Връщане към портала Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Четвъртък, 17 февруари 2011 г. - Страсбург Версия ОВ

Обяснение на вот
MPphoto
 
 

Внесен текст : B7-0120/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. − (PT) Гласувах в подкрепа на предложението за резолюция и бих подчертал категоричната подкрепа на Парламента за реформи, насочени към демокрация, принципите на правовата държава и социална справедливост в Египет. Надявам се, че ще е възможно да бъде премахнато извънредното положение и че доброто управление, борбата срещу корупцията и зачитането на правата на човека и основните свободи скоро ще станат реалност в Египет; по-специално свободата на съвестта, религията и мисълта, свободата на изразяване, на печата и средствата за масово осведомяване, свободата на сдружаване, правата на жените, защитата на малцинствата и борбата срещу дискриминацията, основана на сексуалната ориентация. Египет е страна с хилядолетна история, която заслужава да отвори нова, демократична глава в своята история.

 
Правна информация - Политика за поверителност