Rodyklė 
 Visas tekstas 
Diskusijos
Trečiadienis, 2011 m. vasario 16 d. - Strasbūras Tekstas OL

Paaiškinimai dėl balsavimo
MPphoto
 
 

Pateiktas tekstas : A7-0025/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), raštu. (PT) Šis pranešimas dėl adekvačių, tvarių ir saugių Europos pensijų sistemų yra svarbus žingsnis įgyvendinant koordinavimo politiką Europos Sąjungoje. Nors šis klausimas patenka į valstybių narių kompetencijos sritį, pensijų sistema yra tiesiogiai susijusius su finansų rinka, be to, ji yra viena sričių, kurias apima Stabilumo ir augimo paktas. Dėl visiems žinomų demografinių priežasčių būtina apsvarstyti strategiją, kuri padidintų pensijų sanglaudą ir suderinamumą. Turime parengti iniciatyvas, kuriose būtų iš naujo apibrėžta jaunimo ir pagyvenusių žmonių ateitis, taip pat kartų ir tautų solidarumas, taip prisidėdami prie tvarių, saugių ir adekvačių pajamų po išėjimo į pensiją. Esama didelių Europos pensijų sistemų skirtumų, bet reikia sukurti bendrą platformą aiškiai apibrėžiant atsakomybės pasiskirstymą. Taip kartu galėsime sukurti tvarią ir saugią sistemą; modernią sistemą, kurioje būtų pripažįstama judėjimo laisvė Europoje, paremta prielaida, kad judumas yra būtinas, visų pirma, jaunajai kartai ir veiksmingai darbo rinkai. Dėl šių priežasčių balsavau už.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika