Index 
 Text integral 
Stenograma dezbaterilor
Joi, 17 februarie 2011 - Strasbourg Ediţie JO

Explicații privind votul
MPphoto
 
 

Text depus : B7-0128/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), în scris. (PT) Împărtășesc preocupările și sunt de acord cu sugestiile stabilite de Parlamentul European în această propunere de rezoluție referitoare la strategia energetică a Băncii Mondiale, în favoarea căreia care am votat. Având în vedere că accesul la servicii energetice moderne constituie o condiție prealabilă pentru eradicarea sărăciei și pentru dezvoltarea economică și că dreptul la energie înseamnă că serviciile energetice trebuie să fie fiabile, accesibile, distribuite uniform pentru a elimina discrepanța dintre zonele urbane și cele rurale, mi se pare crucial să promovăm o politică de investiții bazată pe utilizarea durabilă a resurselor naturale. Prin urmare, sunt de acord cu recomandările Parlamentului European către Banca Mondială în acest domeniu.

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate