Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 16. februára 2011 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

Vysvetlenia hlasovania
MPphoto
 
 

Predkladaný text : A7-0025/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Táto správa o primeraných, trvalo udržateľných a bezpečných európskych dôchodkových systémoch predstavuje dôležitý krok vo vykonávaní koordinačnej politiky v Európskej únii. Napriek tomu, že to v skutočnosti patrí do právomoci členských štátov, je dôchodkový systém priamo spojený s finančným trhom a je zároveň jednou z oblastí, ktoré zahŕňa Pakt stability a rastu. Z demografických dôvodov, ktoré si všetci uvedomujeme, začína byť potrebné, aby sme zvažovali stratégiu, ktorá zvýši súdržnosť a koherenciu v súvislosti s dôchodkami. Musíme vytvoriť iniciatívy, ktoré nanovo určia budúcnosť mladej aj staršej generácie a solidarity medzi generáciami a ľuďmi, a prispejú tak k udržateľnému, istému a primeranému príjmu po odchode do dôchodku. Medzi rôznymi dôchodkovými zabezpečeniami v Európe sú značné rozdiely, je však dôležité vytvoriť spoločnú platformu pomocou jasného určenia rozdelenia zodpovedností. Týmto spôsobom bude možné spolu vytvoriť udržateľný a bezpečný systém; moderný systém, ktorý uznáva voľný pohyb v Európe, ktorý je založený na predpoklade, že mobilita je nevyhnutná najmä pre mladšie generácie a, samozrejme, pre efektívny a účinný trh práce. Na základe všetkých týchto dôvodov som hlasovala za správu.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia