Index 
 All text 
Debatter
Torsdagen den 17 februari 2011 - Strasbourg EUT-utgåva

Röstförklaringar
MPphoto
 
 

Ingiven text : B7-0128/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. (PT) Jag delar Europaparlamentets oro och stöder de förslag som parlamentet för fram i resolutionsförslaget om Världsbankens energistrategi, som jag röstade för. Eftersom tillgången på moderna energitjänster är en förutsättning för fattigdomsbekämpning och ekonomisk utveckling och eftersom rätten till energi innebär att energitjänster ska vara pålitliga, överkomliga prismässigt och jämnt fördelade för att överbrygga klyftan mellan stad och landsbygd, är det oerhört viktigt att man främjar en investeringspolitik baserad på ett hållbart utnyttjande av naturresurser. Jag instämmer därför i Europaparlamentets rekommendationer till Världsbanken på detta område.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy