Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Středa, 16. února 2011 - ŠtrasburkVydání Úř. věst.
 1.Zahájení zasedání
 2.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu): viz zápis
 3.Výklad jednacího řádu
 4.Zpráva o pokroku Chorvatska za rok 2010 (rozprava)
 5.Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států – Evropa 2020 – Provádění hlavních směrů politik zaměstnanosti členských států (rozprava)
 6.Hlasování
  6.1.Padělání léčivých přípravků (A7-0148/2010, Marisa Matias) (hlasování)
  6.2.Praktické aspekty revize nástrojů EU na podporu financování malých a středních podniků v příštím programovém období (B7-0096/2011) (hlasování)
  6.3.Přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchodové systémy v Evropě (A7-0025/2011, Ria Oomen-Ruijten) (hlasování)
  6.4.Zpráva o pokroku Chorvatska za rok 2010 (B7-0094/2011) (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 9.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem
 10.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 11.Rostoucí ceny potravin (rozprava)
 12.Situace v Egyptě (rozprava)
 13.Mediální zákon v Maďarsku (rozprava)
 14.Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Korejskou republikou (rozprava)
 15.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 16.Doba vyhrazená pro otázky (otázky Radě)
 17.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 18.Ukončení zasedání
Rozpravy
Vydání Úř. věst. (1008 kb)
 
Rozpravy
Vydání Úř. věst. (3888 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí