Indeks 
 Pełny tekst 
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 17 lutego 2011 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
MPphoto
 
 

Tekst złożony : B7-0128/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), na piśmie (PT) Podzielam powyższe obawy i zgadzam się z sugestiami zawartymi przez Parlament Europejski w przedmiotowym projekcie rezolucji w sprawie strategii energetycznej Banku Światowego, za przyjęciem której głosowałam. Biorąc pod uwagę fakt, że dostęp do nowoczesnych usług energetycznych jest warunkiem koniecznym do wyeliminowania ubóstwa i zapewnienia rozwoju gospodarczego, a także to, że prawo do energii oznacza, że usługi energetyczne muszą być niezawodne, przystępne cenowo i równomiernie rozprowadzane w celu zlikwidowania różnic pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi, moim zdaniem kluczowe znaczenie ma promocja polityki inwestycyjnej opartej na zrównoważonym wykorzystaniu zasobów naturalnych. W związku z powyższym zgadzam się z zaleceniami Parlamentu Europejskiego dla Banku Światowego na tym obszarze.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności