Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 16. februára 2011 - ŠtrasburgVerzia Úradného vestníka
 1.Otvorenie rokovania
 2.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 3.Výklad rokovacieho poriadku
 4.Správa o pokroku Chorvátska za rok 2010 (rozprava)
 5.Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov – Európa 2020 – Vykonávanie usmernení pre politiky zamestnanosti členských štátov (rozprava)
 6.Hlasovanie
  6.1.Falšované lieky (A7–0148/2010, Marisa Matias) (hlasovanie)
  6.2.Praktické aspekty týkajúce sa revízie nástrojov EÚ na podporu financovania MSP v nasledujúcom programovom období (B7–0096/2011) (hlasovanie)
  6.3.Primerané, trvalo udržateľné a bezpečné európske dôchodkové systémy (A7–0025/2011, Ria Oomen–Ruijten) (hlasovanie)
  6.4.Správa o pokroku Chorvátska za rok 2010 (B7–0094/2011) (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 9.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 11.Zvyšovanie cien potravín (rozprava)
 12.Situácia v Egypte (rozprava)
 13.Mediálny zákon v Maďarsku (rozprava)
 14.Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Kórejskou republikou (rozprava)
 15.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 16.Hodina otázok (otázky pre Radu)
 17.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 18.Skončenie rokovania
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (1010 kb)
 
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (3912 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia