Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 16 февруари 2011 г. - СтрасбургВерсия ОВ
 1.Откриване на заседанието
 2.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)
 3.Тълкуване на Правилника за дейността
 4.Доклад относно напредъка, осъществен от Хърватия през 2010 г. (разискване)
 5.Европа „2020“ – Насоки за политиките за заетост на държавите-членки – Прилагането на насоките за политиките за заетост на държавите-членки (разискване)
 6.Време за гласуване
  6.1.Фалшифицирани лекарствени продукти (A7-0148/2010, Marisa Matias) (гласуване)
  6.2.Практически аспекти на преразглеждането на инструментите на ЕС за оказване на подкрепа за финансирането на МСП през следващия програмен период (B7-0096/2011) (гласуване)
  6.3.Към адекватни, устойчиви и сигурни европейски пенсионни системи (A7-0025/2011, Ria Oomen-Ruijten) (гласуване)
  6.4.Доклад относно напредъка, осъществен от Хърватия през 2010 г. (B7-0094/2011) (гласуване)
 7.Обяснение на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Европейска гражданска инициатива (подписване на актове)
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Покачване на цените на хранителните продукти (разискване)
 12.Положението в Египет (разискване)
 13.Правото в областта на средствата за масово осведомяване в Унгария (разискване)
 14.Споразумение за свободна търговия между ЕС и Република Корея (разискване)
 15.Състав на междупарламентарните делегации: вж. протокола
 16.Време за въпроси (въпроси към Съвета)
 17.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 18.Закриване на заседанието
Разисквания
Версия ОВ (1597 kb)
 
Разисквания
Версия ОВ (3550 kb)
Правна информация - Политика за поверителност