Index 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 17 februari 2011 - Strasbourg EUT-utgåva

Uganda: mordet på David Kato
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).(IT) Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Mordet på David Kato har bemötts med ett skarpt och bestämt fördömande från EU-institutionerna.

Men vi får inte glömma att denna våldshandling bara är en enda episod i ett större sammanhang, där kulturella, etniska eller religiösa minoriteter utsätts för diskriminering i olika delar av världen. För bara några veckor sedan antog vi en brådskande resolution där vi fördömde det som i Alexandria i Egypten hade hänt de koptiska kristna, som hade mördats brutalt bara därför att de ville utöva sin tro på ett fritt och respektfullt sätt.

Om man bortser från hbt-rättigheterna är Uganda ett synnerligen sårbart land, ett offer för finansiella spekulationer från vissa makter som är intresserade av att tjäna pengar på detta lands svaghet. EU måste därför uppmärksamma Uganda så att landet kan dra fördel av vår förmåga att främja demokrati och medborgerliga rättigheter, även i länder som inte tillhör EU.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy