Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γραπτές ερωτήσεις)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Η παρούσα Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τις απαντήσεις αυτές)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Η παρούσα Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τις απαντήσεις αυτές)
Ερώτηση αρ. 5 της κ. Silvia-Adriana Ţicău(H-000017/11)
 Θέμα: Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού
 

Το 2011 έχει ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού. Η Ουγγρική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ ανακοίνωσε ότι προτίθεται να προωθήσει την πρωτοβουλία αυτή. Θα μπορούσε το Συμβούλιο να αναφέρει τις δράσεις που σχεδιάζει η Ουγγρική Προεδρία για την προώθηση του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού κατά το πρώτο εξάμηνο του 2011;

 
  
 

(EN) Η παρούσα απάντηση, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο στο πλαίσιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο τον Φεβρουάριο του 2011.

Στην απόφασή του η οποία ανακηρύσσει το 2011 Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντικών Δραστηριοτήτων που προωθούν την ενεργό συμμετοχή του πολίτη(1), το Συμβούλιο αναγνώρισε ότι οι εθελοντικές δραστηριότητες αποτελούν πλούσια εμπειρία μάθησης, καθιστούν δυνατή την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων και συμβάλλουν στην αλληλεγγύη.

Οι πράξεις εθελοντών όλων των ηλικιών είναι κρίσιμες για την ανάπτυξη της δημοκρατίας, μία από τις ιδρυτικές αρχές της ΕΕ. Επίσης, οι εθελοντικές δραστηριότητες έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν στην ευημερία των ατόμων και την αρμονική ανάπτυξη των ευρωπαϊκών κοινωνιών.

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση, το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντικών Δραστηριοτήτων που προωθούν την ενεργό συμμετοχή του πολίτη περιλαμβάνει ενεργούς συμμετέχοντες σε τρία διαφορετικά επίπεδα, δηλαδή στο επίπεδο της ΕΕ, το επίπεδο των κρατών μελών και το επίπεδο της κοινωνίας των πολιτών.

Στις 8 Ιανουαρίου 2011, η ουγγρική Προεδρία διοργάνωσε την εναρκτήρια εκδήλωση για το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντικών Δραστηριοτήτων στη Βουδαπέστη. Το εν λόγω συνέδριο υψηλού επιπέδου με περισσότερους από 200 συμμετέχοντες από την κοινωνία των πολιτών, τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις εξέτασε το θέμα της «αναγνώρισης του εθελοντισμού».

Επίσης, έχει σχεδιαστεί σειρά εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά τους πρώτους έξι μήνες του έτους. Ειδικότερα, η ουγγρική Προεδρία προβλέπει τη διοργάνωση υπουργικής πολιτικής συζήτησης σχετικά με τις «εθελοντικές δραστηριότητες των νέων και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων» στο Συμβούλιο τον Μάιο.

 
 

(1)ΕΕ L 17 της 22.1.2010, σ. 43.

 

Ερώτηση αρ. 6 της κ. Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė(H-000020/11)
 Θέμα: Εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί από τα ολοκληρωτικά καθεστώτα στην Ευρώπη
 

Η έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη μνήμη των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί από τα ολοκληρωτικά καθεστώτα στην Ευρώπη (CΟΜ(2010)0783) περιέχει καλές προτάσεις για το πώς θα διατηρηθεί και θα προωθηθεί η σχετική μνήμη σε επίπεδο ΕΕ. Η Επιτροπή αναφέρει επίσης ότι αυτό το θέμα θα τεθεί υπό επανεξέταση, γεγονός που έχει εξέχουσα σημασία.

Η συμφιλίωση των ευρωπαϊκών ιστοριών αποτελεί γεγονός σημαντικό για την αλληλεγγύη και την ενότητα της ΕΕ, όπως έχει ήδη τονισθεί σε επιστολή προς την επίτροπο κ. Reding, την οποία προσυπέγραψαν 6 υπουργοί εξωτερικών (Βουλγαρίας, Τσεχικής Δημοκρατίας, Ουγγαρίας, Λετονίας, Λιθουανίας και Ρουμανίας), καθώς και σε άλλη μία την οποία προσυπέγραψαν οι υπουργοί δικαιοσύνης της Εσθονίας και της Πολωνίας. Ποια μέτρα εξετάζει να λάβει η Προεδρία για να εξασφαλίσει εφαρμογή των συστάσεων που περιέχονται στην εν λόγω έκθεση; Σχεδιάζει η Προεδρία να φέρει το θέμα προς συζήτηση στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων; Πώς σχεδιάζει η Προεδρία να ενθαρρύνει μία συζήτηση, ανταλλάσσοντας εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές, προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη των θηριωδιών που έχουν διαπραχθεί από ολοκληρωτικά καθεστώτα;

 
  
 

(EN) Η παρούσα απάντηση, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο στο πλαίσιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο τον Φεβρουάριο του 2011.

Η Προεδρία:

επικροτεί την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη μνήμη των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί από τα ολοκληρωτικά καθεστώτα στην Ευρώπη, που δημοσιεύθηκε στις 22/12/2010·

ευθυγραμμίζεται με την προσέγγιση που υιοθετεί η Επιτροπή·

τονίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί άσβεστη η μνήμη των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί από τα ολοκληρωτικά καθεστώτα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ενθάρρυνση κοινών προσπαθειών για την εκπαίδευση και την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των ευρωπαίων πολιτών μέσω του προγράμματος «Η Ευρώπη για τους πολίτες», καθώς και άλλων, π.χ. οικονομικών, προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

υπογραμμίζει τη σημασία μιας πανευρωπαϊκής ημέρας μνήμης·

αναλαμβάνει να εγγράψει το θέμα στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης των υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, όπου θα παρουσιαστεί η έκθεση της Επιτροπής.

 

Ερώτηση αρ. 7 του κ. Νικόλαου Χουντή (H-000023/11)
 Θέμα: Υπερπτήσεις τουρκικών πολεμικών αεροσκαφών πάνω από ελληνικά νησιά
 

Στην έκθεση προόδου για την Τουρκία για το 2009-2010 δεν υπάρχει καμία επίσημη τοποθέτηση για τις συνεχείς παραβιάσεις εκ μέρους των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων του εναέριου και θαλάσσιου χώρου της Ελλάδας· απλώς μνημονεύονται τα ελληνικά «παράπονα». Ο έλληνας πρωθυπουργός μιλώντας στις 07.01.2011 σε σύνοδο τούρκων πρέσβεων στο Ερζερούμ έκανε δημόσια αναφορά στις συνεχείς υπερπτήσεις τουρκικών πολεμικών αεροσκαφών ακόμα και πάνω από ελληνικά νησιά. Με δεδομένο ότι οι παραβιάσεις δεν αμφισβητούνται πλέον από κανέναν αφού και τα νατοϊκά ραντάρ τις καταγράφουν πλήρως, ερωτάται το Συμβούλιο: Έχει ζητήσει η ελληνική κυβέρνηση από το Συμβούλιο τη ρητή καταδίκη της Τουρκίας για τις συνεχείς παραβιάσεις; Εάν ναι, πότε; Πως έχει σχολιάσει το Συμβούλιο τις συνεχείς παραβιάσεις και τι μέτρα λαμβάνει απέναντι στη Τουρκία προκειμένου να σταματήσουν άμεσα οι προκλητικές αυτές ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο την ειρήνη στην περιοχή;

 
  
 

(EN) Η παρούσα απάντηση, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο στο πλαίσιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο τον Φεβρουάριο του 2011.

Το Συμβούλιο γνωρίζει το θέμα αυτό, και σημαντικός αριθμός καταγγελιών έχει υποβληθεί από την Ελλάδα σχετικά με συνεχείς παραβιάσεις του εναέριου χώρου και των χωρικών υδάτων της από την Τουρκία.

Το Συμβούλιο θα ήθελε να τονίσει ότι η Τουρκία, ως υποψήφια χώρα, οφείλει να συμμερίζεται τις αξίες και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως περιγράφονται στις Συνθήκες. Υπό το πρίσμα αυτό, είναι σημαντική η κατηγορηματική δέσμευση για καλές γειτονικές σχέσεις και την ειρηνική διευθέτηση των διαφορών. Το θέμα αυτό καλύπτεται από το διαπραγματευτικό πλαίσιο και αποτελεί βραχυπρόθεσμη προτεραιότητα στην αναθεωρημένη εταιρική σχέση προσχώρησης.

Το Συμβούλιο, πιο πρόσφατα στα συμπεράσματά του της 14ης Δεκεμβρίου 2010, υπογράμμισε ότι η Τουρκία πρέπει να δεσμευθεί κατηγορηματικά για καλές γειτονικές σχέσεις και την ειρηνική διευθέτηση των διαφορών σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, προσφεύγοντας, εάν χρειαστεί, στο Διεθνές Δικαστήριο. Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση ζήτησε μετ’ επιτάσεως την αποφυγή οποιασδήποτε απειλής, πηγής τριβής ή πράξεων που θα μπορούσαν να βλάψουν τις καλές γειτονικές σχέσεις και την ειρηνική διευθέτηση των διαφορών. Επίσης, η ΕΕ τόνισε εκ νέου όλα τα κυρίαρχα δικαιώματα των κρατών μελών της ΕΕ, τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη σύναψη διμερών συμφωνιών, σύμφωνα με το κεκτημένο της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένης της Σύμβασης του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας.

Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο μπορεί να διαβεβαιώσει τον αξιότιμο βουλευτή ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί επισταμένως το θέμα και να το θίγει συστηματικά σε όλα τα επίπεδα, όπως ενδείκνυται, καθώς οι καλές γειτονικές σχέσεις είναι μία από τις απαιτήσεις με βάση τις οποίες μετράται η πρόοδος της Τουρκίας στις διαπραγματεύσεις.

 

Ερώτηση αρ. 8 της κ. Marietje Schaake(H-000024/11)
 Θέμα: Η γραπτή ερώτηση Ε-9539/2010 σχετικά με το Ιράν δεν απαντήθηκε
 

Την 3η Νοεμβρίου 2010 υπέβαλα στην Επιτροπή και το Συμβούλιο γραπτή ερώτηση με θέμα «Εκτίμηση του αντίκτυπου από τις κυρώσεις της ΕΕ κατά του Ιράν». Η προθεσμία απάντησης στην ερώτησή μου παρήλθε την 5η Ιανουαρίου. Γιατί το Συμβούλιο δεν τήρησε τον Κανονισμό;

 
  
 

(EN) Η παρούσα απάντηση, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο στο πλαίσιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο τον Φεβρουάριο του 2011.

Το Συμβούλιο θα ήθελε να υπενθυμίσει στην αξιότιμη βουλευτή ότι ο Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είναι νομικά δεσμευτικός για τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Παρ’ όλα αυτά, η απάντηση στην ερώτηση που αναφέρει η αξιότιμη βουλευτής διαβιβάστηκε από το Συμβούλιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 25 Ιανουαρίου 2011.

 

Ερώτηση αρ. 9 του κ. Γεώργιου Τούσσα (H-000030/11)
 Θέμα: Διαφήμιση επιχειρηματικών ομίλων στο πρόγραμμα της ουγγρικής Προεδρίας
 

Το πρόγραμμα της ουγγρικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ για την περίοδο από 1.01.2011 έως 30.06.2011, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα http://www.eu2011.hu" ή http://www.eu2011.hu/files/bveu/documents/HU_PRES_STRONG_EUROPE_EN_3.pdf" , κλείνει περιλαμβάνοντας χορηγούς – «Sponsors» τους επιχειρηματικούς ομίλους: Audi, Volkswagen, Škoda Auto, Samsung, Budapest Airport, Saab, Citroen, Művészetek Háza, Magyar Posta, MOL, Theodora, Malév Hungarian Airlines, StreamNET, Polycom, T-Systems, Sió, Microsoft, OkFon, Herend, Magyar Nemzeti Bank, Magyar Penzvero Zrt.

Ερωτάται το Συμβούλιο με βάση ποια απόφαση ή νομοθετική ρύθμιση καθιερώνεται η διαφήμιση επιχειρηματικών ομίλων στα έγγραφα της προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, με τη μορφή του χορηγού-«sponsor»; Τι χρηματικά ποσά κατέβαλαν οι παραπάνω διαφημιζόμενες επιχειρήσεις «Sponsors» - χορηγοί και σε ποιον;

 
  
 

(EN) Η παρούσα απάντηση, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο στο πλαίσιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο τον Φεβρουάριο του 2011.

Όσον αφορά την οργάνωση και το περιεχόμενο του ιστοτόπου της, η εν ενεργεία Προεδρία του Συμβουλίου πρέπει να διακρίνεται από το Συμβούλιο ως ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο και τη Γενική Γραμματεία του, κανένα από τα οποία δεν στηρίζεται ή χρηματοδοτείται από κάποιον χορηγό. Ο κατάλογος εταιρειών στον οποίο αναφέρεται ο αξιότιμος βουλευτής εμφανίζεται σε μια δημοσίευση με την αποκλειστική ευθύνη της ουγγρικής Προεδρίας του Συμβουλίου: περιλαμβάνει τους εταίρους οι οποίοι χρηματοδοτούν το κράτος μέλος που ασκεί την εκ περιτροπής Προεδρία, σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν στο εν λόγω κράτος μέλος.

 

Ερώτηση αρ. 10 του κ. Seán Kelly (H-000033/11)
 Θέμα: Φόρουμ της ΕΕ για τον αθλητισμό
 

Το Φόρουμ της ΕΕ για το αθλητισμό θα πραγματοποιηθεί στη Βουδαπέστη αυτό το σαββατοκύριακο. Η σημασία του αυξάνεται εν όψει της πρόσφατης ανακοίνωσης της Επιτροπής με θέμα την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης του αθλητισμού. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι εγκρίθηκε από το Σώμα η γραπτή δήλωση 62/2010, η οποία τονίζει τη σημασία του αθλητισμού βάσης.

Κατόπιν αυτών των εξελίξεων, πώς σκοπεύει η ουγγρική Προεδρία να δώσει προτεραιότητα σε αυτά τα ζητήματα στο πλαίσιο του Συμβουλίου; Προτίθεται η Προεδρία να προωθήσει μία προορατική και επαρκούς στήριξης ενωσιακή πολιτική για τον αθλητισμό και, αν ναι, ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να λάβει κατά τη θητεία της;

 
  
 

(EN) Η παρούσα απάντηση, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο στο πλαίσιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο τον Φεβρουάριο του 2011.

Το Συμβούλιο θα ήθελε να υπενθυμίσει στον αξιότιμο βουλευτή ότι το Συμβούλιο πραγματοποίησε ανταλλαγές απόψεων σχετικά με τους πιθανούς μελλοντικούς τομείς προτεραιότητας στον τομέα του αθλητισμού, συγκεκριμένα τον Μάιο(1)και τον Νοέμβριο του 2010(2).

Τον Μάιο του 2010, τα μέλη του Συμβουλίου συζήτησαν για την πολιτική της ΕΕ για τον αθλητισμό για πρώτη φορά σε επίπεδο Συμβουλίου, δεδομένου ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει προσδώσει ειδική αρμοδιότητα στην ΕΕ για συνεργασία σε θέματα αθλητισμού. Πρότειναν τους ακόλουθους τομείς για πιθανή κοινοτική δράση:

Κοινωνικός και εκπαιδευτικός ρόλος του αθλητισμού, όπως π.χ. κοινωνική ένταξη μέσω του αθλητισμού και σωματικής άσκησης που βελτιώνει την υγεία, διττή σταδιοδρομία για τους αθλητές·

Αθλητικές δομές, ιδίως όσες βασίζονται στην εθελοντική δράση·

Δικαιοσύνη και διαφάνεια στον αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης του ρατσισμού, των διακρίσεων και της βίας·

Σωματική και ηθική ακεραιότητα των αθλητών και αθλητριών και, ιδίως, καταπολέμηση του ντόπινγκ και προστασία των ανηλίκων·

Διάλογος και στενή συνεργασία με το αθλητικό κίνημα.

Τον Νοέμβριο του 2010, το Συμβούλιο ενέκρινε ψήφισμα για τη θέσπιση διαρθρωμένου διαλόγου υψηλού επιπέδου με αθλητικούς φορείς(3). Ένας τέτοιος διάλογος θα επιτρέψει τη συνεχή ανταλλαγή απόψεων για τις προτεραιότητες, την εφαρμογή και τη συνέχεια στην ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα του αθλητισμού.

Το Συμβούλιο πραγματοποίησε επίσης συζήτηση πολιτικής σχετικά με την κοινωνική ένταξη στον αθλητισμό και μέσω του αθλητισμού. Όλοι οι υπουργοί υπογράμμισαν ότι ο αθλητισμός είναι μια δραστηριότητα που μπορεί να ενώσει τους ανθρώπους και να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο ενίσχυσης της συνοχής στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, με τους επαγγελματίες αθλητές να αποτελούν πρότυπα για την κοινωνία. Ανέφεραν ότι σχετικές δραστηριότητες στις χώρες τους στόχευαν στους νέους, τους αθλητές με αναπηρία, τους ηλικιωμένους και όσους ανήκουν σε μειονεκτούσες κοινότητες και κοινότητες μεταναστών. Οι αντιπροσωπείες ζήτησαν ειδικά οι ανταλλαγές εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών να συγκαταλέγονται στις προτεραιότητες της κοινοτικής δράσης στον τομέα του αθλητισμού.

Στην ίδια συνάντηση το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης συμπεράσματα για τον ρόλο του αθλητισμού ως παράγοντα και μοχλού της ενεργού κοινωνικής ένταξης(4). Τα συμπεράσματα προσδιορίζουν τρεις κοινές προτεραιότητες για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης μέσω του αθλητισμού: προσβασιμότητα της αθλητικής δραστηριότητας για όλους τους πολίτες (αρχή «αθλητισμός για όλους»), καλύτερη χρήση της δυνατότητας του αθλητισμού να συμβάλει στην οικοδόμηση της κοινωνίας, την κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη, και διεθνικές ανταλλαγές στρατηγικών και μεθοδολογιών.

Η Προεδρία σκοπεύει να καλέσει το Συμβούλιο να ανταποκριθεί στην ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα «Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό» εγκρίνοντας ψήφισμα τον Μάιο του 2011. Ένα τέτοιο ψήφισμα θα μπορούσε να εκθέσει περιορισμένο αριθμό τομέων προτεραιότητας και να θεσπίσει πρόγραμμα εργασίας της ΕΕ στον τομέα του αθλητισμού για τα επόμενα τρία χρόνια.

 
 

(1)9456/10
(2) 16500/10
(3)15214/10
(4)15213/10

 

Ερώτηση αρ. 11 της κ. Mairead McGuinness (H-000037/11)
 Θέμα: Eπιπτώσεις του ΕΤS III στους ευρωπαίους κατασκευαστές αζωτούχων λιπασμάτων Αζώτου
 

Το ΕΤS III θα εντάξει από το 2013 τους ενεργοβόρους μεταποιητικούς βιομηχανικούς κλάδους εντός του ευρωπαϊκού συστήματος ανταλλαγής των ποσοστώσεων εκπομπών. Γνωρίζει το Συμβούλιο τις σοβαρές ανησυχίες της ευρωπαϊκής βιομηχανίας λιπασμάτων, καθώς και μελέτες που καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το επιπλέον κόστος εξαιτίας της οδηγίας για το σύστημα εμπορίας εκπομπών, ακόμη και σύμφωνα με το μετριοπαθέστερο σενάριο, θα είναι τόσο υψηλό που δεν θα υπάρχει δυνατότητα κάλυψης των απωλειών με την αύξηση της παραγωγικότητας;

Δεδομένης της κατάστασης στην παγκόσμια αγορά, οι βιομηχανίες λιπασμάτων στην ΕΕ, αδυνατούν να επιβάλλουν μεγαλύτερο κόστος στους τελικούς καταναλωτές. Προβληματίζεται το Συμβούλιο για την ενδεχόμενη εξαφάνιση του κλάδου της βιομηχανίας λιπασμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

 
  
 

(EN) Η παρούσα απάντηση, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο στο πλαίσιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο τον Φεβρουάριο του 2011.

Η οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με το σύστημα εμπορίας εκπομπών (οδηγία ΣΕΕ) θέσπισε ένα σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας, το οποίο συνιστά καίριο μέσο για τη μείωση των εκπομπών των ενεργοβόρων βιομηχανιών και τη συμβολή στην ανάπτυξη των αναγκαίων τεχνολογιών με χαμηλές εκπομπές άνθρακα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναθεώρησαν την οδηγία σχετικά με το σύστημα εμπορίας εκπομπών σε πρώτη ανάγνωση τον Δεκέμβριο του 2008, στο πλαίσιο μιας φιλόδοξης νομοθετικής δέσμης για το κλίμα και την ενέργεια, και εισήγαγαν την αντίληψη μιας πανευρωπαϊκής, εναρμονισμένης προσέγγισης στην κατανομή των δικαιωμάτων.

Ειδικότερα, η αναθεωρημένη οδηγία προβλέπει πανευρωπαϊκό ανώτατο όριο στα συνολικά δικαιώματα εκπομπής, με ετήσια καθοδική πορεία εκπομπών και τη σταδιακή εισαγωγή του πλειστηριασμού δικαιωμάτων.

Από το 2013 και εξής, ο καθολικός πλειστηριασμός θα είναι ο κανόνας για τον τομέα της ενέργειας, ενώ ένα μεταβατικό σύστημα δωρεάν κατανομής, βασιζόμενο σε σημεία αναφοράς, θα εφαρμοστεί για τη βιομηχανία και τον τομέα θέρμανσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 10α της οδηγίας 2003/87/EΚ(1), η Επιτροπή οφείλει να λάβει πανευρωπαϊκά και πλήρως εναρμονισμένα εκτελεστικά μέτρα για την κατανομή των δικαιωμάτων στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ από το 2013 και εξής, περιλαμβανομένων των δεικτών αναφοράς που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του αριθμού των δωρεάν δικαιωμάτων.

Αυτά τα μέτρα, που έχουν σχεδιαστεί για να τροποποιήσουν μη ουσιώδη στοιχεία της οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο. Συνεπώς, η Επιτροπή υπέβαλε σχέδιο απόφασης στην επιτροπή για την αλλαγή του κλίματος, η οποία απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη. Εφόσον η επιτροπή παρείχε ευνοϊκή γνωμοδότηση για το σχέδιο απόφασης, τον Ιανουάριο του 2011 η Επιτροπή το υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τρίμηνη περίοδο ελέγχου. Στο τέλος αυτής της περιόδου, η Επιτροπή θα εγκρίνει την απόφαση, εκτός εάν η θέσπιση του σχεδίου μέτρου υπερβαίνει τις εκτελεστικές εξουσίες που εκχωρούνται στην Επιτροπή στη βασική πράξη, δεν συνάδει με τον στόχο ή το περιεχόμενο της βασικής πράξης ή δεν σέβεται τις αρχές της επικουρικότητας ή της αναλογικότητας.

Η οδηγία προβλέπει ότι οι τομείς που θεωρείται ότι διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο διαρροής άνθρακα θα λάβουν το 100% των κατανεμηθέντων δικαιωμάτων τους δωρεάν, βάσει ενός δείκτη αναφοράς. Ο τομέας των λιπασμάτων θεωρήθηκε ότι διατρέχει κίνδυνο και, συνεπώς, θα λάβει υψηλότερο βαθμό δωρεάν κατανομής.

 
 

(1)Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32)

 

Ερώτηση αρ. 13 του κ. Pat the Cope Gallagher(H-000039/11)
 Θέμα: Ανεργία των νέων
 

Ποιές πρωτοβουλίες θα αναλάβει η Προεδρία προκειμένου να βελτιώσει τις ευκαιρίες απασχόλησης των νέων ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

 
  
 

(EN) Η παρούσα απάντηση, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο στο πλαίσιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο τον Φεβρουάριο του 2011.

Από την αρχή κιόλας της Προεδρίας, το θέμα της απασχόλησης των νέων περιλαμβανόταν στην ημερήσια διάταξη της άτυπης συνεδρίασης των υπουργών Απασχόλησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 17-18 Ιανουαρίου στην Ουγγαρία. Στις καταληκτικές παρατηρήσεις της, η Προεδρία τόνισε ότι η καταπολέμηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι νέοι και η βελτίωση της ένταξής τους στην αγορά εργασίας καθιστούν αναγκαία τη συνεργασία διαφόρων τομέων πολιτικής, η οποία θα περιλαμβάνει τη θέσπιση ολοκληρωμένων μέτρων με αντίκτυπο τόσο στην πλευρά της ζήτησης όσο και στην πλευρά της προσφοράς της αγοράς εργασίας. Η ευθυγράμμιση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, η διευκόλυνση της μετάβασης των νέων στην αγορά εργασίας με περιόδους μαθητείας και άλλα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, τα κίνητρα και οι βελτιωμένες υπηρεσίες που παρέχουν οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, καθώς και η τόνωση της δημιουργίας θέσεων εργασίας αποτελούν καίριους τομείς για τη βελτίωση της κατάστασης των νέων όσον αφορά την απασχόληση. Επίσης, η Προεδρία θεώρησε ότι τα κράτη μέλη πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στους νέους που βρίσκονται σε πιο μειονεκτική θέση (όπως οι νέοι με χαμηλό επίπεδο ειδίκευσης, νέοι με δυσμενές κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, νέοι με αναπηρία, μετανάστες ή εθνοτικές μειονότητες).

Επίσης, η Προεδρία θα εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της συνόδου του Συμβουλίου στις 7 Μαρτίου 2011 την κοινή έκθεση για την απασχόληση, με την οποία το Συμβούλιο θα κληθεί να συμπεράνει ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην αύξηση των προοπτικών απασχόλησης, ιδίως για νέους που αντιμετωπίζουν εξαιρετικές δυσκολίες στην είσοδο στην αγορά εργασίας. Είναι σημαντικό να αναγνωριστεί η σημασία της εφαρμογής και της ενίσχυσης πολιτικών για τη διά βίου μάθηση, με αφετηρία την εκπαίδευση στην πρώιμη παιδική ηλικία, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή στη μάθηση μέσω στοχευμένης παρέμβασης, καθιστώντας τη μάθηση πιο συναφή με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, προωθώντας την κατάρτιση στις επιχειρήσεις μέσω προγραμμάτων σύμπραξης και επιδιώκοντας την ανάπτυξη πιο ευέλικτων οδών μάθησης. Στο πλαίσιο αυτό, η Προεδρία επιθυμεί να τονίσει την ανάγκη καταπολέμησης της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, καθώς και προώθησης της ομαλότερης μετάβασης από την εκπαίδευση στην απασχόληση.

Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της, η Ουγγαρία θα διοργανώσει διάφορες διασκέψεις με θέμα την απασχόληση των νέων. Η πρώτη διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί στη Βουδαπέστη, από τις 4 έως τις 5 Απριλίου 2011, σε σχέση με τη συνεδρίαση της Επιτροπής Απασχόλησης. Θα εστιάσει σε τρία καίρια θέματα, συγκεκριμένα την πρόβλεψη των αναγκών της οικονομίας σε δεξιότητες, τη διευκόλυνση της μετάβασης από το σχολείο στην εργασία και την τόνωση της ζήτησης εργασίας προς τους νέους.

Η δεύτερη διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 28 και 29 Απριλίου στη Βουδαπέστη και επικεντρώνεται στον ρόλο των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και στις ευρωπαϊκές υπηρεσίες απασχόλησης (EURES), εστιάζοντας στη στήριξη των νέων επαγγελματιών που ξεκινούν τη σταδιοδρομία τους. Προκειμένου να ενισχυθεί μια πιο πρακτική προσέγγιση, η διάσκεψη αυτή θα συνδυαστεί με εκδήλωση επαγγελματικής ενημέρωσης για τους νέους.

Τον επόμενο Ιούνιο, προκειμένου να προσελκύσει μεγαλύτερη προσοχή σε αυτό το θέμα προτεραιότητας, η ουγγρική Προεδρία θα υποβάλει σχέδιο συμπερασμάτων για την προώθηση της ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας προς το Συμβούλιο, το οποίο θα κληθεί να συζητήσει γι’ αυτό και να το εγκρίνει.

 

Ερώτηση αρ. 14 του κ. Brian Crowley(H-000041/11)
 Θέμα: Η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας
 

Ποιές πρωτοβουλίες θα αναλάβει η Προεδρία προκειμένου να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας;

 
  
 

(EN) Η παρούσα απάντηση, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο στο πλαίσιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο τον Φεβρουάριο του 2011.

Η ουγγρική Προεδρία, κατά τη θητεία της, θα εστιάσει σε τρεις προτεραιότητες για να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, συγκεκριμένα τη νέα στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την ανάπτυξη και την απασχόληση, την πολιτική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, περιλαμβανομένης της πλήρους εφαρμογής της πράξης για τις μικρές επιχειρήσεις του 2008, και τη συνέχεια στη στρατηγική της ΕΕ του 2008 για τις πρώτες ύλες.

Όσον αφορά τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την ανάπτυξη και την απασχόληση, δίδεται πλήρης προσοχή στην ετήσια έρευνα για την ανάπτυξη, που δημοσίευσε η Επιτροπή στις 12 Ιανουαρίου. Στις 10 και 11 Μαρτίου, το Συμβούλιο θα πραγματοποιήσει στρατηγική συζήτηση με βάση τα πορίσματα αυτής της έρευνας και τους προσανατολισμούς του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου. Το έργο θα επικεντρωθεί στην εφαρμογή των εμβληματικών πρωτοβουλιών που περιέχονται στη στρατηγική «ΕΕ 2020», και στην επίτευξη των βασικών στόχων για τους οποίους το Συμβούλιο είναι αρμόδιο.

Η ουγγρική Προεδρία θεωρεί ότι η επιτυχία της στρατηγικής μας για την ανταγωνιστικότητα εξαρτάται από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για την ικανοποίηση των αναγκών τους και την τόνωση των διεθνών δραστηριοτήτων των ιδιαίτερα ανταγωνιστικών και καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θα επικεντρωθεί σε σημαντικούς φακέλους: α) πρώτον, η ενδιάμεση αναθεώρηση της πράξης για τις μικρές επιχειρήσεις του Ιουνίου 2008· β) δεύτερον, οι επερχόμενες προτάσεις της Επιτροπής για την ενίσχυση της στήριξης ευρωπαϊκών ΜΜΕ σε αγορές εκτός της ΕΕ θα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για το Συμβούλιο, γιατί αποτελούν σημαντικό φορέα μελλοντικής ανάπτυξης και απασχόλησης.

Σχετικά με τη συνέχεια στη στρατηγική της ΕΕ για τις πρώτες ύλες. Η τρίτη σημαντική προτεραιότητα της Προεδρίας μας είναι να βελτιώσουμε την ασφάλεια εφοδιασμού της Ευρώπης με πρώτες ύλες. Στις 2 Φεβρουαρίου, η Επιτροπή δημοσίευσε ανακοίνωση που αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσής της του Νοεμβρίου του 2008. Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου που εγκρίθηκαν το 2009, εδραιώθηκαν οι τρεις πυλώνες της στρατηγικής της ΕΕ για τις πρώτες ύλες: δίκαιοι όροι πρόσβασης στις πρώτες ύλες στην παγκόσμια αγορά, ανάπτυξη πηγών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσπάθειες βελτίωσης της αποδοτικότητας των πόρων και της ανακύκλωσης.

Παρ’ όλα αυτά, με στόχο τη σφαιρική προσέγγιση της πράξης για την ενιαία αγορά, η ουγγρική Προεδρία αποδίδει μεγάλη σημασία στη συμφωνία για το εν λόγω σχέδιο δράσης στο Συμβούλιο.

 

Ερώτηση αρ. 15 του κ. Zigmantas Balčytis(H-000044/11)
 Θέμα: Προτεραιότητες της ουγγρικής Προεδρίας στον τομέα της ενέργειας
 

Οι προτεραιότητες στον τομέα της ενέργειας που περιέχονται στο πρόγραμμα της ουγγρικής Προεδρίας δείχνουν ότι ένα από πολύ σημαντικό σημείο θα είναι ο καθορισμός των προτεραιοτήτων της εξωτερικής συνεργασίας της ΕΕ για την υλοποίηση των στόχων της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ.

Πώς κρίνει το Συμβούλιο τη δυνατότητα καταγγελίας των διμερών συμφωνιών με τους εξωτερικούς προμηθευτές ενεργειακών πόρων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύεται ομόφωνα τους όρους και τις τιμές αγοράς ενέργειας;

Πώς κρίνει το Συμβούλιο την πρόταση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Buzek, να συγκροτηθεί ομάδα αγοράς ενέργειας σε ενωσιακή κλίμακα;

 
  
 

(EN) Η παρούσα απάντηση, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο στο πλαίσιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο τον Φεβρουάριο του 2011.

Το Συμβούλιο θεωρεί ότι η ασφαλής, βιώσιμη και προσιτή ενέργεια που συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης παραμένει προτεραιότητα για την Ευρώπη. Η δράση σε επίπεδο ΕΕ μπορεί και πρέπει να προσδώσει προστιθέμενη αξία σε αυτόν τον στόχο. Το Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι υπάρχει ανάγκη για καλύτερο συντονισμό των δραστηριοτήτων της ΕΕ και των κρατών μελών με στόχο τη διασφάλιση συνέπειας και συνεκτικότητας στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ με βασικές χώρες παραγωγής, διέλευσης και κατανάλωσης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 4 Φεβρουαρίου κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει έως τον Ιούνιο του 2011 ανακοίνωση για την ασφάλεια του εφοδιασμού και τη διεθνή συνεργασία με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της συνέπειας και της συνεκτικότητας της εξωτερικής δράσης της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας, και κάλεσε τα κράτη μέλη να ενημερώσουν από την 1η Ιανουαρίου 2012 την Επιτροπή για όλες τις νέες και υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες τους για την ενέργεια με τρίτες χώρες(1).

