Hakemisto 
 Koko teksti 
Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 17. helmikuuta 2011 - Strasbourg EUVL-painos

Äänestysselitykset
MPphoto
 
 

Käsiteltäväksi jätetty teksti : B7-0128/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Jaan Euroopan parlamentin päätöslauselmaesityksessä Maailmanpankin energiastrategiasta kehitysmaille esitetyt huolet ja kannatan siinä esitettyjä ehdotuksia. Koska nykyaikaisten energiapalveluiden saatavuus on köyhyyden poistamisen ja talouskehityksen edellytys ja oikeus energiaan merkitsee, että energiapalveluiden on oltava luotettavia ja kohtuuhintaisia erityisesti köyhille ja niiden on jakauduttava tasaisesti, jotta kaupunki- ja maaseutualueiden välisiä eroja voidaan kaventaa, minusta ratkaisevaa on edistää luonnonvarojen kestävään käyttöön perustuvaa investointipolitiikkaa. Kannatan siis Euroopan parlamentin Maailmanpankille esittämiä suosituksia tällä alalla.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö