Kazalo 
 Celotno besedilo 
Dobesedni zapisi razprav
Četrtek, 17. februar 2011 - Strasbourg Edition JOIzdaja UL

Obrazložitev glasovanja
MPphoto
 
 

Predloženo besedilo : B7-0128/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), v pisni obliki. (PT) Strinjam se s pomisleki in predlogi Evropskega parlamenta v tem predlogu resolucije o energetski strategiji Svetovne banke, za katerega sem glasovala. Ker je dostop do sodobnih energetskih storitev pogoj za izkoreninjenje revščine ter gospodarski razvoj in ker pravica do energije pomeni, da morajo biti energetske storitve zanesljive, cenovno dostopne in enakomerno razporejene, da premostijo vrzel med mesti in podeželjem, se mi zdi ključnega pomena spodbujanje naložbene politike, utemeljene na trajnostni rabi naravnih virov. Zato se strinjam s priporočili Evropskega parlamenta Svetovni banki na tem področju.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov