Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Miercuri, 16 februarie 2011 - StrasbourgEdiţie JO
 1.Deschiderea ședinței
 2.Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură): consultați procesul-verbal
 3.Interpretarea Regulamentului de procedură
 4.Raportul de țară pe 2010 privind Croația (dezbatere)
 5.Orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre - Europa 2020 - Punerea în aplicare a orientărilor pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (dezbatere)
 6.Votare
  6.1.Medicamentele falsificate (A7-0148/2010, Marisa Matias) (vot)
  6.2.Aspecte practice privind revizuirea instrumentelor UE de sprijinire a finanțării IMM-urilor în următoarea perioadă de programare (B7-0096/2011) (vot)
  6.3.Către sisteme europene de pensii adecvate, viabile și sigure (A7-0025/2011, Ria Oomen-Ruijten) (vot)
  6.4.Raportul de țară pe 2010 privind Croația (B7-0094/2011) (vot)
 7.Explicații privind votul
 8.Corectările voturilor și intențiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 9.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară
 10.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultați procesul-verbal
 11.Creșterea prețurilor la alimente (dezbatere)
 12.Situația din Egipt (dezbatere)
 13.Legislația privind mass-media din Ungaria (dezbatere)
 14.Acordul de liber schimb dintre UE și Republica Coreea (dezbatere)
 15.Componența comisiilor și delegațiilor: consultați procesul-verbal
 16.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Consiliului)
 17.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultați procesul-verbal
 18.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie JO (1031 kb)
 
Dezbateri
Ediţie JO (4104 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate