Zoznam 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 17. februára 2011 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

Vysvetlenia hlasovania
MPphoto
 
 

Predkladaný text : B7-0128/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Stotožňujem sa s obavami a súhlasím s návrhmi, ktoré Európsky parlament uvádza v tomto návrhu uznesenia o energetickej stratégii Svetovej banky, za ktorý som hlasovala. Vzhľadom na to, že prístup k moderným energetickým službám je predpokladom odstránenia chudoby a predpokladom hospodárskeho rozvoja a právo na energiu znamená, že energetické služby musia byť spoľahlivé, cenovo dostupné a rovnomerne poskytované, aby sa odstránili rozdiely medzi mestskými a vidieckymi oblasťami, je podľa mňa nanajvýš dôležité, aby sa presadzovala investičná politika založená na udržateľnom využívaní prírodných zdrojov. Z týchto dôvodov súhlasím s odporúčaniami Európskeho parlamentu, ktoré adresuje Svetovej banke v tejto oblasti.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia