Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 16. veebruar 2011 - StrasbourgEÜT väljaanne
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88) vt protokoll
 3.Kodukorra tõlgendamine
 4.Horvaatia 2010. aasta eduaruanne (arutelu)
 5.Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised – Euroopa 2020 – Liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste rakendamine (arutelu)
 6.Hääletused
  6.1.Võltsitud ravimid (A7-0148/2010, Marisa Matias) (hääletus)
  6.2.VKEde rahastamist toetavate ELi vahendite läbivaatamise praktilised küsimused seoses järgmise programmiperioodiga (B7-0096/2011) (hääletus)
  6.3.Piisav, jätkusuutlik ja kindel Euroopa pensionisüsteem (A7-0025/2011, Ria Oomen-Ruijten) (hääletus)
  6.4.Horvaatia 2010. aasta eduaruanne (B7-0094/2011) (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 9.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 11.Toiduainete hinnatõus (arutelu)
 12.Olukord Egiptuses (arutelu)
 13.Ungari meediaseadus (arutelu)
 14.ELi ja Korea Vabariigi vabakaubandusleping (arutelu)
 15.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 16.Infotund (küsimused nõukogule)
 17.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 18.Istungi lõpp
Arutelud
EÜT väljaanne (919 kb)
 
Arutelud
EÜT väljaanne (3637 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika