Връщане към портала Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Четвъртък, 17 февруари 2011 г. - Страсбург Версия ОВ

Обяснение на вот
MPphoto
 
 

Внесен текст : B7-0128/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Споделям опасенията и съм съгласна с предложенията, посочени от Европейския парламент в предложението за резолюция относно енергийната стратегия на Световната банка, в полза на което гласувах. Като се има предвид, че достъпът до модерни енергийни услуги представлява предварително условие за изкореняването на бедността и за икономическото развитие и че правото на енергия означава, че енергийните услуги трябва да бъдат надеждни, достъпни и равномерно разпределени, така че да бъдат преодолени различията между градските и селските райони, считам, че е от съществено значение да се насърчава инвестиционна политика, основана на устойчивото използване на природните ресурси. Поради това съм съгласна с препоръките на Европейския парламент към Световната банка в тази област.

 
Правна информация - Политика за поверителност