Παρ’ όλα αυτά, έχει εκφραστεί πολιτική στήριξη για την υλοποίηση μιας δράσης που θα μπορούσε να περιλαμβάνει την εξέταση της επιλογής ενός μηχανισμού αγοράς: το 2009, το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να παρουσιάσει άμεσα τις λεπτομερείς δράσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των τομέων προτεραιότητας, όπως ορίζονται στην επισκόπηση της ενεργειακής στρατηγικής: όσον αφορά τα εξωτερικά σχέδια, η πρωτοβουλία καλύπτει τον Νότιο Διάδρομο και τον Μεσογειακό Ενεργειακό Δακτύλιο. Ειδικότερα, το Συμβούλιο συμφώνησε για την προτεραιότητα διερεύνησης της σκοπιμότητας ενός μηχανισμού, σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες ανταγωνισμού, ο οποίος θα διευκολύνει την πρόσβαση στο φυσικό αέριο της Κασπίας, με στόχο να καταστεί δυνατή η είσοδος στην ευρωπαϊκή αγορά ανταγωνιστικών νέων πηγών φυσικού αερίου και η κατασκευή των απαραίτητων υποδομών. Στο πλαίσιο αυτό, ο αξιότιμος βουλευτής παραπέμπεται στα πρόσφατα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2011 (σημείο 12), όπου η Επιτροπή καλείται να συνεχίσει τις προσπάθειές της για να διευκολυνθεί η ανάπτυξη στρατηγικών διαδρόμων προκειμένου για τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων φυσικού αερίου, όπως είναι ο Νότιος Διάδρομος.

Ένα άλλο παράδειγμα δράσης που ανέλαβε η ΕΕ στο πλαίσιο αυτό είναι η υπογραφή «κοινής δήλωσης για τον Νότιο Διάδρομο φυσικού αερίου», η οποία υπεγράφη από τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν και τον κ. Barroso στις 13 Ιανουαρίου 2011.

Όσον αφορά μια πιθανή ομάδα αγοράς ενέργειας σε επίπεδο ΕΕ, όπως πρότεινε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι η ΕΕ δεν αγοράζει ενέργεια, ούτε διαπραγματεύεται τιμές ή συμβατικούς όρους για την παράδοση ενέργειας: αυτό παραμένει έργο των ιδιωτικών εταιρειών. Το Συμβούλιο δεν έχει λάβει θέση επί του θέματος αυτού, και, συνεπώς, η Προεδρία δεν μπορεί να αντιδράσει στην πρόταση.

 
 

(1)όπως προβλέπεται στο άρθρο 13, παράγραφος 6 του πρόσφατα εγκριθέντος κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010 σχετικά με την ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο (ΕΕ L 295 της 12.11.2010)

 

Ερώτηση αρ. 17 της κ. Marian Harkin(H-000056/11)
 Θέμα: Ταμείο διάσωσης της ευρωζώνης
 

Ποιες είναι οι απόψεις της ουγγρικής Προεδρίας σχετικά με πιθανές μεταρρυθμίσεις του ταμείου διάσωσης της ευρωζώνης και ειδικότερα σχετικά με το θέμα της εξαγοράς του χρέους των αποδεκτών της διάσωσης και των χαμηλότερων επιτοκίων για τα δάνεια διάσωσης;

 
  
 

(EN) Η παρούσα απάντηση, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο στο πλαίσιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο τον Φεβρουάριο του 2011.

Τον Μάιο του 2010, συμφωνήθηκε μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για τη διαφύλαξη της χρηματοοικονομικής σταθερότητας στην ευρωζώνη, συνολικής αξίας έως 500 δισ. ευρώ. Μικρότερο μέρος αυτής της δέσμης (έως 60 δισ. ευρώ) καλύπτεται από ένα μέσο της Ένωσης, τον ευρωπαϊκό μηχανισμό χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης (EFSM). Οι όροι ενεργοποίησης αυτού του τμήματος της στήριξης ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 407/2010 του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2010 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού μηχανισμού χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης. Το υπόλοιπο σημαντικό μέρος της δέσμης βρίσκεται εκτός του πεδίου εφαρμογής των Συνθηκών, καθώς καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (EFSF), που θεσπίστηκε από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης. Γι’ αυτόν τον λόγο, η Προεδρία δεν μπορεί να σχολιάσει τα θέματα που εγείρει η αξιότιμη βουλευτής, και, εν πάση περιπτώσει, δεν θα ήταν σωστό να κάνει υποθέσεις για θέματα όπως επανεξέταση των επιτοκίων και πιθανές εξαγορές χρέους.

Η αξιότιμη βουλευτής θα γνωρίζει ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στην ευρωζώνη, η Επιτροπή και η ΕΚΤ δήλωσαν στις 4 Φεβρουαρίου την πρόθεσή τους να οριστικοποιήσουν, έως τα τέλη Μαρτίου, μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη διαφύλαξη της χρηματοοικονομικής σταθερότητας στην ευρωζώνη, περιλαμβανομένης της ενίσχυσης του EFSF, ώστε να διασφαλιστεί η αναγκαία αποτελεσματικότητα για την παροχή επαρκούς στήριξης.

Με το βλέμμα στο μέλλον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 16-17 Δεκεμβρίου έδωσε εντολή στους υπουργούς Οικονομικών των κρατών μελών της ευρωζώνης και στην Επιτροπή να ολοκληρώσουν τις προσπάθειες για τη διακυβερνητική συμφωνία θέσπισης του μελλοντικού ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθερότητας έως τον Μάρτιο του 2011. Ο μελλοντικός μηχανισμός πρέπει να καταστεί λειτουργικός το 2013 και, συνεπώς, να αντικαταστήσει τα μέσα που ισχύουν σήμερα.

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ερώτηση αρ. 26 του κ. Seán Kelly(H-000032/11)
 Θέμα: Η προπαρασκευαστική δράση CALYPSO στον τουριστικό τομέα
 

Η προπαρασκευαστική δράση CALYPSO εγκαινιάσθηκε το 2009 με σκοπό την αντιμετώπιση θεμάτων εποχιακού χαρακτήρα στον τουριστικό τομέα της ΕΕ, την προώθηση της βέλτιστης πρακτικής στην τουριστική ανάπτυξη και την αύξηση της συμμετοχής στον τουρισμό ομάδων όπως οι ηλικιωμένοι πολίτες, οι νέοι, οι πολίτες με αναπηρία και οι οικογένειες που βιώνουν δύσκολες κοινωνικές συνθήκες διαβίωσης.

Πρόκειται για ένα κατάλληλο και καινοτόμο μέτρο που συνάδει αποτελεσματικά με τη νέα αρμοδιότητα της ΕΕ στον τομέα του τουρισμού. Τι συγκεκριμένα μέτρα πρόκειται να εισαχθούν από τον Φεβρουάριο του 2011 για την υλοποίηση αυτής της δράσης και έχει προβεί η Επιτροπή σε τυχόν προκαταρκτικές εκτιμήσεις για την αποτελεσματικότητά της; Τέλος, σε ποιο βαθμό έχουν αναπτυχθεί συνέργειες με άλλα ενωσιακά προγράμματα, όπως το ΕΤΠΑ και το Interreg;

 
  
 

(FR) Η δράση CALYPSO εγκαινιάστηκε το 2009 για να προωθήσει τον κοινωνικό τουρισμό σε τέσσερις ομάδες στόχους (ηλικιωμένοι, νέοι, πολίτες με αναπηρία και οικογένειες που αντιμετωπίζουν κοινωνικές ή οικονομικές δυσκολίες), μέσω διεθνικών τουριστικών ανταλλαγών εκτός των περιόδων τουριστικής αιχμής.

Συνεπώς, η δράση CALYPSO μπορεί να συμβάλει:

- στη βελτίωση των περιφερειακών οικονομιών με την ανάπτυξη του κοινωνικού τουρισμού,

- στην επέκταση της εποχικότητας του τουρισμού,

- στην ενίσχυση της απασχόλησης (περισσότερες θέσεις εργασίας καλύτερης ποιότητας),

- στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας.

Οι κύριες δράσεις κατά τα πρώτα δύο χρόνια (2009-2010) της δράσης CALYPSO ήταν

- η μελέτη της δράσης CALYPSO «Τουριστικές ανταλλαγές στην Ευρώπη» (με τη συμμετοχή 21 κρατών μελών/υποψήφιων χωρών),

- συγχρηματοδότηση των δράσεων των δημόσιων αρχών που επιδιώκουν να αναλάβουν διεθνικές τουριστικές ανταλλαγές στη χαμηλή τουριστική περίοδο για τις ομάδες στόχους της δράσης CALYPSO,

- διοργάνωση επτά συναντήσεων για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης (με σκοπό τον προσδιορισμό καλών πρακτικών και των καλύτερων μηχανισμών για τη διευκόλυνση οικονομικών τουριστικών ανταλλαγών μεταξύ διαφόρων χωρών στη χαμηλή τουριστική περίοδο),

- παραγωγή υλικού επικοινωνίας (δημιουργία λογότυπου, παραγωγή «lamàs» και διαφημιστικό φυλλάδιο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρώπης).

Ο αυξημένος προϋπολογισμός της τάξης του 1,5 εκατ. ευρώ το 2011 αποτελεί σαφή ένδειξη ότι το πρόγραμμα εργασίας που παρουσίασε η Επιτροπή έτυχε μεγάλης εκτίμησης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Μέχρι στιγμής, η δράση εφαρμόζεται επιτυχώς, μολονότι δεν έχουν αναπτυχθεί επίσημες συνέργειες με άλλα προγράμματα της ΕΕ, δεδομένης, μεταξύ άλλων, της περιορισμένης διάρκειας ισχύος της προπαρασκευαστικής δράσης. Ωστόσο, στο πλαίσιο της ανακοίνωσής της για τον τουρισμό(1), η οποία εγκρίθηκε στις 30 Ιουνίου 2010, η Επιτροπή θα προσπαθήσει να εντείνει τις προσπάθειές της για να ενθαρρύνει την παράταση της τουριστικής περιόδου κάνοντας μεταξύ άλλων καλύτερη χρήση των συνεργιών με άλλες πρωτοβουλίες σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο.

 
 

(1)COM(2010)352 τελικό

 

Ερώτηση αρ. 27 του κ. Liam Aylward(H-000034/11)
 Θέμα: Ευρωπαϊκά πρότυπα για ένα κοινό φορτιστή κινητών τηλεφώνων
 

Η ασυμβατότητα των φορτιστών κινητών τηλεφώνων προκαλεί μεγάλες δυσκολίες και μεγάλες δαπάνες για τους καταναλωτές. Μπορεί η Επιτροπή να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την μέχρι σήμερα πρόοδο όσον αφορά τη θέσπιση ευρωπαϊκών προτύπων για ένα κοινό φορτιστή κινητών τηλεφώνων με βάσεις δεδομένων, όπως ορίζεται στη συμφωνία που αναγγέλθηκε τον Ιούνιο του 2009;

Κατά την άποψη της Επιτροπής πότε είναι πιθανόν να διατίθενται στους καταναλωτές της ΕΕ συμβατοί φορτιστές κινητών τηλεφώνων;

Προβλέπει η Επιτροπή αυτά τα πρότυπα για ένα κοινό φορτιστή να επεκταθούν προκειμένου να περιλαμβάνουν άλλους κατασκευαστές και άλλες μάρκες κινητών τηλεφώνων;

 
  
 

(FR) Κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Δεκέμβριο του 2010 τα ευρωπαϊκά όργανα τυποποίησης CEN-CENELEC(1)και ETSI(2)διέθεσαν τα εναρμονισμένα πρότυπα που απαιτούνται για την κατασκευή κινητών τηλεφώνων με βάσεις δεδομένων, τα οποία είναι συμβατά με έναν νέο κοινό φορτιστή.

Το πρότυπο που επεξεργάστηκε το http://www.etsi.org/website/homepage.aspx" \t "_blank" συνυπολογίζει τους κινδύνους ασφαλείας και τις ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και διασφαλίζει ότι οι κοινοί φορτιστές έχουν επαρκή ανοσία σε εξωτερικές παρεμβάσεις. Το πρότυπο διαλειτουργικότητας που ανέπτυξε η http://www.cen.eu/cen/pages/default.aspx" \t "_blank" -http://www.cenelec.eu/Cenelec/Homepage.htm" \t "_blank" προβλέπει διαλειτουργικότητα, δηλαδή ο κοινός φορτιστής είναι συμβατός με κινητά τηλέφωνα διαφορετικής μάρκας.

Πρόκειται για την πλέον πρόσφατη εξέλιξη στη διαδικασία που έχει ως στόχο τη διάθεση ενός κοινού φορτιστή κινητών τηλεφώνων σε παγκόσμιο επίπεδο, την οποία ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έρχεται μετά τη συμφωνία του Ιουνίου 2009 μεταξύ 14 κορυφαίων κατασκευαστών κινητών τηλεφώνων να εναρμονίσουν τους φορτιστές για τα κινητά τηλέφωνα με βάσεις δεδομένων (αυτά δηλαδή που μπορούν να συνδεθούν με υπολογιστή) που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πρώτη γενιά κινητών τηλεφώνων με κοινούς φορτιστές αναμένεται να κυκλοφορήσει στην αγορά κατά τη διάρκεια του 2011.

Η ανάπτυξη ευρωπαϊκών προτύπων ήταν αναγκαία για να διασφαλιστεί η συμβατότητα και η λειτουργικότητα της νέας γενιάς φορτιστών Micro-USB(3) και μόνο οι νέοι φορτιστές που συμμορφώνονται με τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα θα θεωρούνται «κοινοί φορτιστές».

Είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη ότι η εισαγωγή του κοινού φορτιστή θα είναι σταδιακή και θα εξαρτηθεί κατά πολύ από τη συμπεριφορά των καταναλωτών και τον ρυθμό αντικατάστασης των παλαιών τηλεφώνων. Από την άλλη πλευρά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να αποφασίσει για τις στρατηγικές εμπορίας και διανομής του κατασκευαστή, αλλά έχει την πεποίθηση ότι οι κοινοί φορτιστές θα διατεθούν στο κοινό μέσω των κανονικών διαύλων εμπορίας κατά τη διάρκεια του 2011.

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν σχέδια ειδικής δράσης για την επέκταση της συμφωνίας των 14 εταιρειών που υπέγραψαν το μνημόνιο συμφωνίας σε όλους τους κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων.

 
 

(1)Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης
(2)Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων
(3)USB = παγκόσμια σειριακή αρτηρία.

 

Ερώτηση αρ. 28 του κ. Konrad Szymański (H-000035/11)
 Θέμα: Ο ρόλος της ανακύκλωσης στην πολιτική σχετικά με τις πρώτες ύλες
 

Στις προπαρασκευαστικές εργασίες για τον προσδιορισμό των αρχών που διέπουν την ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα των πρώτων υλών, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αντιμετωπίζουν το πρόβλημα μιας στρατηγικής επιλογής όσον αφορά το ρόλο της ανακύκλωσης στην πολιτική για τις πρώτες ύλες.

Ποιες είναι οι δυνατότητες ανακύκλωσης από την άποψη της εξαγωγής πρώτων υλών στις διάφορες ομάδες στρατηγικών πρώτων υλών για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας;

Ποιο θα μπορούσε να είναι το ποσοστό της ανακύκλωσης (urban mining) σε σχέση με τους ιδίους πόρους και την εισαγωγή πρώτων υλών;

 
  
 

(EN) Η Επιτροπή ευχαριστεί τον αξιότιμο βουλευτή για την ευκαιρία που της δίνει να εξηγήσει τη θέση της για τον ρόλο της ανακύκλωσης στη στρατηγική της ΕΕ για τις πρώτες ύλες. Η ανακύκλωση αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Επιτροπής, τόσο στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τις πρώτες ύλες όσο και στο πλαίσιο της θεματικής στρατηγικής για την πρόληψη και την ανακύκλωση των αποβλήτων.

Από οικονομική άποψη, η διαρκής πίεση στις μη ενεργειακές πρώτες ύλες σημαίνει ότι η αξία των «αστικών» ανακυκλώσιμων υλών της ΕΕ έχει αυξηθεί σημαντικά. Ως εκβιομηχανισμένη κοινωνία, η ΕΕ διαθέτει μεγάλα αποθέματα ανακυκλώσιμων υλών. Ας εκμεταλλευθούμε αυτήν τη δυνατότητα. Από περιβαλλοντική άποψη, η αυξημένη ανακύκλωση και, μάλιστα, η αποδοτικότητα των πόρων μας βοηθά να μειώσουμε τις ενεργειακές ανάγκες και άλλες περιβαλλοντικές πιέσεις. Από οικονομική άποψη, δημιουργεί δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρέχει θέσεις εργασίας – περίπου 1,2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας σήμερα.

Η Ευρώπη είναι μία από τις περιφέρειες που πρωταγωνιστούν στον τομέα της ανακύκλωσης. Από τη μία πλευρά, η ανακύκλωση αστικών αποβλήτων στην ΕΕ διπλασιάστηκε μέσα σε 10 χρόνια, αν και μεταξύ των κρατών μελών υπάρχουν σημαντικές διαφορές αφού κάποια από αυτά ανακυκλώνουν σχεδόν το 70% των αστικών αποβλήτων, ενώ άλλα εξακολουθούν να προβαίνουν σε υγειονομική ταφή του 90% και πλέον των αποβλήτων τους. Από την άλλη πλευρά, πολλά σπάνια ή σημαντικά μέταλλα δεν ανακυκλώνονται καθόλου. Πρέπει να δραστηριοποιηθούμε για να αλλάξουμε αυτήν την κατάσταση.

Εντούτοις, η ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων δεν είναι η λύση για όλα μας τα προβλήματα: μολονότι η ανακύκλωση μπορεί να μειώσει την ανάγκη για πρώτες ύλες, δεν μπορεί να ικανοποιήσει όλη τη ζήτηση στο πλαίσιο της αναπτυσσόμενης παγκόσμιας οικονομίας. Η ΕΕ εξακολουθεί να πρέπει να ενισχύσει και να προωθήσει την αποδοτικότητα των πόρων, τη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση και την αποδοτική εξόρυξη. Εν ολίγοις, ενώ η ανακύκλωση μειώνει σημαντικά την πίεση στους πόρους μας, δεν αποτελεί πανάκεια. Ωστόσο, παραμένει μια ζωτικής σημασίας εγχώρια πηγή υλών.

Όσον αφορά τη δυνατότητα της ανακύκλωσης να ικανοποιεί περισσότερες υλικές ανάγκες μας, πρέπει να θυμόμαστε ότι κάποιες ύλες είναι τεχνικά ευκολότερο να ανακυκλωθούν σε σύγκριση με κάποιες άλλες. Υπάρχουν επίσης διαφορετικές οικονομικές και νομικές παράμετροι. Συνεπώς, δεν υπάρχει ένας στόχος ανακύκλωσης υλών.

Έτσι, οι προκλήσεις (και οι λύσεις) είναι τρεις:

πρώτον, η ΕΕ πρέπει να βελτιώσει τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την ανακύκλωση. Η ΕΕ κατέχει ηγετική θέση όσον αφορά την καινοτομία, αλλά εξακολουθεί να μην έχει τα μέσα για να ανακυκλώσει πολλά σπανιότερα μέταλλα, όπως σπάνιες γαίες. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους εργαζόμαστε για μια εταιρική σχέση καινοτομίας για τις πρώτες ύλες·

δεύτερον, στην ΕΕ πρέπει να υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού. Πρέπει να δώσουμε νέα ώθηση, προκειμένου να καταστήσουμε την ανακύκλωση οικονομικά ενδιαφέρουσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενισχύοντας τις αγορές ανακύκλωσης και βελτιώνοντας την κερδοφορία του τομέα·

τρίτον, η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει την επιβολή της νομοθεσίας για τα απόβλητα, ιδίως της οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα και των κανόνων για τη μεταφορά αποβλήτων, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι οι ελάχιστοι στόχοι της ΕΕ για την ανακύκλωση θα επιτευχθούν, και ότι η επεξεργασία των αποβλήτων της ΕΕ που διατίθενται εντός και εκτός της ΕΕ θα είναι το ίδιο φιλική προς το περιβάλλον. Γι’ αυτό η Επιτροπή προτείνει δράσεις ώστε να διευκολυνθεί η καλύτερη επιβολή της νομοθεσίας σχετικά με τα απόβλητα.

τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό: η ΕΕ πρέπει να βελτιστοποιήσει τη συλλογή, διασφαλίζοντας ότι τα κράτη μέλη με τις χαμηλότερες επιδόσεις θα αναπτύξουν κατάλληλες στρατηγικές με βάση τις εμπειρίες των κρατών μελών με τις υψηλότερες επιδόσεις.

Συμπερασματικά, η ανακύκλωση και η αποδοτικότητα των πόρων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την Επιτροπή. Θα εργαστούμε σκληρά για να προωθήσουμε τις προτάσεις που διατυπώθηκαν πρόσφατα, τόσο στις ανακοινώσεις για τις πρώτες ύλες και την αποδοτικότητα των πόρων, όσο και στη θεματική στρατηγική για τα απόβλητα. Η Επιτροπή αναμένει και θα εκτιμήσει το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα παράσχει την αναγκαία στήριξη στις συγκεκριμένες προτάσεις που περιέχονται στις στρατηγικές της Επιτροπής.

 

Ερώτηση αρ. 29 της κ. Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (H-000043/11)
 Θέμα: Ισόρροπος ανταγωνισμός ΜΜΕ στις διασυνοριακές περιοχές
 

Με δεδομένες τις συνέπειες της εξάλειψης των εσωτερικών συνόρων της ενιαίας αγοράς, κυρίως για τις περιφέρειες που βρίσκονται στα σύνορα αυτά αλλά και τις ανισορροπίες που παρατηρούνται μεταξύ επιχειρήσεων που εδρεύουν σε διαφορετικά κράτη μέλη όσον αφορά το κόστος του εργατικού δυναμικού, των πρώτων υλών και τις φορολογικές πολιτικές που δημιουργούν σημαντικές διαφορές στις τιμές μεταξύ κρατών μελών για το ίδιο προϊόν ή υπηρεσία, ποιες είναι οι συνθήκες στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που βρίσκονται στα εσωτερικά σύνορα της ενιαίας αγοράς;

Στα πλαίσια του Small Business Act, πώς μπορούν να υποστηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε διασυνοριακές περιοχές με ανισόρροπες συνθήκες και να αξιοποιηθούν οι δυνατότητές τους για ανάπτυξη και καινοτομία, χωρίς να υποσκάπτεται η ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και οι όροι του ανταγωνισμού;

Ποιες οι ευρύτερες πρωτοβουλίες της Επιτροπής για την καλύτερη προσαρμογή της ενιαίας αγοράς στις σημερινές ανάγκες των ΜΜΕ στις διασυνοριακές περιοχές, ώστε να μπορέσουν αυτές να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα και μεγαλύτερα ισορροπημένα οφέλη;

 
  
 

(FR) Κάθε χρόνο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει μια έκθεση σχετικά με την ευρωπαϊκή βιομηχανική ανταγωνιστικότητα στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η έκθεση του 2010 προσδιορίζει ορισμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες στο πλαίσιο της σημερινής κρίσης και αναλύει τα μέτρα που έλαβαν τα κράτη μέλη για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της εμβληματικής πρωτοβουλίας της βιομηχανικής πολιτικής, η στρατηγική «Ευρώπη 2020» επιδιώκει να βοηθήσει τις εταιρείες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που δημιουργεί η παγκοσμιοποίηση, η οικονομική κρίση και η μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία.

Η βοήθεια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ώστε να αντιμετωπίσουν τις ειδικές προκλήσεις που υπαγορεύει το μέγεθός τους είναι ένας από τους στόχους της νέας στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ο οποίος επιδιώκεται συγκεκριμένα με την εμβληματική πρωτοβουλία για μια «νέα βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης». Γενικότερα, η στρατηγική «Ευρώπη 2020» αναμένεται να μειώσει τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά το επιχειρηματικό κλίμα και τις συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργούν οι εταιρείες, ενθαρρύνοντας τα κράτη που εμφανίζουν μεγαλύτερη υστέρηση να επιτύχουν τις επιδόσεις των υπολοίπων.

Η ενίσχυση των ΜΜΕ προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν περισσότερο τις ευκαιρίες που προσφέρει η ενιαία αγορά είναι μια από τις κατευθυντήριες αρχές της πράξης για τις μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (Small Business Act for Europe - SBA) και θα παραμείνει ένας από τους τομείς για δράση προτεραιότητας στην αναθεώρηση του SBA που θα εγκριθεί στα τέλη Φεβρουαρίου 2011.

Το πρώτο που σκοπεύει να κάνει η Επιτροπή είναι να βελτιώσει την ενημέρωση για τις υπηρεσίες πληροφόρησης και στήριξης που διατίθενται στις ΜΜΕ ώστε να αυξηθεί η πρόσβαση στο διασυνοριακό εμπόριο. Έμφαση θα δοθεί στα υφιστάμενα δίκτυα και μέσα όπως το ευρωπαϊκό επιχειρηματικό δίκτυο, το δίκτυο Solvit, Η Ευρώπη σου – επιχειρηματική πύλη και η ευρωπαϊκή πύλη για τις ΜΜΕ (πύλη για τις μικρές επιχειρήσεις).

Η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς δεν είναι τέλεια, και επικρατούν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Γι’ αυτόν τον λόγο, θα καταβάλλονται συνεχώς προσπάθειες για τον εντοπισμό και την ελαχιστοποίηση των αδυναμιών της ενιαίας αγοράς.

Η νέα πράξη για την ενιαία αγορά, της οποίας ο κεντρικός στόχος είναι να δοθεί νέα ώθηση στην ολοκλήρωση, αναγνώρισε την ανάγκη δημιουργίας ενός περιβάλλοντος που θα στηρίζει την ανάπτυξη των ΜΜΕ. Έχουν προταθεί συγκεκριμένες δράσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις χρηματαγορές ή την απλούστευση του διοικητικού περιβάλλοντος.

Η Επιτροπή γνωρίζει ότι τα διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης που υπάρχουν μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών οδηγούν σε οικονομικές ανισότητες (περιλαμβανομένου του κόστους εργασίας και των τιμών). Ο ρόλος της πολιτικής συνοχής είναι, πρώτον, η μείωση των ανισοτήτων και, δεύτερον, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών και ειδικότερα των ΜΜΕ. Η SBA δεν προβλέπει ειδικές δράσεις στήριξης των ΜΜΕ στις διασυνοριακές περιοχές. Η πρωτοβουλία αναφέρεται περισσότερο στη δημιουργία ταυτόσημων συνθηκών πλαίσιο για όλες τις ΜΜΕ, υπό τον όρο ότι τα πεδία εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της ΕΕ.

Εφαρμόζεται ένα τεράστιο φάσμα μέτρων στήριξης για τις ΜΜΕ στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής με στόχο τις διασυνοριακές περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να τονιστεί ότι κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα διαθέτει κατάλογο επιλογών στήριξης προσαρμοσμένων στις τοπικές ανάγκες. Ορισμένα από τα πιο κοινά μέτρα περιλαμβάνουν: τη στήριξη της εφαρμοσμένης έρευνας, τη μεταφορά τεχνολογίας, την πληροφόρηση των επιχειρήσεων για τη διαχείριση της καινοτομίας, τη δημιουργία κέντρων ανταγωνιστικότητας, τη δικτύωση, τη στήριξη για τη σύσταση επιχειρήσεων, τη συμβολή στην προώθηση προϊόντων και μεθόδων παραγωγής που είναι φιλικά προς το περιβάλλον ή τη στήριξη για τη δημιουργία δίγλωσσων ιστοτόπων.

 

Ερώτηση αρ. 31 της κ. Sarah Ludford(H-000047/11)
 Θέμα: Πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα έγγραφα του Συμβουλίου
 

Από το Κοινοβούλιο ζητήθηκε πρόσφατα να γνωμοδοτήσει σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία. Ωστόσο, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν, το Κοινοβούλιο δεν έχει πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα του Συμβουλίου τα οποία είναι αναγκαία για την έκδοση της εν λόγω γνωμοδότησης.

Δεδομένου ότι ο Επίτροπος Šefčovič τόνισε πρόσφατα την ανάγκη να ενισχυθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας και δεδομένου ότι η εντολή του περιλαμβάνει την εξασφάλιση ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μπορούν να συνεργάζονται αποτελεσματικά, δεν συμφωνεί η Επιτροπή ότι αυτή η έλλειψη πρόσβασης στα έγγραφα βλάπτει τις διοργανικές σχέσεις και ότι αντιβαίνει με το ίδιο το πνεύμα της Συνθήκης της Λισαβόνας η οποία ζητεί την έμπιστη συνεργασία μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου; Ποιος νομίζει η Επιτροπή ότι είναι ο ρόλος της στην εξεύρεση λύσης σ´ αυτό το επαναλαμβανόμενο ζήτημα;

 
  
 

(EN) Σύμφωνα με την πράξη προσχώρησης του 2005, η ένταξη στον χώρο Σένγκεν χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα απαιτεί απόφαση του Συμβουλίου, αφού προηγηθεί διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αφού εξακριβωθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες αξιολόγησης Σένγκεν, ότι πληρούνται οι αναγκαίοι όροι για την εφαρμογή όλων των συναφών σημείων του κεκτημένου Σένγκεν.

Για την εν λόγω διαδικασία αξιολόγησης Σένγκεν τα κράτη μέλη φέρουν την πλήρη ευθύνη, και η απόφαση για την άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα λαμβάνεται ομόφωνα από το Συμβούλιο. Συνεπώς, και για την πρόσβαση στα έγγραφα που καταρτίζονται από το Συμβούλιο φέρει την ευθύνη το Συμβούλιο.

Τα έγγραφα που αναφέρονται στην ερώτηση της αξιότιμης βουλευτού είναι απόρρητα έγγραφα. Η Επιτροπή έχει υπόψη ότι έχουν ξεκινήσει επαφές μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τις διαδικασίες πρόσβασης των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε απόρρητες πληροφορίες του Συμβουλίου.

Η Επιτροπή έχει επίσης υπόψη ότι το Συμβούλιο έχει στο μεταξύ συμφωνήσει για τον αποχαρακτηρισμό των εγγράφων αξιολόγησης, διευκολύνοντας έτσι την πρόσβαση των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά.

 

Ερώτηση αρ. 32 του κ. Bernd Posselt(H-000011/11)
 Θέμα: Ανάπτυξη της Δυτικής Αφρικής
 

Ποια είναι η γνώμη της Επιτροπής για την ανάπτυξη των οικονομικών συνθηκών, των διασυνοριακών υποδομών καθώς και της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στη Δυτική Αφρική, ιδιαίτερα σε σχέση με τα προβλήματα στο Καμερούν και την Ακτή Ελεφαντοστού;

 
  
 

(EN) Η πολιτική και οικονομική κατάσταση ποικίλλει σημαντικά στη Δυτική Αφρική από χώρα σε χώρα. Η περιοχή αντιμετωπίζει επισφαλείς καταστάσεις και εγκληματικές δραστηριότητες εμπορίας ανθρώπων, που συμβάλλουν στη χρόνια αστάθειά της. Ωστόσο, η συνολική ανάπτυξη της περιοχής εμπνέει αισιοδοξία. Η Γουινέα, η Μαυριτανία και ο Νίγηρας διένυσαν μια πολύ δύσκολη περίοδο τα τελευταία χρόνια, αλλά επανέρχονται στη δημοκρατική οδό· άλλες χώρες εδραίωσαν περαιτέρω τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Γενικά, η οικονομική ανάπτυξη είναι ελπιδοφόρα για όλη την περιοχή μετά από μια οικονομική επιβράδυνση ως συνέπεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Ωστόσο, πρέπει να γίνουν περισσότερα για να μειωθεί η ευρέως διαδεδομένη φτώχεια και να υπάρξει πρόοδος προς την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας. Ανάμεσα στα θετικά χαρακτηριστικά της περιοχής είναι επίσης η ισχυρή δέσμευση για την περιφερειακή ολοκλήρωση ως μέσο υπέρβασης της φτώχειας και της κακής διακυβέρνησης.

Οι δύο περιφερειακοί οργανισμοί, η Οικονομική Κοινότητα των Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ECOWAS) και η Οικονομική και Νομισματική Ένωση Δυτικής Αφρικής (WAEMU), έχουν ενθαρρυντικά προγράμματα δράσης με ουσιαστική συνδρομή από την ΕΕ και άλλους εταίρους, περιλαμβανομένης της στήριξης για τη δημιουργία σύγχρονων διασυνοριακών υποδομών. Ο ισχυρός ρόλος που αναλαμβάνει η ECOWAS στις διεθνείς προσπάθειες τερματισμού της κρίσης στην Ακτή Ελεφαντοστού είναι πολύ ενθαρρυντικός. Το Καμερούν, χώρα της Κεντρικής Αφρικής, αντιμετώπισε με σχετική επιτυχία τις επιπτώσεις της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, αλλά η πρόοδος που σημειώνει για τη μείωση της γενικότερης φτώχειας παραμένει ανεπαρκής. Η γενική κατάσταση της διακυβέρνησης εμφανίζει σημεία βελτίωσης και θα δοκιμαστεί σοβαρά με τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές.

 

Ερώτηση αρ. 33 της κ. Silvia-Adriana Ţicău (H-000018/11)
 Θέμα: Υπηρεσίες ασφάλισης ή συνδρομής των τουριστών
 

Ορισμένες ταξιδιωτικές εταιρείες προσφέρουν ασφάλιση για τα τουριστικά τους πακέτα σε ενδεχόμενη ακύρωση ενός ταξιδίου, ή ιατρικής περίθαλψης, σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος, και επαναπατρισμού σε περίπτωση θανάτου. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται κατά τη διάρκεια των διακοπών, για 90 ημέρες ή για ένα έτος. Η προσφορά αυτή τυγχάνει εκτίμησης από τους τουρίστες, οι οποίοι αισθάνονται καλύτερα προστατευμένοι πριν και κατά τη διάρκεια των διακοπών. Ωστόσο, ορισμένες εταιρείες βασίζουν την προσφορά τους για συνδρομή επαναπατρισμού σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος μόνο στο αεροπορικό εισιτήριο και στηρίζουν την τιμή της συνδρομής στην αξία του εισιτηρίου αυτού. Η πρακτική αυτή πλήττει τα συμφέροντα των τουριστών, διότι η συνδρομή που μπορεί να χρειαστούν δεν εξαρτάται σε καμία περίπτωση από την αξία του αεροπορικού εισιτηρίου.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρακτικές αυτές θίγουν τα συμφέροντα των τουριστών, ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει η Επιτροπή για να ρυθμίσει τις υπηρεσίες αυτές και να εμποδίσει λανθασμένες πρακτικές σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες ασφάλισης και συνδρομής των τουριστών;

 
  
 

(EN) Μέσω των ταξιδιωτικών πρακτορείων, οι ασφαλιστικές εταιρείες συχνά πωλούν ασφαλιστήρια συμβόλαια τα οποία καλύπτουν ταξίδια ευρωπαίων πολιτών εκτός του κράτους μέλους κατοικίας τους. Τα εν λόγω ασφαλιστήρια συμβόλαια είναι θέμα που άπτεται του ενοχικού δικαίου. Ταξιδιωτική ασφάλιση που περιορίζεται από την τιμή του σχετικού αεροπορικού εισιτηρίου δεν αποτελεί επίπτωση του κοινοτικού ασφαλιστικού δικαίου. Από όσο γνωρίζει η Επιτροπή, αυτό δεν αποτελεί κοινή πρακτική της βιομηχανίας. Ούτε φαίνεται πως αποτελεί παράδειγμα σύνδεσης προϊόντος.

Γενικά, η ασφαλιστική αγορά, όπως οι άλλες αγορές, κατευθύνεται από την προσφορά και τη ζήτηση. Οι ασφαλιστικές εταιρείες επιχειρούν να προσφέρουν προϊόντα τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες πιθανών πελατών. Σε κάθε περίπτωση, το αν θα εκδοθεί ταξιδιωτική ασφάλιση ή όχι σε μια δεδομένη κατάσταση αποτελεί, φυσικά, επιλογή του ενδιαφερόμενου καταναλωτή.

Ωστόσο, εάν οι κάτοχοι του ασφαλιστήριου συμβολαίου θεωρούν ότι οι όροι του συμβολαίου παραβιάστηκαν, ή ότι οι όροι του συμβολαίου είναι παράλογοι, διαθέτουν αρκετά μέσα προσφυγής. Καταρχάς, το θέμα θα μπορούσε να παραπεμφθεί στο εθνικό εξώδικο σύστημα καταγγελιών, το οποίο είναι αρμόδιο για τον χειρισμό διαφορών μεταξύ των κατόχων συμβολαίου και των ασφαλιστών τους(1). Επιπλέον, σύμφωνα με την οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές(2), ενώσεις προστασίας των καταναλωτών μπορούν να αμφισβητήσουν καταχρηστικές ρήτρες συμβάσεων ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων. Συνεπώς, ο ενδιαφερόμενος κάτοχος ασφαλιστήριου συμβολαίου μπορεί επίσης να εξετάσει τη δυνατότητα επικοινωνίας με την αρμόδια οργάνωση καταναλωτών.

 
 

(1) Βλέπε http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm.
(2) ΕΕ L 95 της 21.4.1993.

 

Ερώτηση αρ. 34 της κ. Nessa Childers(H-000021/11)
 Θέμα: Παράλυση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου
 

Όπως θα γνωρίζει η Επιτροπή, οι ευρωπαϊκές εναέριες μεταφορές αναστατώθηκαν σοβαρότατα κατά την διάρκεια των Χριστουγέννων. Πρόκειται για τη τρίτη κατά σειρά παρόμοια παράλυση του 2010, ύστερα από τις έντονες χιονοπτώσεις στην αρχή του έτους και την κρίση λόγω του νέφους ηφαιστειακής τέφρας που δεν πρόκειται να ξεχάσουμε εύκολα.

Μολονότι το 2010 υπήρξε μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά, τα στοιχεία δείχνουν ότι παρόμοιες καταστάσεις θα είναι ολοένα και συχνότερες στο μέλλον δεδομένης της συνεχιζόμενης κλιματικής αλλαγής. Επομένως, η ΕΕ είναι υποχρεωμένη να προγραμματίσει την αντιμετώπιση παρόμοιων εξελίξεων, με σκοπό την προστασία τόσο των καταναλωτών όσο και των αερογραμμών από τις απαράδεκτες καθυστερήσεις του 2010.

Διαθέτει η Επιτροπή κάποια σχέδια προκειμένου να συντονίσει τον προγραμματισμό των ευρωπαϊκών αεροδρομίων για την αντιμετώπιση των έντονων χιονοπτώσεων; Έχει δεσμευτεί η Επιτροπή να επανεξετάσει τις πολιτικές αποζημίωσης για τέτοιου είδους καθυστερήσεις, οι οποίες, έχοντας σχεδιαστεί σε μία άλλη εποχή των εναέριων μεταφορών, δεν επαρκούν ούτε για τους επιβάτες ούτε για τις αερογραμμές του εικοστού πρώτου αιώνα;

 
  
 

(EN) Τον Δεκέμβριο του 2010, οι αερομεταφορές διαταράχθηκαν σοβαρά σε όλη την Ευρώπη. Πολλοί από τους μεγαλύτερους κόμβους της ΕΕ έκλεισαν μερικώς το Σαββατοκύριακο όπου παρατηρείται η μεγαλύτερη ίσως κίνηση του έτους: στις αρχές των διακοπών των Χριστουγέννων. Συνολικά, ακυρώθηκαν 35.000 πτήσεις (ο αριθμός αυτός υπερβαίνει τις ακυρώσεις πτήσεων που σημειώθηκαν ολόκληρο το 2009), και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι καθηλώθηκαν στα αεροδρόμια, πέραν των σοβαρών προβλημάτων που προκλήθηκαν στη διακίνηση των αποσκευών. Είναι καθήκον της Επιτροπής να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις αυτών των ακραίων καιρικών συνθηκών, εάν ξαναεμφανιστούν. Ωστόσο, η Επιτροπή είναι ιδιαίτερα ευτυχής για το γεγονός ότι δεν συνέβη κανένα ατύχημα και δεν τέθηκε σε κίνδυνο η ασφάλεια.

Καταρχάς, πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα από τα γεγονότα που σημειώθηκαν. Όπως ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο του 2010, η Επιτροπή συναντήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2011 με τον γενικό διευθυντή του αεροδρομίου, προκειμένου να συζητήσουν για το τι ακριβώς συνέβη και τι θα μπορούσε να γίνει για την αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον. Υπάρχουν 5 μεγάλοι τομείς όπου η Επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει να αναληφθεί δράση:

Ο σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης των αεροδρομίων σε περίπτωση χιονόπτωσης πρέπει να βελτιωθεί.

Πρέπει να διασφαλιστεί η καλύτερη συνεργασία μεταξύ όλων των παραγόντων στον αέρα και στο έδαφος.

Πρέπει να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των αεροπορικών κόμβων. Δεδομένης της αλυσιδωτής επενέργειας, οι αερολιμένες εν γένει πρέπει να συνδέονται περισσότερο μεταξύ τους, ώστε να λειτουργούν ως δίκτυο. Δεν μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα.

Η πληροφόρηση των επιβατών για τις καθυστερήσεις και την αλλαγή πτήσεων πρέπει να βελτιωθεί με πιο ουσιαστικό και έγκαιρο τρόπο.

Επίσης, για να επιτευχθούν όλα αυτά, χρειάζονται ελάχιστες απαιτήσεις υπηρεσιών και ποιότητας στα αεροδρόμια για τους επιβάτες. Αυτές οι απαιτήσεις πρέπει να είναι ομοιογενείς σε όλη την Ευρώπη.

Κατά την άποψη της Επιτροπής, οι απαιτήσεις αυτές θα θεσπιστούν με βάση προτάσεις του ίδιου του τομέα. Η Επιτροπή ζήτησε από τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια να επανέλθουν το ταχύτερο δυνατό με μια έκθεση προόδου για τον σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης για τον επόμενο χειμώνα. Από την πλευρά της, η Επιτροπή είναι έτοιμη να προτείνει ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συνοψίστηκαν ανωτέρω, στη δέσμη για τα αεροδρόμια που αναμένεται καταρχήν πριν το καλοκαίρι.

Όσον αφορά το θέμα των καθυστερήσεων των πτήσεων, ο κανονισμός για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών(1) προβλέπει ότι οι αερομεταφορείς πρέπει να παρέχουν μεταφορά με άλλη πτήση και να προσφέρουν –όπου χρειάζεται– την κατάλληλη φροντίδα και συνδρομή στους επιβάτες τους. Το δικαίωμα των επιβατών σε χρηματική αποζημίωση προκύπτει μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις, κυρίως όταν οι συνθήκες του συμβάντος που επηρεάζει μια συγκεκριμένη πτήση δεν μπορούν να θεωρηθούν έκτακτες και θα μπορούσαν να αποφευχθούν, εάν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα.

Ωστόσο, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το άρθρο 13 προβλέπει σαφώς κοινή ευθύνη μεταξύ όλων των σχετικών παραγόντων και ο πραγματικός αερομεταφορέας έχει την ευθύνη να συνδράμει τους επιβάτες, αλλά όχι την υποχρέωση να επωμισθεί όλο το κόστος. Ο σκοπός της χρήσης του πραγματικού αερομεταφορέα ως κεντρικό σημείο των υποχρεώσεων του κανονισμού είναι να διασφαλιστεί και να διευκολυνθεί η αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού προς όφελος των επιβατών, με την επιφύλαξη του κόστους που θα επωμισθεί κάθε άλλο πρόσωπο, ιδιωτικό ή δημόσιο, που ευθύνεται για τη διατάραξη.

Λαμβάνοντας υπόψη τα διδάγματα που αντλήθηκαν τόσο από την κρίση που προκάλεσε το νέφος ηφαιστειακής τέφρας τον Απρίλιο του 2010 όσο και από τις σφοδρές χιονοπτώσεις τον Δεκέμβριο του 2010, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει την άνοιξη του 2011 έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών, η οποία καταγράφει τη μέχρι τώρα λειτουργία των υφιστάμενων κανόνων. Επίσης, σκοπεύει να δρομολογήσει μέσα στο 2011 μια εκτίμηση επιπτώσεων με στόχο να εκτιμηθεί, μεταξύ άλλων, η αναλογικότητα των υφιστάμενων μέτρων και να αξιολογηθεί ποια θα μπορούσαν να είναι τα καλύτερα εργαλεία για την αντιμετώπιση των αδυναμιών του ισχύοντος κανονισμού. Στο παρόν στάδιο, φαίνεται πιθανό να κατατεθεί το 2012 μια νομοθετική πρόταση για την αναθεώρηση των υφιστάμενων κανόνων. Η Επιτροπή παραμένει προσηλωμένη στις προσπάθειές της για τη βελτίωση του ευρωπαϊκού συστήματος αερομεταφορών, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι ευρωπαίοι πολίτες δεν θα χρειαστεί να βιώσουν ποτέ ξανά παρόμοιες εμπειρίες.

 
 

(1)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 295/91, ΕΕ L 46 της 17.2.2004.
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V1&T2=2004&T3=261&RechType=RECH_naturel&Submit=Rechercher

 

Ερώτηση αρ. 35 του κ. Νικόλαου Χουντή (H-000022/11)
 Θέμα: Αναπτυξιακή πολιτική, μνημόνιο Ελλάδας και υποχρεώσεις της Επιτροπής
 

Η ελληνική οικονομική πολιτική καθορίζεται κατά τρόπο απόλυτο από το μνημόνιο “συνεργασίας” που έχει υπογράψει η ελληνική κυβέρνηση με το ΔΝΤ και την Επιτροπή. Ακόμα και οι υποστηρικτές του Μνημονίου αναγνωρίζουν ότι, στα πλαίσια αυτού ή παράλληλα μ’αυτό, δεν έχει εκφραστεί κανένα σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης. Το γεγονός αυτό επιδεινώνει τα δημοσιονομικά προβλήματα, προκαλεί  ασφυξία και τη χειρότερη δυνατή ψυχολογία στην εγχώρια αγορά. Με δεδομένο ότι το ΕΣΠΑ 2007-13 είναι το βασικό εργαλείο αναπτυξιακής παρέμβασης, ύψους για την Ελλάδα περίπου 24 δισ., ερωτάται η Επιτροπή:

Δεν μπορεί η Επιτροπή να επικαιροποιήσει, σε συνεργασία με την Ελλάδα, το ΕΣΠΑ 07-13, ούτως ώστε να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες που επιβάλλει η οικονομική κρίση; Είναι διατεθειμένη η Επιτροπή να αναθεωρήσει τουλάχιστον τους κανονισμούς, ούτως ώστε να υπάρξει μικρότερη συμμετοχή του κράτους μέλους στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα;

Μελετά την ανάπτυξη κοινών πολιτικών, όπως, π.χ., ο τουρισμός και η ενίσχυση μικρών επιχειρήσεων, ή κοινωνικά μέτρα, προκειμένου να επωφεληθούν τα κράτη μέλη και οι πολίτες της Νότιας Ευρώπης, που πλήττονται βαρύτερα από την κρίση;

 
  
 

(EN) Η Επιτροπή και οι ελληνικές αρχές είχαν συμφωνήσει ότι καμία αναθεώρηση των ελληνικών επιχειρησιακών προγραμμάτων δεν θα ξεκινούσε το 2010, καθώς η απορρόφηση των διαρθρωτικών κονδυλίων στην Ελλάδα δεν προχωρούσε με ικανοποιητικούς ρυθμούς, ώστε να επιτρέψει την εξαγωγή κατάλληλων συμπερασμάτων για νέες κατευθύνσεις που θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν από μία αναθεώρηση. Οι ελληνικές αρχές κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες για την επίτευξη των ετήσιων στόχων απορρόφησης και άλλων απαιτήσεων για το 2010 που ορίζονται στο μνημόνιο συμφωνίας. Η χρονοβόρα διαδικασία της αναθεώρησης θα αποσπούσε τις προσπάθειες από την ικανοποίηση αυτών των απαιτήσεων. Το ποσοστό απορρόφησης είχε αυξηθεί σημαντικά έως τα τέλη του 2010. Επίσης, τα προγράμματα παρέχουν πεδίο εφαρμογής για τις επενδύσεις που απαιτούνται προκειμένου για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Οι κανονισμοί για τα διαρθρωτικά ταμεία τροποποιήθηκαν για πρώτη φορά στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δέσμης μέτρων για την ανάκαμψη της οικονομίας στις αρχές του 2009(1). Ακολούθως, προκειμένου να ενισχυθούν οι επιπτώσεις της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης στις εθνικές οικονομίες και αγορές εργασίας, οι κανονισμοί τροποποιήθηκαν ξανά το 2010(2) μετά από εκτενείς συζητήσεις και την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Στην ανωτέρω δέσμη τροποποιήσεων συζητήθηκαν και εξετάστηκαν αποδεκτές τροποποιήσεις και μηχανισμοί ευελιξίας όσον αφορά τις απαιτήσεις εθνικής συγχρηματοδότησης. Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί ότι η τροποποίηση των κανονισμών που ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη δεν είναι η κατάλληλη μέθοδος για να καλύπτονται οι ειδικές απαιτήσεις των εκάστοτε κρατών μελών.

Στην πρόσφατη ανακοίνωσή της «Η περιφερειακή πολιτική συμβάλλει στην έξυπνη ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρώπης 2020(3)», η Επιτροπή ενθαρρύνει τις εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις να κινηθούν προς «στρατηγικές έξυπνης ειδίκευσης» και τους ζητά να μεταστρέψουν τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης προς την ενίσχυση των επενδύσεων στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία, σύμφωνα με αυτές τις στρατηγικές. Αναφέρει επίσης ότι θα στηρίξει αιτήματα για την ανακατεύθυνση των κονδυλίων και τον επαναπρογραμματισμό των προγραμμάτων για τον σκοπό αυτόν.

Οι στρατηγικές έξυπνης ειδίκευσης είναι ολοκληρωμένες δέσμες στρατηγικών δράσεων που στηρίζουν την περιφερειακή ειδίκευση και την ανάπτυξη μέσω της καινοτομίας. Στοχεύουν στη στήριξη και στην αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων μιας περιφέρειας και του ανταγωνιστικού της πλεονεκτήματος και στην τόνωση της συνεργασίας πέρα από εθνικά και περιφερειακά σύνορα για τη στήριξη της κρίσιμης μάζας και της διάδοσης της γνώσης.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι συγκεκριμένες στρατηγικές πρέπει να συνοδεύονται από μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία μέσω της ευθυγράμμισης της στήριξης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης με τις προτεραιότητες των εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων, αξιοποιώντας στο έπακρο την ευελιξία στα προγράμματα της περιφερειακής πολιτικής για την ανακατεύθυνση της χρηματοδότησης προς αυτόν τον σκοπό.

Για να βοηθήσει τις περιφέρειες σε αυτήν τη διαδικασία, η Επιτροπή θα εγκαινιάσει μια «πλατφόρμα έξυπνης ειδίκευσης» το 2011, ώστε να αυξήσει την ενημέρωση και να παρέχει υποδείξεις στις περιφέρειες, με τη δημιουργία μιας πλατφόρμας μάθησης για τη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων σε αυτόν τον τομέα και τη στήριξη της ανταλλαγής εμπειριών.

 
 

(1)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 284/2009 του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, ΕΕ L94 της 8.4.2009· κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 397/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006, ΕΕ L 126 της 21.5.2009· κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 846/2009 της Επιτροπής για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006, ΕΕ L 250 της 23.9.2009.
(2)Κανονισμός (EK) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, ΕΕ L 210 της 31.7.2006, ο οποίος τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2010 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2010, ΕΕ L 158 της 24.6.2010.
(3)COM (2010) 553 τελικό.

 

Ερώτηση αρ. 36 της κ. Marietje Schaake(H-000025/11)
 Θέμα: Η γραπτή ερώτηση Ε-9540/2010 σχετικά με το Ιράν δεν απαντήθηκε
 

Την 3η Νοεμβρίου 2010 υπέβαλα στην Επιτροπή και το Συμβούλιο γραπτή ερώτηση με θέμα «Εκτίμηση του αντίκτυπου από τις κυρώσεις της ΕΕ κατά του Ιράν». Η προθεσμία απάντησης στην ερώτησή μου παρήλθε την 5η Ιανουαρίου. Γιατί η Επιτροπή δεν τήρησε τον Κανονισμό;

 
  
 

(EN) Η Επιτροπή ευχαριστεί την αξιότιμη βουλευτή για την ερώτησή της και λυπάται για την καθυστερημένη απάντηση στη γραπτή ερώτηση E-9540/10(1). Υπήρξε καθυστέρηση επειδή οι αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής είχαν ήδη παράσχει απάντηση στη γραπτή ερώτηση E-9539/10, η οποία απευθυνόταν στο Συμβούλιο και έθιγε τα ίδια θέματα. Για το ζήτημα αυτό, η Επιτροπή με χαρά επιβεβαιώνει ότι έχει τώρα αποστείλει τη δική της απάντηση στη γραπτή ερώτηση E-9540/10.

Η Επιτροπή θα ήθελε να εκμεταλλευθεί αυτήν την ευκαιρία για να υπογραμμίσει ότι η απόφαση της ΕΕ του Ιουλίου του 2010 να εφαρμόσει περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν στους καίριους τομείς του εμπορίου, των χρηματοοικονομικών, των μεταφορών και της ενέργειας, καθώς και κατά του Σώματος της Ισλαμικής Επαναστατικής Φρουράς, αντικατοπτρίζει την ισχυρή πολιτική δέσμευση της ΕΕ να εφαρμόσει άμεσα το ψήφισμα 1929 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και να λάβει πρόσθετα κοινοτικά συνοδευτικά μέτρα.

Αυτά τα περιοριστικά μέτρα είναι οικονομικά εργαλεία και υπηρετούν σκοπούς της εξωτερικής πολιτικής: στόχος των μέτρων της ΕΕ είναι η επίλυση, μέσω διαπραγματεύσεων, όλων των βασικών ζητημάτων που αφορούν την ανάπτυξη ευαίσθητων τεχνολογιών από το Ιράν για το πυρηνικό και πυραυλικό του πρόγραμμα, προκειμένου να προωθηθεί μια διπλωματική λύση στο πυρηνικό θέμα του Ιράν.

Είναι σημαντικό το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές κυρώσεις παραμένουν στοχευμένες σε συγκεκριμένους τομείς και πρόσωπα, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις για όσους δεν ευθύνονται για τις πολιτικές που οδήγησαν στην επιβολή των κυρώσεων, δηλαδή πρωτίστως τον πληθυσμό του Ιράν. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να υπογραμμίζει ότι οι ευρωπαϊκές κυρώσεις δεν πρέπει να βλάψουν τον άμαχο πληθυσμό του Ιράν. Αυτή η προσέγγιση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της πολιτικής της ΕΕ απέναντι στο Ιράν.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος της Επιτροπής λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες σχετικά με τις κυρώσεις των ΗΠΑ και τους πρόσθετους περιορισμούς που εφαρμόζουν ορισμένες εταιρείες στις επιχειρηματικές σχέσεις τους με το Ιράν, οι οποίοι μπορεί και να μην απαιτούνται από τους κανονισμούς της ΕΕ για τις κυρώσεις. Η Ύπατη Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος της Επιτροπής έχει συζητήσει επανειλημμένως με τις ΗΠΑ τη νέα πράξη των ΗΠΑ για τις κυρώσεις κατά του Ιράν (Comprehensive Iran Sanctions, Divestment and Accountability Act (CISADA)) και εξέφρασε ανησυχία για τις πιθανές εξωεδαφικές επιπτώσεις της στις ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Ύπατη Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος της Επιτροπής θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς αυτό το θέμα και να διασφαλίζει τακτικό διάλογο με ιδιωτικούς φορείς, αν και θα ήθελε να υπογραμμίσει ότι οι επιπτώσεις αυτών των αποφάσεων των εταιρειών πρέπει να εκτιμώνται ξεχωριστά από τις επιπτώσεις των ευρωπαϊκών κυρώσεων.

Οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί παρέχουν τη βάση για ομοιόμορφη εφαρμογή των ευρωπαϊκών κυρώσεων και ζητούν από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν αναλογικές, αποτελεσματικές και αποτρεπτικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβιάσεων. Σύμφωνα με τον κανονισμό, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη αλληλοενημερώνονται για την εφαρμογή και την επιβολή των μέτρων, αλλά τα κράτη μέλη παραμένουν υπεύθυνα για την επιβολή των κυρώσεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 215 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο ενημερώνει το Κοινοβούλιο για τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για τις κυρώσεις. Η Ύπατη Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος της Επιτροπής θα χαρεί επίσης να σας ενημερώνει για το θέμα αυτό στο πλαίσιο του τακτικού διαλόγου με το Κοινοβούλιο για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας.

 
 

(1)http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB/home.jsp

 

Ερώτηση αρ. 37 του κ. Zigmantas Balčytis(H-000026/11)
 Θέμα: Θέση σε εφαρμογή του ευρωπαϊκού μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων «Progress» στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 

Ο ευρωπαϊκός μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων «Progress», που έχει εκπονηθεί από την Επιτροπή, έχει ως σκοπό να διευκολύνει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση (έως 25 000 ευρώ) στα άτομα που επιθυμούν να δημιουργήσουν ή να αναπτύξουν την επιχείρησή τους και που αντιμετωπίζουν δυσκολίες να επιτύχουν τραπεζικό δάνειο. Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί μικροχρηματοδοτήσεων των κρατών μελών που επιθυμούν να επιτύχουν εγγύηση μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, το οποίο διαχειρίζεται, για λογαριασμό της Επιτροπής, τον μηχανισμό μικροχρηματοδοτήσεων «Progress».

Μήπως η Επιτροπή έχει στη διάθεσή της στοιχεία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το εν λόγω μέτρο τίθεται σε εφαρμογή στα κράτη μέλη; Μπορεί η Επιτροπή να αναφέρει κατά πόσο τα ενδιαφερόμενα άτομα μπορούν να επιτύχουν χρηματοδότηση του εν λόγω τύπου;

 
  
 

(EN) Η Επιτροπή θα ήθελε να παραπέμψει τον αξιότιμο βουλευτή στις απαντήσεις που έδωσε στην προφορική ερώτηση H-639/10 της κ. Göncz κατά τη σύνοδο του Κοινοβουλίου τον Ιανουάριο του 2011 και στη γραπτή ερώτηση E-4763/10 του κ. Matula για το ίδιο θέμα(1). Επιπλέον, υπενθυμίζει ότι η διασφάλιση της ενημέρωσης των ομάδων στόχων και η προώθηση της γεωγραφικής ισορροπίας αποτελούν κεντρικά στοιχεία της εντολής που δόθηκε στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Περισσότερες πληροφορίες για τον ευρωπαϊκό μηχανισμό μικροχρηματοδότησης «Progress» διατίθενται στον ιστότοπο της Επιτροπής(2).

 
 

(1)http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB/application/home.do?language=EL.
(2)www.ec.europa.eu/epmf.

 

Ερώτηση αρ. 38 του κ. Justas Vincas Paleckis(H-000029/11)
 Θέμα: Χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κλασικών Σπουδών
 

Πριν από λίγο καιρό, διάφορες ενδείξεις οδηγούσαν στο συμπέρασμα ότι η Επιτροπή είχε την πρόθεση να αναθεωρήσει την θέση της όσον αφορά τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κλασικών Σπουδών (EHU). Κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεως της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΕΠΔΑΔ) το Δεκέμβριο του 2010, το θέμα της χρηματοδοτήσεως του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κλασικών Σπουδών δεν εισήχθη στα δελτία δράσης για το έτος 2011 με την αιτιολόγηση ότι η απόφαση σχετικά με τις μεθόδους χρηματοδοτήσεως και το σκόπιμο της χρηματοδοτήσεως θα λαμβάνετο αργότερα κατά τη διάρκεια του 2011.

Στις 20 Ιανουαρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία ψήφισμα στο οποίο καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει και να αυξήσει την οικονομική της ενίσχυση υπέρ του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κλασικών Σπουδών.

Η Επιτροπή προτίθεται να συζητήσει προσεχώς το εν λόγω ζήτημα; Ποιες είναι οι δυνατές αποφάσεις όσον αφορά την χρηματοδότηση του EHU που έχει ως έδρα του το Βίλνιους στην Λιθουανία;

 
  
 

(EN) Η Επιτροπή ευχαριστεί τον αξιότιμο βουλευτή, ο οποίος τονίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η στήριξη προς το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κλασικών Σπουδών (EHU), μετά τη φίμωση της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών ύστερα από τις προεδρικές εκλογές της 19ης Δεκεμβρίου στη Λευκορωσία.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το EHU συμβάλλει σημαντικά στη μελλοντική δημοκρατική ανάπτυξη της Λευκορωσίας, εκπαιδεύοντας νεαρούς Λευκορώσους που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο μέλλον της χώρας τους. Μέσω του ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα (EIDHR), η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αποτελεί τον βασικό χρηματοδότη του ειδικού ταμείου του EHU, διαθέτοντας 1.000.000 ευρώ ετησίως από το 2008 και μετά. Η συνολική χρηματοδοτική συμβολή της ΕΕ στο EHU από τον Ιανουάριο του 2006 και μετά ανέρχεται σε 10.705.089 ευρώ. Η ΕΕ ενθαρρύνει συνεχώς τα κράτη μέλη της και άλλους δωρητές να παράσχουν και αυτοί στήριξη.

Υπό το πρίσμα των πρόσφατων γεγονότων στη Λευκορωσία, η διατήρηση της στήριξης προς το EHU καθίσταται ακόμα πιο σημαντική. Έτσι, η Επιτροπή με χαρά επιβεβαιώνει ότι η ΕΕ σκοπεύει να διατηρήσει το σημερινό επίπεδο χρηματοδότησης του EHU για την περίοδο 2011-2013 με σκοπό να συμβάλει στον εκδημοκρατισμό της κοινωνίας της Λευκορωσίας.

Παράλληλα, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε ότι το EHU πρέπει μακροπρόθεσμα να καταστεί πιο αυτοσυντηρούμενο· υποστηρίζουμε τη μετεγκατάσταση ορισμένων δραστηριοτήτων του στο Μινσκ και την επιστροφή περισσότερων σπουδαστών στη Λευκορωσία με την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών τους. Η ΕΕ με χαρά επισημαίνει ότι έχει ήδη σημειωθεί πρόοδος σε αυτά τα τρία θέματα.

Γενικότερα, η ΕΕ αναθεωρεί την προσέγγισή της προς τη Λευκορωσία. Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της 31ης Ιανουαρίου εξέφρασε τη λύπη του για τη βία και ζήτησε την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων και τον τερματισμό των διώξεων σε βάρος της κοινωνίας των πολιτών. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων αποφάσισε επίσης να επαναφέρει και να επεκτείνει τις κυρώσεις κατά των προσώπων που ευθύνονται τόσο για τις παράτυπες προεδρικές εκλογές όσο και για τις βίαιες διώξεις που ακολούθησαν. Στο μεταξύ, η ΕΕ εργάζεται για να ανταποκριθεί με τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο στη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών, περιλαμβανομένης της κινητικότητας των σπουδαστών και της σύσφιγξης των σχέσεων με τον λαό της Λευκορωσίας.

 

Ερώτηση αρ. 39 της κ. Mairead McGuinness(H-000038/11)
 Θέμα: Υποβολή καταγγελίας στην Επιτροπή κατά κράτους μέλους
 

Μπορεί η Επιτροπή να παράσχει συνεκτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθεί για τη διεκπεραίωση καταγγελιών διευκρινίζοντας σαφώς τα κριτήριά της για να δίδεται προτεραιότητα σε μια καταγγελία; Πιστεύει η Επιτροπή ότι οι σημερινοί κανόνες που εφαρμόζει για τις σχέσεις με τους καταγγέλλοντες σε περιπτώσεις παραβιάσεων της κοινοτικής νομοθεσίας προβάλλουν και ακολουθούν τη βέλτιστη πρακτική; Θα περιέγραφε άραγε την εν λόγω διαδικασία της ως σαφώς καθορισμένη, δίκαια σταθμισμένη μεταξύ του καταγγέλλοντος και του εναγόμενου, καθώς και πάντοτε ανοιχτή και διαφανή και εύκολα ελέγξιμη; Είναι σωστό να "καταβάλλονται απλώς προσπάθειες για τη λήψη απόφασης επί της ουσίας (είτε για την έναρξη διαδικασίας επί παραβάσει είτε για την περάτωση της εξέτασης της υπόθεσης) εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία καταχώρισης της καταγγελίας στη Γενική της Γραμματεία"; Αποτελούν οι «διοικητικές εγγυήσεις» κάποια μορφή εγγύησης;

Μπορεί να επιβεβαιώσει η Επιτροπή εάν και πού μπορούν οι πολίτες να αναζητούν λεπτομερείς πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εξασφαλισμένων χρονοδιαγραμμάτων για όλα τα στάδια της διαδικασίας καταγγελιών;

Τι μέτρα πιστεύει η Επιτροπή ότι πρέπει να ληφθούν για να επισπεύδεται η διαδικασία και να συνάγονται νωρίτερα τα συμπεράσματα; Προτείνει η Επιτροπή να αναληφθούν δράσεις προς το σκοπό αυτό;

 
  
 

(EN) Η Επιτροπή θεωρεί ότι η διαδικασία διεκπεραίωσης καταγγελιών που εφαρμόζει παρέχει τις διοικητικές εγγυήσεις στις οποίες αναφέρεται η αξιότιμη βουλευτής. Ωστόσο, η Επιτροπή είναι πάντοτε έτοιμη να εξετάσει εάν τα υφιστάμενα μέτρα πρέπει να βελτιωθούν.

Η νέα διαδικασία καταχώρισης (σχέδιο CHAP: complaint handling – accueil des plaignants), η οποία εφαρμόζεται από τον Οκτώβριο του 2009, επιδιώκει να διασφαλίσει ότι όλη η αλληλογραφία που προσδιορίζεται από τον αποστολέα ως προοριζόμενη για ερώτηση ή καταγγελία σχετικά με την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας καταχωρείται ως τέτοια.

Αποστέλλεται βεβαίωση παραλαβής εντός 15 εργάσιμων ημερών, η οποία περιέχει τον επίσημο αριθμό πρωτοκόλλου, το αρμόδιο τμήμα, ειδική δήλωση για το απόρρητο των δεδομένων και μια λεπτομερή εξήγηση της διαδικασίας για τη μη συμμόρφωση με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Επιτροπή δεσμεύεται να απαντήσει στον καταγγέλλοντα το ταχύτερο δυνατόν μετά την αποστολή της βεβαίωσης παραλαβής.

Η Επιτροπή έχει πάντα ως στόχο, είτε να κάνει το πρώτο επίσημο βήμα με την κίνηση μιας διαδικασίας επί παραβάσει είτε να διεκπεραιώσει την εξέταση της υπόθεσης το αργότερο εντός ενός έτους από την πρώτη καταχώριση. Με την επιφύλαξη του αναγκαίου απορρήτου που εφαρμόζεται στις διαδικασίες επί παραβάσει, η Επιτροπή φροντίζει να ενημερώνει τον καταγγέλλοντα για κάθε σημαντική ενέργεια που πραγματοποιεί, ή να τον ειδοποιεί όταν προτίθεται να προβεί στην περάτωση της εξέτασης του φακέλου έναν μήνα πριν, εξηγώντας του μεταξύ άλλων τους λόγους για την απόφαση αυτή.

Πληροφορίες για τη διαδικασία καταγγελιών δημοσιεύονται στον ιστότοπο Europa. Οι καταγγέλλοντες μπορούν να ανταλλάσσουν επιστολές με την Επιτροπή και, με δικό τους αίτημα, να επισκέπτονται την Επιτροπή για να παράσχουν περαιτέρω εξηγήσεις. Συνεπώς, υπάρχουν εκτενείς δυνατότητες για τους καταγγέλλοντες, ώστε να ακολουθήσουν τη διαδικασία διεκπεραίωσης καταγγελιών. Το περιεχόμενο και το πλαίσιο διαφορετικών καταγγελιών ποικίλλει, και έτσι ποικίλλουν και οι αναγκαίες διαδικασίες που απαιτούνται.

Η επεξεργασία των καταγγελιών αφορά κυρίως τον προσδιορισμό και την αποσαφήνιση των υπό εξέταση ζητημάτων και τη λήψη απόφασης για το είδος της δράσης που φαίνεται πλέον κατάλληλο. Η ανακοίνωση(1) του 2007 με θέμα «Μια Ευρώπη αποτελεσμάτων – εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» καθορίζει τρεις κατηγορίες προτεραιοτήτων, οι δύο αφορούν ολόκληρη την Επιτροπή και έχουν να κάνουν με περιπτώσεις μη μεταφοράς και περιπτώσεις για τις οποίες δικαστική απόφαση έχει ήδη διαπιστώσει τη διάπραξη παράβασης, και η άλλη αφορά περισσότερο κάποιον συγκεκριμένο τομέα και έχει να κάνει με υποθέσεις που εγείρουν θέματα αρχής ή έχουν ιδιαίτερα εκτεταμένες αρνητικές συνέπειες για τους πολίτες, όπως οι παραβάσεις που σχετίζονται με αρχές που απορρέουν από τη συνθήκη ή με τα βασικά στοιχεία κανονισμών-πλαισίων και οδηγιών(2).

Η Επιτροπή εισήγαγε πρόσφατα το «πιλοτικό πρόγραμμα» της ΕΕ στο πλαίσιο νέας δέσμευσης της Επιτροπής και των κρατών μελών να ανταποκρίνονται πιο γρήγορα και καλύτερα στις ερωτήσεις και τις καταγγελίες των πολιτών. Η πρωτοβουλία αυτή αντικατοπτρίζει τη σημασία που αποδίδεται στα θέματα αυτά, πέραν της δημιουργίας, του δικτύου SOLVIT, το οποίο είχε συσταθεί παλαιότερα και ασχολείται με διασυνοριακά θέματα στην ενιαία αγορά. Επίσης, η Επιτροπή αναθεωρεί και αναπτύσσει τις δράσεις που αναλαμβάνει σε σχέση με την έγκριση, την εφαρμογή και τη διαχείριση νέας κοινοτικής νομοθεσίας, προκειμένου να αποφύγει την εμφάνιση προβλημάτων στο μέλλον. Διατηρείται μόνιμος διάλογος με τα κράτη μέλη. Με αυτά τα μέσα, η Επιτροπή σκοπεύει να συνεχίσει να εργάζεται προς την κατεύθυνση της καλύτερης και έγκαιρης εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ, καθώς και της επίλυσης των προβλημάτων που ανακύπτουν.

 
 

(1)COM(2007)503 τελικό.
(2)COM (2007) 502 τελικό.

 

Ερώτηση αρ. 40 του κ. Pat the Cope Gallagher(H-000040/11)
 Θέμα: Περιορισμός της γραφειοκρατίας
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Μπαρόζο ανέφερε στην ομιλία του για την κατάσταση στην Ένωση το Σεπτέμβριο του 2010 ότι, όσον αφορά τη γραφειοκρατία η Επιτροπή, είχε υποβάλει προτάσεις που θα επιφέρουν ετήσιες εξοικονομήσεις ύψους 38 δισεκατομμυρίων ευρώ στις ευρωπαϊκές εταιρείες.

Μπορεί η Επιτροπή να αναφέρει σε γενικές γραμμές ποιες συγκεκριμένες δράσεις έχει αναλάβει μέχρι σήμερα ώστε να μειωθούν τα επίπεδα γραφειοκρατίας που πλήττουν τις εταιρείες οι οποίες έχουν έδρα την Ευρώπη;

 
  
 

(EN) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε ένα πρόγραμμα δράσης το 2007 με τον φιλόδοξο στόχο να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κατά 25% έως το 2012. Έκτοτε, η Επιτροπή υπέβαλλε τακτικά εκθέσεις για τη συνολική πρόοδο, καθώς και για μεμονωμένα μέτρα που ελήφθησαν προκειμένου για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Η τελευταία ενημέρωση δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2010. Συνοπτικά, η Επιτροπή ανέφερε ότι είχε ήδη προτείνει μέτρα τα οποία μειώνουν τον διοικητικό φόρτο των επιχειρήσεων τουλάχιστον κατά 31%. Μεταξύ αυτών, υπάρχουν μέτρα τα οποία αντιπροσωπεύουν μείωση της τάξης του 9,3% και εξακολουθούσαν να εκκρεμούν ενώπιον του Συμβουλίου ή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στην πράξη, για τη μείωση του διοικητικού φόρτου ελήφθησαν μέχρι στιγμής 70 μέτρα στους 13 τομείς πολιτικής που καλύπτει το πρόγραμμα. Τα παραδείγματα εκτείνονται από τη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης (οι ετήσιες εξοικονομήσεις υπολογίζονται σε 18,4 δισ. ευρώ) έως την απλούστευση των ετικετών των οπωροκηπευτικών (ετήσιες εξοικονομήσεις αξίας 970 εκατ. ευρώ). Για τον πλήρη κατάλογο, ο αξιότιμος βουλευτής καλείται να συμβουλευθεί την τελευταία ενημέρωση των τομεακών προγραμμάτων μείωσης, τα οποία εγκρίθηκαν από την Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2009, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/better-regulation/administrative-burdens

 

Ερώτηση αρ. 42 του κ. Giovanni La Via(H-000048/11)
 Θέμα: Πολιτικές καινοτομίας στο πλαίσιο της νέας ΚΓΠ
 

Η ανακοίνωση για την ΚΓΠ, την οποία παρουσίασε ο Επίτροπος Cioloş τον περασμένο Νοέμβριο (ΙΡ/10/1527) επισημαίνει την καινοτομία ως ουσιώδη συνιστώσα των πολιτικών που θα πρέπει να εφαρμοστούν στον τομέα του δεύτερου πυλώνα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) για την περίοδο μετά το 2013.

Θεωρεί η Επιτροπή δυνατή την εφαρμογή πολιτικών καινοτομίας οι οποίες να συνάδουν με τις απαιτήσεις του γεωργικού τομέα και της αγροτικής ανάπτυξης;

Ποιες θα μπορούσαν να είναι οι προβλεπόμενες γραμμές παρέμβασης;

 
  
 

(EN) Η καινοτομία είναι ένα διατομεακό ζήτημα που απαιτείται για την επιτυχία των προτεραιοτήτων της ΚΓΠ και την επίτευξη μιας έξυπνης, πράσινης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Προϋποθέτει την υλοποίηση ερευνών προκειμένου να αποτελέσει τη βάση καινοτόμων ιδεών και εννοιών τόσο για διαδικασίες όσο και για προϊόντα με σκοπό την ενίσχυση της γεωργικής παραγωγικότητας σε συνδυασμό με την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των πόρων και τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος. Η δημιουργία ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας (EIP) με θέμα τη γεωργία αναφέρεται στην ανακοίνωση «Ένωση της καινοτομίας» (εμβληματική πρωτοβουλία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020») η οποία αναφέρει, μεταξύ άλλων, την EIP «Γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα». Ακολουθεί πολλά αιτήματα για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της ερευνητικής κοινότητας και της αγροτικής κοινότητας, συμβάλλοντας έτσι στη γρηγορότερη εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων για τις γεωργικές πρακτικές και στη συστηματική αξιολόγηση των πρακτικών που χρειάζονται οι ερευνητές.

Οι βασικοί παράγοντες που θα αναπτύξουν καινοτόμο δράση στον τομέα της γεωργίας αναμένεται να είναι επιχειρησιακές ομάδες στις οποίες θα συμμετέχουν αγρότες, επιστήμονες, σύμβουλοι και επιχειρήσεις. Οι επιχειρησιακές ομάδες θα δοκιμάζουν και θα εφαρμόζουν καινοτόμες διαδικασίες, προϊόντα και τεχνολογίες. Θα συγκροτηθούν σε περιφερειακό, εθνικό ή κοινοτικό επίπεδο και θα αξιοποιούν δράσεις από προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου και την κοινοτική ερευνητική πολιτική. Απαιτείται η ανάπτυξη ενός πανευρωπαϊκού δικτύου το οποίο θα διευκολύνει τη ροή πληροφοριών μεταξύ των τομέων της έρευνας και της γεωργίας και θα ενθαρρύνει την ανταλλαγή καινοτόμων προσεγγίσεων και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των παραγόντων. Μέσω του δικτύου καινοτομίας, οι επιχειρησιακές ομάδες θα μπορούν να μοιράζονται εμπειρίες, να επικοινωνούν για πρακτικά θέματα και να παρέχουν συμβουλές. Με δεδομένο τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι συμβουλευτικές υπηρεσίες ως ενδιάμεσος φορέας μεταξύ των επιπέδων της έρευνας και της γεωργίας, θα διερευνηθεί επίσης στο πλαίσιο της άσκησης της ΚΓΠ για μετά το 2013, η δυνατότητα να ενισχυθεί η συμβολή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (FAS) προς την κατεύθυνση της ενθάρρυνσης της καινοτομίας.

Η προώθηση της καινοτομίας μέσω της πολιτικής για την ανάπτυξη της υπαίθρου μπορεί να αξιοποιήσει την εμπειρία με μέτρα που παρέχει ήδη η πολιτική αυτή για διάφορους τύπους καινοτομίας. Για παράδειγμα, το άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005(1)του Συμβουλίου παρέχει στήριξη για συνεργασία στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, επεξεργασιών και τεχνολογιών στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοκομίας· το άρθρο 63 του ίδιου κανονισμού παρέχει στήριξη για την εφαρμογή καινοτόμων σχεδίων τοπικής ανάπτυξης μέσω της προσέγγισης Leader· και διάφορα άρθρα προβλέπουν στήριξη για κατάρτιση, η οποία τονώνει την καινοτομία.

Μέχρι στιγμής, μέτρα που σχετίζονται με την καινοτομία έχουν χρησιμοποιηθεί σε περιορισμένο μόνο βαθμό. Συνεπώς, θα καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να αξιοποιηθούν καλύτερα οι δυνατότητες της πολιτικής για την ανάπτυξη της υπαίθρου για τη στήριξη της καινοτομίας μετά το 2013. Έμφαση θα δοθεί στην πληροφόρηση και την ενθάρρυνση των παραγόντων να χρησιμοποιήσουν μέτρα που ενθαρρύνουν την καινοτομία για προϊόντα, επεξεργασίες και τεχνολογίες σε εμπορικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο αυτό, το δίκτυο των EIP θα διαδραματίσει καίριο ρόλο τροφοδοτώντας και διαδίδοντας νέες ιδέες.

 
 

(1)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), ΕΕ L 277 της 21.10.2005.

 

Ερώτηση αρ. 43 της κ. Teresa Riera Madurell(H-000049/11)
 Θέμα: Το μέλλον της εδαφικής συνεργασίας και τα συμπεράσματα της πέμπτης έκθεσης για τη συνοχή - το όριο των 150 χιλιομέτρων για τη διασυνοριακή συνεργασία στις νησιωτικές περιοχές
 

Βάσει της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ, οι περιοχές με θαλάσσια σύνορα που απέχουν έως και 150 χιλιόμετρα μεταξύ τους είναι επιλέξιμες για διασυνοριακή συνεργασία, με προσαρμογές προς διασφάλιση της συνοχής και της συνέχειας της συνεργασίας.

Παρά την ευελιξία αυτή πάντως, μερικές νησιωτικές περιοχές, με σύνορα που απέχουν πάνω από 150 χιλιόμετρα, δεν κρίνονται επιλέξιμες. Το αποτέλεσμα είναι να στερούνται οι περιοχές αυτές τη διασυνοριακή συνεργασία που θα αποτελούσε το ιδανικό πλαίσιο για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που είναι κοινά για αυτές και για άλλες νήσους και περιοχές με θαλάσσια σύνορα. Αυτό επηρεάζει σαφώς τη συνοχή και της συνέχεια της συνεργασίας.

Έχοντας το γεγονός αυτό κατά νου, και ενόψει των συμπερασμάτων της πέμπτης έκθεσης για τη συνοχή που υποστηρίζουν τη συνέχιση της αναθεωρημένης εδαφικής συνεργασίας, εξετάζει η Επιτροπή το ενδεχόμενο να αποσύρει το αυθαίρετο όριο των 150 χιλιομέτρων για την περίπτωση των νησιωτικών περιοχών, όπως ζητά το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 22ας Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, των νήσων και των αραιοκατοικημένων περιοχών (P7_TA(2010)0341);

 
  
 

(FR) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικροτεί το ενδιαφέρον που επιδεικνύει η αξιότιμη βουλευτής για την εδαφική συνεργασία, καθώς η τελευταία αποτελεί στην πραγματικότητα τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής συνοχής.

Η Επιτροπή γνωρίζει, προφανώς, τα προβλήματα που εγείρει το ζήτημα αυτό.

Στις 31 Οκτωβρίου 2006, η Επιτροπή ενέκρινε την απόφαση 2006/769/ΕΚ σχετικά με την κατάρτιση του καταλόγου των περιφερειών και των περιοχών που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο των διασυνοριακών και διακρατικών σκελών του στόχου Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία για την περίοδο 2007 έως 2013(1)και δεν σκοπεύει να τροποποιήσει αυτήν την απόφαση, η οποία αποτελεί τη βάση για αποφάσεις έγκρισης επιχειρησιακών προγραμμάτων που εγκρίθηκαν το 2007 και το 2008, καθώς και για την εφαρμογή τους, η οποία έχει ήδη προχωρήσει πολύ, ακριβώς στη μέση περιόδου προγραμματισμού.

Ωστόσο, η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι το άρθρο 6, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006(2)προβλέπει ρητά τη δυνατότητα συμπερίληψης της διμερούς συνεργασίας σε προγράμματα διακρατικής συνεργασίας μεταξύ θαλάσσιων περιοχών που δεν καλύπτονται από το διασυνοριακό σκέλος, με τις ίδιες θεματικές προτεραιότητες με εκείνες που προβλέπονται για τη διασυνοριακή συνεργασία. Μάλιστα, μια τέτοια συνεργασία θα μπορούσε να εξεταστεί με την επιλογή της διαπεριφερειακής συνεργασίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 37, παράγραφος 6, υποπαράγραφος β, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006(3).

Οι όροι υπό τους οποίους θα εφαρμοστούν προγράμματα εδαφικής συνεργασίας, περιλαμβανομένου του τρόπου προσδιορισμού των περιφερειών που είναι επιλέξιμες για διασυνοριακή συνεργασία, διερευνώνται επί του παρόντος από την Επιτροπή για την περίοδο προγραμματισμού μετά το 2013. Η Επιτροπή προτίθεται να παρουσιάσει τις νομοθετικές προτάσεις της κατά τη διάρκεια του 2011.

 
 

(1)Κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2006) 5144, ΕΕ L 312 της 11.11.2006.
(2) ΕΕ L 210 της 31.7.2006.
(3) ΕΕ L 210 της 31.7.2006.

 

Ερώτηση αρ. 44 του κ. Michel Dantin(H-000050/11)
 Θέμα: Εμπορική συμφωνία EE-Καναδά
 

Η πρόσβαση στις αγορές γεωργικών προϊόντων και η απελευθέρωση του εμπορίου αλιευτικών προϊόντων κατέχουν εξέχουσα θέση στις διαπραγματεύσεις της συνολικής εμπορικής συμφωνίας με τον Καναδά.

Θα μπορούσε η Επιτροπή να αναφέρει εάν διεξήχθη πρόσφατα ειδική μελέτη αντικτύπου σχετικά με τις επιπτώσεις μιας ενδεχόμενης συμφωνίας στους διαφόρους τομείς γεωργικών προϊόντων και ειδών διατροφής της Ένωσης; Μπορεί επίσης να δηλώσει σε ποιο στάδιο βρίσκονται σήμερα οι διαπραγματεύσεις και να αναφέρει λεπτομερώς τις προσφορές που προτίθεται να προτείνει στον γεωργικό τομέα;

Δεδομένης της ιδιαίτερης κατάστασης στο γαλλικό έδαφος του Saint-Pierre-et-Miquelon που επωφελείται προτιμησιακών όρων για την εξαγωγή αλιευτικών προϊόντων προς την ΕΕ, μπορεί να δηλώσει η Επιτροπή εάν σχεδιάζει να αποκλείσει από τη συμφωνία τις δασμολογικές κλάσεις που έχουν σχέση με οικονομικές δραστηριότητες βασικές για την οικονομική ζωή της περιοχής αυτής (σκουμπρί, αστακός, ρέγγα ή ψαχνά οστρακοειδών) ή εάν, αντιθέτως, σχεδιάζει να διατηρήσει περιορισμένες ποσοστώσεις εισαγωγής;

 
  
 

(EN) Η ΕΕ έχει δεσμευθεί να εκπονήσει αξιολογήσεις των επιπτώσεων του εμπορίου στη βιώσιμη ανάπτυξη, στο πλαίσιο της διαδικασίας χάραξης εμπορικής πολιτικής από το 1999 και μετά. Οι αξιολογήσεις των επιπτώσεων του εμπορίου στη βιώσιμη ανάπτυξη αναμένεται να εξετάσουν τις πιθανές επιπτώσεις των προτεινόμενων εμπορικών συμφωνιών και συμφωνιών οικονομικής ελευθέρωσης σε όλους τους πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων πολιτικής και να ενισχυθούν οι εμπορικές διαπραγματεύσεις.

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο εκπονείται επί του παρόντος μια αξιολόγηση των επιπτώσεων του εμπορίου στη βιώσιμη ανάπτυξη από εξωτερικούς συμβούλους σχετικά με τις εμπορικές διαπραγματεύσεις για μια συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία (CETA) μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά. Η ανάλυση επιπτώσεων θα εξετάσει λεπτομερώς τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις στους ακόλουθους 3 τομείς και 11 υποτομείς: γεωργία, μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα και τομέας της αλιείας και οι υποτομείς των γαλακτοκομικών προϊόντων, των ποτών, άλλων μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων· τομέας βιομηχανικών προϊόντων και οι υποτομείς της εξορυκτικής βιομηχανίας, του άνθρακα και των πετρελαϊκών προϊόντων· τομέας υπηρεσιών και οι υποτομείς των μεταφορών, των χρηματοοικονομικών, των τηλεπικοινωνιών και άλλων επιχειρηματικών υπηρεσιών.

Το σχέδιο της τελικής έκθεσης αναμένεται να συζητηθεί σε μια συνάντηση με την κοινωνία των πολιτών στα τέλη Μαρτίου 2011.

Περαιτέρω πληροφορίες και παλαιότερες προκαταρκτικές εκθέσεις διατίθενται στον εξής ιστότοπο:

http://ec.europa.eu/trade/analysis/sustainability-impact-assessments/assessments

.

Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κυρίως μέσω της επιτροπής INTA, για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων που αφορούν τη συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία.

Στο πλαίσιο της κατάρτισης των μελλοντικών προσφορών εντάσσεται και μια απόφαση για τη μεταχείριση εντός της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας των αλιευτικών προϊόντων για τα οποία το Saint Pierre et Miquelon έχει εξαγωγική δυνατότητα και ωφελείται επί του παρόντος από μονομερείς προτιμήσεις (περιλαμβανομένων των παρεκκλίσεων προέλευσης).

Η Επιτροπή γνωρίζει την ιδιότυπη κατάσταση του Saint Pierre et Miquelon, επίσης στο πλαίσιο της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας. Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση αυτή, η Επιτροπή δέχτηκε πρόσφατα το αίτημα του Saint Pierre et Miquelon για περαιτέρω παρέκκλιση από τους κανόνες προέλευσης για ορισμένα αλιευτικά προϊόντα. Η παρέκκλιση αυτή επιτρέπει σε τυχόν εισαγωγές ωμών αλιευτικών προϊόντων, για παράδειγμα από τον Καναδά, να θεωρείται ότι προέρχονται από το Saint Pierre et Miquelon, υπό τον όρο ότι έχει προηγηθεί επαρκής μεταποίηση σε τοπικό επίπεδο. Τα τελικά μεταποιημένα αλιευτικά προϊόντα μπορούν τότε να εξαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς δασμούς. Η παρέκκλιση προέλευσης που περιγράφηκε αναμένεται να ισχύσει για περίοδο οκτώ ετών και αφορά συνολική ετήσια ποσότητα 225 τόνων μεταποιημένου αστακού, 600 τόνων μεταποιημένης ρέγκας και σκουμπριού και 250 τόνων μεταποιημένων μυδιών, σύμφωνα με το αίτημα του Saint Pierre et Miquelon, προκειμένου να διαφυλάξει την τοπική μεταποιητική του βιομηχανία και να διατηρήσει τοπικές θέσεις εργασίας στον αλιευτικό τομέα.

Επιπλέον, το Saint Pierre et Miquelon ωφελείται ήδη από παρέκκλιση προέλευσης που ισχύει έως τον Μάρτιο του 2013 για τα ακόλουθα προϊόντα: 250 τόνοι τοπικά μεταποιημένων χτενιών· 105 τόνοι ουρών δαγκάνων και ποδιών καταψυγμένου αστακού· 1.290 τόνοι φιλέτων μουρούνας, μπακαλιάρου, βακαλάου, χωματίδας, γλώσσας, κοκκινόψαρου, λεστιάς, καταψυγμένου καλκανιού και ατλαντικού καλκανιού· καταψυγμένο κρέας ή γεμιστός μπακαλιάρος, βακαλάος, μουρούνα· παστά φιλέτα γάδου και παστός βακαλάος.

 

Ερώτηση αρ. 45 του κ. Bendt Bendtsen(H-000054/11)
 Θέμα: Νομοθεσία περί ανταγωνισμού της ΕΕ και προκηρύξεις δημοσίων διαγωνισμών στην ΕΕ
 

Ορισμένες εταιρείες τρίτων χωρών κατόρθωσαν να επιτύχουν την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων στην ΕΕ, επειδή λαμβάνουν σημαντικά ποσά από τα δημόσια ταμεία της χώρας τους. Κατ' αυτόν τον τρόπο είναι σε θέση να μειώνουν πάρα πολύ τις τιμές τους, γεγονός το οποίο προκαλεί σοβαρή ζημία στους ανταγωνιστές τους.

Μπορεί η Επιτροπή να αναφέρει κατά πόσο είναι της άποψης ότι είναι σκόπιμο οι εταιρείες να ανταγωνίζονται μεταξύ τους με βάση το μέγεθος δημόσιων ταμείων της χώρας τους;

Δεν δημιουργείται άραγε μια προβληματική κατάσταση όταν η κρατική ενίσχυση παρέχεται για την διείσδυση επιχειρήσεων σε εθνικές ή περιφερειακές αγορές, ή ίσως μάλιστα για συγκεκριμένα έργα;

Δεν είναι άραγε προβληματική η κατάσταση στις περιπτώσεις όπου επιχειρήσεις λαμβάνουν υπερβολικά μεγάλες κρατικές ενισχύσεις επί μακρύ χρονικό διάστημα ή επί μονίμου βάσεως;

Ποιες διατάξεις της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα του ανταγωνισμού μπορούν να εφαρμοστούν για να καταπολεμηθούν καταστάσεις όπως οι προαναφερθείσες; Ποιες από τις διατάξεις αυτές έχουν ήδη εφαρμοστεί; Μήπως καλό θα ήταν να αναπροσαρμοστούν οι υφιστάμενοι κανόνες;

 
  
 

(EN) Οι κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ σύμφωνα με τη Συνθήκη ΕΕ και, ιδίως, οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις δεν εφαρμόζονται σε επιδοτήσεις που χορηγούν ξένα (εκτός ΕΕ) κράτη.

Ωστόσο, όπως αναφέρεται στο πρόσφατο έγγραφο πολιτικής «Εμπόριο, ανάπτυξη και παγκόσμιες υποθέσεις»(1), η ΕΕ έχει στρατηγικό συμφέρον να αναπτύξει διεθνείς κανόνες ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ευρωπαϊκές εταιρίες δεν θα πληγούν από παράλογες επιδοτήσεις τοπικών εταιρειών ή από πρακτικές τρίτων χωρών που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό.

Συνεπώς, η ΕΕ επιδιώκει ενεργά να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό σε διεθνές επίπεδο, μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη πιο φιλόδοξων διεθνών κανόνων για τις επιδοτήσεις, ειδικότερα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) στο πλαίσιο του γύρου της Ντόχα. Επίσης, η Επιτροπή παρακολουθεί επισταμένως την τήρηση των κανόνων περί διαφάνειας στα σχετικά όργανα του ΠΟΕ. Επιπλέον, στο θέμα των επιδοτήσεων δίνεται ιδιαίτερη προσοχή και σε διμερές επίπεδο στις διαπραγματεύσεις για συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών.

Όσον αφορά την πιθανή παράβαση εμπορικών κανόνων για τις επιδοτήσεις, η Επιτροπή μπορεί να ξεκινήσει έρευνα για επιδοτήσεις που χορηγούνται εκτός ΕΕ με βάση επίσημες καταγγελίες από την ενδιαφερόμενη ευρωπαϊκή βιομηχανία. Μπορούν να επιβληθούν μέτρα εμπορικής άμυνας στις εισαγωγές, όπου κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου για την αντιμετώπιση των ζημιογόνων επιπτώσεων που προκαλούν οι επιδοτήσεις στην ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Για τις δημόσιες συμβάσεις, σε ό,τι αφορά τις εταιρείες που προέρχονται από τρίτες χώρες οι οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία του ΠΟΕ για τις δημόσιες συμβάσεις (GPA), οι δεσμεύσεις της ΕΕ περιλαμβάνουν παρεκκλίσεις ανά χώρα ως προς την πρόσβαση σε ορισμένες ευρωπαϊκές αγορές δημόσιων συμβάσεων, καθώς η αμοιβαία πρόσβαση για ευρωπαϊκούς οικονομικούς φορείς δεν μπορούσε να διασφαλιστεί σε ορισμένους τομείς. Οι παρεκκλίσεις αυτές που διατηρεί η ΕΕ βάσει της GPA αποτελούν καίρια πτυχή της στρατηγικής της ΕΕ στις υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις για την πρόσβαση στην αγορά και συσχετίζονται με μεγάλα επιθετικά συμφέροντα της ΕΕ.

Εταιρείες οι οποίες προέρχονται από χώρες που δεν αποτελούν συμβαλλόμενο μέρος στην GPA και με τις οποίες η ΕΕ δεν έχει συνάψει καμία άλλη συμφωνία με διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές δημόσιων συμβάσεων, δεν έχουν κανένα νόμιμο δικαίωμα συμμετοχής στις ευρωπαϊκές αγορές δημόσιων συμβάσεων. Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές αναθέτουσες αρχές, από νομική άποψη, δεν υποχρεούνται να αρνούνται την πρόσβαση αυτών των εταιρειών σε μια δεδομένη διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων.

Οι κανόνες της ΕΕ (οδηγία 2004/18/EΚ(2)και οδηγία 2004/17/EΚ(3)) προβλέπουν ότι οι αναθέτουσες ευρωπαϊκές αρχές μπορούν να ζητήσουν από συμμετέχοντες από τρίτες χώρες να δικαιολογήσουν προσφορές με ασυνήθιστα χαμηλές τιμές, καθώς και να απορρίψουν προσφορές με ασυνήθιστα χαμηλές τιμές, όταν οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να αποδείξουν ότι οι κρατικές ενισχύσεις που εξηγούν τη διαφορά στις τιμές έχουν χορηγηθεί νόμιμα.

 
 

(1)Εμπόριο, ανάπτυξη και παγκόσμιες υποθέσεις. Η εμπορική πολιτική ως βασική συνιστώσα της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» της ΕΕ, COM (2010)612.
(2)Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ΕΕ L 134 της 30.4.2004.
(3)Οδηγία 2004/17/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, ΕΕ L 134 της 30.4.2004.

 

Ερώτηση αρ. 46 της κ. Elisabeth Jeggle(H-000055/11)
 Θέμα: Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Mercosur
 

Στις 21.10.2010, το Κοινοβούλιο ζήτησε να επιτρέπονται εισαγωγές γεωργικών προϊόντων στην ΕΕ μόνον εφόσον κατά τις εν λόγω εισαγωγές τηρούνται τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την προστασία των καταναλωτών, των ζώων και του περιβάλλοντος καθώς και ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα. Έχει διεξαχθεί από την Επιτροπή αξιολόγηση των επιπτώσεων της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών, και ποια ήταν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης; Σε ποιο στάδιο βρίσκονται επί του παρόντος οι διαπραγματεύσεις, και σε ποιές παραχωρήσεις σκοπεύει να προβεί η Επιτροπή στο γεωργικό τομέα;

Οι ευρωπαϊκοί τομείς της μπανάνας, της ζάχαρης και του βοείου κρέατος εκτίθενται σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό στον ανταγωνισμό με τις χώρες της Mercosur. Τι μέτρα λαμβάνει η Επιτροπή για την ενίσχυση των συμφερόντων των ευρωπαίων γεωργών και τη διασφάλιση των προτύπων της ΕΕ στο πλαίσιο των εισαγωγών γεωργικών προϊόντων και μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων; Σκοπεύει η Επιτροπή να ενισχύσει και να επεκτείνει το ισχύον σύστημα των υγειονομικών ελέγχων για τις εισαγωγές κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διεξάγονται τακτικοί έλεγχοι στις χώρες προέλευσης;

 
  
 

(EN) Η Επιτροπή εκπόνησε μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση των επιπτώσεων στην αειφορία (SIA) σχετικά με τη συμφωνία σύνδεσης που υπογράφηκε μεταξύ της ΕΕ και της Mercosur. Η έκθεση της αξιολόγησης, που εκπονήθηκε από ανεξάρτητο όργανο, διατίθεται δημόσια στον ιστότοπο της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου της Επιτροπής(1). Επίσης, η Επιτροπή ζήτησε από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες να εκπονήσουν ενημερωμένη οικονομική μελέτη για τη Mercosur, η οποία θα ολοκληρωθεί σύντομα.

Οι διαπραγματεύσεις για μια ολοκληρωμένη συμφωνία σύνδεσης επαναλήφθηκαν πέρυσι, ύστερα από την ανακοίνωση στην τέταρτη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Mercosur στις 17 Μαΐου 2010. Μέχρι στιγμής, έχουν πραγματοποιηθεί τρεις γύροι διαπραγματεύσεων και ο επόμενος γύρος θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες τον Μάρτιο. Μέχρι στιγμής, οι συνομιλίες έχουν επικεντρωθεί στο κανονιστικό μέρος της συμφωνίας, και δεν υπήρξε ανταλλαγή προσφορών για πρόσβαση στην αγορά βιομηχανικών ή γεωργικών προϊόντων. Η Επιτροπή γνωρίζει τις ευαισθησίες διαφόρων ευρωπαϊκών τομέων γεωργίας και τροφίμων, και οι ευαισθησίες αυτές θα ληφθούν δεόντως υπόψη στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων.

Ακρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής πολιτικής εισαγωγών είναι ο σεβασμός των απαιτήσεων για τις εισαγωγές που προβλέπονται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία από τα ζώα, τα φυτά και τα προϊόντα τα οποία προέρχονται από κάθε τρίτη χώρα και προορίζονται για την ευρωπαϊκή αγορά. Οι απαιτήσεις αυτές εξακριβώνονται με επιτόπιους ελέγχους που διεξάγονται από την υπηρεσία ελέγχων της Επιτροπής (FVO – Γραφείο τροφίμων και κτηνιατρικών θεμάτων). Οι εκθέσεις αυτών των ελέγχων διατίθενται στον ιστότοπο Europa(2).

Τα προϊόντα από τρίτες χώρες πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά υγείας που βεβαιώνουν ότι πληρούνται οι συναφείς ευρωπαϊκές υγειονομικές απαιτήσεις όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων και την υγεία των ζώων και των φυτών, διασφαλίζοντας έτσι τον ίδιο βαθμό προστασίας όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων και την υγεία των ζώων και των φυτών, με τα προϊόντα που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι βασικές απαιτήσεις παραμένουν αμετάβλητες, ακόμα και όταν η ΕΕ έχει διαπραγματευθεί εμπορική συμφωνία με τρίτη χώρα(3). Όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων, απαιτούνται διατάξεις για την ώρα της σφαγής ή θανάτωσης.

 
 

(1)http://ec.europa.eu/trade/analysis/sustainability-impact-assessments/assessments/#study-10.
(2)http://ec.europa.eu/food/fvo/ir_search_en.cfm?stype=insp_nbr&showResults=Y&REP_INSPECTION_REF=2007/7585.
(3) Βλέπε απάντηση στην ερώτηση E-9314/10.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου