Seznam 
 Úplné znění 
Doslovný záznam ze zasedání
Čtvrtek, 17. února 2011 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

Vysvětlení hlasování
MPphoto
 
 

Předložený text : B7-0128/2011

  Maria do Céu Patrăo Neves (PPE), písemně. (PT) Sdílím obavy Evropského parlamentu a souhlasím s návrhy, které předložil v tomto návrhu usnesení o energetické strategii Světové banky, pro niž jsem hlasovala. Vzhledem k tomu, že přístup k moderním energetickým službám je předpokladem pro vymýcení chudoby a hospodářský růst a že právo na energii implikuje, že energetické služby mají být spolehlivé, finančně dostupné a rovnoměrně distribuované, aby se překlenul rozdíl mezi městskými a venkovskými oblastmi, připadá mi zásadní podporovat investiční politiku založenou na udržitelném využívání přírodních zdrojů. Proto souhlasím s doporučeními Evropského parlamentu Světové bance v této oblasti.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí