Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Woensdag 16 februari 2011 - Straatsburg Uitgave PB

Stemverklaringen
MPphoto
 
 

Ingediende tekst : A7-0025/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), schriftelijk. (PT) Het verslag over adequate, houdbare en zekere pensioenstelsels in Europa is een belangrijk stap bij de invoering van een gecoördineerd beleid op Europees niveau. Ondanks dat de pensioenstelsels onder de bevoegdheid van de lidstaten vallen, zijn zij feitelijk direct verbonden met de financiële markt en tevens vormen zij een van de onderwerpen van het Stabiliteits- en groeipact. Vanwege demografische redenen die iedereen kent, is het noodzakelijk om een strategie te overwegen waarbij de saamhorigheid en samenhang tussen de pensioenen toeneemt. Het is noodzakelijk om initiatieven vast te stellen die de toekomst van jongeren en ouderen opnieuw definiëren, evenals solidariteit tussen de generaties en mensen, en zodoende bijdragen aan een houdbaar, zeker en adequaat pensioen. Er bestaan verschillen tussen de diverse pensioenstelsels in Europa, maar het is belangrijk om een gemeenschappelijk platform te creëren waarbij duidelijk ieders verantwoordelijkheden worden vastgesteld. Op deze manier is het mogelijk om samen een houdbaar en zeker stelsel te creëren, dat het vrije verkeer in Europa erkent en dat is gebaseerd op de veronderstelling dat mobiliteit onmisbaar is, vooral voor jongeren, en noodzakelijk is voor een effectieve en efficiënte arbeidsmarkt. Vanwege al deze redenen heb ik voor dit verslag gestemd.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid