faktiskt ett brott som berövar patienterna den medicinska behandling som de behöver och som skadar deras hälsa, och till och med kan vara livshotande. Direktivets huvudsyfte bör liksom föredraganden med rätta påpekar vara att skydda folkhälsan. Detta mål måste återspeglas i direktivets rättsliga grund. Jag anser också att det är grundläggande att skydda distributionsnätverket för läkemedel, genom att anta tydliga och precisa definitioner, inte bara med avseende på räckvidden för direktivets tillämpning, utan också när det gäller rollen och ansvaret för de olika parterna i distributionskedjan: återförsäljare, distributörer och förmedlare. Jag röstade för texten, eftersom jag anser att det är av grundläggande vikt att främja en lagstiftningsåtgärd om detta för att hantera detta allt större hälsohot och öka patientsäkerheten.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy