Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Αιτιολογήσεις ψήφου
MPphoto
 
 

Κείμενο που κατατέθηκε : B7-0128/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Συμμερίζομαι τις ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συμφωνώ με τις προτάσεις που παρουσιάζει σε αυτήν την πρόταση ψηφίσματος για την ενεργειακή πολιτική της Παγκόσμιας Τράπεζας για τις αναπτυσσόμενες χώρες, την οποία υπερψήφισα. Δεδομένου ότι η πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες ενέργειας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εξάλειψη της φτώχειας και την οικονομική ανάπτυξη και ότι το δικαίωμα στην ενέργεια σημαίνει ότι οι υπηρεσίες ενέργειας πρέπει να είναι αξιόπιστες, οικονομικά προσιτές και ομοιόμορφα κατανεμημένες ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στις αστικές και τις αγροτικές περιοχές, εκτιμώ ότι είναι καθοριστική η προώθηση μιας επενδυτικής πολιτικής βασισμένης στη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων. Συνεπώς, συμφωνώ με τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Παγκόσμια Τράπεζα στον τομέα αυτόν.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου