Index 
 All text 
Debatter
Torsdagen den 17 februari 2011 - Strasbourg EUT-utgåva

Röstförklaringar
MPphoto
 
 

Ingiven text : B7-0114/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. (PT) Jag röstade för resolutionen om de stigande livsmedelspriserna eftersom den matkorg med 55 basvaror som FAO sammanställer har blivit 34 procent dyrare på sex månader. Situationen för Portugals jordbrukare är nu ohållbar: priset på jordbruksdiesel närmar sig 2008 års rekordnivå på 1 euro per liter, elpriset har stigit med nästan 4 procent och systemet med jordbruksel ska avvecklas i år. Priserna på djurfoder, gödsel och bekämpningsmedel har också exploderat, medan räntan på jordbrukskrediter är runt 6 procent, för att bara nämna ett fåtal exempel. När situationen som nu förvärras av en omfattande kris kan jag inte finna mig i att konsumenterna får betala mer utan att jordbrukarna tjänar mer pengar. Det är hög tid att kommissionen tar sitt ansvar. När den utvärderar de allvarliga problemen i jordbrukssektorn måste den granska hela kedjan, och inte – som i samband med ”mjölkpaketet” – bortse ifrån en av de viktigaste aktörerna, nämligen de stora butikskedjorna.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy