Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Сряда, 16 февруари 2011 г. - Страсбург Версия ОВ

Обяснение на вот
MPphoto
 
 

Внесен текст : A7-0025/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Докладът относно адекватни, устойчиви и сигурни европейски пенсионни системи представлява важна стъпка от изпълнението на координационна политика в Европейския съюз. Всъщност макар това да е от компетентността на държавите-членки, пенсионната система е пряко свързана с финансовия пазар, а също така е една от областите, включени в Пакта за стабилност и растеж. Предвид демографските причини, които са известни на всички, възниква необходимост от обмислянето на стратегия, която да увеличи сплотеността и съгласуваността в областта на пенсиите. Трябва да създадем инициативи, които да дефинират по нов начин бъдещето на младите и старите, както и солидарността между поколения и индивиди, като по този начин допринесат за устойчиви, сигурни и адекватни доходи след пенсиониране. Съществуват сериозни разлики между различните пенсионни системи в Европа, но е важно да бъде създадена обща платформа, като определим ясно разделението на отговорностите. По този начин ще бъде възможно да създадем заедно устойчива и сигурна система; съвременна система, която отчита свободата на движение в Европа, която се основава на схващането, че мобилността е от ключово значение, по-специално за по-младите поколения, и разбира се, за ефективен и ефикасен пазар на труда. Подкрепих доклада поради всички тези причини.

 
Правна информация - Политика за поверителност