Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Torsdag den 17. februar 2011 - Strasbourg EUT-udgave

Stemmeforklaringer
MPphoto
 
 

Indgiven tekst : B7-0128/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. − (PT) Jeg deler bekymringerne og er enig i forslagene, som Parlamentet har angivet i sit forslag til beslutning om Verdensbankens energistrategi, som jeg stemte for. Da adgang til moderne energitjenesteydelser er en forudsætning for fattigdomsbekæmpelse og økonomisk udvikling, og at retten til energi betyder, at energitjenesteydelserne derfor skal være pålidelige, prismæssigt overkommelige og jævnt fordelt for at bygge bro over kløften mellem byområder og landdistrikter, mener jeg, det er afgørende at fremme en investeringspolitik, der bygger på bæredygtig udnyttelse af naturressourcer. Jeg er derfor enig i Parlamentets anbefalinger til Verdensbanken på dette område.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik