Връщане към портала Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Четвъртък, 17 февруари 2011 г. - Страсбург Версия ОВ

Обяснение на вот
MPphoto
 
 

Внесен текст : B7-0127/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Прилагането на насоките за политиките по заетостта на държавите-членки е от съществено значение за прилагането на насоките, включени в стратегията „Европа 2020“. Участието на Европейския парламент в тези политики не трябва да се пренебрегва. Обсъждането насърчава идеите, а идеи и стратегии са необходими за преодоляване на настоящата икономическа криза. Има редица важни съображения в предложението за резолюция, които споделям: гарантиране на прилагането на насоките за заетостта, засилване на действия за създаване на повече и по-добри работни места и решителни действия в борбата с бедността и социалното изключване. За да се гарантира успехът на всички тези политики, от съществено значение е да се положат съвместни усилия на всички равнища: правителства, социални партньори и гражданско общество.

 
Правна информация - Политика за поверителност