Rodyklė 
 Visas tekstas 
Diskusijos
Trečiadienis, 2011 m. vasario 16 d. - Strasbūras Tekstas OL

Vengrijos žiniasklaidos įstatymas (diskusijos)
MPphoto
 

  Ivo Belet (PPE). - (NL) Pone pirmininke, man regis, visi sutariame, kad Vengrijos vyriausybė pasielgė teisingai, šiandien išsklaidydama visas abejones ir aiškiai pareikšdama, kad Budapešte veikia laisvoji spauda ir netrūksta žiniasklaidos pliuralizmo.

Laimei, Vengrijai oficialiai pažadėjus Europos Komisijai pritaikyti naująjį žiniasklaidos įstatymą ir ypač suderinti jį su Europos pagrindinių teisių chartijos nuostatomis, buvo išspęsta ši dviprasmiška padėtis.

Vis dėlto, ponios ir ponai, apgailestauju, kad visos diskusijos dėl žiniasklaidos pliuralizmo, atrodo, nuolat įvelkamos į nacionalinių partijų politinių žaidimų rūbą. Mano nuomone, privalome vienareikšmiškai padaryti tam galą. Taip teigdamas manau, kad jūsų, Komisijos nare, naujoji iniciatyva sudaryti žiniasklaidos pliuralizmo klausimų darbo grupę yra puiki ir mes, Parlamento nariai, žinoma, būtume labai laimingi galėdami ją apsvarstyti ir bendradarbiauti su jumis ją įgyvendinant.

Pagaliau tai puiki galimybė įsigilinti į šį klausimą, išsiaiškinti žiniasklaidos pliuralizmo esmę, nesuteikiant diskusijoms nacionaliniu lygmeniu kuriamo emocinio atspalvio. Tai puiki iniciatyva objektyviai ištirti Europos Sąjungos žiniasklaidos struktūrą.

Galiausiai leiskite man aiškiai pareikšti dar vieną dalyką: mano nuomone, Europos žiniasklaidos reguliavimo teisėkūros iniciatyva, kurios kai kurie jūsų šiame Parlamente reikalausite rytoj, reiškia visiškai netinkamą požiūrį ir manau, Komisijos nare, kad šiuo klausimu mus palaikysite.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika