Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Trešdiena, 2011. gada 16. februāris - StrasbūraPublikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"
 1.Sēdes atklāšana.
 2.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants) (sk. protokolu).
 3.Reglamenta interpretācija
 4.2010. gada progresa ziņojums par Horvātiju (debates)
 5. Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes — stratēģija „Eiropa 2020” — dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādņu īstenošana (debates)
 6. Balsošanas laiks
  6.1. Viltoti medikamenti (A7-0148/2010, Marisa Matias) (balsošana)
  6.2. Nākamajā plānošanas periodā MVU finansiālajam atbalstam paredzēto ES instrumentu pārskatīšanas praktiskie aspekti (B7-0096/2011) (balsošana)
  6.3. Atbilstošas, ilgtspējīgas un drošas Eiropas pensiju sistēmas (A7-0025/2011, Ria Oomen-Ruijten) (balsošana)
  6.4. Horvātijas 2010. gada progresa ziņojums (B7-0094/2011) (balsošana)
 7. Balsojumu skaidrojumi
 8. Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 9. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana
 10. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 11. Pārtikas cenu pieaugums (debates)
 12. Stāvoklis Ēģiptē (debates)
 13. Ungārijas likums par plašsaziņas līdzekļiem (debates)
 14. Brīvās tirdzniecības nolīgums starp ES un Korejas Republiku (debates)
 15. Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 16. Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)
 17. Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 18. Sēdes slēgšana
Debates
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (990 kb)
 
Debates
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (3726 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika