Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2150(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0034/2010

Συζήτηση :

PV 24/03/2010 - 21
CRE 24/03/2010 - 21

Ψηφοφορία :

PV 25/03/2010 - 8.3
CRE 25/03/2010 - 8.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0089

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

7. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Έκθεση: Pablo Zalba Bidegain (A7-0210/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να μιλήσω για την ψηφοφορία σχετικά με τη διμερή ρήτρα διασφάλισης. Υποστηρίζω την έγκριση του κανονισμού που αφορά την εφαρμογή μιας ρήτρας διασφάλισης της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Κορέας. Επίσης, υποστηρίζω όλες τις προτεινόμενες τροπολογίες που ζητούν από την Επιτροπή να ελέγχει τη σωστή και έγκαιρη εφαρμογή αυτού του νομικού μέσου προκειμένου να προληφθεί μια σοβαρή βλάβη στη βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ληφθούν υπόψη τα νόμιμα συμφέροντα των κρατών μελών σχετικά με την ιδιαίτερη οικονομική κατάσταση σε ορισμένους τομείς της κατασκευαστικής βιομηχανίας.

Η συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών θα επηρεάσει τους βιομηχανικούς τομείς των κρατών μελών με διαφορετικούς τρόπους και γι’ αυτόν τον λόγο χρειαζόμαστε τη δυνατότητα εφαρμογής προστατευτικών μέτρων σε περιφερειακό επίπεδο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Κατά τη γνώμη μου, οι εν λόγω περιοχές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα εφαρμογής μέτρων για την πρόληψη ενός σοβαρού αρνητικού αντίκτυπου στην περιφερειακή οικονομία και στην απασχόληση.

 
  
  

Έκθεση: Robert Sturdy (A7-0034/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να υπογραμμίσω το γεγονός ότι την περασμένη εβδομάδα έξι σημαντικά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης –η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πολωνία και η Πορτογαλία- δήλωσαν πως η Ευρώπη πρέπει να είναι λιγότερο αφελής.

Οι έξι χώρες ζητούν μια πιο αποτελεσματική και στρατηγική προστασία του ευρωπαϊκού εξωτερικού εμπορίου διότι διακυβεύεται η ίδια η ύπαρξη και η ανάπτυξη του ευρωπαϊκού οικονομικού και κοινωνικού μοντέλου. Οι έξι χώρες υπογραμμίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε το 80% της αγοράς της σε τρίτες χώρες, ενώ οι άλλες μείζονες ανεπτυγμένες οικονομίες άνοιξαν μόνο το 20% των δικών τους. Επομένως προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι υπάρχουν ασυμμετρίες στο εξωτερικό εμπόριο και πρέπει να αναπτυχθεί η έννοια της αμοιβαιότητας. Αυτό το πρόβλημα έχει γονατίσει πολλές από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μας, διότι πλήττονται από αθέμιτο ανταγωνισμό που δεν τους επιτρέπει να είναι ανταγωνιστικές στις αγορές.

Κύριε Πρόεδρε, κατάγομαι από το Prato, μια πόλη που κάποτε εθεωρείτο μία από τις σημαντικότερες περιοχές της Ευρώπης στην κλωστοϋφαντουργία. Σήμερα, ο αθέμιτος ανταγωνισμός από την Ασία την έχει μετατρέψει σε πόλη-φάντασμα διότι οι επιχειρήσεις της καταστράφηκαν εντελώς. Όλοι αυτοί οι λόγοι μας οδήγησαν στην καταψήφιση της συμφωνίας.

 
  
  

Έκθεση: Ivailo Kalfin (A7-0019/2011)

 
  
MPphoto
 

  Sergej Kozlík (ALDE).(SK) Κύριε Πρόεδρε, στο πλαίσιο της αναθεώρησης των δημοσιονομικών εγγυήσεων που χορηγούνται στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζω ειδικά εκείνα τα στοιχεία που προορίζονται να δώσουν μεγαλύτερη ώθηση σε αυτό το ίδρυμα. Από πλευράς μελλοντικών προοπτικών, το κύριο ζητούμενο είναι η ενίσχυση και η καλύτερη χρήση της εξωτερικής εντολής της τράπεζας κατά την περίοδο 2014-2020 όσον αφορά στην αύξηση του όγκου και της ποιότητας των δανείων.

Υποστηρίζω επίσης την πρόθεση να επιτραπεί στην ΕΤΕπ να επανεπενδύει κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών και επιστροφές ειδικών δανείων από προηγούμενες δραστηριότητες σε νέες παρόμοιες δραστηριότητες προς όφελος χωρών εταίρων. Προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση των φτωχότερων ομάδων σε χρηματοδοτικούς πόρους στις επιλέξιμες χώρες, πρέπει να χορηγηθεί χωρίς καθυστέρηση στην ΕΤΕπ πρόσθετο ποσό 500 εκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότηση των μικροπιστώσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD).(IT) Κύριε Πρόεδρε, καταψήφισα την έκθεση διότι θεωρώ απαράδεκτο να στηρίζουμε επενδύσεις σε τρίτες χώρες αντί να διευκολύνουμε τις επενδύσεις για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν πράγματι τον σημαντικότερο οικονομικό ιστό της Ένωσης. Διαφωνώ κάθετα με τη συμπερίληψη της Τουρκίας στις χώρες με προενταξιακό καθεστώς· θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η Τουρκία κατέχει ακόμα παράνομα μέρος της επικράτειας της Κύπρου, η οποία είναι κράτος μέλος της ΕΕ.

Επιπλέον, δεν υπάρχει εγγύηση διαφάνειας όταν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) χορηγεί ενωσιακές εγγυήσεις και χρηματοδότηση σε τρίτες χώρες. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι οι ευρωπαίοι πολίτες συνεισφέρουν στους πόρους της ΕΤΕπ και για τον λόγο αυτόν θα πρέπει να δοθεί βάρος σε επενδύσεις εντός της ίδιας της Ευρώπης. Πολλές από τις επενδύσεις που στηρίζονται από την ΕΤΕπ γίνονται σε χώρες όπου σημειώνονται συγκρούσεις και εξεγέρσεις κατά των διαφόρων καθεστώτων.

Η έκθεση επιδιώκει να επεκτείνει τις ενωσιακές εγγυήσεις και σε άλλες χώρες, όπως η Κούβα, που είναι γνωστές για το δημοκρατικό τους έλλειμμα.

 
  
  

Σύσταση: Robert Sturdy (A7-0034/2011)

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, ενώ ψηφίσαμε αποφασιστικά υπέρ της ρήτρας διασφάλισης στην έκθεση του κ. Zalba Bidegain, τον οποίο ευχαριστώ και πάλι για την εξαίρετη εργασία του, απόσχαμε με λύπη από την ψηφοφορία επί της εμπορικής συμφωνίας με την Κορέα. Το κάναμε με λύπη διότι παρ’ όλο που αυτή η συμφωνία ανοίγει πράγματι μια σημαντική νέα αγορά για την Ένωση, προετοιμάζοντας το έδαφος για περαιτέρω μελλοντικές συμφωνίες με άλλες χώρες που είναι οικονομικοί εταίροι της Ένωσης, είναι επίσης αλήθεια ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές αμφιβολίες και επιφυλάξεις. Αυτές οι αμφιβολίες και οι επιφυλάξεις πλήττουν σημαντικούς εμπορικούς τομείς, ιδίως την αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς και την κλωστοϋφαντουργία και τη γεωργία.

Μολονότι η Ευρώπη δεν έχει ακόμα καθορίσει τον κανονισμό σχετικά με την ένδειξη της χώρας προέλευσης για προϊόντα με προέλευση εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξακολουθούμε να προσφέρουμε σε χώρες προνομιακό καθεστώς για να εισάγουν προϊόντα στην Ευρώπη χωρίς απαιτητικούς κανόνες για τη διασφάλιση πραγματικής ισότητας για τις επιχειρήσεις ή πληροφορίες για τους ανθρώπους που αγοράζουν αυτά τα προϊόντα.

Η αποχή μας επιβεβαιώνει ότι είμαστε υπέρ μιας ελεύθερης αγοράς, μιας αγοράς όμως που περιλαμβάνει τις απαραίτητες εγγυήσεις, ενώ είμαστε κατά της σύναψης εμπορικών συμφωνιών που δεν διασφαλίζουν ικανοποιητικά τους κανόνες του ανταγωνισμού.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). − – (SK) Κύριε Πρόεδρε, η συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κορέας θα φέρει αμέτρητα οφέλη στη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις, τους επιχειρηματίες και τους εργαζομένους της Ευρώπης. Θα συνεισφέρει στη γενική οικονομική ανάπτυξη και θα προσφέρει επιτυχώς νέες ευκαιρίες για τα ευρωπαϊκά αγαθά και υπηρεσίες. Ωστόσο, ορισμένες βιομηχανίες θα βρεθούν εκτεθειμένες σε πρόσθετο ανταγωνισμό και η ΕΕ θα πρέπει, ως εκ τούτου, να διασφαλίσει την αποτελεσματική παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας, την ταχεία επίλυση διαφορών και τη συνακόλουθη γρήγορη κατοχύρωση των νομίμων συμφερόντων της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και των ευρωπαίων επιχειρηματιών.

Είναι προφανές ότι η αυστηρή τήρηση των εργασιακών, τεχνικών και περιβαλλοντικών προτύπων, καθώς και οι διατάξεις για την προστασία του θεμιτού ανταγωνισμού, πρέπει να διασφαλίζονται και από τις δύο πλευρές. Τα αγαθά και προϊόντα που διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά πρέπει να τηρούν όλα τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και επικροτώ τη σύσταση μιας επιτροπής παρακολούθησης της αυτοκινητοβιομηχανίας που θα βοηθήσει να προληφθεί ο επονομαζόμενος κρυφός προστατευτισμός μέσω νέων τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο.

Ως εκ τούτου, είμαι υπέρ της χορήγησης τελικής έγκρισης στην υπό συζήτηση συμφωνία, υπό τον όρο ότι θα δημιουργηθεί και ένας διμερής μηχανισμός διασφάλισης, προκειμένου να προληφθεί ενδεχόμενη σοβαρή ζημία σε βιομηχανίες των κρατών μελών ή ακόμα και ο κίνδυνος τέτοιων ζημιών.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(GA) Κύριε Πρόεδρε, υπερψήφισα αυτήν τη συμφωνία. Την παρακολούθησα από την αρχή και χάρηκα που εγκρίθηκε σήμερα.

Σε ένα σεμινάριο στις Βρυξέλλες την περασμένη εβδομάδα, ένας αξιόπιστος οικονομολόγος είπε ότι πρόκειται για μία από τις καλύτερες συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών που συνήψε ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα, είπε ότι το 90% αυτών των συμφωνιών δεν αξίζουν δεκάρα. Όπως και αν είναι, επικροτώ την ευκαιρία που προσφέρει για τα γεωργικά προϊόντα, ιδίως το ουίσκι, το χοιρινό και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Ελπίζω να αξιοποιηθεί αυτή η ευκαιρία.

Επίσης, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι περιλαμβάνει μια ρήτρα προστασίας, διότι αν τα πράγματα δεν αλλάξουν, ως οφείλουν, μπορούμε να προβούμε σε επανεξέταση. Ως εκ τούτου, χαίρομαι ιδιαίτερα που εγκρίθηκε.

 
  
MPphoto
 
 

  Bendt Bendtsen (PPE).(DA) Κύριε Πρόεδρε, νομίζω πως η συμφωνία που ολοκληρώθηκε σήμερα εδώ είναι πραγματικά θαυμάσια και το μόνο που με λυπεί είναι το γεγονός ότι υπάρχουν ορισμένοι που πίστευαν ότι θα μπορούσαν να προστατεύσουν αναποτελεσματικές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις λέγοντας «όχι» στην εν λόγω συμφωνία. Η Νότια Κορέα είναι η 15η σε μέγεθος οικονομία στον κόσμο και η τρίτη στην Ασία. Θα έχουμε ολοένα καλύτερες ευκαιρίες για εξαγωγές. Πρόκειται για μια χώρα με αξιοσημείωτη οικονομική ανάπτυξη, με πληθυσμό 50 εκατομμυρίων και αυξανόμενη αγοραστική δύναμη. Η συμφωνία απλά θα προσφέρει στην Ευρώπη την ευκαιρία να γίνει τώρα ακόμα καλύτερη σε ορισμένους τομείς υπηρεσιών όπου είμαστε εξαιρετικά ανταγωνιστικοί: σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται οι τηλεπικοινωνίες, το περιβάλλον, η ναυτιλία και οι χρηματοπιστωτικές και νομικές υπηρεσίες. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω απλά σήμερα ότι οι χώρες ΕΖΕΣ έχουν μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών από το 2006, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, να τριπλασιάσει η Νορβηγία τις εξαγωγές της στη Νότια Κορέα από το 2006. Γι’ αυτόν τον λόγο, είναι μια πολύ καλή συμφωνία για την Ευρώπη και επομένως την υπερψήφισα.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος B7-0120/2011

 
  
MPphoto
 

  Pino Arlacchi (S&D). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Ευρώπη θα μπορούσε να κάνει πολλά για να στηρίξει την αιγυπτιακή δημοκρατία, ένα δε από τα σημαντικότερα θα ήταν να εξετάσει τα γεγονότα στην Αίγυπτο ως μέρος ενός πραγματικού κύματος εκδημοκρατισμού.


Σε διάστημα λίγων εβδομάδων, μια τυραννία κατέρρευσε και μαζί της είδαμε να καταρρέει μια σειρά στερεοτύπων όπως η θεωρία της σύγκρουσης των πολιτισμών.

Σήμερα δεν υπάρχει στον αραβικό κόσμο καμία απολύτως σύγκρουση πολιτισμών – ακριβώς το αντίθετο. Οι νέοι της Αιγύπτου θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο για τις ίδιες αξίες με αυτές που πιστεύουμε εμείς. Αποδεικνύουν ότι η δημοκρατία είναι μια καθολική επιθυμία και ότι δεν υπάρχουν κουλτούρες, θρησκείες ή πολιτισμοί αντίθετοι με αυτήν.

Παρόλ’ αυτά, μια στρατιά σκεπτικιστών και καταστροφολόγων εργάζεται σήμερα για να μειώσει ή να διαστρεβλώσει το νόημα της αιγυπτιακής μετάβασης στη δημοκρατία.

Υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να εγείρουν κάθε είδους αμφιβολίες, περιγράφοντας την πρόσφατη εξέλιξη ως «πραξικόπημα», λες και αυτά τα γεγονότα απλώς άνοιξαν τον δρόμο για μια ισλαμική κυβέρνηση που θα καταλήξει σε άλλη μια απολυταρχία.

Αν θέλουμε να βοηθήσουμε τον λαό της Αιγύπτου, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιτεθούμε σε αυτές τις αντιδραστικές απόψεις της εξέλιξης της ιστορίας.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR).(PL) Κύριε Πρόεδρε, η Αίγυπτος είναι σημαντικός οικονομικός και εμπορικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλοί άνθρωποι από την Πολωνία πηγαίνουν σε τακτική βάση διακοπές στην Αίγυπτο. Τις τελευταίες εβδομάδες είδαμε στην Αίγυπτο μια εθνική εξέγερση που κατέληξε στην παραίτηση του προέδρου Mubarak μετά από 30 χρόνια απολυταρχικής διακυβέρνησης. Όταν επικρατεί η βούληση του λαού, αυτό είναι πάντα σωστό, και οι Αιγύπτιοι αξίζουν αναγνώριση για τη νίκη τους. Υπερψήφισα την πρόταση ψηφίσματος και με τον τρόπο αυτόν εξέφρασα την ελπίδα μου για μια γρήγορη σταθεροποίηση της πολιτικής κατάστασης στην Αίγυπτο και για περαιτέρω ανάπτυξη καλών σχέσεων με τις χώρες της Ευρώπης. Δεν πάει πολύς καιρός που βιώσαμε επαίσχυντα γεγονότα με τις διακρίσεις σε βάρος κοπτών χριστιανών και αυτό καθιστά την επικέντρωση των διπλωματικών προσπαθειών της ΕΕ στη σταθεροποίηση και τη δημόσια τάξη στην Αίγυπτο ουσιαστική προϋπόθεση για τη σωστή ανάπτυξη των μεταξύ μας σχέσεων. Είναι επίσης αναγκαίο να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να διασφαλιστεί ότι οι επικείμενες εκλογές θα διεξαχθούν με τρόπο που δεν θα προκαλέσει επικρίσεις και θα είναι σύμφωνος με τα δημοκρατικά πρότυπα.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, υποστηρίζουμε με ενθουσιασμό το δημοκρατικό κίνημα στην Αίγυπτο, όμως είναι σημαντικό να καταλάβουμε πως δεν αρκούν οι ελεύθερες εκλογές. Χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση προκειμένου να προσφέρουμε προοπτικές στους ανθρώπους – ένα είδος σχεδίου για τη Μεσόγειο, ένα είδος σχεδίου Marshall για τη Βόρεια Αφρική και την Αίγυπτο. Θα περιλαμβάνει την παροχή κοινωνικών προοπτικών στους ανθρώπους, την ενίσχυση της εκπαιδευτικής πολιτικής, την ενδυνάμωση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, την εξασφάλιση της καταπολέμησης της εγκληματικότητας και της διαφθοράς και, κυρίως, την έναρξη στενής συνεργασίας στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής όπου, στον τομέα της ηλιακής ενέργειας, η Βόρεια Αφρική και η Ευρώπη έχουν πολλά να προσφέρουν η μια στην άλλη.

Πρέπει ακόμα να ολοκληρώσουμε τα πραγματικά μεγάλα έργα. Οι δημοκράτες της Αιγύπτου ολοκλήρωσαν την πρώτη φάση του έργου· τώρα είναι η σειρά μας.

 
  
MPphoto
 

  Traian Ungureanu (PPE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, η κατάσταση στην Αίγυπτο είναι ακόμα σε εξέλιξη, αλλά προς ποια κατεύθυνση;

Ενώ πολύ σωστά εκφράσαμε την υποστήριξή μας για τη λαϊκή επιθυμία για μια ανοιχτή κοινωνία, πρέπει να έχουμε συναίσθηση των πολύπλοκων και ακόμα ανεπίλυτων προβλημάτων που υπάρχουν στην Αίγυπτο και τη Μέση Ανατολή. Η κατάσταση στην Αίγυπτο θα μπορούσε να περιγραφεί με ακρίβεια ως μια εξέγερση εν αναμονή μιας επανάστασης. Μια νέα γενιά έφερε ανανέωση στην Αίγυπτο, όμως οι δεξιότητες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν αρκούν. Η Αίγυπτος εξακολουθεί να είναι καθηλωμένη στην οπισθοδρόμηση, τον αντισημιτισμό και τις ακραίες πρακτικές.

Η ΕΕ πρέπει ακόμα να διαμορφώσει μια σωστή πολιτική απέναντι στις νέες εξελίξεις στη Βόρεια Αφρική. Η Αίγυπτος χρειάζεται την υποστήριξή μας, εμείς όμως χρειαζόμαστε μια Αίγυπτο όπου θα κυριαρχούν ο νόμος και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το καθήκον μας μόλις αρχίζει. Ας μην ξεχνάμε το τελευταίο μήνυμα από το Ιράν, όπου το κοινοβούλιο ζήτησε σε έντονους τόνους την εκτέλεση ηγετών της αντιπολίτευσης. Αυτό αποδεικνύει ότι πρέπει να είμαστε καλά προετοιμασμένοι και να παραμείνουμε σταθεροί.

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE).(FI) Κύριε Πρόεδρε, η πρόταση ψηφίσματος είναι καλή και υιοθετεί μια θέση υπέρ των δημοκρατικών και ειρηνικών δυνάμεων της αλλαγής. Ίσως όμως να αξίζει να θυμηθούμε και να αναγνωρίσουμε ότι για 30 χρόνια, η ΕΕ και η Δύση υποστήριζαν τον Mubarak. Για την ΕΕ, σημασία είχε η σταθερότητα. Αυτή συνεπάγεται ισορροπία και την προμήθεια πετρελαίου και, επιπλέον, το γεγονός ότι σημειώνονταν κέρδη από το εμπόριο όπλων. Τώρα η ΕΕ πρέπει να βρει τρόπους, περιλαμβανομένων οικονομικών μέτρων, για να εντείνει τη στήριξή της προς τους παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών τόσο στην Αίγυπτο όσο και σε άλλες μη δημοκρατικές χώρες της Αφρικής και του αραβικού κόσμου.

Θεωρώ το γεγονός ότι το παρόν ψήφισμα δεν αναφέρεται στο εμπόριο όπλων μεταξύ χωρών της ΕΕ και της Αιγύπτου και άλλων μη δημοκρατικών χωρών ως ένα είδος οπισθοδρόμησης. Το εμπόριο όπλων θα έπρεπε να γίνεται σύμφωνα με τις διεθνείς συμφωνίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ανθρωπιστικές συνθήκες

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Κύριε Πρόεδρε, η Αίγυπτος βρίσκεται στην αρχή της διαδικασίας εκδημοκρατισμού της. Πιστεύω ότι όλα τα θύματα που έχασαν τη ζωή τους κατά την επανάσταση πρέπει να εξιλεωθούν μέσω της θετικής προόδου προς τη δημοκρατία. Η Ευρώπη ασφαλώς πρέπει να συμπαρασταθεί στην Αίγυπτο σε αυτήν την προσπάθεια και θεωρώ ότι θα βρούμε τρόπους να εμποδίσουμε την Αίγυπτο να ακολουθήσει μια πορεία προς την απολυταρχία, για παράδειγμα με ένα ακραίο βήμα προς ένα στρατευμένο μουσουλμανικό κίνημα που δεν σέβεται τους δημοκρατικούς κανόνες και θα εμπόδιζε τη διεξαγωγή δημοκρατικών εκλογών και την εφαρμογή της κοινωνίας των πολιτών. Πιστεύω ότι η Αίγυπτος θα τηρήσει τις διεθνείς συμφωνίες της με τους γείτονές της, περιλαμβανομένου του Ισραήλ, ακόμα και υπό αυτές τις νέες συνθήκες και ότι θα είναι μια κοινωνία που θα αντιμετωπίζει δίκαια όλους τους πολίτες της, περιλαμβανομένων των μη μουσουλμάνων και των χριστιανών.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος B7-0129/2011

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, αυτή η πρόταση ψηφίσματος συνιστά άλλο ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, όχι όμως κάτι περισσότερο. Εντούτοις, όπως πρότεινε ο Επίτροπος Hahn, τώρα γίνεται λόγος για μια στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη αντί για μια στρατηγική για τον Δούναβη, διότι το ζητούμενο δεν είναι απλά ο καθαρισμός του ποταμού –όσο σημαντικό και αν είναι αυτό– αλλά η συνεργασία σε μια μεγάλη περιφέρεια που εκτείνεται από τη Βαυαρία και τη Βάδη-Βυρτεμβέργη μέσω της πρώην Αυστροουγγαρίας και περιλαμβάνει και μεγάλο μέρος των Βαλκανίων. Χαίρομαι διότι μετά από παράκλησή μας συμπεριελήφθησαν επίσης η Βοημία και η Σλοβακία, μολονότι δεν βρίσκονται ακριβώς δίπλα στον Δούναβη.

Για τον σκοπό αυτόν θα ήθελα επίσης να δω να συμπεριλαμβάνονται μελλοντικά και έργα όπως η κύρια σιδηροδρομική γραμμή από το Στρασβούργο ως την Μπρατισλάβα και τη Βουδαπέστη, το ΔΕΔ 17 και άλλα έργα που μπορεί να μην βρίσκονται ακριβώς στον Δούναβη, αλλά τον διασχίζουν επανειλημμένα και έχουν στρατηγική σημασία για την περιοχή του Δούναβη. Επικροτώ ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 40 που αφορούν τον πολιτισμό και τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, διότι χωρίς αυτά δεν θα επιτύχει η στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος B7-0101/2011

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR).(PL) Κύριε Πρόεδρε, είναι σαφές εδώ και πολλά χρόνια ότι το νομικό σύστημα στη Ρωσία βρίσκεται συχνά σε σύγκρουση με τα πρότυπα των διεθνών συμβάσεων και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η πλειονότητα των υποθέσεων που φθάνουν στο Δικαστήριο εδώ στο Στρασβούργο είναι κατά της Ρωσίας. Επομένως, η ανεξαρτησία των ρωσικών δικαστηρίων αποτελεί αντικείμενο μεγάλης αμφισβήτησης. Πρόσφατα γεγονότα όπως η δίκη του κ. Khordorkovsky και οι συλλήψεις διαδηλωτών είναι σαφή σχετικά παραδείγματα. Οι μυστηριώδεις δολοφονίες και ξυλοδαρμοί δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να ενισχύουν περισσότερο την εντύπωση ότι η Ρωσία είναι μια χώρα χωρίς νόμους.

Ελπίζω ότι η πρόταση ψηφίσματος που εγκρίναμε σήμερα θα καταστήσει ευκολότερο για τους εκπροσώπους των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμπεριλάβουν αυτά τα ακανθώδη θέματα στις διπλωματικές σχέσεις με τη Ρωσία. Θα ήθελα να εκφράσω την ανησυχία μου σχετικά με τις ρωσικές αρχές σε συνάρτηση με τη δραματική κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους περιορισμούς που επιβάλλονται στην κοινωνία των πολιτών της Ρωσίας. Απευθύνω έκκληση στους διεθνείς οργανισμούς να ασκήσουν διπλωματική πίεση στις ρωσικές αρχές προκειμένου να αποκαταστήσουν το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των πολιτών στη Ρωσία.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE).( EN) Κύριε Πρόεδρε, υπερψήφισα αυτό το ψήφισμα. Ωστόσο, ως αποτέλεσμα των συμβιβασμών, η παράγραφος 8 κατέστη πολύ αμφίσημη και μη δεσμευτική.

Η ΕΕ πρέπει να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να δείξει ότι παίρνει στα σοβαρά την ανάγκη πραγματικής βελτίωσης της κατάστασης του κράτους δικαίου στη Ρωσία.

Ενώ οι οικονομικές και πολιτικές επαφές πρέπει να συνεχιστούν, θα πρέπει να δοθεί ένα σαφές μήνυμα στους κρατικούς αξιωματούχους που θεωρούνται υπεύθυνοι για τις σοβαρές παραβιάσεις του νόμου ότι δεν είναι ευπρόσδεκτοι στις πρωτεύουσες ή στα τουριστικά θέρετρα της Ευρώπης.

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν θεωρώ σωστό να προσκληθεί επίσημα ο πρόεδρος Medvedev για να μιλήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφόσον δεν τηρεί τις αποφάσεις του για τη βελτίωση της κατάστασης του κράτους δικαίου στη Ρωσία

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, επικροτώ το γεγονός ότι εγκρίναμε επιτέλους το ψήφισμα γι’ αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Παρακολουθώ εδώ και πολλά χρόνια από πολύ κοντά τις πολιτικές εξελίξεις και την κατάσταση του κράτους δικαίου στη Ρωσία. Πρόσφατα, τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ τη Ρωσία με μια επίσημη αντιπροσωπεία της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Στη διάρκεια της επίσκεψης είχα την ευκαιρία να παρατηρήσω ιδίοις όμασι πώς εφαρμόζεται το κράτος δικαίου στη Ρωσία, όταν παρακολούθησα τη δίκη του πρώην αφεντικού της Yukos, Mikhail Khodorkovsky, και του συνεταίρου του Platon Lebedev. Η δίκη των Khodorkovsky και Lebedev δεν είναι παρά το πιο καταφανές από τα πολλά παραδείγματα της επιλεκτικής εφαρμογής του κράτους δικαίου στη Ρωσία, γεγονός που σημαίνει ότι δεν υπάρχει αληθινό κράτος δικαίου. Αν η Ρωσία θέλει να είναι στρατηγικός εταίρος της ΕΕ, πρέπει να ακολουθήσει μια πορεία ολοκληρωμένου εκσυγχρονισμού. Οποιοδήποτε σχέδιο εκσυγχρονισμού θα αποτύχει αν δεν αναπτυχθεί δυναμικά το κράτος δικαίου στη Ρωσία.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, τα απειροελάχιστα δείγματα της απαρχής του κράτους δικαίου στη Ρωσία χάνονται και η χώρα όχι μόνο δεν προοδεύει, αλλά οπισθοδρομεί. Ο άνθρωπος που είναι υπεύθυνος γι’ αυτό είναι ο κ. Putin. Ο κ. Putin είναι αυτός που επιφέρει αυτήν την επιδείνωση στο κράτος δικαίου. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν αποτελεί μέρος της λύσης, αλλά αντίθετα μάλλον μεγάλο μέρος του προβλήματος. Ο πρόεδρος Medvedev πρέπει ακόμα να αποδείξει –και εδώ συμφωνώ με τον κ. Kelam– ότι δεν είναι απλά το γοητευτικό προσωπείο του κ. Putin, το κάπως φιλικότερο προσωπείο, αλλά πραγματικά επιχειρεί ή είναι σε θέση να εδραιώσει κάπως περισσότερο το κράτος δικαίου σε αυτό το κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο είναι εξάλλου υποχρεωμένο, δυνάμει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να διασφαλίσει το κράτος δικαίου.

Από αυτήν την άποψη πρέπει να είμαστε εξαιρετικά επικριτικοί· φυσικά πρέπει να διατηρήσουμε τον διάλογο, πρέπει όμως επίσης να διασφαλίσουμε ότι θα επικρατήσει το κράτος δικαίου. Είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι το δικαστήριο που καταδίκασε τον κ. Khodorkovsky δήλωσε τώρα δημόσια ότι είχε λάβει εντολή από τη Μόσχα να πάρει αυτήν την απόφαση. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το κράτος δικαίου.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος B7-0097/2011

 
  
MPphoto
 

  Ramona Nicole Mănescu (ALDE).(RO) Κύριε Πρόεδρε, υπερψήφισα αυτήν την πρόταση ψηφίσματος. Ωστόσο, καθώς το τελικό κείμενο δεν αναφέρεται στον ρόλο της πολιτικής συνοχής, υπέγραψα μαζί με συναδέλφους από τις άλλες πολιτικές Ομάδες μια τροπολογία γι’ αυτό, η οποία τέθηκε επίσης σε ψηφοφορία σήμερα.

Τα διαρθρωτικά ταμεία και οι βασικές αρχές της πολιτικής συνοχής όπως η ολοκληρωμένη προσέγγιση, η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και η πραγματική εταιρική σχέση, αποτελούν καίρια στοιχεία για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και αυτό σημαίνει επίσης ότι πρέπει να ενσωματωθούν πλήρως σε αυτήν. Συμφωνώ ότι χρειαζόμαστε μια φιλόδοξη κοινωνική ατζέντα που θα περιλαμβάνει την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Ωστόσο, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε βιώσιμες θέσεις εργασίας, πρέπει καταρχάς να έχουμε μια ανταγωνιστική οικονομία και αυτός ακριβώς είναι ο ρόλος της πολιτικής συνοχής. Συνεπώς, αν συνεχίσουμε να μη δίνουμε τη δέουσα προσοχή στην πολιτική συνοχής, θα δούμε τη στρατηγική Ευρώπη 2020 να αποτυγχάνει τα προσεχή έτη.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, θα υποφέρουμε ακόμα για πολύ καιρό εξαιτίας της ζημιάς που προκάλεσε η χρηματοπιστωτική κρίση. Η αναχαίτιση της πραγματικής οικονομίας που προκλήθηκε από τις κακές χρηματοπιστωτικές πρακτικές πρέπει να σταματήσει το συντομότερο δυνατό προκειμένου να μπορέσει η ενιαία αγορά να αναπτυχθεί ξανά.

Η στρατηγική Ευρώπη 2020 δεν μας φαίνεται η πιο κατάλληλη για την επίτευξη της ανάπτυξης που ελπίζουμε. Διαρθρωτικά εμπόδια –όπως η αδύναμη διακυβέρνηση, η διακυβερνητική μέθοδος σε σύγκριση με την κοινοτική μέθοδο, ποσοστιαίοι και αριθμητικοί στόχοι ανάλογοι με εκείνους που χρησιμοποιούνταν στα παλιά σοβιετικά πενταετή σχέδια και προγραμματικές προβλέψεις που δεν παρέχουν διαβεβαίωση ότι θα επιτευχθούν ποτέ– μου θυμίζουν όλες τις αποτυχίες που βιώσαμε –και η Λισαβόνα δεν θα είναι η τελευταία από αυτές– χωρίς να καταλάβουμε ότι οι απόλυτες προτεραιότητές μας θα έπρεπε να είναι να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και να αντιμετωπίσουμε την ανεργία.

Χρειαζόμαστε ώθηση, προσπάθεια και κίνητρα, τα οποία δυστυχώς δεν βλέπω στην προτεινόμενη στρατηγική. Η απελευθέρωση πρέπει να γίνει το σύνθημα, είναι όμως επίσης ζωτικής σημασίας να θεσπιστούν κανόνες για να προληφθεί η δημιουργία ή η ενίσχυση μονοπωλίων και να διασφαλιστεί ότι εκείνοι που επωφελούνται είναι οι πολίτες και η οικονομία ως σύνολο και όχι κάποια οικονομική ή οικονομική ομάδα που είναι πιο αδίστακτη από τις άλλες.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος B7-0114/2011

 
  
MPphoto
 

  Pino Arlacchi (S&D).( EN) Κύριε Πρόεδρε, η ραγδαία αύξηση των τιμών των τροφίμων επιβαρύνει τους φτωχούς στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίοι δαπανούν περίπου το μισό του οικογενειακού τους εισοδήματος για τρόφιμα.

Αυτό απαιτεί μια ολοκληρωμένη αντίδραση εκ μέρους της διεθνούς κοινότητας. Η ολόψυχη συμμετοχή της ΕΕ σε θέματα παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας είναι επειγόντως απαραίτητη. Το ψήφισμα που εγκρίθηκε σήμερα αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Το ψήφισμα δηλώνει ότι το δικαίωμα στα τρόφιμα είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και διατυπώνει διάφορες χρήσιμες συστάσεις. Ωστόσο, πρέπει να προχωρήσουμε σε περαιτέρω προτάσεις. Πρέπει να αλλάξουμε τις πτυχές των πολιτικών διεθνούς βοήθειας της ΚΓΠ που δεν είναι σύμφωνες με το έργο της αύξησης της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων, με πλήρη σεβασμό των περιβαλλοντικών μελημάτων, της επισιτιστικής ασφάλειας και των εργασιακών προτύπων.

 
  
MPphoto
 

  Marek Józef Gróbarczyk (ECR).(PL) Κύριε Πρόεδρε, τα τρόφιμα είναι στρατηγικής σημασίας και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να παράγονται τρόφιμα και αυτό είναι επίσης σημαντικό για τις αγορές εργασίας. Θα ήθελα να εστιάσω συγκεκριμένα σε έναν κλάδο που μαζί με άλλους είναι και αυτός μια πηγή παραγωγής τροφίμων – την αλιεία. Η αλιευτική βιομηχανία εφοδιάζει την ΕΕ και την παγκόσμια αγορά με σημαντικές ποσότητες τροφίμων. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας αλιευτικών προϊόντων από άλλα μέρη του κόσμου. Η υπερβολική ελευθέρωση αυτής της αγοράς μπορεί να οδηγήσει στην κατάρρευσή της και συνακόλουθα στην απώλεια αυτής της πηγής τροφίμων στην Ευρώπη. Ως εκ τούτου, πρέπει να δοθεί προσοχή σε αυτήν την πτυχή της κοινής πολιτικής.

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE).(FI) Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα. Αυτήν τη στιγμή, ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι στον κόσμο λιμοκτονούν. Από τότε που η ΕΕ έθεσε τον στόχο της εξάλειψης της πείνας και της φτώχειας, τα πράγματα ουσιαστικά ακολούθησαν την αντίθετη κατεύθυνση.

Ψήφισα υπέρ αυτής της πρότασης ψηφίσματος και ελπίζω ότι η Υπάτη Εκπρόσωπος της ΕΕ, βαρόνη Ashton, θα καταστήσει την επισιτιστική ασφάλεια και όλες τις διαφορετικές πτυχές της μία από τις προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. Είναι προφανές, επίσης, ότι το Κοινοβούλιο και η ΕΕ ως σύνολο θα πρέπει να την στηρίξουν σε αυτό. Είναι σημαντικό να έχουν οι άνθρωποι τρόφιμα, να μπορούν να αγοράζουν τρόφιμα και εδώ στην ΕΕ θα πρέπει προφανώς να συζητήσουμε επίσης την ανάγκη να δοθεί τέλος στα διατροφικά σκάνδαλα.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, ένα δισεκατομμύριο του παγκόσμιου πληθυσμού λιμοκτονεί. Το 2008, οι αυξήσεις των τιμών των τροφίμων προκάλεσαν ταραχές σε 30 χώρες. Σήμερα αντιμετωπίζουμε μια παρόμοια κατάσταση. Η κατάσταση αυτή προκλήθηκε επιπλέον από τη γενική οικονομική κρίση και τώρα είναι πιο αναγκαίο παρά ποτέ να καταβληθεί συντονισμένη προσπάθεια για να βρεθούν δίκαιοι τρόποι διανομής προϊόντων διατροφής σε παγκόσμια κλίμακα.

Οι τιμές των τροφίμων ανεβαίνουν, αλλά τα κέρδη των αγροτών μειώνονται. Αυτό πρέπει επίσης να υπογραμμιστεί πολύ έντονα. Δυστυχώς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση λησμονείται το γεγονός ότι η κοινή γεωργική πολιτική είναι καταρχήν μια πολιτική με στόχο την εξασφάλιση του εφοδιασμού με υψηλής ποιότητας τρόφιμα σε λογικές τιμές για όλους τους ευρωπαίους καταναλωτές, παρέχοντας την εγγύηση μιας αξιοπρεπούς αμοιβής για τους αγρότες. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε την περαιτέρω κατάργηση μέσων που ρυθμίζουν την αγορά και διατηρούν αρκετά υψηλά τα επίπεδα των αποθεμάτων, περιλαμβανομένων των αποθεμάτων δημητριακών. Είναι επίσης σημαντικό να δοθεί τέλος στις κερδοσκοπικές δραστηριότητες στην αγορά. Είναι αξιοκατάκριτο το γεγονός ότι όμιλοι ετερογενών δραστηριοτήτων καταδικάζουν εκατομμύρια ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο στην πείνα.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Έκθεση: Pablo Zalba Bidegain (A7-0210/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση διότι η ρήτρα διασφάλισης παρέχει τη δυνατότητα εκ νέου επιβολής του δασμού του μάλλον ευνοούμενου κράτους όταν οι εισαγωγές πραγματοποιούνται σε τόσο αυξημένες ποσότητες, σε απόλυτες τιμές ή σε σύγκριση με την εγχώρια παραγωγή, ώστε να υπονομεύουν τη βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ανταγωνίζεται άμεσα τα εισαγόμενα προϊόντα. Ως εκ τούτου συμφωνώ με την καθιέρωση αυτής της ρήτρας διασφάλισης και υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εξουσία συναπόφασης με το Συμβούλιο. Ένας αποτελεσματικός κανονισμός θα πρέπει να προσφέρει μια διασφάλιση σε περίπτωση που αποτύχει η συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών με την Κορέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Marta Andreasen (EFD), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα την έκθεση του Zalba Bidegain σχετικά με μια διμερή ρήτρα διασφάλισης της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Νότιας Κορέας διότι προστατεύει επαρκώς την αύξηση του εμπορίου με την Κορέα που επιτυγχάνεται με τη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών. Ο μηχανισμός διμερούς ρήτρας διασφάλισης θα επιτρέψει στην ΕΕ να επιστρέψει στους τελωνειακούς δασμούς ΜΕΚ αν αυτή η συμφωνία δημιουργήσει έστω και την παραμικρή απειλή να ζημιωθεί η βιομηχανία μας. Αυτή η συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών προσφέρει στον τομέα των υπηρεσιών μας και στον τομέα της γεωργίας και της παραγωγής μας αυξημένη πρόσβαση στη μεγάλη και αναπτυσσόμενη κορεατική αγορά.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonello Antinoro (PPE), γραπτώς. (IT) Η ψηφοφορία αυτή έχει εξαιρετική σημασία για τη νέα διεθνή εμπορική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουσιαστικά, η συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών με τη Νότια Κορέα είναι το πρώτο παράδειγμα μιας νέας γενιάς συμφωνιών που αποσκοπούν να μειώσουν τους εμπορικούς και μη εμπορικούς φραγμούς και να διευρύνουν τις επενδυτικές προοπτικές στη χώρα εταίρο. Μόλις συνήφθη τον Οκτώβριο του 2009, η συμφωνία έγινε δεκτή με έντονες επικρίσεις από την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία θεώρησε ότι θίγεται σοβαρά από ορισμένες διατάξεις που εγκρίθηκαν ως παραχώρηση στον κορεάτη εταίρο, και συγκεκριμένα από την επιστροφή τελωνειακών δασμών.

Αυτές οι ανησυχίες τώρα διαλύθηκαν μερικώς, ειδικά χάρη στο έργο του Κοινοβουλίου για τον κανονισμό σχετικά με τη ρήτρα διασφάλισης που επισυνάπτεται στη συμφωνία, καθώς και σε μια διευκρίνιση από την κυβέρνηση της Νότιας Κορέας σχετικά με τις τροποποιήσεις της εσωτερικής νομοθεσίας για τις εκπομπές άνθρακα. Επομένως, σήμερα επιβεβαιώσαμε την ψηφοφορία της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας, δεδομένου ότι το Συμβούλιο συμφώνησε ήδη με αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. (LT) Στις 23 Απριλίου 2007, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τη Δημοκρατία της Κορέας με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ ΕΕ και Κορέας. Η συμφωνία περιλαμβάνει διμερή ρήτρα διασφάλισης, η οποία παρέχει τη δυνατότητα εκ νέου επιβολής του δασμού του μάλλον ευνοούμενου κράτους (ΜΕΚ) όταν, λόγω της ελευθέρωσης των εμπορικών συναλλαγών, οι εισαγωγές πραγματοποιούνται σε τόσο αυξημένες ποσότητες και υπό τέτοιες συνθήκες, ώστε να προκαλείται ή να υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί σοβαρή ζημία στον κλάδο παραγωγής της Ένωσης ο οποίος παράγει παρόμοιο ή ευθέως ανταγωνιστικό προϊόν. Προκειμένου τα μέτρα αυτά να είναι λειτουργικά, η εν λόγω ρήτρα διασφάλισης πρέπει να ενσωματωθεί στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνον για διαδικαστικούς λόγους σχετικούς με την εφαρμογή του, αλλά κυρίως επειδή είναι αναγκαίο να προσδιορίζονται τα δικαιώματα των ενδιαφερόμενων μερών. Η ανά χείρας πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου συνιστά το νομοθετικό μέσο για την εφαρμογή της ρήτρας διασφάλισης της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Κορέας. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η εξουσία επί του Κανονισμού αυτού πρέπει να περιορισθεί στα θέματα της εφαρμογής του, αποφεύγοντας την τροποποίηση μονομερώς των βασικών του στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται ήδη στην Συμφωνία και την έγκριση μέτρων αντίθετων προς το πνεύμα των συμφωνηθέντων. Για παράδειγμα, δεν πρέπει να τροποποιηθεί το είδος των μέτρων διασφάλισης, ο χρόνος της εφαρμογής τους ή η περίοδος κατά την οποία θα είναι δυνατή η προσφυγή της εν λόγω ρήτρας διασφάλισης.

 
  
MPphoto
 
 

  David Campbell Bannerman (ECR), γραπτώς. (EN) Το Κόμμα της Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου επιθυμεί την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διατήρηση φιλικών εμπορικών δεσμών μέσω μιας συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών Ηνωμένου Βασιλείου-ΕΕ παρόμοια με εκείνη με την Ελβετία και τη Νορβηγία που δεν είναι κράτη μέλη της ΕΕ. Ψήφισα υπέρ αυτής της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-Νότιας Κορέας, διότι μπορεί να αποτελέσει πρότυπο και μοντέλο για μια μελλοντική συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών Ηνωμένου Βασιλείου-ΕΕ και διότι δείχνει ότι η άνευ δασμών και ευνοϊκή εμπορική πρόσβαση στην ΕΕ μπορεί να επιτευχθεί χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο (ή η Νότια Κορέα) να είναι μέλος της ΕΕ. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο θα ήταν ο μεγαλύτερος επιμέρους εμπορικός εταίρος της ΕΕ. Μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών Ηνωμένου Βασιλείου-ΕΕ προφανώς θα αποτελούσε απλά μίμηση υφισταμένων εμπορικών ρυθμίσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο ως μέλος της ΕΕ και ως εκ τούτου θα απαιτούσε πολύ λιγότερες διαπραγματεύσεις (π.χ. για μειώσεις δασμών) από τη συμφωνία με τη Νότια Κορέα.

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFD), γραπτώς. (EN) Το Κόμμα της Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου επιθυμεί την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διατήρηση φιλικών εμπορικών δεσμών μέσω μιας συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών Ηνωμένου Βασιλείου-ΕΕ παρόμοια με εκείνη με την Ελβετία και τη Νορβηγία που δεν είναι κράτη μέλη της ΕΕ. Ψήφισα υπέρ αυτής της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-Νότιας Κορέας, διότι μπορεί να αποτελέσει πρότυπο και μοντέλο για μια μελλοντική συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών Ηνωμένου Βασιλείου-ΕΕ και διότι δείχνει ότι η άνευ δασμών και ευνοϊκή εμπορική πρόσβαση στην ΕΕ μπορεί να επιτευχθεί χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο (ή η Νότια Κορέα) να είναι μέλος της ΕΕ. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο είναι ο μεγαλύτερος επιμέρους εμπορικός εταίρος της ΕΕ. Μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών Ηνωμένου Βασιλείου-ΕΕ προφανώς απλά θα αποτελούσε μίμηση υφισταμένων εμπορικών ρυθμίσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο ως μέλος της ΕΕ και ως εκ τούτου θα απαιτούσε πολύ λιγότερες διαπραγματεύσεις (π.χ. για μειώσεις δασμών) από τη συμφωνία με τη Νότια Κορέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση διότι πιστεύω ότι η διμερής ρήτρα διασφάλισης μπορεί να εγγυηθεί ότι η βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παράγει ομοειδή ή ευθέως ανταγωνιστικά προϊόντα δεν θα ζημιωθεί εξαιτίας της ελευθέρωσης του εμπορίου από τη Δημοκρατία της Κορέας. Η ρήτρα αυτή πρέπει επίσης να λειτουργεί ως μέσο στο οποίο θα μπορεί να καταφύγει η ευρωπαϊκή βιομηχανία για την πρόληψη σοβαρών απωλειών ή για να μπορέσει να προσαρμοστεί σε δυσμενείς καταστάσεις που προκαλούνται από την αστάθεια της διεθνούς αγοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Αναφορικά με το συμπέρασμα της διαδικασίας έγκρισης της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κορέας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπόνησε πρόταση κανονισμού για μια ρήτρα διασφάλισης που θα εγγυάται την επαναφορά των τελωνειακών δασμών σε περίπτωση που οι αυξημένες εισαγωγές ενός συγκεκριμένου προϊόντος θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την αντίστοιχη βιομηχανία. Ο αριθμός των τροπολογιών που υποβλήθηκαν στην πρόταση της Επιτροπής φαίνεται πως αντικατοπτρίζει μια κάποια έλλειψη σαφήνειας στη διατύπωσή της, καθώς και την επιθυμία των βουλευτών να προστατεύσουν διάφορα συμφέροντα.

Ελπίζω ότι το ψήφισμα που εγκρίναμε σήμερα θα συμβάλει στη βελτίωση του αρχικού κειμένου και ότι η συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κορέας θα θεσπιστεί με τρόπο που θα καθιστά δυνατή μια σημαντική αύξηση του εμπορίου μεταξύ των δύο αγορών, όπως αναμένεται. Ελπίζω ότι η προαναφερθείσα συμφωνία θα αποφέρει καρπούς και ότι δεν θα χρειαστεί ποτέ να εφαρμοστεί η ρήτρα διασφάλισης – η οποία ελπίζουμε ότι θα είναι σαφής και ικανή να λειτουργήσει αποτελεσματικά όποτε χρειαστεί.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η παρούσα έκθεση αφορά μια πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διμερή ρήτρα της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κορέας. Η συμφωνία αυτή συνήφθη στις 15 Οκτωβρίου 2009 και συμπεριλαμβάνει μια ρήτρα διασφάλισης που εγγυάται την επαναφορά των τελωνειακών δασμών όταν οι εισαγωγές αυξάνουν σε τέτοιο βαθμό ώστε να βλάπτουν τη βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παράγει ανταγωνιστικά προϊόντα. Προκειμένου να είναι δυνατή η εφαρμογή αυτού του μέτρου, είναι αναγκαίο να ενσωματωθεί στην κοινοτική νομοθεσία. Ελπίζω ότι θα είναι μια αποτελεσματική ρήτρα που θα μπορεί να εφαρμοστεί με την ελάχιστη δυνατή γραφειοκρατία. Επικροτώ την έγκριση αυτής της πρότασης που θεσπίζει αυξημένες εγγυήσεις για τις ευρωπαϊκές εταιρείες και ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα λαμβάνει περιοδικές εκθέσεις για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με αυτούς τους μηχανισμούς διασφάλισης.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η θέση μας στην ψηφοφορία για αυτήν την έκθεση πρέπει να ιδωθεί υπό το φως της εξαιρετικά αρνητικής αξιολόγησής μας για τη σύναψη αυτής της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών. Η θέσπιση αυτής της ρήτρας συνιστά πρωτίστως αναγνώριση των καταστροφικών συνεπειών της ελευθέρωσης και της απορρύθμισης που προωθεί η συμφωνία. Επιπλέον, δεν εξαλείφει τους κινδύνους και τις ανησυχίες που συνεπάγεται και εγείρει αυτή η συμφωνία σχετικά με το μέλλον διαφόρων τομέων οικονομικής δραστηριότητας, ιδίως σε ορισμένα κράτη μέλη όπως η Πορτογαλία, και στις περιφέρειες που εξαρτώνται περισσότερο από τους εν λόγω τομείς. Ο ειδικός στόχος της διμερούς ρήτρας διασφάλισης είναι να δώσει στην ΕΕ τη δυνατότητα εκ νέου επιβολής του δασμού του μάλλον ευνοούμενου κράτους (ΜΕΚ) όταν αποδειχθεί ότι η ελευθέρωση που απορρέει από τη συμφωνία θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή ζημία σε βιομηχανίες της ΕΕ.

Έχουμε σοβαρές αμφιβολίες για το εάν ο μηχανισμός αυτός θα είναι αρκετός για την προστασία των μικρών παραγωγών ή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες θα δυσκολευτούν πολύ να αντέξουν σε μια ελευθερωμένη αγορά, για την πρόληψη της αποδυνάμωσης της παραγωγικής τους ικανότητας και συνακόλουθα της απώλειας πολλών θέσεων εργασίας. Είναι σημαντικό ότι αναφέρεται η δυνατότητα κινητοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τον μετριασμό του αντικτύπου της συμφωνίας αυτής. Η λύση θα έπρεπε να είναι η πρόληψη των συνεπειών που αναμένονται σήμερα και όχι η αντιμετώπισή τους με αυτόν τον τρόπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), γραπτώς. (DE) Η υπερψήφιση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της έκθεσης του κ. Zalba Bidegain σχετικά με τη διμερή ρήτρα της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών συνιστά ένα σημαντικό βήμα στο πλαίσιο της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κορέας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δέσμευσή του κατά τις τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής και να υπογραμμίσω τη σημασία αυτών των ρητρών διασφάλισης για την ευρωπαϊκή οικονομία. Επιτρέπουν μια προσωρινή αύξηση των τελωνειακών δασμών προκειμένου να προστατευθεί η ευρωπαϊκή οικονομία από την υπερβολική αύξηση των εισαγωγών. Είμαι σαφώς υπέρ τέτοιων ρητρών διασφάλισης και για τον λόγο αυτόν υπερψήφισα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Κατά την παρούσα συνεδρίαση, το Σώμα εξέφρασε την άποψή του για τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Κορέας και ενέκρινε την έκθεση σχετικά με τη διμερή ρήτρα διασφάλισης της εν λόγω συμφωνίας. Η γνώμη μου και η ψήφος μου για τη συμφωνία είναι θετικές. Ωστόσο, το γεγονός ότι υποστήριξα την έκθεση δεν με εμποδίζει να διατυπώσω τη συμβουλή να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στον τομέα της γεωργίας. Είναι πράγματι γνωστό ότι η Κορέα διατηρεί σε ισχύ ορισμένους νόμους που περιλαμβάνουν σοβαρούς φυτοϋγειονομικούς περιορισμούς οι οποίοι περιορίζουν σημαντικά τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων μας. Θα ήταν θετικό να επικαιροποιηθούν αυτές οι ρήτρες διασφάλισης και από αυτήν την άποψη, διότι, παρόλο που είναι γεγονός ότι το γεωργικό εμπόριο με την Κορέα ανέρχεται σε περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως, είναι επίσης αλήθεια ότι η άρση ή τουλάχιστον ο περιορισμός αυτών των φραγμών θα μας έδινε τη δυνατότητα να προστατεύσουμε τα προϊόντα και τους αγρότες μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Διαφορετικά θα μπορούσαν να βρεθούν σε λιγότερο ευνοϊκή θέση από τους κορεάτες ομολόγους τους.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. Επικροτώ αυτόν τον κανονισμό, ο οποίος ενσωματώνει στη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου ΕΕ-Νότιας Κορέας μια διμερή ρήτρα διασφάλισης που παρέχει τη δυνατότητα εκ νέου επιβολής του δασμού του μάλλον ευνοούμενου κράτους (ΜΕΚ) όταν, λόγω της ελευθέρωσης των εμπορικών συναλλαγών, οι εισαγωγές πραγματοποιούνται σε τόσο αυξημένες ποσότητες, σε απόλυτες τιμές ή σε σύγκριση με την εγχώρια παραγωγή, και υπό τέτοιες συνθήκες, ώστε να προκαλείται ή να υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί σοβαρή ζημία στον κλάδο παραγωγής της Ένωσης ο οποίος παράγει το ομοειδές ή το ευθέως ανταγωνιστικό προϊόν. Προκειμένου τα μέτρα αυτά να είναι λειτουργικά, η εν λόγω ρήτρα διασφάλισης πρέπει να ενσωματωθεί στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο για διαδικαστικούς λόγους σχετικά με την εφαρμογή του, αλλά κυρίως επειδή είναι αναγκαίο να προσδιορίζονται τα δικαιώματα των ενδιαφερόμενων μερών. Η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, την οποία υπερψήφισα, συνιστά το νομοθετικό μέσο για την εφαρμογή της ρήτρας διασφάλισης της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Κορέας.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Στις 23 Απριλίου 2007, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τη Δημοκρατία της Κορέας με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών (ΣΕΣ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της χώρας αυτής. Η συμφωνία μονογράφηκε στις 15 Οκτωβρίου 2009. Η διμερής ρήτρα διασφάλισης που ενσωματώθηκε στην εν λόγω συμφωνία, η οποία παρέχει τη δυνατότητα εκ νέου επιβολής του δασμού του μάλλον ευνοούμενου κράτους (ΜΕΚ) όταν, λόγω της ελευθέρωσης των εμπορικών συναλλαγών, οι εισαγωγές πραγματοποιούνται σε τόσο αυξημένες ποσότητες, σε απόλυτες τιμές ή σε σύγκριση με την εγχώρια παραγωγή, και υπό τέτοιες συνθήκες, ώστε να προκαλείται ή να υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί σοβαρή ζημία στον κλάδο παραγωγής της Ένωσης ο οποίος παράγει το ομοειδές ή το ευθέως ανταγωνιστικό προϊόν, είναι πολύ σημαντική για τη διατήρηση ενός υγιούς ανταγωνισμού που δεν θα βλάπτει καμία από τις δύο πλευρές.

Ωστόσο για να επιτευχθούν αποτελέσματα στην πράξη, η εν λόγω ρήτρα διασφάλισης πρέπει να ενσωματωθεί στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον δεν πρέπει να συγκεκριμενοποιηθούν μόνο οι διαδικαστικές πτυχές της εφαρμογής των μέτρων διασφάλισης, αλλά και τα δικαιώματα των ενδιαφερομένων μερών. Η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που εξετάζουμε, συνιστά το νομοθετικό μέσο που απαιτείται για την εφαρμογή της ρήτρας διασφάλισης της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Κορέας.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), γραπτώς. (ES) Θεωρώ ότι η διμερής ρήτρα διασφάλισης της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Κορέας είναι ανεπαρκής και δεν θα είναι αποτελεσματική για την αντιμετώπιση των καταστροφικών και δραματικών συνεπειών που θα προκύψουν από την υπογραφή της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών. Διάφοροι τομείς της οικονομία, όπως η κλωστοϋφαντουργία και η γεωργία, θα υποστούν σοβαρή ζημία από τη συμφωνία αυτή, και αυτό το αποδεικνύει το ίδιο το γεγονός ότι είναι αναγκαίο να συμπεριληφθεί η εν λόγω ρήτρα. Ως εκ τούτου, δεν ήμουν σε θέση να υποστηρίξω αυτό το μέσο, διότι, μολονότι πιστεύω ότι θα μπορούσε να περιορίσει μικρό μέρος των αρνητικών συνεπειών της υπογραφής της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών, στην οποία είμαι αντίθετος, το θεωρώ ανεπαρκές και αναποτελεσματικό.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς. (DE) Η συμφωνία ελευθέρου εμπορίου ΕΕ-Βόρειας Κορέας περιλαμβάνει μια διμερή ρήτρα διασφάλισης που παρέχει τη δυνατότητα εκ νέου επιβολής του δασμού του μάλλον ευνοούμενου κράτους όταν, λόγω της ελευθέρωσης των εμπορικών συναλλαγών, ένα προϊόν εισάγεται σε τόσο αυξημένες ποσότητες, είτε σε απόλυτες τιμές είτε σε σύγκριση με την εγχώρια παραγωγή, και υπό τέτοιες συνθήκες, ώστε να προκαλείται ή να υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί σοβαρή ζημία σε έναν κλάδο της οικονομίας της ΕΕ ο οποίος παράγει το ομοειδές ή το ευθέως ανταγωνιστικό προϊόν. Η έκθεση περιλαμβάνει σημαντικές προτάσεις για την εξασφάλιση ότι αυτή η ρήτρα διασφάλισης θα μπορεί πράγματι να εφαρμοστεί σε σοβαρές περιπτώσεις προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρές ζημίες στη βιομηχανία της ΕΕ. Ως εκ τούτου ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Η έκθεση για την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Κορέας είναι κατά τη γνώμη μου ένα σημαντικό μέσο που αποσκοπεί στην προστασία της ευρωπαϊκής παραγωγής σε τομείς που διατρέχουν σήμερα κίνδυνο να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα εξαιτίας της αύξησης των εισαγωγών από την Κορέα. Η κατάσταση αυτή, η οποία αποτελεί συνέπεια της θέσης σε ισχύ της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-Κορέας, θα πρέπει να προβλέπει τη σταδιακή και πλήρη άρση όλων των τελωνειακών εμποδίων σε διμερή βάση. Ως εκ τούτου υπερψήφισα αυτήν την πρόταση, καθώς η έγκρισή της είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να τεθεί σε ισχύ η προαναφερθείσα συμφωνία την 1η Ιουλίου 2011, όπως έχει προγραμματιστεί. Η διασφάλιση των συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ των δύο πλευρών είναι ουσιαστικής σημασίας για την αύξηση των προϊόντων που κατασκευάζονται στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση διότι θεωρώ πολύ θετική τη θέσπιση μιας διμερούς ρήτρας στη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κορέας. Η ρήτρα αυτή προβλέπει τη δυνατότητα εκ νέου επιβολής του δασμού του μάλλον ευνοούμενου κράτους (ΜΕΚ) όταν, λόγω της ελευθέρωσης των εμπορικών συναλλαγών, οι εισαγωγές πραγματοποιούνται σε τόσο αυξημένες ποσότητες, σε απόλυτες τιμές ή σε σύγκριση με την εγχώρια παραγωγή, και υπό τέτοιες συνθήκες, ώστε να προκαλείται ή να υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί σοβαρή ζημία στον κλάδο παραγωγής της Ένωσης ο οποίος παράγει το ομοειδές ή το ευθέως ανταγωνιστικό προϊόν. Ελπίζω ότι το τελικό σχέδιο αυτού του μηχανισμού θα είναι σαφές και ότι η ενεργοποίησή του θα είναι εύκολη και απαλλαγμένη από γραφειοκρατία. Ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθεί την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας και θα ελέγχει τη συμμόρφωση προς αυτόν τον μηχανισμό διασφάλισης.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Λυπούμαστε πολύ διότι οι βουλευτές του ΕΚ ενέκριναν ανενδοίαστα αυτήν την προβληματική εμπορική συμφωνία. Η ευρεία ΣΕΣ ΕΕ-Κορέας δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο για τη μελλοντική εμπορική πολιτική της ΕΕ, καθώς πηγαίνει πολύ μακρύτερα από την απλή κατάργηση των δασμών και συμπεριλαμβάνει γενικευμένες διατάξεις πρόσβασης στην αγορά σε βάρος των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων.

Μεταξύ των πιο απεχθών διατάξεων της συμφωνίας, η ΕΕ πέτυχε να πιέσει την Κορέα να κάνει λιγότερο αυστηρούς τους κανόνες της για τις εκπομπές CO2 των οχημάτων προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στους ευρωπαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων να εξάγουν στην Κορέα περισσότερα μεγάλα αυτοκίνητα με μεγάλη κατανάλωση καυσίμων. Αυτή η άσκηση πίεσης της ΕΕ που υπονόμευσε την περιβαλλοντική ακεραιότητα των κανόνων της Κορέας για τις εκπομπές των οχημάτων είναι τουλάχιστον σκανδαλώδης. Ακόμα χειρότερα, η ΕΕ επιχειρεί να παρουσιάσει αυτό το περιβαλλοντικό κενό ως κάτι που δίνει στα αδρανή προϊόντα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας τη δυνατότητα «θεμιτού ανταγωνισμού» στην κορεατική αγορά με μικρότερα, καθαρότερα και αποδοτικότερα κορεατικά αυτοκίνητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς. (IT) Υποστήριξα αυτήν την έκθεση διότι πιστεύω ότι η διμερής ρήτρα διασφάλισης της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Κορέας είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την προστασία της ευρωπαϊκής παραγωγής. Πράγματι, προβλέπεται ότι η θέση σε ισχύ αυτής της συμφωνίας τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους ενδέχεται να προκαλέσει δυσκολίες στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά. Η βαθμιαία κατάργηση των τελωνειακών φραγμών σε διμερή βάση θα έχει ουσιαστικά ως αποτέλεσμα μια σημαντική αύξηση των εισαγωγών από την Κορέα. Σημειώνω με ικανοποίηση ότι θα είναι δυνατή η θέσπιση ειδικών μέτρων ακόμα και αν η αύξηση των εισαγωγών στην Ευρώπη επικεντρώνεται μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές. Η διάταξη αυτή υιοθετεί το αίτημα της Ιταλίας για θέσπιση μιας πραγματικής «περιφερειακής ρήτρας διασφάλισης» που θα εφαρμόζεται μόνο σε ορισμένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το να αποκοπούμε από τη διεθνή αγορά είναι σήμερα μια απλή φαντασίωση. Δεν είναι μόνο αδύνατο, αλλά θα ήταν και επιζήμιο. Αυτό ωστόσο προϋποθέτει ότι κάθε άνοιγμα πρέπει να είναι ισορροπημένο και βαθμιαίο και να λαμβάνει υπόψη τις εσωτερικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προστασία των θέσεων εργασίας παραμένει προτεραιότητα για την Ευρώπη, το ίδιο και η ποιότητα των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά. Η δημιουργία οικονομικών σχέσεων που θα είναι επωφελείς και για τις δύο πλευρές θα είναι δυνατή μόνο εάν γίνουν σεβαστά αυτά τα θεμελιώδη κριτήρια.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), γραπτώς. (IT) Είμαστε υπέρ της διμερούς ρήτρας διασφάλισης της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Κορέας διότι περιορίζει τις βλαβερές συνέπειες αυτού του μέσου. Σκοπός αυτής της ρήτρας είναι να δώσει τη δυνατότητα αναστολής ή εκ νέου εφαρμογής δασμών εφόσον θεωρηθεί ότι η ελευθέρωση του εμπορίου βλάπτει σοβαρά το βιομηχανικό μας σύστημα.

Η ρήτρα διασφάλισης μπορεί να εφαρμοστεί για ένα μέγιστο διάστημα 10 ετών από την άρση των τελωνειακών δασμών. Φυσικά, η εισαγωγή αυτής της ρήτρας δεν μας κάνει να αλλάξουμε την ψήφο μας κατά του κειμένου της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών, η οποία σε κάθε περίπτωση θα οδηγήσει σε σοβαρή οικονομική ζημία για τις επιχειρήσεις μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), γραπτώς.(FR) Όπως υποστήριξα την συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Κορέας, ψήφισα και υπέρ της πρότασης κανονισμού για την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης της συμφωνίας. Κατά τη γνώμη μου, συνιστά ζωτικής σημασίας προσθήκη στη συμφωνία, διότι διασφαλίζει την εκ νέου εφαρμογή τελωνειακών δεσμών στην περίπτωση επιζήμιας αύξησης των εισαγωγών ενός συγκεκριμένου προϊόντος και υπό αυτήν την έννοια ανταποκρίνεται στους φόβους που εκφράσαμε κατά τις συζητήσεις που διεξήχθησαν πριν από τη σύναψη της συμφωνίας τον Σεπτέμβριο του 2009. Η εκ νέου επιβολή του δασμού του μάλλον ευνοούμενου κράτους μπορεί να ζητηθεί από τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από ευρωπαϊκές ενώσεις που εκπροσωπούν την ενδιαφερόμενη βιομηχανία, διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ότι οι επιχειρήσεις θα έχουν μια πραγματική ευκαιρία να αντιδράσουν.

 
  
  

Έκθεση: Ivailo Kalfin (A7-0019/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Ψηφίζω υπέρ αυτού του κανονισμού λόγω των στοιχείων που εισήχθησαν στη νέα απόφαση. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) μπορεί να επενδύσει σε έργα που είναι σημαντικά για την ΕΕ: ειδικότερα, για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την ανάπτυξη κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών υποδομών και την ανάπτυξη του τοπικού επιχειρηματικού τομέα. Ένα άλλο στοιχείο αυτού του κανονισμού που θεωρώ σημαντικό είναι το γεγονός ότι η ΕΤΕπ μπορεί να στηρίξει την παρουσία της ΕΕ σε τρίτες χώρες μέσω ξένων άμεσων επενδύσεων, συμβάλλοντας στην προώθηση νέων τεχνολογιών και στη μεταφορά γνώσης. Ωστόσο θεωρώ ενδεδειγμένη την επανεξέταση των ετησίων αξιολογήσεων σχετικά με την πρόσβαση σε δάνεια προκειμένου να προαχθεί η διαφάνεια και να επισπευσθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες. Με δυο λόγια, η ΕΤΕπ μπορεί να συνεισφέρει αποτελεσματικά στους στόχους της αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ. Η δίκαιη και ισορροπημένη κατανομή μεταξύ των περιφερειών όσον αφορά στη διάθεση χρηματοδότησης είναι καίρια. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να αποτελέσουν ένα καλό μέσο παρακίνησης των οικονομιών να καταπολεμήσουν την ανεργία.

 
  
MPphoto
 
 

  Marta Andreasen (EFD), γραπτώς. (ΕΝ) Καταψήφισα την έκθεση Kalfin που αφορά τη χορήγηση εγγύησης της EE στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από δάνεια και εγγυήσεις για σχέδια εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είμαι ικανοποιημένη με το επίπεδο διαφάνειας του δανεισμού προς ΜΜΕ με τη διαμεσολάβηση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Δεν αρκεί να γνωρίζει μόνο η ΕΤΕπ πού πηγαίνουν τα χρήματα αυτά. Πρόκειται για πολύ μεγάλα δάνεια που υποτίθεται ότι χρησιμοποιούνται για την προώθηση της πολιτικής της ΕΕ στο εξωτερικό και ο φορολογούμενος, ο οποίος είναι ο τελικός εγγυητής, έχει δικαίωμα να γνωρίζει ποιοι είναι οι αποδέκτες. Ορισμένα από τα δάνεια αυτά πηγαίνουν σε πράγματα που το αξίζουν, όμως στη σημερινή εποχή ο φορολογούμενος πρέπει να γνωρίζει τι γίνεται στο όνομά του και για ποιον λόγο.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα αυτό το κείμενο διότι θεωρώ σημαντικό να στηρίξει η ΕΕ την ΕΤΕπ με στόχο την επέκταση της χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων σε τρίτες χώρες προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενεργοποίηση της εντολής ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότηση μέτρων με σκοπό την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής προσφέρει σημαντική πιθανή στήριξη σε χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης όπως η Δημοκρατία της Μολδαβίας. Η Δημοκρατία της Μολδαβίας είναι η πιο φτωχή χώρα στην Ευρώπη και πλήττεται σοβαρά κάθε χρόνο από καταστροφικές πλημμύρες που επιφέρουν σημαντικές απώλειες. Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη κοινοτικών σχεδίων στη χώρα αυτή συμπίπτει απόλυτα με την προτεραιότητα της Ένωσης για την εξάλειψη της φτώχειας. Επιπροσθέτως, πρέπει να στηρίξουμε τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες που ανέλαβε πρόσφατα η εν λόγω χώρα. Ταυτόχρονα, ένας κύριος στόχος της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ είναι, σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ανεξαρτησία. Η ενεργειακή ανεξαρτησία της ΕΕ θα διασφαλιστεί με την υλοποίηση του έργου Nabucco. Συνεπώς, η ανάπτυξη οικονομικών και πολιτικών σχέσεων με τους κύριους προμηθευτές, το Ιράκ, το Αζερμπαϊτζάν και το Τουρκμενιστάν, είναι ζωτικής σημασίας και η απόφαση αυτή συνεισφέρει σε αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η απόφαση αυτή έχει ως στόχο να διατηρήσει την εντολή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ιδίως όσον αφορά την εγγύηση που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κάλυψη ζημιών από δάνεια και εγγυήσεις για σχέδια εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την απόφαση αυτή, η εντολή της ΕΤΕπ επεκτείνεται και ως προς τις αρμοδιότητες, με τη θέσπιση νέων στοιχείων που στοχεύουν στον προσανατολισμό των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ προς τις επενδύσεις σε έργα που συμβάλλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, στην ανάπτυξη κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών υποδομών και στην ανάπτυξη του τοπικού ιδιωτικού τομέα, ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Θέλω η ΕΤΕπ να συνεχίσει το εξαίρετο έργο που επιτελεί, υποστηρίζοντας τα διάφορα έργα που ανελήφθησαν από την ίδρυσή της.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η έκθεση αυτή αφορά μια πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που παρέχει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εγγύηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κάλυψη ζημιών από δάνεια και εγγυήσεις για σχέδια εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εντολή της ΕΤΕπ λήγει τον Οκτώβριο. Εκτός από τη χρηματοδότηση έργων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΕΤΕπ έχει αναλάβει από το 1963 χρηματοδοτικές δραστηριότητες εκτός ΕΕ, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στην υλοποίηση εξωτερικών στόχων της ΕΕ που αφορούν την πολιτική συνοχής και την αναπτυξιακή πολιτική. Επομένως, προκειμένου να μην υπάρξει κενό μετά από τον Οκτώβριο του 2011, τα μέρη δρομολόγησαν μια σειρά συναντήσεων με σκοπό την επίτευξη συναίνεσης που θα έδινε τη δυνατότητα έγκρισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν θα διέκοπτε την ενίσχυση που χορηγεί η ΕΤΕπ μετά από την εν λόγω ημερομηνία. Συμφωνώ με την πρόταση αυτή διότι εκφράζει την καλύτερη συνεργασία μεταξύ ΕΕ και ΕΤΕπ· συμβάλλει στον αγώνα για την εξάλειψη της φτώχειας· δίνει ώθηση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και στις τοπικές κοινωνίες· θεσπίζει μεγαλύτερη διαφάνεια· προάγει χρηστές πρακτικές στην ΕΤΕπ· αυξάνει τη χρηματοδότηση έργων καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος και καθιστά μη επιλέξιμες τις χώρες που δεν δίνουν προσοχή στα περιβαλλοντικά ζητήματα.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου έχει σκοπό να παράσχει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εγγύηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κάλυψη ζημιών από δάνεια και εγγυήσεις για σχέδια εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι στόχοι αυτών των έργων της ΕΤΕπ, τα οποία σήμερα διεξάγονται σε αρκετές χώρες διαφόρων ηπείρων, εστιάζονται στην αναπτυξιακή συνεργασία και βοήθεια. Φυσικά, εκτιμούμε αυτούς τους στόχους και τα σχέδια που τους εξυπηρετούν όταν αφορούν μια πραγματική συνεργασία που λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα, τις προτεραιότητες και τις ειδικές συνθήκες των χωρών όπου διεξάγονται. Ωστόσο, ενώ αυτή η χρηματοδότηση τοπικών αναπτυξιακών σχεδίων είναι θετική, δεν μπορούμε παρά να ασκήσουμε δριμεία κριτική στην προσπάθεια –που καθίσταται σαφής στο άρθρο 1– να επιτύχουμε να υπαχθούν ή να εξαρτηθούν από τις κατευθυντήριες αρχές της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής δίνοντας δευτερεύουσα σημασία στις πραγματικές αναπτυξιακές ανάγκες τρίτων χωρών, περιορίζοντας τη διοικητική τους ικανότητα και τις νόμιμες επιλογές τους, παρεμβαίνοντας και ασκώντας πίεση στις πολιτικές τους αποφάσεις και απειλώντας την κυριαρχία και την ανεξαρτησία τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς.(FR) Επωφελούμαι της ψηφοφορίας επί αυτής της έκθεσης σχετικά με τη χρηματοδότηση σχεδίων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης από την ΕΤΕπ για να καταγγείλω ένα πολύ σοβαρό ζήτημα στο οποίο επέστησαν την προσοχή μας ευρωπαίοι ναυπηγοί: ότι μια δημόσια τράπεζα χρηματοδοτεί την κατασκευή πλοίων στην Κορέα από ένα ναυπηγείο που χρεώνει εξαιρετικά χαμηλές τιμές και που έλαβε πριν λίγα χρόνια κρατική ενίσχυση. Ενώ μπορεί να μη φαίνεται καθόλου παράλογο ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στηρίζει με τα δάνεια και τις εγγυήσεις της τις εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης, είναι εντελώς απαράδεκτο να υπονομεύει ευρωπαϊκά οικονομικά συμφέροντα και να συμβάλλει στην αποβιομηχανοποίηση των χωρών μας. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να αντιδράσουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Havel (S&D), γραπτώς. – (CS) Εκτός από την κύρια αποστολή της η οποία είναι η χρηματοδότηση επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΕΤΕπ έχει αναλάβει από το 1963 χρηματοδοτικές δραστηριότητες εκτός ΕΕ προς υποστήριξη των εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης, ιδίως στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας. Ο στόχος της προτεινόμενης εγγύησης από την ΕΕ για την περίοδο 2011-2013 είναι να δώσει τη δυνατότητα στην ΕΤΕπ να χρηματοδοτήσει επενδύσεις εκτός ΕΕ χωρίς να επηρεαστεί η πιστοληπτική της ικανότητα. Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης μια σειρά νέων στοιχείων, για παράδειγμα την ενεργοποίηση της « προαιρετικής εντολής» ύψους 2 δισεκατομμμυρίων ευρώ για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής σε συμφωνία με τη στρατηγική Ευρώπη 2020, τη θέσπιση νέων οριζόντιων στόχων και τη διεύρυνση της ομάδας των χωρών που είναι επιλέξιμες για δάνεια από την ΕΤΕπ. Η πρόταση ζητεί επίσης μεγαλύτερη διαφάνεια, την αξιολόγηση συγκεκριμένων αποτελεσμάτων και τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σε ελέγχους των εν λόγω συναλλαγών. Η πρόταση ορθώς περιλαμβάνει διευθετήσεις προκειμένου να ενεργεί η ΕΤΕπ σε τέτοια θέματα σύμφωνα με τις αρχές της αποτελεσματικότητας της βοήθειας που παρατίθενται στην ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανάπτυξη, καθώς και στο άρθρο 208 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Δήλωση του Παρισιού του 2005 και το Πρόγραμμα Δράσης της Άκρα του 2008. Γενικά, πιστεύω ότι η έκθεση που υπέβαλε ο συνάδελφός μου Ivailo Kalfin παρέχει μια λεπτομερή ανάλυση των δεδομένων θεμάτων, αναφέρεται στη συναφή κοινοτική νομοθεσία και περιλαμβάνει επίσης σημαντικές συστάσεις αναφορικά με την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης εγγύησης και για τον λόγο αυτόν συνιστώ την έγκρισή της με τη μορφή που προτείνεται.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. Υπερψήφισα την έκθεση Kalfin για τη νέα εξωτερική εντολή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) που προβλέπει αύξηση του προϋπολογισμού της από 27,8 σε 29,567 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος του 2013 και επεκτείνει το πεδίο αρμοδιότητάς της συμπεριλαμβάνοντας τη δράση για την αλλαγή του κλίματος και την προώθηση αναπτυξιακών στόχων για χώρες εκτός ΕΕ. Θεωρώ ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να εστιάσει πολύ περισσότερο την προσοχή της σε κοινωνικά προβλήματα και στη δημιουργία ικανοτήτων στις χώρες όπου δραστηριοποιείται.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), γραπτώς. (IT) Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) δημοσιονομική εγγύηση για την κάλυψη κινδύνων που σχετίζονται με την πολιτική και την κυριαρχία σε σχέση με τις δράσεις δανειοδότησης και εγγύησης δανείων για σχέδια που εκτελούνται εκτός ΕΕ. Αυτή η εγγύηση της ΕΕ είναι ένα αποτελεσματικό μέσο συνδυασμού κοινοτικών δημοσιονομικών πόρων με τους ίδιους πόρους της ΕΤΕπ, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται ότι δεν θα πληγεί η οικονομική ευρωστία της ΕΤΕπ.

Η ΕΤΕπ έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο στην εκτέλεση της εντολής της: ενίσχυσε τον συντονισμό της με την Επιτροπή και μετέθεσε την εστίασή της στη στήριξη των πολιτικών στόχων της ΕΕ. Η ανάπτυξη της εξωτερικής της δράσης τώρα θα πρέπει να αντικατοπτριστεί σε μια αύξηση του όγκου και της ποιότητας των δανείων και σε μια διαφοροποίηση των νέων αποδεκτών (τοπικές αρχές).

Πρέπει να δοθεί άμεσα στην ΕΤΕπ εντολή για 500 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για τη χρηματοδότηση μικροπιστώσεων με σκοπό την αύξηση της πρόσβασης των φτωχότερων ανθρώπων σε τραπεζική χρηματοδότηση στις επιλέξιμες χώρες. Σχετικά με το θέμα της εσωτερικής οργάνωσης, η ΕΤΕπ θα πρέπει να ενθαρρυνθεί να κατανείμει σταδιακά όλες τις εξωτερικές της δραστηριότητες σε γεωγραφική βάση με σκοπό την καλύτερη προσαρμογή στις συγκεκριμένες απαιτήσεις κάθε περιοχής και την προαγωγή της συμμετοχής χωρών εταίρων.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς.(FR) Η ΕΤΕπ δεν εκπλήρωσε τις ελάχιστες προϋποθέσεις για να μας διαβεβαιώσει ότι οι επενδύσεις της θα είναι υπεύθυνες κοινωνικά, περιβαλλοντικά, ακόμα και ηθικά. Τα επανειλημμένα σκάνδαλα σχετικά με τη χρηματοδότηση υπεράκτιων θυγατρικών δεν φαίνεται να ανησυχούν την Επιτροπή περισσότερο από όσο την ανησυχούν οι δικτατορίες, εφόσον παρουσιάζουν οικονομικό ενδιαφέρον, όπως στην περίπτωση της Λιβύης. Όσον αφορά στα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, δεν ενδιαφέρουν αυτήν την έκθεση. Προτείνει να υποστηρίξουμε επιζήμια σχέδια όπως τα Desertec και Invest in Med. Καταψήφισα το κείμενο.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. – (PT) Εκτός από την κύρια αποστολή της η οποία είναι η χρηματοδότηση επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) έχει αναλάβει από το 1963 χρηματοδοτικές δραστηριότητες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς υποστήριξη των εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης, γεγονός που επιτρέπει τη συμπλήρωση των δημοσιονομικών πόρων της Ένωσης οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για τις εξωτερικές περιοχές με την οικονομική ισχύ της ΕΤΕπ προς όφελος των αποδεκτριών χωρών. Με τον τρόπο αυτό, η ΕΤΕπ συμβάλλει στις γενικές κατευθυντήριες αρχές και στους στόχους πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης των τρίτων χωρών και της ευημερίας της Ένωσης στο πλαίσιο της νέας παγκόσμιας οικονομικής τάξης.

Οι δραστηριότητες της ΕΤΕπ προς υποστήριξη των εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης πρέπει να συνεχίσουν να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές των υγιών τραπεζικών πρακτικών.

Η πλειονότητα των δράσεών της σε εξωτερικές περιοχές έχουν επωφεληθεί από εγγύηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, υπό τη διαχείριση της Επιτροπής, με σκοπό τη στήριξη της εξωτερικής δράσης της ΕΕ και προκειμένου να καταστεί η ΕΤΕπ ικανή να χρηματοδοτεί επενδύσεις εκτός της ΕΕ χωρίς να επηρεάζεται η φερεγγυότητα της. Αυτή η πρόσθετη εγγύηση δίνει στην ΕΤΕπ τη δυνατότητα να συνεχίσει την επενδυτική της πολιτική, η οποία είναι ιδιαίτερα ευεργετική για την παγκόσμια οικονομία.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Προκειμένου να υποστηρίξει την εξωτερική πολιτική της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χρηματοδοτεί και σχέδια εκτός της επικράτειας της ΕΕ, για παράδειγμα στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας. Το ταμείο εγγυήσεων που συστάθηκε το 2009 έχει σκοπό να εγγυηθεί τη ρευστότητα της ΕΤΕπ σε περίπτωση αθέτησης πληρωμών. Μετά την εκτίμηση και την αξιολόγηση, ο κατάλογος των χωρών που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ επεκτάθηκε – με την ανάλογη προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου. Δεν συμφωνώ πλήρως με όλες τις προτεινόμενες τροπολογίες και ως εκ τούτου απόσχα από την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Η έκθεση αυτή αφορά μια πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που παρέχει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εγγύηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κάλυψη ζημιών από δάνεια και εγγυήσεις για σχέδια εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην πραγματικότητα, η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί και σχέδια σε περιοχές εκτός ΕΕ, συνεισφέροντας στην υλοποίηση εξωτερικών στόχων της ΕΕ που αφορούν την πολιτική συνοχής και την αναπτυξιακή πολιτική. Αυτή η πρόταση εκφράζει την καλύτερη συνεργασία μεταξύ ΕΕ και ΕΤΕπ· συμβάλλει στον αγώνα για την εξάλειψη της φτώχειας· δίνει ώθηση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και στις τοπικές κοινωνίες· θεσπίζει μεγαλύτερη διαφάνεια· προάγει χρηστές πρακτικές στην ΕΤΕπ· αυξάνει τη χρηματοδότηση έργων καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος και καθιστά μη επιλέξιμες τις χώρες που περιφρονούν τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Ψηφίζω υπέρ αυτής της έκθεσης και υποστηρίζω την ενίσχυση της εξωτερικής αποστολής της ΕΤΕπ που θα ήθελα να συνοδεύεται από ενισχυμένη κοινοβουλευτική εποπτεία προκειμένου να διατηρηθεί η δημοκρατική νομιμοποίηση των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ. Η ΕΤΕπ θα πρέπει να βελτιώσει την αναφορά προς το Κοινοβούλιο για όλες τις πτυχές στο πλαίσιο της εξωτερικής της εντολής, από τη γενική πολιτική ως την πρακτική εφαρμογή, περιλαμβανομένης της αξιολόγησης κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων, καθώς και κριτηρίων που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Το άρθρο 208 της Συνθήκης της Λισαβόνας αναφέρει ότι η ΕΕ «λαμβάνει υπόψη τους στόχους της συνεργασίας για την ανάπτυξη κατά την εφαρμογή πολιτικών που ενδέχεται να επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες». Αυτή είναι μια δέσμευση της ΕΕ ώστε να αποφεύγονται επιλογές πολιτικής που θα υπονόμευαν το θετικό έργο της στο πεδίο της αναπτυξιακής συνεργασίας και να επιδιώκονται ενέργειες σε όλο το φάσμα των τομέων πολιτικής, που θα αποβαίνουν προς όφελος των αναπτυσσόμενων χωρών. Αυτό ισχύει για όλα τα όργανα της ΕΕ, περιλαμβανομένης της ΕΤΕπ. Η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών που είναι επιλέξιμες στη βάση της εξωτερικής εντολής της ΕΤΕπ είναι αναπτυσσόμενες χώρες. Κατά συνέπεια, έχει καίρια σημασία οι στόχοι της εξωτερικής εντολής της ΕΤΕπ να επικεντρώνονται στη μείωση της φτώχειας. Επιπρόσθετα, η ΕΤΕπ πρέπει να προσαρμόσει τις της δραστηριότητές εξωτερικές προς την Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς. (IT) Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση διότι θεωρώ ότι εφιστά την προσοχή σε ένα θέμα που εμφανίζεται πολύ σπάνια στις ειδήσεις. Εκτός από την κύρια αποστολή της η οποία είναι η χρηματοδότηση επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) έχει αναλάβει από το 1963 χρηματοδοτικές δραστηριότητες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς υποστήριξη των εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης. Αυτό επιτρέπει τη συμπλήρωση των δημοσιονομικών πόρων της Ένωσης οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για τις εξωτερικές περιοχές με την οικονομική ισχύ της ΕΤΕπ προς όφελος των αποδεκτριών χωρών. Με τον τρόπο αυτό, η ΕΤΕπ συμβάλλει στις γενικές κατευθυντήριες αρχές και στους πολιτικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης των τρίτων χωρών και της ευημερίας της ΕΕ στο πλαίσιο της νέας παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Οι δραστηριότητες της ΕΤΕπ προς υποστήριξη των εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης πρέπει να συνεχίσουν να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές των υγιών τραπεζικών πρακτικών.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. (PT) Σκοπός αυτού του εγγράφου που τέθηκε σήμερα σε ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να εξασφαλίσει τη χορήγηση στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εγγύησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κάλυψη ζημιών από δάνεια και εγγυήσεις για σχέδια εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ανώτατο όριο για την ΕΤΕπ δυνάμει αυτής της εγγύησης είναι 27,8 δισεκατομμύρια ευρώ για το υπόλοιπο της τρέχουσας περιόδου 2007-2013.

Πέρα από αυτήν την πτυχή, η πρόταση του Κοινοβουλίου επιδιώκει ορισμένες τροποποιήσεις για τη βελτίωση του έργου της ΕΤΕπ εκτός ΕΕ, όπως η ενεργοποίηση 2 εκατομμυρίων ευρώ για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Η βελτιωμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), η αύξηση της διαφάνειας των δραστηριοτήτων της και η θέσπιση μεγαλύτερης ευελιξίας αναφορικά με την επένδυση επιχειρηματικού κεφαλαίου είναι άλλα νέα μέτρα που προτείνει το Κοινοβούλιο. Επίσης, υπάρχει πρόθεση αντικατάστασης του ισχύοντος συστήματος περιφερειακών στόχων με ένα πρόγραμμα οριζόντιων στόχων και εφαρμογής μιας εντολής για σχέσεις με χώρες όπως η Ισλανδία, η Λιβύη, το Ιράκ και η Καμπότζη.

Υποστηρίζω τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την εξωτερική δραστηριότητα της ΕΤΕπ, μολονότι θα ήθελα να υπογραμμίσω το λυπηρό γεγονός ότι τα σχέδια χρηματοδότησης εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης συχνά βλάπτουν την ανταγωνιστικότητα εντός της ΕΕ σε περίπτωση άμεσου ανταγωνισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), γραπτώς. (DE) Με τη χρηματοδότηση εκτός της Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συμβάλλει στην υλοποίηση της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Kalfin διότι επικροτώ ιδιαίτερα τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ για τους τομείς του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής, καθώς και τη ρητή προώθηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Επιπλέον, η έκθεση ζητεί ευρεία υποχρέωση ενημέρωσης και διαφάνειας για τους πολίτες, το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου ελήφθησαν υπόψη και αυτό είναι κάτι που θεωρώ επίσης απολύτως ουσιώδες.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), γραπτώς. (SK) Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρεούται να δείχνει αλληλεγγύη, στοιχείο που απορρέει άμεσα από τη χριστιανική μας κληρονομιά. Ακόμη και εκείνοι που θα ήθελαν να εξαφανίσουν τον χριστιανισμό από τον δημόσιο χώρο παραδέχονται ότι η ΕΕ πρέπει να συμβάλει στην αναπτυξιακή βοήθεια. Ωστόσο, αυτή η αλληλεγγύη απορρέει άμεσα από τις χριστιανικές διδασκαλίες για την αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπινου όντος και την ηθική επιταγή για βοήθεια σε όσους βρίσκονται σε ανάγκη. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) έχει καταστεί σημαντικό μέσο της Ένωσης για την εξάλειψη της φτώχειας στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Ως εκ τούτου, πρωταρχικός σκοπός της είναι η παροχή συνδρομής και για τον σκοπό αυτόν χρειάζεται οικονομικές εγγυήσεις. Από την άλλη, θα πρέπει να παραμείνει τράπεζα, δηλαδή ένας οργανισμός που δεν δαπανά τα κεφάλαια που του εμπιστεύονται, αλλά τα επενδύει αποδοτικά. Για τον λόγο αυτόν ψήφισα υπέρ της έκθεσης για την παροχή εγγύησης στην ΕΤΕπ.

 
  
  

Σύσταση: Robert Sturdy (A7-0034/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Ψηφίζω υπέρ αυτής της σύστασης διότι η αγορά της Νότιας Κορέα προσφέρει νέες εμπορικές ευκαιρίες, ειδικά στους τομείς της γεωργίας και των υπηρεσιών. Η Δημοκρατία της Νότιας Κορέας είναι σήμερα μια από τις πιο κερδοφόρες εξαγωγικές αγορές για τους αγρότες της ΕΕ, με ετήσιες πωλήσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Όσον αφορά στον τομέα των υπηρεσιών, ιδίως τις χρηματοπιστωτικές και τις νομικές, τις τηλεπικοινωνίες και τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες, καθώς και τις υπηρεσίες θαλασσίων μεταφορών, εκτιμάται ότι ο όγκος των συναλλαγών θα αυξηθεί κατά 70%. Επιπλέον, η συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών θεσπίζει έναν αποτελεσματικό και σαφή μηχανισμό διασφάλισης προς όφελος των ευρωπαϊκών βιομηχανιών που συμβάλλει στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Marta Andreasen (EFD), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα την έκθεση Sturdy σχετικά με τη σύσταση για τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Νότιας Κορέας διότι θα αυξήσει το εμπόριο και είναι επωφελής για το Ηνωμένο Βασίλειο και τα άλλα 26 ευρωπαϊκά έθνη. Ο σημαντικότερος παράγοντας σε αυτήν τη συμφωνία είναι η ρήτρα διασφάλισης, χωρίς την οποία δεν θα μπορούσα να την υπερψηφίσω. Ο διμερής μηχανισμός διασφάλισης θα επιτρέψει στην ΕΕ την επιστροφή στους προηγούμενους τελωνειακούς δασμούς ΜΕΚ αν αυτή η συμφωνία δημιουργήσει έστω και την παραμικρή απειλή να ζημιωθεί η βιομηχανία μας. Αυτή η συμφωνία προσφέρει στις υπηρεσίες, τη γεωργία και την κατασκευαστική βιομηχανία μας μεγαλύτερη πρόσβαση στη μεγάλη και αναπτυσσόμενη κορεατική αγορά.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonello Antinoro (PPE), γραπτώς. (IT) Η ψηφοφορία αυτή έχει εξαιρετική σημασία για τη νέα διεθνή εμπορική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουσιαστικά, η συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών με τη Νότια Κορέα είναι το πρώτο παράδειγμα μιας νέας γενιάς συμφωνιών που αποσκοπούν στη μείωση των εμπορικών και μη φραγμών και να διευρύνουν τις επενδυτικές προοπτικές στη χώρα εταίρο. Μόλις συνήφθη τον Οκτώβριο του 2009, η συμφωνία έγινε δεκτή με έντονες επικρίσεις από την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία θεώρησε ότι θίγεται σοβαρά από ορισμένες διατάξεις που εγκρίθηκαν ως παραχώρηση στον κορεάτη εταίρο, και συγκεκριμένα από την επιστροφή τελωνειακών δασμών.

Αυτές οι ανησυχίες τώρα διαλύθηκαν μερικώς, ειδικά χάρη στο έργο του Κοινοβουλίου για τον κανονισμό σχετικά με τη ρήτρα διασφάλισης που επισυνάπτεται στη συμφωνία και σε μια διευκρίνιση από την κυβέρνηση της Νότιας Κορέας σχετικά με τις τροποποιήσεις της εσωτερικής νομοθεσίας για τις εκπομπές άνθρακα. Επομένως, σήμερα επιβεβαιώσαμε την ψηφοφορία της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας, δεδομένου ότι το Συμβούλιο συμφώνησε ήδη με αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), γραπτώς. (RO) Η συμφωνία ελευθέρου εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Νότιας Κορέας θα προσφέρει άμεσα, γενικά οφέλη για πολλούς οικονομικούς τομείς στην ΕΕ, μολονότι θα καταστήσει φανερό τον ευάλωτο χαρακτήρα ορισμένων από αυτούς. Επιπροσθέτως, θα θεσπίσει αυστηρές διαδικασίες επίλυσης διαφορών και διασφάλισης και θα προσφέρει έλεγχο ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες θα διαθέτουν επαρκή βαθμό ασφάλειας. Η κορεατική αγορά προφανώς προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για τα αγαθά και τις υπηρεσίες της ΕΕ, αλλά μέχρι σήμερα παρέμενε σχετικά κλειστή λόγω των υψηλών δασμών και των δαπανηρών μη δασμολογικών εμποδίων. Η συμφωνία θα επιτύχει τη γρήγορη κατάργηση κοινοτικών εξαγωγικών δασμών ύψους σχεδόν 2 εκατομμυρίων που επιβάλλονται ετησίως σε εξαγωγείς βιομηχανικών και γεωργικών προϊόντων. Θα δημιουργήσει άμεσες και ουσιαστικές εξοικονομήσεις σε πολλούς οικονομικούς τομείς. Τα οφέλη θα καταστούν ακόμα πιο προφανή στους τομείς της γεωργίας και των υπηρεσιών, καθώς η Κορέα είναι μια από τις πολυτιμότερες εξαγωγικές αγορές παγκοσμίως για τους αγρότες της ΕΕ, με ετήσιες πωλήσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν μένει παρά να χαιρετίσω την έγκριση της συμφωνίας ΕΕ-Κορέας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ελπίζω ότι θα υπάρξουν όσο το δυνατόν περισσότερες τέτοιες συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών, ξεκινώντας με τον Καναδά και τις ΗΠΑ και καταλήγοντας στις χώρες BRIC.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η Νότια Κορέα είναι η τέταρτη σε σημασία αγορά για τις εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός Ευρώπης. Ωστόσο, οι ευρωπαίοι εξαγωγείς αντιμετώπιζαν εμπορικούς φραγμούς και κανονιστικά εμπόδια στην προσπάθειά τους να εισαγάγουν τα προϊόντα τους στη χώρα. Η σημερινή συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών είναι η πιο περιεκτική που διαπραγματεύθηκε ποτέ η Ένωση, καθώς καταργεί τα τέλη για σχεδόν όλα τα προϊόντα και επεκτείνει το φάσμα των υπηρεσιών που καλύπτει. Είναι θετική από κάθε άποψη και δίνει και στις δύο πλευρές τη δυνατότητα να αποκομίσουν σημαντικά οφέλη. Οι ευρωπαϊκές εξαγωγές προς τη Νότια Κορέα αναμένεται να αυξηθούν κατά περισσότερο από 80%. Ελπίζω ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, και ιδίως οι επιχειρήσεις της χώρας μου, θα μπορέσουν να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που θα προκύψουν από το άνοιγμα αυτής της αγοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Πριν από τρία χρόνια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης του ευρωπαϊκού επιχειρηματικού κλάδου σε ξένες αγορές. Τώρα καλούμαστε να εγκρίνουμε μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών που καθιστά στην πράξη δυνατή την πρόσβαση των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αγορά της Νότιας Κορέα –η οποία, όπως γνωρίζουμε, είναι σημαντική για την Ευρώπη– με αύξηση των εξαγωγών και τη συνακόλουθη δημιουργία θέσεων εργασίας. Καθώς είναι η πρώτη μιας σειράς εμπορικών συμφωνιών που θα συναφθούν μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας και την πρώτη χρήση της εξουσίας της συναπόφασης, συνιστά μια σημαντική καινοτομία όσον αφορά στη διμερή τήρηση των προτύπων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις, τη διαφάνεια των κρατικών ενισχύσεων και την πραγματοποίηση βιώσιμης ανάπτυξης. Επικροτώ την έγκριση αυτής της έκθεσης, η οποία αντιπροσωπεύει μια σειρά νέων ευκαιριών για την Ευρωπαϊκή Ένωση που προηγουμένως δεν υπήρχαν εξαιτίας των επιβαλλομένων δασμών και προστατεύει τα συμφέροντα των επιχειρήσεων με την προστιθέμενη αξία της «ρήτρας διασφάλισης», με άλλα λόγια, της δυνατότητας εκ νέου επιβολής τελωνειακών δασμών.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Βλέπουμε με ανησυχία την έγκριση αυτής της έκθεσης, την οποία καταψηφίσαμε. Επικρίναμε πολλές φορές στο Κοινοβούλιο τις καταστροφικές συνέπειες της ελευθέρωσης του παγκοσμίου εμπορίου για πολλούς τομείς της οικονομίας, ιδίως σε ορισμένα κράτη μέλη όπως η Πορτογαλία και οι περιφέρειες που εξαρτώνται περισσότερο από αυτούς τους τομείς. Σε αυτήν την περίπτωση, ιδιαίτερη ανησυχία εγείρουν οι εξής τομείς: η κλωστοϋφαντουργία, η παραγωγή αυτοκινήτων και σχετικών εξαρτημάτων, και η ηλεκτρονική βιομηχανία. Ωστόσο, η συμφωνία καλύπτει και τα γεωργικά προϊόντα, προάγοντας πρότυπα εντατικής και μη βιώσιμης από περιβαλλοντική άποψη παραγωγής· πρότυπα που δεν ταιριάζουν με την τοπική παραγωγή και κατανάλωση, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της επισιτιστικής αυτάρκειας και ασφάλειας. Αντιμετωπίζουμε τη μεγαλύτερη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε διάστημα πολλών ετών, η οποία πρόκειται να λειτουργήσει ως ένα πρώτο βήμα για τη σύναψη μιας «νέας γενεάς διμερών συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών».

Η ανάλυση αυτών των συμφωνιών από την Επιτροπή γίνεται πάντα στη βάση των εκατομμυρίων ευρώ που κερδίζουν οικονομικοί όμιλοι και πολυεθνικές επιχειρήσεις. Είναι σημαντικό να γίνει το ίδιο για τον αριθμό χαμένων θέσεων εργασίας, κάτι που κατά τον εισηγητή είναι αναπόφευκτο, για τον αριθμό μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που χρεοκόπησαν ή ακόμα και για τον αριθμό των τόνων εκπεμπόμενου CO2 λόγω της αύξησης των ροών ενέργειας και αγαθών που συνεπάγονται οι συμφωνίες αυτές. Είναι ενδιαφέρον να βλέπει κανείς πού σταματούν σε αυτές τις περιπτώσεις οι περίφημες δεσμεύσεις της ΕΕ για το περιβάλλον και το κλίμα…

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς.(FR) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με τη διμερή ρήτρα διασφάλισης της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Κορέας, μολονότι φαίνεται ανεπαρκής και η εφαρμογή της είναι αμφίβολη. Από την άλλη πλευρά, καταψήφισα την ίδια τη συμφωνία. Το χωρίς προστασία άνοιγμα των συνόρων μας σε εισαγωγές που ανταγωνίζονται άμεσα τα προϊόντα μας είναι αυτοκαταστροφικό, ιδίως στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η αιτιολογική έκθεση της έκθεσης Sturdy, η οποία ισχυρίζεται ότι αυτό θα έχει μόνο ελάχιστη επίδραση στην απασχόληση, ενώ ταυτόχρονα προεξοφλεί την ευρείας κλίμακας κινητοποίηση όλων των μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωση για τον περιορισμό του αντικτύπου στην απώλεια θέσεων εργασίας, είναι συγχρόνως εξαιρετικά ασυνεπής και εξαιρετικά κυνική.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), γραπτώς. (DE) Με την έγκριση της έκθεσης Sturdy, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έστειλαν ένα σαφές μήνυμα. Σήμερα εγκρίναμε με μεγάλη πλειοψηφία την πιο εκτενή συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών που έχει διαπραγματευθεί η ΕΕ μέχρι σήμερα. Αυτό αντιπροσωπεύει ένα σαφές «ναι» στην ευρωπαϊκή οικονομία και ένα σαφές «ναι» στην Ευρώπη ως βάση οικονομικής δραστηριότητας. Με εξοικονόμηση δασμών ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ και αύξηση του όγκου του εμπορίου έως 19 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οφέλη είναι προφανή. Συγκεκριμένα, ο τομέας της γεωργίας μπορεί να περιμένει εξοικονόμηση δασμών ύψους 380 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό ανοίγει νέες δυνατότητες εξαγωγών για τους αγρότες των χωρών μας. Ψήφισα υπέρ της έναρξης ισχύος της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Επικροτώ θερμά την έγκριση της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-Κορέας. Η συμφωνία αναμένεται να φέρει παραπάνω από διπλασιασμό του διμερούς εμπορίου κατά τα επόμενα 20 έτη. Οι εισαγωγικοί δασμοί θα καταργηθούν για το 98% του συνόλου των προϊόντων και κατά την επόμενη πενταετία θα αρθούν άλλα μη δασμολογικά εμπόδια Η συμφωνία περιλαμβάνει σημαντικά κοινωνικά, εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα και ελπίζω ότι η εφαρμογή τους θα παρακολουθείται στενά.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), γραπτώς. – (CS) Θα ήθελα να προσθέσω ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με τη θέση μου για τη διαδικασία εκπόνησης της συμφωνίας ελευθέρου συναλλαγών (ΣΕΣ) μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Κορέας και τους σχετικούς φόβους και προσδοκίες των ενδιαφερομένων κλάδων και άλλων πλευρών. Αυτό αλλάζει δραματικά τους καθιερωμένους εμπορικούς κανόνες μεταξύ ΕΕ και Κορέας. Μόνο σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα θα είναι δυνατή μια ρεαλιστική αξιολόγηση του αντικτύπου της συμφωνίας. Μόνο τα ευρήματα και οι υπολογισμοί που θα γίνουν για ένα σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα θα αποκαλύψουν την οικονομική κατάσταση των δύο πλευρών, τη διμερή βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου ή τη συμβολή σε βελτιώσεις της κοινωνικής κατάστασης.

Ο συνολικός όγκος και το φάσμα των προϊόντων που θα αποτελέσουν αντικείμενο εμπορίου μεταξύ των δύο πλευρών πρέπει να παρακολουθείται και να αξιολογείται με προσοχή και συντονισμένα, το ίδιο και η πιστοποιημένη ποιότητά τους και η ανιχνευσιμότητα του τόπου προέλευσής τους. Κάθε άμεση εφαρμογή των προαναφερθέντων μηχανισμών διασφάλισης βάσει των διμερών ρητρών διασφάλισης της ΣΕΣ ΕΕ-Νότιας Κορέας θα ήταν πολύ ευαίσθητο ζήτημα και το αποτέλεσμα θα μπορούσε να έρθει σε μεγάλη αντίθεση με την ευφορία που επικρατεί σχετικά με την έγκριση αυτής της συμφωνίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Αυτή η συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών (ΣΕΣ) έχει ως στόχο να προσφέρει στις επιχειρήσεις της ΕΕ σε ποικίλους οικονομικούς τομείς εκτεταμένη και γενική πρόσβαση στην αγορά της Νοτίου Κορέας μέσω σειράς άνευ προηγουμένου δασμολογικών ελευθερώσεων.

Όντας το πρώτο βήμα μιας νέας γενεάς διμερών ΣΕΕ, η συμφωνία περιέχει σημαντικές καινοτομίες, όπως ένα κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη που δεσμεύει τα δύο μέρη να σέβονται τις βασικές προδιαγραφές εργασίας της ΔΟΕ και δημιουργεί ένα σύστημα βασισμένο στις αξιολογήσεις από ομοτίμους προς αντιμετώπιση των καταγγελιών παραβίασης, καθώς και τη σύσταση διαφόρων ομάδων εργασίας και επιτροπών παρακολούθησης προς εξασφάλιση ποιοτικής υλοποίησης και συνδιαλλαγής.

Επικροτώ αυτήν τη ΣΕΣ διότι είναι η ευρύτερη ΣΕΣ που έχει διαπραγματευθεί ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), γραπτώς. (ES) Απορρίπτω και εκφράζω την απογοήτευσή μου για τη σύναψη συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ ΕΕ και Κορέας, διότι θεωρώ ότι, όντας μια από τις σοβαρότερες εμπορικές συμφωνίες που υπέγραψε τα τελευταία χρόνια η ΕΕ, εντείνει τις αρνητικές συνέπειες της παγκόσμιας ελευθέρωσης του εμπορίου ανταποκρινόμενη στα συμφέροντα των πολυεκατομμυριούχων των μεγάλων ευρωπαϊκών πολυεθνικών χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις σοβαρές συνέπειες της έγκρισής της με τους δεδομένους όρους για την οικονομία, την κοινωνία, την απασχόληση και το περιβάλλον. Συνεπώς, όπως παραδέχεται ο εισηγητής, η συμφωνία αυτή θα σημάνει την αμετάκλητη καταστροφή πολλών θέσεων εργασίας για χιλιάδες εργαζομένους στην Ευρώπη, σε πολύ ευαίσθητους οικονομικούς και στρατηγικούς τομείς όπως η γεωργία ή η κλωστοϋφαντουργία. Η συμφωνία αυτή είναι άλλο ένα βήμα προς τα πίσω αναφορικά με την ανάγκη να κατευθυνθούμε προς την επισιτιστική αυτάρκεια και ασφάλεια, η οποία απαιτεί την προώθηση και σταθερή δέσμευση εκ μέρους της ΕΕ όσον αφορά τις τοπικές αγορές και τα γεωργικά προϊόντα. Η συμφωνία εξαναγκάζει τους ευρωπαίους αγρότες να ανταγωνιστούν με γεωργικές εξαγωγές, οι μέθοδοι παραγωγής των οποίων δεν απαιτείται να τηρούν τα βασικότερα δικαιώματα των εργαζομένων ή να συμμορφώνονται με τα ελάχιστα πρότυπα υγείας και ποιότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (LV) Φρόντισα να εξοικειωθώ με τη συμφωνία και θεωρώ ότι πολλές από τις διατάξεις της είναι ατελείς και πρόχειρες. Σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχουν αποσπάσματα που θα μπορούσαν να ερμηνευθούν με αμφίσημο τρόπο. Για παράδειγμα, οι κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις αφήνουν αναπάντητα τα σημαντικότερα ζητήματα που συνδέονται με τον ανταγωνισμό και την κατάχρηση. Είναι, φυσικά, ουσιαστικό να αυξηθεί η συνεργασία με την Άπω Ανατολή. Ωστόσο, οι επιπόλαιες και ανακριβείς διατυπώσεις δημιουργούν την υποψία ότι αυτή η εργασία δεν ολοκληρώθηκε. Ψήφισα κατά.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα αυτήν την πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κορέας. Πρώτον, για να επιτευχθεί μια πιο αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Κορέας είναι σημαντικό να αρθούν τα υφιστάμενα εμπορικά εμπόδια που απομόνωναν μέχρι τώρα την κορεατική αγορά. Η θέση της εν λόγω συμφωνίας σε ισχύ θα δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για οικονομική ανάπτυξη και για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Θα δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον για την πρόσβαση αναπτυσσόμενων, ανταγωνιστικών επιχειρήσεων της ΕΕ στη Νότια Κορέα, όπου ανοίγονται πολλές νέες ευκαιρίες για το εμπόριο και τις υπηρεσίες της ΕΕ, αυξάνοντας τον όγκο εμπορίου των επιχειρήσεων και μειώνοντας το κόστος των εξαγωγών. Δεδομένης της προβλεπόμενης μελλοντικής ανάπτυξης του εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και της Νότιας Κορέας, αυτό θα φέρει εξοικονόμηση πολλών χρημάτων από τους τελωνειακούς δασμούς, ιδίως στον χημικό, βιομηχανικό και φαρμακευτικό τομέα. Επιπλέον, θα εξασφαλίσει δίκαιο ανταγωνισμό στην αυτοκινητοβιομηχανία, τη βιομηχανία ηλεκτρονικών συσκευών ευρείας κατανάλωσης και την κλωστοϋφαντουργία, όπου η Κορέα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι της ΕΕ. Επιπροσθέτως, η ελευθέρωση των εξαγωγικών δασμών θα ωφελήσει σημαντικά τους τομείς της γεωργίας και των υπηρεσιών. Επικροτώ το γεγονός ότι η συμφωνία δίνει μεγάλη σημασία στη βιώσιμη ανάπτυξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Η συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών (ΣΕΣ) που συνήφθη μεταξύ, αφενός, της ΕΕ των 27 και, αφετέρου, της Δημοκρατίας της Κορέας (Νότιας Κορέας) έχει σκοπό να βελτιώσει την πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην αγορά της Νότιας Κορέας μέσω μιας σειράς άνευ προηγουμένου δασμολογικών ελευθερώσεων. Υπερψήφισα τη συμφωνία διότι είναι γενικά πολύ θετική και επιτρέπει και στις δύο πλευρές να αποκομίσουν σημαντικά οφέλη, ενώ οι ευρωπαϊκές εξαγωγές στη Νότια Κορέα αναμένεται να αυξηθούν κατά περισσότερο από 80%. Ελπίζω να μπορέσουν να εκμεταλλευθούν αυτήν την ευκαιρία και οι πορτογαλικές επιχειρήσεις, ιδίως στον τομέα της γεωργίας και των υπηρεσιών, όπου τα πλεονεκτήματα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά. Πράγματι, η Νότια Κορέα είναι σήμερα μια από τις πιο κερδοφόρες εξαγωγικές αγορές παγκοσμίως για τους αγρότες της ΕΕ, με ετήσιες πωλήσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Η ΣΕΣ θα ελευθερώσει πλήρως σχεδόν όλες τις γεωργικές εξαγωγές της ΕΕ δίνοντας στη γεωργία τη δυνατότητα να εξοικονομήσει 380 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό δεν μπορώ παρά να το επικροτήσω.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Λυπούμαστε πολύ διότι οι βουλευτές του ΕΚ ενέκριναν ανενδοίαστα αυτήν την προβληματική εμπορική συμφωνία. Η ευρεία ΣΕΣ ΕΕ-Κορέας δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο για τη μελλοντική εμπορική πολιτική της ΕΕ, καθώς πηγαίνει πολύ μακρύτερα από την απλή κατάργηση των δασμών και συμπεριλαμβάνει γενικευμένες διατάξεις πρόσβασης στην αγορά σε βάρος των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων.

Μεταξύ των πιο απεχθών διατάξεων της συμφωνίας, η ΕΕ πέτυχε να πιέσει την Κορέα να κάνει λιγότερο αυστηρούς τους κανόνες της για τις εκπομπές CO2 των οχημάτων προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στους ευρωπαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων να εξάγουν στην Κορέα περισσότερα μεγάλα αυτοκίνητα με μεγάλη κατανάλωση καυσίμων. Αυτή η άσκηση πίεσης της ΕΕ που υπονομεύει την περιβαλλοντική ακεραιότητα των κανόνων της Κορέας για τις εκπομπές οχημάτων είναι τουλάχιστον σκανδαλώδης. Ακόμα χειρότερα, η ΕΕ επιχειρεί να παρουσιάσει αυτό το περιβαλλοντικό κενό ως κάτι που δίνει στα αδρανή προϊόντα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας τη δυνατότητα «θεμιτού ανταγωνισμού» στην κορεατική αγορά με μικρότερα, καθαρότερα και αποδοτικότερα κορεατικά αυτοκίνητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς. (IT) Υπερψήφισα αυτήν τη σύσταση διότι πιστεύω ότι αντιμετωπίζει ισορροπημένα τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Κορέας. Μέχρι σήμερα, η κορεατική αγορά παρέμενε σχετικά κλειστή λόγω των υψηλών δασμών και των δαπανηρών μη δασμολογικών εμποδίων, σύντομα όμως θα μπορέσει να προσφέρει σημαντικές νέες ευκαιρίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ΕΕ. Η συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών θα καταργήσει γρήγορα κοινοτικούς εξαγωγικούς δασμούς ύψους σχεδόν 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ που επιβάλλονται ετησίως σε εξαγωγείς βιομηχανικών και γεωργικών προϊόντων, το δε αντίστοιχο μέγεθος για τους εξαγωγείς της Νότιας Κορέας είναι 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, θα είναι σημαντικό να παρακολουθείται προσεκτικά ο όγκος προϊόντων που έρχονται από την εν λόγω χώρα προκειμένου να μπορούμε να κάνουμε χρήση της ρήτρας διασφάλισης σε περίπτωση που αυξηθεί σημαντικά και απειλήσει ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), γραπτώς. (IT) Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με τη Δημοκρατία της Κορέας διότι θα παράσχει στους κορεάτες ανταγωνιστές μας αδικαιολόγητα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Η Κορέα θα μπορούσε, για παράδειγμα, να εξάγει με ευκολία αυτοκίνητα, και οι ευρωπαίοι κατασκευαστές θα βρίσκονταν σε μειονεκτική θέση εφόσον το 95% των αυτοκινήτων που αγοράζονται στην Κορέα είναι κατασκευασμένα στην ίδια τη χώρα.

Η άρση των δασμολογικών εμποδίων θα έβλαπτε τα συμφέροντα των παραγωγικών μας κλάδων. Η μόνη ρήτρα που μπορεί να εφαρμοστεί για τον περιορισμό των μειονεκτημάτων είναι εκείνη που μπορεί να οδηγήσει στην έγκριση μέτρων έκτακτης ανάγκης. Προσωρινά μέτρα έκτακτης ανάγκης όπως η αναστολή της κατάργησης των δασμών μπορούν να εγκριθούν στην περίπτωση που προκαλείται σοβαρή βλάβη σε ευρωπαίους παραγωγούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), γραπτώς.(FR) Ψήφισα υπέρ της σύναψης της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κορέας διότι θα ωφελήσει πραγματικά τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Πράγματι, οι εξαγωγές τους στην Κορέα θα αυξηθούν κατά σχεδόν 40% και οι εξαγωγές βιομηχανικών και γεωργικών προϊόντων θα απαλλαγούν από τελωνειακούς δασμούς ύψους περίπου 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Επίσης, χάρη στην εφαρμογή μιας ρήτρας διασφάλισης θα είναι δυνατό να περιοριστούν τα όποια αρνητικά αποτελέσματα για την ευρωπαϊκή οικονομία. Τέλος, η συμφωνία αυτή επιστεγάζει τη νέα γενιά συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών καθώς περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη που δεσμεύει τις δύο πλευρές να τηρούν τις συμβάσεις της ΔΟΕ, καθώς και διατάξεις που θεσπίζουν όρους για την πραγματική συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών.

 
  
  

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0210/2011 και B7-0034/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), γραπτώς. (EN) Θα ήθελα να συγχαρώ τους δύο εισηγητές – τον κ. Sturdy και τον κ. Zalba Bidegain– που μας οδήγησαν διαμέσου της περίπλοκης διαδικασίας έγκρισης και της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών και της σημαντικής ρήτρας διασφάλισης. Η ΣΕΣ ΕΕ-Κορέας είναι η πιο περιεκτική και φιλόδοξη συμφωνία αυτού του είδους που έχει συνάψει μέχρι τώρα η ΕΕ. Καλύπτει πολλούς τομείς που είναι ευεργετικοί για τους παραγωγούς και τους καταναλωτές της ΕΕ, όπως η κατάργηση των δασμών στις κοινοτικές εξαγωγές βιομηχανικών και γεωργικών προϊόντων, η βελτιωμένη πρόσβαση στην αγορά για τους παρόχους υπηρεσιών της ΕΕ, η κατάργηση των μη δασμολογικών εμποδίων στα ηλεκτρονικά και φαρμακευτικά προϊόντα και τις ιατρικές συσκευές, η βελτιωμένη πρόσβαση σε δημόσιες συμβάσεις, η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, η βελτιωμένη πρόσβαση της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας στην αγορά και, κάτι πολύ σημαντικό που το οφείλουμε στη ρήτρα διασφάλισης, η προστασία της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας από κάθε ανισορροπία που μπορεί να προκύψει μελλοντικά στον κλάδο.

Ελπίζω ότι αυτή η συμφωνία θα αποτελέσει πρότυπο για πολλές άλλες ΣΕΣ που προβλέπονται – π.χ. με τον Καναδά, τη Σιγκαπούρη και τη MERCOSUR. Παράλληλα, συγχαίρω το Κοινοβούλιο για τη χρήση των νέων του εξουσιών, καθώς αυτή είναι η πρώτη ΣΕΣ στην οποία συναινούμε δυνάμει των όρων της Συνθήκης της Λισαβόνας.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος B7-0120/2011

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα αυτήν την πρόταση ψηφίσματος διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) πρέπει να αντιδράσει γρήγορα, καθώς η Αίγυπτος μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο τόσο στις ειρηνευτικές προσπάθειες στη Μέση Ανατολή όσο και στην αναδιαμόρφωση των νοοτροπιών που επικρατούν στην εν λόγω περιοχή του πλανήτη. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, θεωρώ ουσιαστικό να επανεξετάσει η ΕΕ την πολιτική γειτονίας της. Επίσης, πρέπει να κινητοποιήσουμε και να επανεξετάσουμε τα σημερινά μέσα προκειμένου να στηρίξουμε τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις και να ενισχύσουμε τη συνεργασία με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, καθώς τα γεγονότα στην Αίγυπτο και σε άλλες χώρες υπογράμμισαν την ανάγκη για πιο φιλόδοξες πολιτικές και μέσα. Οι προσπάθειες της ΕΕ θα πρέπει να εστιάζουν στην ενίσχυση του κράτους δικαίου, στη χρηστή διακυβέρνηση, στην καταπολέμηση της διαφθοράς και στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την ανάδυση μιας σταθερής δημοκρατίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Baudis (PPE), γραπτώς.(FR) Ψήφισα υπέρ αυτής της πρότασης ψηφίσματος, η οποία θεωρώ ότι είναι δίκαιη και ισορροπημένη. Ο λαός της Αιγύπτου βλέπει ανταπόκριση στις δικαιολογημένες προσδοκίες του. Η αποχώρηση του κ. Mubarak είναι ουσιαστική προϋπόθεση, δεν αρκεί όμως για να εξασφαλίσει ότι η Αίγυπτος θα πάρει τον δρόμο προς τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η μετάβαση εποπτεύεται από τον στρατό, ο οποίος έδωσε στον εαυτό του προθεσμία έξι μηνών για να ανταποκριθεί σε αυτήν την πρόκληση. Στη διάρκεια των 18 ημερών των διαδηλώσεων που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα, η Αίγυπτος υπέστη οικονομικές ζημίες που επιδεινώνονται καθημερινά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσφέρει την υποστήριξή της στην Αίγυπτο προκειμένου τα επιτεύγματα της επανάστασης να μην καταστραφούν από μια σκληρή οικονομική και κοινωνική κρίση. Μέχρι στιγμής, η ΕΕ κινητοποίησε σημαντικούς πόρους στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας με πενιχρά αποτελέσματα και αυτό δεν βελτίωσε πολύ την εικόνα της. Ωστόσο ο ρόλος μας παραμένει καίριος. Δεν θα πρέπει να κατηγορούμε άδικα τον εαυτό μας. Οι επαναστάσεις έχουν την ιδιαιτερότητα να φαίνονται πάντα εκ των υστέρων αναπόφευκτες, αλλά ανέφικτες πριν πραγματοποιηθούν. Ωστόσο η αυτοκριτική είναι δικαιολογημένη και ακολουθούμε σωστή πορεία, εφόσον το Συμβούλιο και η Επιτροπή εκδήλωσαν την επιθυμία τους να επανεξετάσουν ριζικά την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), γραπτώς.(FR) Οι τελευταίες εβδομάδες υπήρξαν ιστορικές. Υπό αυτήν την έννοια, μετά την Τυνησία, αυτό που μόλις συνέβη στην Αίγυπτο αποτελεί πηγή μεγάλης ελπίδας, ιδίως μεταξύ των νέων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εκτιμήσει την κατάσταση και να στηρίξει τη δημοκρατική διαδικασία χωρίς να καταφεύγει σε υπεκφυγές. Επιπλέον, τα γεγονότα αυτά θα πρέπει να αποτελέσουν κίνητρο για να επανεξετάσουμε τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης μας προκειμένου να μην παραμείνουμε στο περιθώριο του κινήματος. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να προσπαθήσει να διασφαλίσει ότι τα λόγια και οι πράξεις μας θα εναρμονιστούν σε μια κατανοητή και διακριτή ευρωπαϊκή πολιτική απέναντι στην Αίγυπτο και σε ολόκληρη την περιοχή.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη μου προς τον λαό της Αιγύπτου και να τον συγχαρώ για το θάρρος και την αποφασιστικότητά του, ιδίως τις νεότερες γενιές, στη μάχη για τις δικαιολογημένες δημοκρατικές φιλοδοξίες του. Καταδικάζω τη βία και τη δυσανάλογη δύναμη που χρησιμοποιήθηκε κατά των διαδηλωτών. Λυπάμαι βαθύτατα για τον μεγάλο αριθμό νεκρών και τραυματιών και εκφράζω τα συλλυπητήρια μου στις οικογένειες των θυμάτων. Πρέπει να υπάρξει διάλογος με όλες τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις που σέβονται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Πρόκειται για θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνιστούν κοινή βάση για την ανάπτυξη του ευρωμεσογειακού χώρου. Ζητώ ανεξάρτητη έρευνα για τα περιστατικά που οδήγησαν σε θανάτους, τραυματισμούς και φυλακίσεις και ζητώ να προσαχθούν οι υπεύθυνοι στη δικαιοσύνη. Ζητώ την άμεση και χωρίς όρους απελευθέρωση όλων των ειρηνικών διαδηλωτών, κρατουμένων συνείδησης και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τόσο των Αιγυπτίων όσο και των υπηκόων άλλων χωρών, καθώς και των δημοσιογράφων και των νομικών. Καλώ την ΕΕ να αναθεωρήσει την πολιτική της για την υπεράσπιση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προκειμένου να δημιουργήσει έναν μηχανισμό εφαρμογής της ρήτρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις συμφωνίες με τρίτες χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), γραπτώς. (PT) Πρώτον, θα ήθελα να πω ότι επικροτώ την ευρεία συναίνεση που επιτεύχθηκε στο Κοινοβούλιο για την κοινή πρόταση ψηφίσματος που μόλις εγκρίθηκε. Αποτελεί ένα δείγμα ενότητας όσον αφορά στις θεμελιώδεις αξίες που προασπίζουμε ως Ένωση λαών και χωρών, το οποίο δεν θα ήθελα να περάσει απαρατήρητο. Δεύτερον, ελπίζω ότι η μετάβαση από το παλαιό καθεστώς της Αιγύπτου στη μελλοντική δημοκρατία της θα γίνει ειρηνικά, με ευαισθησία και με μια ευρεία συμφωνία μεταξύ των διαφόρων πολιτικών, αστικών, στρατιωτικών και θρησκευτικών παραγόντων σε αυτήν τη σημαντική χώρα της Μέσης Ανατολής. Τρίτον, ελπίζω ότι αυτή η ιστορική στιγμή θα χρησιμεύσει ως θετική αντίδραση στις πραγματικές επιθυμίες των πολιτών: ελευθερία, δημοκρατία και καταπολέμηση της διαφθοράς, της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Τέλος, θα ήθελα να επαναλάβω ότι το μέλλον της περιοχής χρειάζεται σταθερές και ανεκτικές δημοκρατίες, οι οποίες σέβονται τις μειονότητες και στις οποίες το κράτος είναι για όλους χωρίς να γίνεται κατάχρησή του από τους λίγους.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ αυτής της πρότασης ψηφίσματος για την κατάσταση στην Αίγυπτο διότι πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εκφράσει την αλληλεγγύη της προς τον αιγυπτιακό λαό στις νόμιμες δημοκρατικές του φιλοδοξίες και να στηρίξει μια γρήγορη μετάβαση στην πραγματική δημοκρατία. Για να επιτευχθεί αυτό, η ΕΕ πρέπει να υποστηρίξει την Αίγυπτο στην αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων που βιώνει, με την προοπτική μιας διαδικασίας μόνιμου εκδημοκρατισμού που θα συμπεριλαμβάνει την κοινωνία των πολιτών στο σύνολό της.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Όπως όταν έπεσε το Τείχος του Βερολίνου, η διεθνής κοινότητα και ο διεθνής Τύπος, ακόμα και οι μυστικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες ασφαλείας των ηγέτιδων χωρών, αιφνιδιάστηκαν από γεγονότα που δεν μπόρεσαν να προβλέψουν και που θέτουν υπό αμφισβήτηση πολλές ιδέες και θεωρίες για την πολιτική στη Μέση Ανατολή, καθώς και για την ίδια τη σταθερότητα στην περιοχή. Η στρατηγική της σημασία τοποθετεί την Αίγυπτο ακριβώς στο επίκεντρο αυτής της αλλαγής και οτιδήποτε συμβαίνει εκεί, θα έχει καθοριστική επίδραση στις άλλες χώρες της περιοχής. Είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς για να πούμε ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσει η δύναμη αυτή που οδήγησε στους δρόμους χιλιάδες ανθρώπων, οι οποίοι ζητούσαν το τέλος καθεστώτων που βρίσκονταν στην εξουσία για δεκαετίες στις αντίστοιχες χώρες τους. Πιστεύω ωστόσο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να παραμείνει αδιάφορη στην εξέλιξη αυτή ή να αγνοήσει τι συμβαίνει στα σύνορά της. Πρέπει να επιδιώξουμε να βοηθήσουμε εκείνους που αγωνίζονται για την καθιέρωση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και που απορρίπτουν τη διαίρεση μεταξύ στρατιωτικοποιημένων κοσμικών καθεστώτων και ριζοσπαστικών ισλαμιστικών επαναστατών.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Την περασμένη εβδομάδα, μετά από αρκετές ημέρες λαϊκής αναταραχής, γίναμε μάρτυρες της παραίτησης του προέδρου της Αιγύπτου Mubarak, ο οποίος κυβερνούσε τη χώρα για περισσότερα από 30 χρόνια. Θα ήθελα να συγχαρώ μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση τον λαό της Αιγύπτου που αγωνίστηκε σκληρά για τη δημοκρατική αλλαγή.

Η ΕΕ έχει τώρα μια μεγάλη αποστολή παρακολούθησης των πολιτικών και κοινωνικών μετασχηματισμών στην Αίγυπτο, περιλαμβανομένης της αναθεώρησης του Συντάγματος, και της διεξαγωγής ελεύθερων και δίκαιων εκλογών χωρίς παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ωστόσο, έχει επίσης υποχρέωση να υποστηρίξει τον λαό της Αιγύπτου με χρηματοδότηση προκειμένου να προαχθεί η αναγκαία οικονομική ανάπτυξη.

Συμφωνώ με αυτήν την πρόταση ψηφίσματος και ελπίζω ότι η μετάβαση από ένα δικτατορικό σε ένα δημοκρατικό καθεστώς θα γίνει στην Αίγυπτο γρήγορα και ειρηνικά, καθώς πρόκειται για ένα έθνος που θα μπορούσε να διαδραματίσει καίριο ρόλο ως διαμεσολαβητής για την καθιέρωση μόνιμης ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Μολονότι απλά αναφέρονται στις Συνθήκες, οι φράσεις αυτής της πρότασης ψηφίσματος που αναφέρονται στην «αλληλεγγύη προς τον αιγυπτιακό λαό», που επικροτούν «το θάρρος και την αποφασιστικότητά του, ειδικότερα της νέας γενεάς», ενώ υποστηρίζουν ακράδαντα «τις νόμιμες δημοκρατικές του φιλοδοξίες» είναι θετικές.

Η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που μέχρι τώρα παρουσίαζε την Αίγυπτο ως υπόδειγμα σταθερότητας στην περιοχή, είναι τώρα υποχρεωμένη να επικροτήσει τις ενέργειες των Αιγυπτίων με στόχο να ξεφύγουν από αυτήν τη «σταθερότητα».

Οι διαδηλώσεις των Αιγυπτίων που οδήγησαν στην παραίτηση του Hosni Mubarak είναι ένα παράδειγμα των τεράστιων δυνατοτήτων για δημοκρατική νίκη που έχουν ομάδες αλλοτριωμένες από τον καπιταλισμό και από τις δυνάμεις και τα καθεστώτα που τον υπηρετούν. Οι πολίτες της Αιγύπτου έδειξαν με μεγάλη επιμονή και μαχητική ενότητα ότι είναι δυνατή η επίτευξη παραιτήσεων και προχωρούν προς την κατάκτηση πολιτικών και δημοκρατικών ελευθεριών ακόμα και σε μια χώρα που κυριαρχείται σε εξαιρετικό βαθμό από ιμπεριαλιστικά συμφέροντα, ιδίως των Ηνωμένων Εθνών, του Ισραήλ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μέχρι την τελική του ανατροπή, ο ιμπεριαλισμός ποτέ δεν πρόκειται να παραδεχθεί ότι ηττήθηκε ή να παραιτηθεί. Παρά τα ωραία τους λόγια, οι δυνάμεις που υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους στο Κοινοβούλιο αντεπιτίθενται παίρνοντας το δικαίωμα να παρέμβουν και επιδιώκοντας υποκριτικά να δώσουν μαθήματα δημοκρατίας μέσω των πολιτικών «κομμάτων και ιδρυμάτων» τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), γραπτώς. (IT) Μετά την Τυνησία, τώρα είναι η σειρά της Αιγύπτου, με περαιτέρω διαμαρτυρίες να εξαπλώνονται στη Μέση Ανατολή. Τώρα που ο γεωπολιτικός χάρτης της Μεσογείου και πιθανόν η ισορροπία των παγκοσμίων δυνάμεων μεταβάλλονται, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επικαιροποιήσει την εξωτερική της πολιτική επανεξετάζοντας και βελτιώνοντας τη στρατηγική της για την παροχή πολιτικής και οικονομικής συνδρομής για τη μετάβαση χωρών στη δημοκρατία, περιλαμβανομένης της ενίσχυσης για τη διενέργεια ελεύθερων εκλογών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει δράση για να στηρίξει τον αιγυπτιακό λαό με κάθε μέσο οικονομικής συνδρομής, καθώς και με πρωτοβουλίες για την προώθηση της δημοκρατίας και την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης, πρέπει να παρακολουθούμε την κατάσταση που διαμορφώθηκε στη Μεσόγειο, ιδίως στις ακτές της Ιταλίας όπου καταγράφηκαν 4.000 αποβιβάσεις σε μόλις τέσσερις ημέρες. Αυτοί οι αριθμοί αντανακλούν την έξοδο που σημειώθηκε σε βιβλική κλίμακα στη δεκαετία του 1990, όταν μη αξιόπλοα σκάφη έφεραν στις ακτές της Αδριατικής ορδές ανθρώπων από την Αλβανία που είχαν χάσει τις περιουσίες τους. Η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης από την ιταλική κυβέρνηση είναι κατά τη γνώμη μου μια σημαντική και αναγκαία απόφαση, είναι όμως μόνο το πρώτο βήμα, γιατί υπάρχει πραγματικός φόβος ότι μετά την Τυνησία μπορεί να ακολουθήσουν η Αίγυπτος και η Αλγερία. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που η Ιταλία δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει μόνη της: επομένως, η Ευρώπη ως σύνολο πρέπει να εξετάσει αντίμετρα, να αναλάβει άμεση δράση και να προσφέρει ελπίδα σε εκείνους που μπαίνουν στον πειρασμό να φύγουν πάνω στο συναισθηματικό κύμα που σαρώνει τις χώρες Μαγκρέμπ.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), γραπτώς. (EN) Η ΕΕ και ειδικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άργησε πολύ να αντιδράσει και να αντιμετωπίσει τα προειδοποιητικά σημάδια της πολιτικής και κοινωνικής αναταραχής στην Αίγυπτο –που τελικά οδήγησαν στη γεωπολιτική κατάρρευση των τελευταίων τριών εβδομάδων– και μάλιστα όσον αφορά μια περιοχή που βρίσκεται πολύ κοντά της και παρά το γεγονός ότι η σταθερότητα στη λεκάνη της Μεσογείου είναι ουσιαστική για την πολιτική ευημερία, την οικονομική ισχύ και την ασφάλεια στην ίδια την Ευρώπη.

Στο σημείο αυτό υπάρχει τεράστια ανάγκη για ισχυρή ηγετική στάση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: μια ηγετική στάση που πρέπει να συνοδεύεται από μια ρεαλιστική, ολοκληρωμένη και ολιστική προσέγγιση με στόχο την αποκατάσταση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή. Η ΕΕ πρέπει να φανεί ενεργητική και να βοηθήσει στην πολιτική μετάβαση της Αιγύπτου σε ένα δημοκρατικό σύστημα διακυβέρνησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), γραπτώς.(FR) Μετά από το άνευ προηγουμένου κύμα επαναστατικών κινημάτων που σαρώνει σήμερα τις χώρες της νότιας Μεσογείου και που στην Τυνησία και την Αίγυπτο οδήγησε στην πτώση των κυβερνήσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επανεξετάσει το όραμά της και τις σχέσεις της με τις εν λόγω χώρες. Μολονότι φθάνει κάπως καθυστερημένα, η κοινή πρόταση ψηφίσματος που εγκρίναμε σήμερα Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2011, ήταν απαραίτητη διότι στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στον αιγυπτιακό λαό δείχνοντάς του πως η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τις φιλοδοξίες του και είναι έτοιμη να υποστηρίξει τις προσπάθειές του να μετατρέψει τη χώρα σε δημοκρατία και να στηρίξει την οικονομική της ανάπτυξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Τα γεγονότα στην Αίγυπτο μπορούν να χαρακτηριστούν ιστορικά, καθώς αφορούν τη διάλυση ενός συγκεκριμένου πολιτικού μοντέλου που ήταν εγκατεστημένο σε ολόκληρη τη χώρα για δύο δεκαετίες. Αυτό δυστυχώς συνέβη με κόστος τον τραυματισμό ή τη δολοφονία σημαντικού αριθμού ανθρώπων στη διάρκεια των διαδηλώσεων και των συγκρούσεων για τη δημοκρατία που τόσο επιθυμούσαν. Με την παρούσα πρόταση ψηφίσματος, το Σώμα θέλει να εκφράσει την αλληλεγγύη του στον λαό της Αιγύπτου και να επαινέσει το θάρρος και την αποφασιστικότητα των νεαρών διαδηλωτών, οι οποίοι αναμφίβολα διαδραμάτισαν καίριο ρόλο αυτόν τον μήνα. Με την παραίτηση του προέδρου Mubarak, η Αίγυπτος βρίσκεται στη θέση μιας ελεύθερης χώρας, η οποία όμως χρειάζεται πλήρη αναδιάρθρωση. Πρόθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να μπορέσει να συνδράμει τους Αιγυπτίους, για παράδειγμα ζητώντας να αρχίσουν συνομιλίες μεταξύ των πολιτικών κομμάτων το συντομότερο δυνατό προκειμένου να βρεθεί ο καλύτερος τρόπος καταπολέμησης της διαφθοράς και των παραβιάσεων των αρχών της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας της ενημέρωσης έτσι ώστε να τεθούν τα θεμέλια του κράτους δικαίου. Επίσης, ζητούμε από την Υπάτη Εκπρόσωπο να προωθήσει τη σύσταση μιας ειδικής ομάδας με τη συνδρομή του Κοινοβουλίου για να βοηθήσει τη δημιουργία μιας νέας πραγματικότητας συμβατής με τις αρχές ενός δημοκρατικού κράτους.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα το παρόν ψήφισμα μολονότι δεν μπορώ να απαλλαγώ από την έντονη αίσθηση υποκρισίας εκ μέρους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Κυριάκος Μαυρονικόλας (S&D), γραπτώς. – Το θέμα της Αιγύπτου είναι πολύ σοβαρό λαμβάνοντας υπ’ όψιν το μέγεθος της χώρας και τη γεωγραφική της θέση. Η Κύπρος διατηρούσε πάντοτε καλές σχέσεις γειτονίας με την Αίγυπτο και η πιθανή συμβολή της στις εξελίξεις δεν πρόκειται να υποτιμηθεί. Είναι πολύ σημαντικό η παρούσα κρίση να οδηγήσει στη δημιουργία ενός δημοκρατικού καθεστώτος και κράτους δικαίου και να αποφευχθεί η δημιουργία ενός σκληροπυρηνικού μουσουλμανικού κράτους που θα αποσταθεροποιούσε την περιοχή. Η Αίγυπτος μέχρι σήμερα συνέβαλε θετικά στη λύση των προβλημάτων της περιοχής προεξάρχοντος του Μεσανατολικού.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει να αναπτύσσει μια πραγματική εξωτερική πολιτική που θα είναι συνεπής και αποτελεσματική απέναντι στους εταίρους της, είναι δε κρίσιμης σημασίας να μιλά με αποφασιστικότητα, με μία δυνατή φωνή, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή της για την υλοποίηση της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Αίγυπτος είναι βασικός εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση στον αραβικό κόσμο και διαδραματίζει ενεργό και καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας της Μέσης Ανατολής και της συμφιλίωσης όλων των τμημάτων της παλαιστινιακής κοινωνίας. Συνεπώς, πρέπει να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στον λαό της Αιγύπτου, να στηρίξουμε τις νόμιμες δημοκρατικές βλέψεις του και να καταδικάσουμε κάθε μορφή βίας, καθώς και τη δυσανάλογη ισχύ που χρησιμοποιείται κατά των διαδηλωτών, εκφράζοντας παράλληλα τη λύπη μας για τον μεγάλο αριθμό των νεκρών και τραυματιών.

Έχοντας φθάσει στο σημείο αυτό, οι αιγυπτιακές αρχές πρέπει να σταματήσουν άμεσα κάθε περαιτέρω βία, καθώς αυτή δεν αποτελεί λύση για κανένα από τα προβλήματα που διατύπωσαν μέσω των διαμαρτυριών τους οι πολίτες της Αιγύπτου. Οι αρχές της Αιγύπτου και οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν τώρα υποχρέωση να εγγυηθούν την ασφάλεια όλων των πολιτών και των περιουσιών τους, καθώς και να προστατεύσουν την πολιτιστική κληρονομιά.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), γραπτώς. (ES) Ψήφισα υπέρ της παρούσας πρότασης ψηφίσματος για να δείξω την απεριόριστη υποστήριξή μου προς τους λαούς που αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους και εν προκειμένω προς τον λαό της Αιγύπτου που αγωνίζεται κατά της απολυταρχίας και των απαράδεκτων πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών μέσα στις οποίες ζούσε τα τελευταία 30 χρόνια υπό το καθεστώς του προέδρου Mubarak. Επίσης, υποστηρίζω την έντονη καταδίκη της βίας και της χρήσης δύναμης κατά ειρηνικών διαδηλωτών. Παρά την υποστήριξή μου, δεν συμφωνώ με μεγάλο μέρος του ψηφίσματος διότι λυπάμαι για τη διαμεσολαβητική στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την επιθυμία της να αναλάβει την επίβλεψη της μετάβασης προς τη δημοκρατία. Πιστεύω ότι μόνο ο ίδιος ο λαός της Αιγύπτου είναι υπεύθυνος για τον καθορισμό του μέλλοντός του και ότι θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να το κάνει χωρίς την παρέμβαση εξωτερικών φορέων, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις επιζητούν μόνο την υπεράσπιση προνομίων που αποκτήθηκαν με και διαμέσου της στήριξης του παράνομου απολυταρχικού καθεστώτος. Επίσης, εκφράζω τη λύπη μου για το γεγονός ότι το ψήφισμα δεν περιλαμβάνει μια σαφή και αποφασιστική αυτοκριτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον με τη σημερινή πολιτική γειτονίας και εμπορική πολιτική της στήριξε το καθεστώς Mubarak και κατέστησε δυνατή την ύπαρξή του κατά τα τελευταία χρόνια.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), γραπτώς.(FR) Όπως έγραψε ο Khaled Hroub, η αραβική άνοιξη έδειξε πως η ελευθερία και η αξιοπρέπεια είναι κοινές φιλοδοξίες όλων των ανθρώπων, όλων των εθνών και όλων των λαών. Δεν πρέπει να λησμονούμε πως τα αρχικά αιτήματα των πληθυσμών που εξεγέρθηκαν ήταν κοινωνικά: ο λαός της Αιγύπτου, όπως άλλωστε και ο λαός της Τυνησίας, ζητούν μια καλύτερη αναδιανομή του πλούτου και ένα μέλλον. Οι λαοί ωθούνται στην αλλαγή των συνθηκών ζωής τους από οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς λόγους. Θέλουν ένα «δίκαιο» και δημοκρατικό κράτος όπου θα υπάρχει μια δίκαιη κατανομή του πλούτου και θα έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και σε εκπαίδευση. Ο μόνος τρόπος ανταπόκρισης σε αυτό είναι η διενέργεια, από λίγο ως πολύ βιαστικά, εκλογών μολονότι η (πρώην) αντιπολίτευση είναι πολύ ανοργάνωτη. Πρέπει να διασφαλιστούν τα πολιτικά δικαιώματα των πολιτών, αλλά και τα οικονομικά και κοινωνικά τους δικαιώματα. Ως εκ τούτου, η ευρωπαϊκή αντίδραση πρέπει να συνίσταται στη δημιουργία μιας δημοκρατίας, αλλά και οικονομικής ανάπτυξης, προκειμένου να δοθεί βοήθεια σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Η ΕΕ θα πρέπει να θεσπίσει μια πολιτική για την πραγματική στήριξη της δημοκρατικής διαδικασίας και να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο σε αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (LV) Πριν εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας προς τον λαό της Αιγύπτου, πρέπει να κατανοήσουμε τα αίτια αυτής της διαδικασίας. Σύμφωνα με στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου, πίσω από αυτήν την αποσταθεροποίηση βρίσκονται ακραίοι ισλαμιστές. Είμαι κατηγορηματικά αντίθετος στο χάος στον αραβικό κόσμο. Είμαι ενάντιος στην οικονομική ενίσχυση οποιουδήποτε είδους εξτρεμισμού ή διατάραξης της τάξης. Το Κοινοβούλιο βιάστηκε πολύ να εξαγγείλει οικονομική στήριξη για τους διαδηλωτές, πολλοί εκ των οποίων εξέφραζαν ανοιχτά αντισημιτικά συνθήματα. Η ψυχρή και συγκινησιακά φορτισμένη σπασμωδική αντίδραση των βουλευτών του ΕΚ θα μπορούσε να ερμηνευθεί στον αραβικό κόσμο ως υποκίνηση διατάραξης της τάξης. Αρκεί ο πόλεμος στο Ιράκ και η διττή εξουσία στο Πακιστάν. Πρέπει να επιδεικνύουμε προσοχή και ρεαλισμό όσον αφορά στις ισλαμικές χώρες. Ψήφισα κατά.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Η ΕΕ πρέπει να αναθεωρήσει τις αφελείς προσδοκίες της σχετικά με τις αραβικές προσπάθειες επίτευξης δημοκρατίας. Εν μέσω των πανηγυρισμών για την «αραβική άνοιξη», οι Βρυξέλλες πρέπει τώρα να παραδεχθούν ότι οι αλλαγές στην Τυνησία και την Αίγυπτο δεν καταβροχθίζουν μόνο εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε τοπικές ενισχύσεις, αλλά εμφανίζονται επίσης στους ευρωπαίους πολίτες με τη μορφή χιλιάδων οικονομικών προσφύγων που έφθασαν ήδη στην Ευρώπη. Άλλωστε, οι λαοί της Τυνησίας και της Αιγύπτου δεν βγήκαν στους δρόμους μόνο για να επιτύχουν δημοκρατία και ελευθερία λόγου, αλλά και –κυρίως– επειδή θέλουν μεγαλύτερη ευημερία. Μια τέτοια ευημερία δεν πρόκειται να επιτευχθεί από τη μια μέρα στην άλλη και συνεπώς μπορούμε να αναμένουμε περαιτέρω αύξηση του ρεύματος οικονομικών μεταναστών που εγκαταλείπουν τη Βόρεια Αφρική. Θα έρθουν αρκετοί ακόμα από αυτούς στην Ευρώπη, ιδίως επειδή τις τελευταίες δύο με τρεις δεκαετίες σημειώθηκε μια πραγματική πληθυσμιακή έκρηξη στις αραβικές χώρες. Η ΕΕ θα κριθεί επίσης ανάλογα με το αν θα συνεχίσει να σέβεται τις δημοκρατικές εκλογές όταν αναλάβουν την εξουσία ισλαμιστές.

Στην Αίγυπτο, η Μουσουλμανική Αδελφότητα, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να λάβει ποσοστό 30% στις εκλογές, είναι η μόνη καλά οργανωμένη αντιπολιτευτική δύναμη. Η ΕΕ δεν θα πρέπει να έχει ψευδαισθήσεις εν προκειμένω, αλλά αντίθετα να εξετάσει σοβαρά πώς θα αντιμετωπίσει μια εκλογική νίκη των ισλαμιστών. Δεδομένου ότι το κείμενο ουσιαστικά λαμβάνει υπόψη αυτά τα δεδομένα, το υπερψήφισα.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς. (DE) Η πρόταση ψηφίσματος επικροτεί τις μεταρρυθμίσεις υπέρ της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της κοινωνικής δικαιοσύνης στην Αίγυπτο. Ζητεί την άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, την υπεύθυνη διακυβέρνηση, την καταπολέμηση της διαφθοράς και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο, περιλαμβανομένης της ελευθερίας συνείδησης, θρησκείας και σκέψης, την ελευθερία του λόγου, καθώς και την ελευθερία του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης. Στόχος είναι μια γρήγορη μετάβαση σε μια ειρηνική, δημοκρατική και πλουραλιστική Αίγυπτο. Για τους λόγους αυτούς, υπερψήφισα αυτήν την πρόταση ψηφίσματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), γραπτώς.(PL) Τα πρόσφατα γεγονότα στην Αίγυπτο και την Τυνησία έδειξαν ότι η ιδέα πως η κοινωνία στις αραβικές χώρες δεν είναι ικανή να δεχτεί τη δημοκρατία είναι εσφαλμένη. Έχοντας ως βάση αυτήν την εσφαλμένη υπόθεση, η Ευρωπαϊκή Ένωση –και σχεδόν όλες οι άλλες παγκόσμιες πολιτικές δυνάμεις– έβαλε τη σταθερότητα της περιοχής πάνω από το δικαίωμα των λαών του αραβικού κόσμου να αποφασίζουν για το μέλλον τους. Η πολιτική αυτή αποδείχθηκε λανθασμένη. Ας ελπίσουμε ότι οι συνέπειες αυτού του λάθους δεν θα είναι υπερβολικά σοβαρές. Σήμερα οφείλουμε να αναλάβουμε δράση για τον περιορισμό των συνεπειών αυτών. Δυστυχώς, τα σφάλματα πρέπει να διορθωθούν. Μία ενέργεια που θα πρέπει να αποτελέσει απόρροια αυτής της πρότασης ψηφίσματος είναι η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε αιγύπτιους ηγέτες οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για υπεξαίρεση δημοσίων πόρων στην Αίγυπτο. Για τον λόγο αυτόν απευθύνω έκκληση προς όλα τα κράτη μέλη να κάνουν ό,τι είναι δυνατό ώστε να επιτευχθεί αυτό. Οι προσεχείς μήνες θα είναι καθοριστικοί για την Αίγυπτο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια στην αναδυόμενη κοινωνία των πολιτών και στους αναδυόμενους δημοκρατικούς θεσμούς της Αιγύπτου. Η υποστήριξη για ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα. Για τα προσεχή έτη θα πρέπει να μας καθοδηγεί ένας στόχος. Η δημοκρατία στην Αίγυπτο είναι μια εξαίρετη μακροπρόθεσμη επένδυση που θα αποφέρει κέρδη τόσο στους πολίτες της Αιγύπτου όσο και στους πολίτες της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Υπερψήφισα την πρόταση ψηφίσματος για την κατάσταση στην Αίγυπτο προκειμένου να προσδώσω ισχύ στη φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που –σύμφωνα με τις δηλώσεις της βαρόνης Ashton, του Προέδρου Van Rompuy και του Προέδρου Barroso– επικροτεί το θάρρος του αιγυπτιακού λαού και του εκφράζει την αλληλεγγύη του. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει την αποστολή να παρακολουθεί την κατάσταση και να προσπαθήσει να ενισχύσει τον πολιτικό διάλογο μέσω της πολιτικής γειτονίας προκειμένου να διασφαλίσει μια μετάβαση στη δημοκρατία και ελεύθερες εκλογές αποφεύγοντας παράλληλα την ολίσθηση στον φονταμενταλισμό. Η Αίγυπτος διαδραματίζει βασικό ρόλο στην υποστήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή και ο στρατός δεσμεύθηκε να συνεχίσει να επιτελεί αυτόν τον ρόλο με σεβασμό στην ισορροπία δυνάμεων και στη σταθερότητα στην περιοχή κατά τη διάρκεια της μετάβασης της Αιγύπτου στη δημοκρατία. Πιστεύω επίσης ότι η ΕΕ πρέπει να αναλάβει δράση για να προστατεύσει τον εαυτό της από κάθε ενδεχόμενη μαζική έξοδο από την ακτή της Βόρειας Αφρικής βοηθώντας την Αίγυπτο με την παροχή όλων των απαραίτητων πόρων.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς.(PT) Υπερψήφισα την παρούσα πρόταση ψηφίσματος και θα ήθελα να δώσω έμφαση στη σταθερή υποστήριξη του Κοινοβουλίου όσον αφορά στις μεταρρυθμίσεις με στόχο τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και την κοινωνική δικαιοσύνη στην Αίγυπτο. Ελπίζω ότι θα είναι δυνατή η άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και ότι η χρηστή διακυβέρνηση, η καταπολέμηση της διαφθοράς και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών σύντομα θα γίνουν πραγματικότητα στην Αίγυπτο· συγκεκριμένα, η ελευθερία συνείδησης, θρησκείας και σκέψης, η ελευθερία έκφρασης, η ελευθερία του Τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, τα δικαιώματα των γυναικών, η προστασία των μειονοτήτων και η καταπολέμηση των διακρίσεων βάσει του σεξουαλικού προσανατολισμού. Η Αίγυπτος είναι μια χώρα με ιστορία πολλών χιλιετιών που της αξίζει να ανοίξει ένα νέο, δημοκρατικό κεφάλαιο στην ιστορία της.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την παρούσα πρόταση ψηφίσματος και συντάσσομαι με την έκφραση αλληλεγγύης προς τον λαό της Αιγύπτου που διατυπώνεται εκεί, ο οποίος άνοιξε μια νέα φάση πολιτικής μετάβασης στην Αίγυπτο εμπνεόμενος από τη θεμιτή επιθυμία για δημοκρατία, ελευθερία και καλύτερες συνθήκες ζωής. Ελπίζω ότι τώρα θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε η Αίγυπτος να προοδεύσει ως προς τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την κοινωνική δικαιοσύνη και για τη θέσπιση μιας σταθερής και ανεκτικής δημοκρατίας η οποία θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες. Ελπίζω επίσης ότι θα εξασφαλιστεί πλήρης υποστήριξη της χώρας για τον σκοπό αυτόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), γραπτώς.(FR) Το κύμα διαμαρτυριών που σάρωσε την Αίγυπτο τις προηγούμενες εβδομάδες και οδήγησε στην παραίτηση του προέδρου Hosni Mubarak σηματοδοτεί μια σπουδαία φάση της πολιτικής μετάβασης της χώρας. Παρέχοντας την υποστήριξή μου στην κοινή πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη μου προς τον αιγυπτιακό λαό και να αποτίσω φόρο τιμής στο θάρρος και στην αποφασιστικότητα με την οποία αγωνίζεται για τη δημοκρατία. Θεωρώ καίριας σημασίας να στηρίξουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη μια γρήγορη μετάβαση σε μια δημοκρατική διακυβέρνηση, συγκεκριμένα με τη σύσταση μιας ειδικής ομάδας με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να ανταποκριθούν στα αιτήματα των Αιγυπτίων που πραγματοποιούν τη μετάβαση αυτή. Επιπλέον, τα γεγονότα που σημειώθηκαν στην Αίγυπτο και στην Τυνησία, και εξακολουθούν να συμβαίνουν επί του παρόντος σε άλλες χώρες, δείχνουν την ανάγκη να επανεξετάσει η Ευρώπη την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας (ΕΠΓ) προκειμένου η ενίσχυση που προσφέρει στους εταίρους της να εξαρτάται αυστηρά από τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών της δημοκρατίας. Η επανεξέταση αυτής της πολιτικής πρέπει να συνοδεύεται από τη θέσπιση μιας σειράς πολιτικών κριτηρίων που οι γείτονες χώρες θα πρέπει να πληρούν για να λάβουν ανώτερο καθεστώς στις σχέσεις τους με την ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς.(FR) Σήμερα πρέπει να ειπωθεί πως όλοι αναγνωρίζουν ότι ο κ. Mubarak ήταν ένας δικτάτορας, ενώ μόλις πριν από έναν μήνα λίγοι άνθρωποι, και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιβεβαίωναν το γεγονός αυτό. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να θέσουν υπό αμφισβήτηση τη realpolitik που εφάρμοζαν για χρόνια σε αυτές τις περιοχές του πλανήτη, τόσο στην Αίγυπτο όσο και στην Τυνησία, όπως ακριβώς είναι καίριο να τεθεί υπό αμφισβήτηση η αμφιθυμία στις σχέσεις που διατηρούσε η ΕΕ με τους δικτάτορες, οι οποίοι κυβερνούσαν για δεκαετίες τις εν λόγω χώρες. Πρέπει να δεσμευτούν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία όχι μόνο του κ. Mubarak και των συνεργατών του, αλλά και της οικογένειάς του.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς. (IT) Υπερψήφισα αυτήν την πρόταση ψηφίσματος λόγω του εξαιρετικά σημαντικού ρόλου που διαδραμάτισαν οι πρόσφατες διαδηλώσεις σε διάφορες αραβικές χώρες στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή για τη θεσμική, πολιτική και οικονομική αλλαγή στην εν λόγω περιοχή. Ο άνεμος της αλλαγής πνέει και πάλι πάνω στο κύμα του έντονου λαϊκού αιτήματος για ελευθερία και πραγματική δημοκρατία ως βάση για την επίτευξη καλύτερων συνθηκών διαβίωσης για ολόκληρο τον πληθυσμό. Η προάσπιση του σεβασμού της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών συνιστά θεμελιώδη στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κοινή βάση για την ανάπτυξη του ευρωμεσογειακού χώρου. Τώρα θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην εγκατάσταση μιας κυβέρνησης εκλεγμένης άμεσα με ελεύθερες εκλογές από τον αιγυπτιακό λαό, η οποία θα μπορεί, με τη διεθνή στήριξη, να αντιμετωπίσει τη μεταβατική περίοδο προς μια πλήρη δημοκρατία, όπου οι κοινότητες των κοπτών χριστιανών δεν θα είναι πια θύματα γεγονότων όπως τα σημερινά και όλες οι θρησκευτικές κοινότητες θα μπορούν να ζήσουν ειρηνικά και να ασκούν ελεύθερα την πίστη τους σε ολόκληρη τη χώρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), γραπτώς. (SK) Ψήφισα υπέρ της κοινής πρότασης ψηφίσματος για την κατάσταση στην Αίγυπτο διότι, για οποιονδήποτε στο πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης που δίνει απόλυτη προτεραιότητα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια του ατόμου, η δημοκρατία είναι η καλύτερη δυνατή μορφή διακυβέρνησης, και αυτό ισχύει τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αίγυπτο. Ωστόσο, δεν μπορώ να μη σκεφτώ το Ιράν, όπου η ανατροπή του διεφθαρμένου, απολυταρχικού καθεστώτος του σάχη οδήγησε στη δημιουργία μιας καταπιεστικής ισλαμικής δημοκρατίας. Δεν μπορώ να μη σκεφτώ τις εκλογές στην Παλαιστίνη, όπου οι πρώτες δημοκρατικές εκλογές κατέληξαν στην εκλογή κακοποιών και τρομοκρατών στην κυβέρνηση. Θυμήθηκα επίσης το Ιράκ, όπου έξι χρόνια μετά την ανατροπή του δικτάτορα, μέλη των αρχαιότερων χριστιανικών κοινοτήτων του κόσμου παρενοχλούνται, εκδιώκονται και δολοφονούνται. Εύχομαι αυτήν τη φορά να πάνε όλα καλά. Η Αίγυπτος βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι και ελπίζω να επιλέξει την οδό της ελευθερίας για όλους τους πολίτες της, περιλαμβανομένων των κοπτών χριστιανών.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος B7-0129/2011

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψηφίζω αυτήν την πρόταση ψηφίσματος που εφιστά την προσοχή στη σημασία μιας προσέγγισης η οποία θα είναι ταυτόχρονα κάθετη και οριζόντια, ενώ θα διασφαλίζει τη συμμετοχή όλων των παραγόντων στην ανάπτυξη μιας στρατηγικής. Εμπειρίες σαν αυτήν δείχνουν ότι απαιτείται μια συντονισμένη προσέγγιση προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά οι διαθέσιμοι πόροι. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα να υπογραμμίσω τη σημασία της τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση δράσεων και έργων. Θα ήθελα επίσης να σας υπενθυμίσω ότι αυτή η μακροπεριφέρεια έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ευρώπη, καθώς μπορεί να βελτιώσει τις σχέσεις γειτονίας με τη νοτιοανατολική Ευρώπη και να ενθαρρύνει την πολιτική και οικονομική συνεργασία με τα Βαλκάνια. Προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα αυτής της στρατηγικής, συμφωνώ ότι πρέπει να αναλυθεί η εφαρμογή της· σε συνδυασμό με μια ανάλυση της στρατηγικής για τη Βαλτική Θάλασσα θα μπορούσε να επισημάνει πιθανές πηγές και μεθόδους χρηματοδότησης πιλοτικών προγραμμάτων άλλων μακροπεριφερειακών στρατηγικών στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ της παρούσας πρότασης ψηφίσματος σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη. Η περιοχή του Δούναβη, η οποία περιλαμβάνει 14 ευρωπαϊκές χώρες και 115 εκατομμύρια ανθρώπους, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ, είναι μια περιοχή όπου μπορούν να αναπτυχθούν ενισχυμένες συνεργίες μεταξύ διαφόρων πολιτικών της ΕΕ – πολιτικές συνοχής, μεταφορών, οικονομική, ενέργειας, περιβάλλοντος, πολιτισμού, εκπαίδευσης, γεωργίας, αλιείας, διεύρυνσης και γειτονίας. Σημαντικό είναι πως η στρατηγική θα είχε ουσιαστική συμβολή στη βελτίωση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, καθώς και της συμμετοχής των εταίρων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Δούναβη και της κοινωνίας των πολιτών, και θα διασφάλιζε ευημερία, βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ασφάλεια στην περιοχή. Συμφωνώ με το αίτημα του ψηφίσματος να χρησιμοποιήσουν τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες τα διαρθρωτικά ταμεία που προορίζονταν για την περίοδο 2007-2013 προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ενίσχυση για την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής, συγκεκριμένα με την προαγωγή της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και της οικονομικής ανάπτυξης στις περιοχές που έχουν πληγεί σκληρότερα από την οικονομική κρίση. Η περιοχή του Δούναβη είναι η πύλη της Ευρώπης προς τα Δυτικά Βαλκάνια και ως εκ τούτου πιστεύω ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη δεν θα συμβάλει μόνο στη βελτίωση των σχέσεων γειτονίας στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά θα προσφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία στην κοινοτική πολιτική για την Ανατολική Ευρώπη. Αυτή θα είναι μια εξαίρετη ευκαιρία για να ενισχύσει η Ένωση ως σύνολο την πολιτική και οικονομική συνεργασία της με τα Βαλκάνια και να συμβάλει στην επέκταση και στην εδραίωση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στην περιοχή.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), γραπτώς. (RO) Η στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη είναι ένα σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο καλούνται να συμμετάσχουν και τρίτες χώρες που βρίσκονται στον ποταμό με σκοπό την ανάπτυξη του τεράστιου οικονομικού δυναμικού της εν λόγω περιοχής. Ο Δούναβης συνδέει δέκα ευρωπαϊκές χώρες, έξι εκ των οποίων είναι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες αυτές οι χώρες ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν σε τομείς όπως οι ποτάμιες μεταφορές, η κοινωνική προστασία και ανάπτυξη, η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, η υποδομή των μεταφορών και της ενέργειας, η προστασία του περιβάλλοντος, ο τουρισμός, ο πολιτισμός και η παιδεία. Επιπροσθέτως, διαμορφώνει κοινές απαντήσεις σε προκλήσεις όπως η βελτίωση της ποιότητας ζωής, η ώθηση στην ανταγωνιστικότητα και την ελκυστικότητα των παραδουνάβιων περιοχών και η προσέλκυση επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς. Θεωρώ ότι απαιτείται καλύτερος συντονισμός μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών αρχών και των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Δούναβη για να εξασφαλιστεί η δημιουργία θέσεων εργασίας και η ασφάλεια στην εν λόγω περιοχή. Επίσης, υποστηρίζω την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής του Δούναβη ως περιοχή κοινοτικής προτεραιότητας και την προώθηση μεγαλύτερης περιφερειακής ολοκλήρωσης στην εν λόγω ζώνη, γεγονός που θα προσέφερε δυναμική ώθηση για έναν ευρύτερο ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο Υποστηρίζω την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής, διότι η περιοχή του Δούναβη προσφέρει ένα σημαντικό κοινωνικοοικονομικό δυναμικό μέσα στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της έγκρισης της στρατηγικής για την περιοχή του Δούναβη. Πρόκειται για το αποτέλεσμα σοβαρών προσπαθειών που κατέβαλαν ευθύς εξαρχής η Ρουμανία και η Αυστρία. Με την προώθηση και την ενίσχυση αυτού του σχεδίου, που παίρνει τώρα μορφή υπό την ουγγρική Προεδρία, την οποία θα ήθελα να συγχαρώ, η στρατηγική θα καταστεί πολιτική και οικονομική προτεραιότητα. Η Ρουμανία θα συντονίσει τέσσερις τομείς προτεραιότητας: τις ποτάμιες μεταφορές, τον τουρισμό, τον πολιτισμό και τη διαχείριση κινδύνων που προκαλούνται από ακραία φαινόμενα. Ταυτόχρονα, η νέα στρατηγική θα καταστήσει δυνατή την εφαρμογή της νέας έννοιας της εδαφικής συνοχής που περιλαμβάνεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Οι αχρησιμοποίητοι οικονομικοί πόροι των μέσων του τρέχοντος κοινοτικού δημοσιονομικού πλαισίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της στρατηγικής για τον Δούναβη για μακροπεριφερειακά έργα. Θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της συνεργασίας με άλλους εταίρους, περιλαμβανομένων των ΜΚΟ και του ιδιωτικού τομέα. Θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας ότι ως συντονίστρια, η Ρουμανία θα παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν τα παραδουνάβια κράτη σύμφωνα με το σχέδιο δράσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. (LT) Επικροτώ τη στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμφωνώ με το σχέδιο δράσης της, το οποίο επικεντρώνει τη μέγιστη προσοχή σε τέσσερις τομείς (σύνδεση της περιοχής του Δούναβη, προστασία του περιβάλλοντος, δημιουργία ευημερίας και ενίσχυση της περιοχής του Δούναβη) και λαμβάνει υπόψη την ανάγκη βελτίωσης της κινητικότητας στην περιοχή του Δούναβη, την ενεργειακή ασφάλεια, την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, τις πολιτισμικές ανταλλαγές, την ασφάλεια και την πολιτική προστασία. Επιπλέον, επιδοκιμάζω το γεγονός ότι αυτή η στρατηγική εκπονήθηκε μετά από μακρά διαβούλευση με ενδιαφερομένους παράγοντες, περιλαμβανομένων εθνικών, περιφερειακών και τοπικών κυβερνητικών οργανισμών και εκπροσώπων της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας και μη κυβερνητικών οργανώσεων, διότι αυτό αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία της. Είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί στην περιοχή ένα φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών που θα έφερνε κοντά παράγοντες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και θα τους έδινε τη δυνατότητα συμμετοχής στην προετοιμασία μακροπεριφερειακών πολιτικών. Είναι αναγκαίο να βελτιωθεί το πολιτισμικό περιβάλλον του Δούναβη με την προαγωγή του πολιτισμικού διαλόγου, την ενίσχυση προγραμμάτων πανεπιστημιακών ανταλλαγών και προγραμμάτων νέων βασισμένων στη διεθνική συνεργασία, την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού και την προστασία της ιστορικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Η συνεργασία στον τομέα των πολιτιστικών προγραμμάτων διαδραματίζει ζωτικής σημασίας ρόλο για την ενίσχυση του πολιτισμικού διαλόγου και της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των χωρών της περιοχής του Δούναβη.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), γραπτώς. (RO) Είναι σημαντικό να εγκριθεί η στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούνιο προκειμένου να καταστεί δυνατή η έναρξη της υλοποίησής της το συντομότερο δυνατό. Ωστόσο, είναι εξίσου σημαντικό να ληφθούν οι υφιστάμενοι ευρωπαϊκοί πόροι, που ανέρχονται σε 100 δισεκατομμύρια ευρώ, για την ανάπτυξη της περιοχής αυτής μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ταμείου Συνοχής και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Οι εν λόγω πόροι θα προσφέρουν άμεση στήριξη για την εφαρμογή της στρατηγικής. Αν δεν υπάρχουν οριστικά σχέδια για τα οποία θα χρησιμοποιηθούν οι εν λόγω πόροι, η στρατηγική δεν θα έχει καμία αξία. Σκοπός της στρατηγικής για την περιοχή του Δούναβη είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και η τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης στις περιοχές που επλήγησαν από την κρίση. Η αξιοποίηση των ειδικών χαρακτηριστικών της περιοχής θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολύ πιο αποτελεσματική χρήση των διαρθρωτικών ταμείων και στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας σε περιφερειακό επίπεδο, ενώ οι οικονομικοί πόροι που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί θα μπορούσαν να προσφέρουν επίσης μια πηγή χρηματοδότησης μακροπεριφερειακών σχεδίων. Η έγκριση της στρατηγικής για την περιοχή του Δούναβη είναι φυσική συνέπεια της συνόδου κορυφής για την περιοχή αυτήν, η οποία διεξήχθη στο Βουκουρέστι στο τέλος του περασμένου έτους, όπου δόθηκε ένα σημαντικό μήνυμα σχετικά με την οικονομική σημασία που δίνει η ΕΕ στον εν λόγω ποταμό.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), γραπτώς.(CS) Ο ποταμός Δούναβης συνδέει δέκα ευρωπαϊκές χώρες. Ο Δούναβης διαθέτει επίσης σημαντικό κοινωνικοοικονομικό δυναμικό, καθώς στη γύρω περιοχή ζουν πάνω από 200 εκατομμύρια άνθρωποι. Η περιοχή του Δούναβη αποτελεί σημαντικό σημείο εστίασης των κοινοτικών προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής. Η στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη εστιάζεται σε τρεις τομείς προτεραιότητας: δυνατότητα διασύνδεσης και επικοινωνίες (περιλαμβανομένων των μεταφορών, της ενέργειας και της κοινωνίας της πληροφορίας), προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη φυσικών καταστροφών, και τόνωση του δυναμικού κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης. Κατά την άποψή μου, η στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη θα πρέπει να εφαρμοστεί με μια προσέγγιση από κάτω προς τα επάνω, με τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας αγαθών και την αναβάθμιση των υποδομών και συνεπώς με τη βελτίωση των γενικών συνθηκών επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ολόκληρη την περιοχή. Η στρατηγική δεν πρέπει να αποτελέσει αιτία για τη δημιουργία νέων οργανισμών. Ο κύριος σκοπός της θα πρέπει να είναι η ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των επιμέρους περιφερειακών παραγόντων. Για τον λόγο αυτόν, δεν θα πρέπει να διατεθούν ειδικοί πόροι για τη στρατηγική.

Ως εκ τούτου είναι αναγκαίο να επιμείνουμε στην εφαρμογή της αρχής των «τριών όχι» που ενέκρινε το Συμβούλιο: με άλλα λόγια, να υπάρχει δημοσιονομική, νομοθετική και διοικητική ουδετερότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, η μακροπεριφερειακή στρατηγική πρέπει να αποτελέσει πρωταρχικά ένα μέσο για την τόνωση της αποτελεσματικότητας της συνεργασίας και την καλύτερη χρήση των υφισταμένων πόρων. Επίσης, είναι απαραίτητη η απόκριση στις επικρίσεις για την πρόθεση της Επιτροπής να ενθαρρύνει τη ναυσιπλοΐα στον Δούναβη βελτιώνοντας την πλοϊμότητά του. Οι επικριτές λένε ότι οι τεχνικές αλλαγές στην κοίτη του ποταμού θα προκαλέσουν ζημία στη βλάστηση της όχθης και γενική επιδείνωση του περιβάλλοντος στη γύρω περιοχή.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Επικροτώ μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που περιλαμβάνει την εκπόνηση μακροπεριφερειακών πολιτικών, οι οποίες θα εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να καταστεί πιο αποτελεσματική η περιφερειακή πολιτική. Η στρατηγική για τη Βαλτική Θάλασσα προσφέρει ήδη ένα μοντέλο συντονισμού των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρηματοδότησης σε γεωπολιτικές εδαφικές ενότητες –μακροπεριφέρειες– που ορίζονται βάσει ειδικών κριτηρίων. Επικροτώ ιδιαίτερα την έγκριση της στρατηγικής για την περιοχή του Δούναβη και στηρίζω το σχέδιο δράσης που τη συνοδεύει, το οποίο απαντά στην ανάγκη βελτίωσης της κινητικότητας, της ενεργειακής ασφάλειας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, των πολιτισμικών ανταλλαγών, της ασφάλειας και της πολιτικής προστασίας στην περιοχή του Δούναβη. Ζητώ να δημιουργηθεί, όπως αυτή η περιφερειακή στρατηγική, και ο ευρωαφρικανικός-ατλαντικός χώρος, ο οποίος θα προσέφερε τη δυνατότητα εμβάθυνσης των σχέσεων μεταξύ της νοτιοδυτικής ακτής της Ευρώπης, των εξόχως απόκεντρων περιοχών και των γειτονικών χωρών της ομάδας των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ). Αυτό θα βελτίωνε και τη συνεργασία σε θέματα όπως οι μεταφορές, η ενεργειακή ασφάλεια, οι επιστημονικές ανταλλαγές, η ανάπτυξη του τουρισμού, η ασφάλεια και η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), γραπτώς. (RO) Θεωρώ ότι η κοινοτική στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη προσφέρει ένα μέσο για τον συντονισμό των πολιτικών της ΕΕ και ότι θα πρέπει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εν λόγω περιοχή. Θέλουμε μια σωστή στρατηγική βασισμένη σε νέες τεχνολογίες, στην καινοτομία και τις επενδύσεις, που μετά την εφαρμογή της θα βελτιώσει τελικά την ποιότητα ζωής όλων των ευρωπαίων πολιτών στην περιοχή του Δούναβη.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα το ψήφισμα για την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη διότι απαντά στην ανάγκη βελτίωσης της κινητικότητας, της ενεργειακής ασφάλειας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, των πολιτισμικών ανταλλαγών, της ασφάλειας και της πολιτικής προστασίας στην περιοχή του Δούναβη.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η περιοχή του Δούναβη έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και μια ιδιαίτερη ιστορική σημασία που, όπως συμβαίνει και με τη Βαλτική, δικαιολογούν μια ειδική στρατηγική από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο επίκεντρο αυτής της μακροπεριφέρειας βρίσκεται ο κύριος ποταμός της που αποτελεί πλωτή οδό ιδιαίτερης σημασίας στην Ευρώπη. Η κινητικότητα, η ενεργειακή ασφάλεια, η προστασία του περιβάλλοντος, η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, οι πολιτισμικές ανταλλαγές, η ασφάλεια και η πολιτική προστασία στη γύρω περιοχή μπορούν να βελτιωθούν με την επιδιωκόμενη αύξηση αλληλεξάρτησης. Λαμβάνοντας υπόψη τις χώρες που απαρτίζουν την περιοχή του Δούναβη, μια τέτοια στρατηγική μπορεί να συμβάλει στην αποκατάσταση παλαιότερων διαιρέσεων και να εμποδίσει την αναζωπύρωση παλαιών διενέξεων, καθιστώντας δυνατή μια μεγαλύτερη ευρωπαϊκή συνοχή και ανοίγοντας την πόρτα στην περαιτέρω επέκταση της Ένωσης. Ελπίζω ότι οι επενδύσεις σε αυτές τις περιφέρειες δεν θα θέσουν σε κίνδυνο ούτε θα μειώσουν τη στήριξη που λαμβάνουν οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, των οποίων ο ιδιαίτερος χαρακτήρας καθιστά αναγκαία την παροχή ειδικής στήριξης και κινήτρων. Το μέτρο αυτό θα βοηθήσει και την ευρωπαϊκή συνοχή.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Ως αποτέλεσμα του αιτήματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προς την Επιτροπή για την εκπόνηση εγγράφου σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη, στις 8 Δεκεμβρίου του περασμένου έτους η Επιτροπή κατέθεσε ένα σχέδιο «στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη», το οποίο συμπεριελάμβανε ένα σχέδιο δράσης. Λόγω της γεωστρατηγικής σημασίας αυτής της περιοχής για μια σειρά τομέων –τουρισμός, μεταφορές, περιβάλλον, ενέργεια, καλή γειτονία, εδαφική συνοχή κλπ– το Κοινοβούλιο υπήρξε βασικός εταίρος στην εκπόνηση της στρατηγικής και έτσι πρέπει να παραμείνει καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής της. Ως εκ τούτου, επικροτώ την έγκριση αυτής της πρότασης ψηφίσματος γνωρίζοντας ότι θα οδηγήσει σε βιώσιμη ανάπτυξη σε μια περιοχή την οποία διασχίζει ο μεγαλύτερος ποταμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ζουν σχεδόν 160 εκατομμύρια άνθρωποι και της οποίας οι περιβαλλοντικοί και πολιτιστικοί πόροι δικαιολογούν τον χαρακτηρισμό της ως τοποθεσία παγκόσμιας κληρονομιάς από τον Εκπαιδευτικό, Επιστημονικό και Πολιτιστικό Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO).

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει την εδαφική συνοχή ως στόχο της ΕΕ. Η κοινή πρόταση ψηφίσματος, επί της οποίας ψήφισε σήμερα το Κοινοβούλιο, ζητεί να εφαρμοστεί η αρχή αυτή και για την περιοχή του Δούναβη. Δεκατέσσερα κράτη μέλη της ΕΕ ανήκουν στην εν λόγω περιοχή, περιλαμβανομένης της Γερμανίας, της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, και κυρίως για τις χώρες αυτές ζητούμε την αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής που κατοχυρώνεται στο άρθρο 3. Το 2008, το Κοινοβούλιο είχε παροτρύνει το Συμβούλιο και την Προεδρία του Συμβουλίου να εκπονήσουν ένα στρατηγικό σχέδιο που θα προέβλεπε και θα υλοποιούσε μια ενίσχυση γι’ αυτήν την περιοχή προκειμένου να της παράσχει όσα χρειάζεται απεγνωσμένα για να μπορέσει να αποκτήσει μια ισχυρή οικονομία ανεξάρτητη από άλλες πηγές χρηματοδότησης. Τρία χρόνια αργότερα, ζητούμε και πάλι την εφαρμογή μιας πολιτικής με στόχο την επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Ζητούμε την προώθηση των πλέον μειονεκτουσών περιοχών, η ανάπτυξη των οποίων θα είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών συνθηκών. Η θετική μου ψήφος για την πρόταση ψηφίσματος είναι απλά μια μικρή χειρονομία προς μια περιοχή που χρειάζεται ευρωπαϊκή ενίσχυση· δεν μπορούμε να την εγκαταλείψουμε τώρα.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Επικροτώ αυτό το ψήφισμα, το οποίο: επισημαίνει ότι η Κεντρική και η Νοτιοανατολική Ευρώπη είναι από οικολογική άποψη από τις πλουσιότερες, αλλά και ταυτόχρονα από τις πιο ευάλωτες περιοχές της Ευρώπης και χαρακτηρίζονται από ένα οικοσύστημα μεγάλης οικολογικής πολυπλοκότητας και μεγάλης αξίας, που κατά συνέπεια έχει ανάγκη από υψηλό επίπεδο προστασίας· ότι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη έχει στόχο να δημιουργηθεί μια βιώσιμη, αειφόρα και ταυτόχρονα αναπτυγμένη και ευημερούσα περιοχή του Δούναβη με διαχείριση των περιβαλλοντικών κινδύνων όπως είναι οι πλημμύρες και η βιομηχανική ρύπανση, με διαφύλαξη της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτινων πόρων υπό έλεγχο και με εξασφάλιση της βιώσιμης χρήσης τους, με προστασία της βιοποικιλότητας, των τοπίων και της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και του εδάφους· τονίζει ότι η προστασία του περιβάλλοντος στη λεκάνη του Δούναβη είναι μια σημαντική πτυχή που πρέπει να δώσει ερεθίσματα στην αγροτική ανάπτυξη και την ανάπτυξη της υπαίθρου στην περιοχή· ζητεί βελτιώσεις στην οικολογική κατάσταση του Δούναβη και μέτρα για τη μείωση της ρύπανσης και πρόληψη των περαιτέρω απορρίψεων πετρελαίου και άλλων τοξικών και επιβλαβών ουσιών· τονίζει ότι η καλή οικολογική κατάσταση του Δούναβη αποτελεί προαπαιτούμενο για κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα στον ποταμό και συνιστά να λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη οι περιβαλλοντικοί στόχοι·

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Με πληθυσμό 100 εκατομμυρίων κατανεμημένο σε 14 χώρες, οκτώ εκ των οποίων είναι κράτη μέλη της ΕΕ, η περιοχή του Δούναβη καλύπτει ορισμένες από τις πιο πλούσιες και από τις πιο φτωχές περιφέρειες και μπορεί να χαρακτηριστεί μακροπεριφέρεια με ετερογενείς οικονομικές δυνατότητες.

Η αποτελεσματικότητα των περιφερειακών πολιτικών ισοδυναμεί με στήριξη της ανάπτυξης, καθώς και με την εφαρμογή στρατηγικών που θα επιλύσουν μια σειρά τοπικών προβλημάτων και θα δώσουν ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη χωρών, των οποίων οι πληθυσμοί συνδέονται με τον ποταμό, προκειμένου να προαχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη. Τούτου λεχθέντος, και εφόσον αυτή η στρατηγική –που βασίζεται στους τρεις διασυνδεδεμένους στόχους της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, της βελτίωσης των μεταφορών και της ενίσχυσης των εναλλακτικών πηγών ενέργειας, και της προστασίας του περιβάλλοντος– και το σχέδιο δράσης που τη συνοδεύει θα συμβάλουν στην προώθηση αυτής της περιοχής και στην ελαχιστοποίηση των υφισταμένων περιφερειακών διαφορών μέσω καλύτερου συντονισμού των προσπαθειών των οκτώ κρατών μελών της περιοχής, επικροτώ την έγκρισή της.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Η στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη έχει ως στόχο τη βελτίωση της χρήσης του ποταμού αυτού ως οδού μεταφοράς, η οποία ενδέχεται να απαιτεί εμβάθυνση των διαύλων πλοήγησης. Επιπροσθέτως, η στρατηγική καλύπτει επίσης τον τομέα της ενέργειας – γεγονός που υπό ορισμένες συνθήκες θα μπορούσε να περιλαμβάνει την επέκταση της υδροηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, η στρατηγική θα είναι ένας σημαντικός παράγων παροχής κινήτρων στην οικονομία. Πρέπει να ελπίζουμε ότι το νέο εμβληματικό σχέδιο της ΕΕ, δηλαδή η στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη, θα αποκτήσει στη συνέχεια κάποιο ορατό και απτό περιεχόμενο. Ασφαλώς, ο βαθμός στον οποίο θα εμφυσηθεί ζωή σε αυτό το σχέδιο θα εξαρτηθεί, μεταξύ άλλων, από τον τρόπο με τον οποίο θα λυθεί η ένταση μεταξύ των σκοπών της περιβαλλοντικής προστασίας και της συνένωσης της περιοχής του Δούναβη και από το αν ο Δούναβης θα είναι αρκετός ως κοινός παρονομαστής για την εφαρμογή αυτού του προγράμματος μαμούθ. Ψήφισα υπέρ αυτού του σχεδίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariya Nedelcheva (PPE), γραπτώς.(BG) Με ικανοποίηση υπέγραψα και ψήφισα υπέρ της πρότασης ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη.

Η στρατηγική για τον Δούναβη είναι μια ευκαιρία αποδέσμευσης του δυναμικού ανάπτυξης και συνεργασίας πολλών ευρωπαϊκών περιφερειών σε διάφορους τομείς. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε δύο πτυχές της στρατηγικής για τον Δούναβη που είναι πολύ σημαντικές για μένα: την ανάπτυξη του τουρισμού και τη διατήρηση της ασφάλειας στην περιοχή. Όσον αφορά στον ρόλο της στρατηγικής για τον Δούναβη στην ανάπτυξη του τουρισμού, μπορεί να συμβάλει στην εξομάλυνση κοινωνικοοικονομικών διαφορών στην Ευρώπη, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ενθάρρυνση του πολιτισμικού διαλόγου και της γνώσης της πλούσιας ευρωπαϊκής πολιτισμικής, εθνοτικής και φυσικής κληρονομιάς της περιοχής.

Η στρατηγική για τον Δούναβη μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της ασφάλειας στην παραδουνάβια περιοχή και να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον έλεγχο της μετανάστευσης εντός και εντός Ένωσης και στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Κοινές δράσεις σε ευαίσθητους τομείς όπως η ασφάλεια και η μετανάστευση είναι πρωταρχικής σημασίας για να επιτευχθούν πραγματικά αποτελέσματα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επικροτώ την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας στους τομείς αυτούς και τη διασφάλιση καλύτερης θεσμικής ικανότητας σε συνάρτηση με αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς. (DE) Η στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη και τα 115 εκατομμύρια κατοίκων της προσφέρει μια ευκαιρία επιτάχυνσης της διασυνοριακής συνεργασίας και της βιώσιμης οικονομικής και πολιτισμικής ανάπτυξης σε αυτήν την περιοχή. Τον Ιούνιο το Συμβούλιο επρόκειτο να ορίσει χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένα βήματα για την εφαρμογή της. Στο επίκεντρο της στρατηγικής βρίσκονται βελτιώσεις όσον αφορά την κινητικότητα, τον ενεργειακό εφοδιασμό, την ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση καταστροφών. Ελπίζω ότι θα φέρει μια νέα περιφερειακή δυναμική και ότι θα κληθούν να συμμετάσχουν όλες οι ενδιαφερόμενες ομάδες και παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου τα υποστηριζόμενα σχέδια να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα θέλαμε επίσης να δούμε μια πρωτοβουλία σε μακροπεριφερειακό επίπεδο για μεγαλύτερη ασφάλεια αναφορικά με την πολιτική για την πυρηνική ενέργεια στην περιοχή του Δούναβη. Ειδικά σε αυτήν την περιοχή εξακολουθούν να υπάρχουν πυρηνικοί σταθμοί που συνιστούν κίνδυνο για το περιβάλλον και τον πληθυσμό, αλλά στην αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν γίνεται καθόλου ή γίνεται ανεπαρκής διαβούλευση με γειτονικά κράτη και περιφέρειες. Εδώ υπάρχει ανάγκη δράσης. Επικροτώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι στο πλαίσιο της στρατηγικής για την περιοχή του Δούναβη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο πόροι που έχουν ήδη διατεθεί από τα διαρθρωτικά ταμεία (περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ για την περίοδο 2007-2013) – με άλλα λόγια, ότι δεν διατίθενται πρόσθετοι πόροι και ότι δεν απαιτούνται ούτε νέοι οργανισμοί ούτε νέα νομοθεσία. Για τους λόγους αυτούς, υπερψήφισα αυτήν την πρόταση ψηφίσματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), γραπτώς.(PL) Στη σημερινή ψηφοφορία υποστήριξα την έγκριση της κοινής πρότασης ψηφίσματος σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη. Η ιδέα μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, η οποία θα περιλαμβάνει και τη δημιουργία στρατηγικών για μακροπεριφέρειες που είναι στρατηγικές σε επίπεδο ΕΕ, είναι το καλύτερο παράδειγμα εδαφικής συνεργασίας, συνιστά έναν καλό τρόπο αύξησης της αποτελεσματικότητας της περιφερειακής πολιτικής και θα έπρεπε να στηριχθεί και να αναπτυχθεί. Η στρατηγική για τη Βαλτική Θάλασσα, η οποία εγκρίθηκε στα μέσα του περασμένου έτους, είναι ένα μοντέλο συντονισμού των πολιτικών της ΕΕ και χρηματοδότησης μακροπεριφερειών – γεωπολιτικών εδαφικών μονάδων που ορίζονται βάσει ειδικών κριτηρίων.

Η εκτεταμένη περιοχή του Δούναβη, που περιλαμβάνει 14 ευρωπαϊκές χώρες και έχει 115 εκατομμύρια κατοίκους, τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ, χρειαζόταν τη δημιουργία ενός ενιαίου σχεδίου που θα συνδύαζε οικονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές και πολιτισμικές πτυχές (οι οποίες συνιστούν και τους τέσσερις πυλώνες της στρατηγικής).

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να εκπονηθεί ενδιάμεση ανάλυση της εφαρμογής της στρατηγικής, ανάλογη αυτής για την έκθεση σχετικά με τη στρατηγική για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, το ψήφισμα καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προετοιμάσει απτούς μηχανισμούς και κριτήρια για την αξιολόγηση έργων, με βάση δείκτες που να επιτρέπουν την πραγματοποίηση συγκρίσεων. Το Κοινοβούλιο ανέθεσε επίσης στην Επιτροπή να αναλύσει τα πρώτα αποτελέσματα και τις εμπειρίες από την υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη και να προβεί σε καταγραφή ενδεχόμενων πηγών και μεθόδων χρηματοδότησης μακροπεριφερειακών στρατηγικών χρησιμοποιώντας το παράδειγμα των δύο στρατηγικών (για τη Βαλτική και για τον Δούναβη).

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Υπό το φως των αμέτρητων προβληματισμών για την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής, εγώ προσωπικά αποφάσισα να ψηφίσω υπέρ, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η περιοχή του Δούναβη, η οποία περιλαμβάνει 14 ευρωπαϊκές χώρες και περίπου 115 εκατομμύρια ανθρώπους, είναι μια περιοχή όπου μπορούν να αναπτυχθούν ενισχυμένες συνεργίες μεταξύ διαφόρων πολιτικών της ΕΕ – πολιτικές συνοχής, μεταφορών, οικονομική, ενέργειας, περιβάλλοντος, διεύρυνσης και γειτονίας. Συνεπώς, κατά τη γνώμη μου, η στρατηγική θα πρέπει να συνδυάζει οικονομικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά και πολιτιστικά στοιχεία, εφόσον μια μακροπεριφέρεια όπως ο Δούναβης θα αύξανε σημαντικά τον οικονομικό πλούτο ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνοντας ώθηση στην απασχόληση και προάγοντας μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι ο ενοποιητικός χαρακτήρας της στρατηγικής εκφράζει την πεποίθηση όλων των κρατών μελών της ΕΕ ότι θα μπορούσε να αποτελέσει μια σημαντική συνεισφορά στην υπέρβαση των διαιρέσεων του παρελθόντος στην Ευρώπη και στη συνολική επιτυχία και τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Το 2009, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να εκπονήσει μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη έχοντας κατά νου ότι η περιοχή του Δούναβη περιλαμβάνει 14 ευρωπαϊκές χώρες και 115 εκατομμύρια ανθρώπους, τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης –Γερμανία, Αυστρία, Σλοβακία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Σλοβενία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κροατία, Σερβία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Μολδαβία και Ουκρανία– και ως εκ τούτου είναι μια περιοχή όπου μπορούν να αναπτυχθούν ενισχυμένες συνεργίες μεταξύ διαφόρων πολιτικών της ΕΕ. Δεν μπορώ παρά να επικροτήσω την έγκριση της στρατηγικής για την περιοχή του Δούναβη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να υποστηρίξω το σχέδιο δράσης που τη συνοδεύει, το οποίο βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες: σύνδεση της περιοχής του Δούναβη, προστασία του περιβάλλοντος, δημιουργία ευημερίας και ενίσχυση της περιοχής του Δούναβη. Η στρατηγική απαντά στην ανάγκη βελτίωσης της κινητικότητας, της ενεργειακής ασφάλειας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, των πολιτισμικών ανταλλαγών, της ασφάλειας και της πολιτικής προστασίας στην περιοχή του Δούναβη. Ελπίζω ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη θα εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ότι θα σημειωθεί πρόοδος ώστε να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατό.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), γραπτώς. (RO) Αποστολή του Δούναβη είναι να προσφέρει τη ραχοκοκαλιά για μια μακροπεριφερειακή δομή που περιλαμβάνει γερμανικά Länder, περιφέρειες και κράτη μέλη, μαζί με χώρες που δεν ανήκουν ακόμα ή δεν ανήκουν καθόλου στην ΕΕ, όλες όμως αναζητούν κοινή ευημερία. Ο Δούναβης δεν είναι πια γαλάζιος όπως στον τίτλο του βαλς του Strauss και πράγματι, τα σχέδια για την προστασία του περιβάλλοντος εκτιμώνται σε 9 δισεκατομμύρια ευρώ. Όλες οι επενδύσεις που θα γίνουν στη λεκάνη του Δούναβη πρέπει να αφορούν έξυπνα συστήματα βασισμένα σε σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, τα οποία θα περιλαμβάνουν την προστασία του περιβάλλοντος ήδη από τη φάση του σχεδιασμού του συστήματος (έξυπνα συστήματα πράσινης γνώσης).

Οι επενδύσεις αυτές συνεπάγονται τη δημιουργία νέων ευκαιριών για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής, αναπτύσσοντας έτσι τους φυσικούς και περιβαλλοντικούς πόρους και προάγοντας την περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ, για παράδειγμα με τη δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης και ελέγχου περιβαλλοντικών παραγόντων, την εξάλειψη του αρνητικού περιβαλλοντικού αντικτύπου σε περίπτωση φυσικών καταστροφών, την προστασία της βιοποικιλότητας, τη διατήρηση και την επέκταση των δασικών περιοχών, των πάρκων και των πράσινων ζωνών σε αστικές περιοχές. Η υποστήριξη από τις τοπικές αρχές και τους πολίτες αποτελεί πολύ μεγάλη βοήθεια, καταδεικνύοντας ότι ο εσωτερικός διάλογος λειτουργεί και είναι αποτελεσματικός σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου η στρατηγική για τον Δούναβη να είναι μια στρατηγική για τον ευρωπαίο πολίτη.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. Με το ψήφισμα αυτό, το Κοινοβούλιο: 1. χαιρετίζει την έγκριση, εκ μέρους της Επιτροπής, της στρατηγικής για την περιοχή του Δούναβη και υποστηρίζει το σχέδιο δράσης που τη συνοδεύει, το οποίο εστιάζεται σε τέσσερις πυλώνες (σύνδεση της περιοχής του Δούναβη, προστασία του περιβάλλοντος, δημιουργία ευημερίας και ενίσχυση της περιοχής του Δούναβη) και απαντά στην ανάγκη βελτίωσης της κινητικότητας, της ενεργειακής ασφάλειας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, των πολιτισμικών ανταλλαγών, της ασφάλειας και της πολιτικής προστασίας στην περιοχή του Δούναβη· 2. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητούσε παρόμοια στρατηγική από το 2008 και καλεί την ουγγρική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εγκρίνουν την στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη έως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου και να αρχίσουν το ταχύτερο την εφαρμογή της.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς. (IT) Υπερψήφισα αυτήν την πρόταση ψηφίσματος διότι η διαχείριση της περιοχής του Δούναβη, που περιλαμβάνει 14 ευρωπαϊκές χώρες και 115 εκατομμύρια ανθρώπους, πρέπει να γίνεται μέσω ενός κοινού, συλλογικού σχεδίου που θα στοχεύει στην οικονομική και πολιτισμική προώθησή της προκειμένου να διατηρηθεί η ανεκτίμητη πολιτιστική και περιβαλλοντική ομορφιά της. Τα κράτη μέλη πρέπει τώρα να εκμεταλλευθούν τα διαρθρωτικά ταμεία που είναι διαθέσιμα για την περίοδο 2007-2013 προκειμένου να διασφαλίσουν τη μέγιστη δυνατή υποστήριξη για τη στρατηγική. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να υπάρξει δέσμευση για δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ιδίως στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από την οικονομική κρίση. Αν η στρατηγική για τον Δούναβη υποστηριχθεί από μια ισχυρή πολιτική δέσμευση, θα μπορούσε να αποτελέσει μια σημαντική συνεισφορά στην υπέρβαση των διαιρέσεων του παρελθόντος στην Ευρώπη, κάνοντας έτσι ένα ακόμα βήμα προς την πραγματική ολοκλήρωση των Ευρωπαίων. Εάν επιτύχει, το σχέδιο θα έχει θετικό αντίκτυπο σε μια πολύ ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, δίνοντας έμφαση στη στρατηγική θέση της περιοχής ως πύλης της Ευρώπης προς τα Δυτικά Βαλκάνια.

 
  
MPphoto
 
 

  Csanád Szegedi (NI), γραπτώς. (RO) Η στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη είναι ένα σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο καλούνται να συμμετάσχουν και τρίτες χώρες που βρίσκονται στον ποταμό με σκοπό την ανάπτυξη του τεράστιου οικονομικού δυναμικού της εν λόγω περιοχής. Ο Δούναβης συνδέει δέκα ευρωπαϊκές χώρες, έξι εκ των οποίων είναι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες αυτές οι χώρες ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν σε τομείς όπως οι ποτάμιες μεταφορές, η κοινωνική προστασία και ανάπτυξη, η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, η υποδομή των μεταφορών και της ενέργειας, η προστασία του περιβάλλοντος, ο τουρισμός, ο πολιτισμός και η παιδεία. Επιπροσθέτως, επισημαίνει κοινές απαντήσεις σε προκλήσεις όπως η βελτίωση της ποιότητας ζωής, η ώθηση στην ανταγωνιστικότητα και την ελκυστικότητα των παραδουνάβιων περιοχών και η προσέλκυση επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς. Θεωρώ ότι απαιτείται καλύτερος συντονισμός μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών αρχών και των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Δούναβη προκειμένου να διασφαλιστεί η δημιουργία θέσεων εργασίας και η ασφάλεια στην εν λόγω περιοχή. Επίσης, υποστηρίζω την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής του Δούναβη ως περιοχή κοινοτικής προτεραιότητας και την προώθηση μεγαλύτερης περιφερειακής ολοκλήρωσης στην εν λόγω ζώνη, γεγονός που θα προσέφερε δυναμική ώθηση για έναν ευρύτερο ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο Υποστηρίζω την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής διότι η περιοχή του Δούναβη προσφέρει ένα σημαντικό κοινωνικοοικονομικό δυναμικό μέσα στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. (PT) Η περιοχή του Δούναβη περιλαμβάνει 14 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και συνολικά 115 εκατομμύρια ανθρώπους. Είναι μια πολύ ετερογενής περιοχή όπου υπάρχει μεγάλη κινητικότητα και υψηλό επίπεδο διασύνδεσης. Αυτό δείχνει ότι είναι μια περιοχή κατάλληλη για την ενίσχυση συνεργειών μεταξύ διαφόρων πολιτικών όπως η πολιτική συνοχής, μεταφορών, η οικονομική, η ενεργειακή και η περιβαλλοντική πολιτική, ακόμα και η πολιτική διεύρυνσης και η πολιτική γειτονίας.

Είναι μια πλούσια περιοχή με μεγάλες οικονομικές δυνατότητες, αλλά απαιτούνται συντονισμένες προσπάθειες για να αναπτυχθεί με συνεκτικό, ολοκληρωμένο και βιώσιμο τρόπο. Μια ολοκληρωμένη και συντονισμένη στρατηγική με προοπτική συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών τους φαίνεται να είναι κατάλληλος τρόπος για την επίτευξη του στόχου της εδαφικής συνοχής. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, εκτιμώ ότι είναι ουσιαστικό να συμπεριληφθούν όλοι οι θεσμικοί και πολιτικοί παράγοντες, ιδίως με τη συμμετοχή σε τοπικές και περιφερειακές οντότητες.

Η εφαρμογή της στρατηγικής πρέπει να περιλαμβάνει επίσης μια αποτελεσματικότερη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων και, πρωτίστως, τη δυνατότητα χρησιμοποίησης οικονομικών πόρων που δεν χρησιμοποιήθηκαν σε μακροπεριφερειακά σχέδια.

Υπερψηφίζω την παρούσα πρόταση ψηφίσματος για τον Δούναβη και ελπίζω ότι θα αναπτυχθούν παρόμοιες στρατηγικές και για άλλες ευρωπαϊκές μακροπεριφέρειες.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος B7-0111/2011

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Ψηφίζω υπέρ αυτής της πρότασης ψηφίσματος διότι ασχολείται με ζητήματα που σχετίζονται με τη σταθερότητα της νομοθεσίας που ρυθμίζει τον τομέα των επιχειρήσεων, με τις υποθέσεις των Mikhail Khodorkovsky και Platon Lebedev, με τον τρόπο με τον οποίο οι ρωσικές αρχές καταπολεμούν την τρομοκρατία, ειδικότερα στον Βόρειο Καύκασο, και με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό το ψήφισμα είναι σημαντικό διότι δίνει έμφαση στην εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό. Ως εκ τούτου ψηφίζω υπέρ αυτού του ψηφίσματος διότι πιστεύω ότι ο εκσυγχρονισμός της ρωσικής κοινωνίας συνεπάγεται την εφαρμογή του κράτους δικαίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ αυτής της πρότασης ψηφίσματος διότι υποστηρίζω ότι ο πλήρης σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου θα βελτιώσει την εικόνα και την αξιοπιστία της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον κόσμο, ιδιαίτερα όσον αφορά στις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό η Ρωσική Ομοσπονδία να σέβεται τις διεθνείς δεσμεύσεις που ανέλαβε, και στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπου δεσμεύθηκε να σέβεται πλήρως τα ευρωπαϊκά πρότυπα σχετικά με τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Μολονότι συμμερίζομαι τις ανησυχίες που εξέφρασαν οι συνάδελφοί μου, δεν μπορώ παρά να επισημάνω την τεράστια πρόοδο που έχει ήδη σημειώσει η Ρωσία προς την υλοποίηση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Κάθε αμερόληπτος παρατηρητής είναι υποχρεωμένος να αναγνωρίσει ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών έχει βελτιωθεί σημαντικά στο σημερινό ρωσικό κράτος σε σύγκριση με το σοβιετικό καθεστώς που προηγήθηκε· ένα καθεστώς που εξακολουθεί να μας προκαλεί σοκ όσο περισσότερο μαθαίνουμε γι’ αυτό. Καθώς συζητάμε για το κράτος δικαίου στη Ρωσία, δεν μπορώ παρά να εκφράσω τη λύπη μου και να καταδικάσω κατηγορηματικά εκείνους που το θέτουν σε κίνδυνο πραγματοποιώντας επιθέσεις, τραυματίζοντας και σκοτώνοντας αθώους ανθρώπους για να εκπληρώσουν ακραία τρομοκρατικά σχέδια. Ως εκ τούτου, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στα θύματα. Ελπίζω ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να αποστασιοποιείται από τη βάναυση σοβιετική κληρονομιά της, θα συγκλίνει όλο και περισσότερο με την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά στον σεβασμό τον δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των εγγυήσεων των πολιτών της και θα αναλάβει τον ρόλο της ως ευρωπαϊκή δύναμη, όπως τον ονειρευόταν ο Μεγάλος Πέτρος.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η Ρωσία είναι ένας σημαντικός εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έπρεπε να συμβάλλει στην καθιέρωση βιώσιμης συνεργασίας, θεμελιωμένης στη δημοκρατία και στο κράτος δικαίου. Είναι, συνεπώς, σημαντικό να μην υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την υπεράσπιση του κράτους δικαίου από τις ρωσικές αρχές. Γι’ αυτό, τα ρωσικά δικαστικά σώματα και θεσμοί που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή του νόμου πρέπει να ασκήσουν τα καθήκοντά τους με τρόπο αποτελεσματικό, αμερόληπτο και ανεξάρτητο.

Καταδικάζω την επίθεση στο αεροδρόμιο Domodedovo και εκφράζω τα συλλυπητήρια μου στις οικογένειες των θυμάτων. Θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη να αντιδράσουν οι ρωσικές αρχές σε αυτήν την επίθεση χρησιμοποιώντας νόμιμα και μετριοπαθή μέσα και να επιτρέψουν στο ρωσικό δικαστικό σύστημα να λειτουργήσει ελεύθερα και ανεξάρτητα για να δικάσει και να τιμωρήσει εκείνους που είναι υπεύθυνοι για την επίθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Kalniete (PPE) , γραπτώς. (LV) Με αυτήν την πρόταση ψηφίσματος, οι βουλευτές θέλουν να στρέψουν την προσοχή στα ανησυχητικά γεγονότα στη Ρωσία, η οποία, ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, δεσμεύθηκε να συμμορφωθεί πλήρως με τα ευρωπαϊκά πρότυπα της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Στην πραγματικότητα, αυτά τα πρότυπα αγνοούνται και παραβιάζονται κατάφωρα. Ένα καταφανές παράδειγμα αυτής της διαπίστωσης αποτελεί η δίκη των Mikhail Khodorkovsky και Platon Lebedev, των πρώην ιδιοκτητών της εταιρίας Yukos. Αυτή η υπόθεση κατέληξε σε φάρσα, και δεν δίνει την εντύπωση ότι υπάρχει ένας νόμος και ένα δικαστικό σύστημα για ολόκληρη τη Ρωσία. Μολονότι έγιναν προσπάθειες να καταδικαστούν οι αντίπαλοι του ρώσου πρωθυπουργού Vladimir Putin, δεν έγινε τίποτα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης του φόνου της Anna Politkovskaya και άλλων δημοσιογράφων που δολοφονήθηκαν. Το δικαίωμα του συνέρχεσθαι έχει ανασταλεί για εκείνους που σκέφτονται διαφορετικά στη Ρωσία και η παραβίαση αυτής της απαγόρευσης μπορεί να οδηγήσει σε φυλάκιση. Όλα αυτά είναι απαράδεκτα.

Θέλουμε η Ρωσία να είναι μία δημοκρατική και οικονομικά ανεπτυγμένη και σταθερή χώρα που θα μπορεί να αποτελεί έναν αξιόπιστο εταίρο για τους γείτονές της, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες του ΝΑΤΟ. Δυστυχώς, οι πολιτικοί ηγέτες της Ρωσίας ασκούν μια εντελώς διαφορετική πολιτική, η οποία αποξενώνει όλο και περισσότερο τη Ρωσία από τις άλλες δημοκρατίες. Εάν η Ρωσία επιθυμεί να γίνει μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, οι πολιτικοί της ηγέτες πρέπει να αλλάξουν σε μεγάλο βαθμό τη στάση τους απέναντι στη δημοκρατίας στο κράτος δικαίου και στα ανθρώπινα δικαιώματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Arturs Krišjānis Kariņš (PPE), γραπτώς. (LV) Υποστήριξα το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το κράτος δικαίου στη Ρωσία, εφιστώντας την προσοχή στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς και στην απειλή που υφίσταται σε αυτήν τη χώρα η ανάπτυξη της δημοκρατίας. Χαίρομαι που το Κοινοβούλιο, εγκρίνοντας αυτό το ψήφισμα, αναγνωρίζει καταρχήν το γεγονός ότι στη Ρωσία δεν υφίσταται κράτος δικαίου και δημοκρατία. Εντούτοις, θα ήθελα να τονίσω ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη Ρωσία θα είναι επιτυχημένη μόνο όταν τα κράτη μέλη ακολουθήσουν μια κοινή εξωτερική πολιτική. Τα πρόσφατα γεγονότα, όταν η Γαλλία σύναψε συμφωνία με τη Ρωσία για την πώληση πολεμικών πλοίων τύπου Mistral, αποδεικνύουν ότι η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της Ευρώπης είναι απλή φαντασία. Τα συμφέροντα της Γαλλίας ήταν πιο σημαντικά από μια κοινή εξωτερική πολιτική. Η συμφωνία συνήφθη παρά τις αντιρρήσεις των χωρών της Βαλτικής και τα σχόλια των ρώσων στρατηγών σχετικά με τις δυνατότητες αυτών των πλοίων, τα οποία δεν ήταν επαρκή στον πόλεμο με τη Γεωργία. Τέτοιου είδους συναλλαγές υπονομεύουν την εμπιστοσύνη μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών και μαρτυρούν την επιτυχία της ρωσικής πολιτικής του «διαίρει και βασίλευε». Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να προωθήσει το κράτος δικαίου στη Ρωσία μόνο εάν τα κράτη μέλη θέσουν τα κοινά συμφέροντα όλων των ευρωπαϊκών χωρών πάνω από τα δικά τους ατομικά συμφέροντα.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ αυτού του ψηφίσματος, το οποίο καταδικάζει το γεγονός ότι, στη Ρωσία, ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι, ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών, δικηγόροι και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πέφτουν συχνά θύματα απειλών και πράξεων βίας, και, επιπλέον, ότι ο νόμος σχετικά με την καταπολέμηση του εξτρεμισμού και οι νέες διατάξεις του νόμου σχετικά με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) είναι ασαφής και, ως εκ τούτου, χρησιμοποιείται συχνά για την παρενόχληση ΜΚΟ, θρησκευτικών μειονοτήτων και οργανισμών μέσων μαζικής ενημέρωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), γραπτώς.(CS) Διάβασα την πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το κράτος δικαίου στη Ρωσία. Έχω να κάνω τρία σύντομα σχόλια. Πρώτο και κύριο, πιστεύω πως είναι σωστό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκμεταλλεύθηκε κάθε ευκαιρία για να θίξει τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ποιότητας του κράτους δικαίου. Αυτό θα έπρεπε να το κάνουμε πιο συχνά και με περισσότερες χώρες. Το δεύτερο σχόλιό μου αφορά τη μορφή. Τα σχόλιά μας πρέπει να μοιάζουν επαγγελματικά. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε μόνο κήρυγμα στους άλλους με πατερναλιστικό τρόπο, αλλά και να τους προσφέρουμε χείρα βοηθείας. Ειλικρινά, δεν έχω ιδέα πώς οι επικριτές της δίκης των ολιγαρχών της Yukos μπορούν να είναι τόσο σίγουροι ότι ασκείται πολιτική πίεση στη διαδικασία της δίκης. Το να προσβάλλει κανείς μια ετυμηγορία και να αγνοεί τα αποδεικτικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν σχετικά με τη φοροδιαφυγή και άλλα αδικήματα αποτελεί σίγουρα μια μορφή πολιτικής πίεσης. Γιατί συμπεραίνουν αυτόματα οι επικριτές ότι τα αποδεικτικά στοιχεία παραποιήθηκαν; Έχω πολλά άλλα παρόμοια παραδείγματα. Η Ρωσία έχει δύο βασικά προβλήματα που σχετίζονται με το κράτος δικαίου. Το πρώτο είναι το γεγονός ότι η χώρα διέρχεται μια μεταβολή της νομοθεσίας και του νομικού της πνεύματος. Αυτό απαιτεί χρόνο και δεν θα γίνει μόνο με την καλή θέληση του Κρεμλίνου. Το δεύτερο πρόβλημα είναι η αστάθεια της κατάστασης ασφάλειας και η έλλειψη εμπιστοσύνης στις καλές προθέσεις κάποιων συμβούλων. Πώς θα βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη Ρωσία στη μάχη ενάντια στην τρομοκρατία και στην έκδοση υπόπτων τρομοκρατίας που έχουν βρει ασφαλές καταφύγιο σε χώρες της ΕΕ; Πώς θα ενεργήσει η ΕΕ ενάντια στην παραβίαση των πολιτικών δικαιωμάτων των λεγόμενων «μη υπηκόων» των χωρών της ΕΕ; Δεν αρκεί μόνο να δίνουμε συμβουλές· πρέπει να προσφέρουμε και βοήθεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Είμαι πεπεισμένος ότι η Ρωσία παραμένει ένας από τους πιο σημαντικούς εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διατήρηση της παγκόσμιας ασφάλειας και σταθερότητας και ότι, ως εκ τούτου, η συνεργασία ΕΕ-Ρωσίας θα πρέπει να ενταθεί. Πρέπει να ενισχύσουμε τη δέσμευσή μας για τη συνεργασία με τη Ρωσία ώστε να ανταποκριθούμε στις κοινές προκλήσεις σε βασικούς τομείς, όπως η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η ενεργειακή πολιτική και η παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση. Η ΕΕ και η Ρωσία πρέπει να εντατικοποιήσουν τις διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας που θα είναι περιεκτική και δεσμευτική και θα καλύπτει τομείς όπως η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Είναι ανάγκη να αναπτύξουμε κοινές πρωτοβουλίες με τη ρωσική κυβέρνηση με στόχο την ενίσχυση της παγκόσμιας ασφάλειας και σταθερότητας και ιδιαίτερα τους κοινούς γείτονες, με σκοπό την επίτευξη μιας ειρηνικής λύσης των συγκρούσεων στο Nagorno-Karabakh, την Υπερδνειστερία και τη Γεωργία, σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), γραπτώς.(FR) Το κράτος δικαίου απειλείται πραγματικά στη Ρωσία. Θα μπορούσε κανείς να παραφράσει τα λόγια της Marie Mendras λέγοντας ότι είμαστε μάρτυρες της αναπλήρωσης μιας ιστορίας που ματαιώνεται. Ήδη από το τέλος της εποχής Yeltsin, παρακολουθήσαμε μια πολιτική που συνίσταται στην αποδυνάμωση όλων των δημόσιων θεσμών. Τα πράγματα εμφανίζονται ίσως επιφανειακά ως νόμιμα, ο σεβασμός του νόμου ωστόσο ασφυκτιά από πάρα πολλούς κανόνες και ρυθμίσεις. Οι δίκες των Khodorkovsky και Lebedev αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα: Η επίφαση του νόμου διατηρείται, όμως ο ίδιος ο νόμος χρησιμοποιείται για σκοπούς διαφορετικούς από την πρωταρχική του λειτουργία. Η οικονομική ανάπτυξη δεν θα αφήσει χώρο για το κράτος δικαίου. Η οικονομία ως αυτοσκοπός οδηγεί σε καταχρήσεις, εκμετάλλευση και κομματικά συμφέροντα. Ο πλούτος πρέπει να εξυπηρετεί την ελευθερία, να ενθαρρύνει την κοινή πρόοδο και να επιτρέπει σε κάθε άτομο να αναπτύσσεται. Η οικονομία της αγοράς δεν μπορεί να είναι ενάρετη χωρίς ένα δίκαιο κράτος, δηλαδή ένα κράτος που αναλαμβάνει πλήρως τα κανονικά του καθήκοντα με τρόπο δίκαιο και σωστό, ένα κράτος που μπορεί να διασφαλίσει στους πολίτες του ότι θα έχουν αμερόληπτη πρόσβαση σε όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα όπως η πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην ιατρική περίθαλψη, στη δικαιοσύνη, στον πολιτισμό, στη διοίκηση και στις βασικές ζωτικές ανάγκες.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Η κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη Ρωσία καλύπτει κάποια σημαντικά σημεία που είναι ζητήματα ζωτικής σημασίας για κάθε δημοκρατία: ανεξάρτητα δικαστήρια, γρήγορες και δίκαιες δίκες και αποτελεσματική δίωξη των εγκληματικών πράξεων. Σε αυτόν τον βαθμό, συμφωνώ με το κείμενο όταν αναφέρεται στην ανάγκη αντιμετώπισης των υφιστάμενων ελλείψεων στο ρωσικό νομικό και δικαστικό σύστημα. Η καταδίκη των τρομοκρατικών επιθέσεων στο αεροδρόμιο Domodedovo είναι επίσης σημαντική και αποδεικνύει την αλληλεγγύη της ΕΕ προς αυτό το σημαντικό κράτος εταίρο. Εντούτοις, το ύφος που υιοθετήθηκε όσον αφορά κάποιες εκκρεμείς ή τρέχουσες δικαστικές διαδικασίες (για παράδειγμα την υπόθεση Khodorkovsky) δεν είναι ούτε σωστό ούτε διπλωματικό. Εάν μιλάμε για «δίκες με πολιτικά κίνητρα» ή για «σοβαρά δικαστικά ερωτήματα», τότε υιοθετούμε τη γλώσσα των πολιτικών αντιπάλων του ρώσου πρωθυπουργού. Αυτό καθίσταται σαφές στις εκκλήσεις για «ανεξάρτητη δικαστική αναθεώρηση».

Υπονοείται –χωρίς γνώση ή προηγούμενη έρευνα– ότι η ρωσική δικαιοσύνη στο σύνολό της δεν είναι ανεξάρτητη και εκδίδει «λανθασμένες» ετυμηγορίες. Αυτές οι «αποφάσεις» απ’ έξω και χωρίς γνώση των πραγματικών δεδομένων δεν έχουν νόημα, και, επιπλέον, αποτελούν παρέμβαση σε εσωτερικές υποθέσεις. Για τον λόγο αυτόν απόσχα από την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Ενόψει των συνομιλιών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας σχετικά με το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, καθώς η ΕΕ εξακολουθεί να δεσμεύεται για την ενίσχυση και την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας, λαμβάνοντας υπόψη τις δημοκρατικές αρχές και τα θεμελιώδη δικαιώματα, πιστεύω ότι η Ρωσία παραμένει ένας σημαντικός εταίρος για την ΕΕ, σε συμφωνία με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Ψήφισα υπέρ αυτού του ψηφίσματος διότι πιστεύω ότι η εντατικοποίηση των διαπραγματεύσεων και των νέων συμφωνιών εταιρικής σχέσης με τη Ρωσία θα δώσει νέα ώθηση στην ευρεία συμφωνία των κρατών μελών υπέρ της δημοκρατίας και της σωστής λειτουργίας του δικαστικού συστήματος. Θα ήθελα επίσης να τονίσω το γεγονός ότι ο πλήρης σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου θα βελτιώσει την εικόνα και την αξιοπιστία της Ρωσίας στον κόσμο, ιδιαίτερα όσον αφορά στις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δυνάμει της στρατηγικής εταιρικής σχέσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Ο σεβασμός των ευρωπαϊκών προτύπων όσον αφορά τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου είναι θεμελιώδους σημασίας για όλους τους ευρωπαίους πολίτες. Ο σεβασμός των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πρέπει να είναι βασικός για μια πολιτική καλής γειτονίας και μεγαλύτερης προσέγγισης. Συμφωνώ με αυτήν την πρόταση ψηφίσματος που ζητά από το ρωσικό κράτος να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση παραβιάσεων σε μεμονωμένες περιπτώσεις, διασφαλίζοντας παράλληλα αποτελεσματικές έρευνες και λογοδοσία των δραστών, καθώς και να εγκρίνει γενικά μέτρα για την εφαρμογή κάθε δικαστικής απόφασης που συνεπάγεται πολιτικές και νομικές αλλαγές, έτσι ώστε να αποφύγει την επανάληψη των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα ήθελα το Συμβούλιο και η Επιτροπή να προσφέρουν στη Ρωσία συγκεκριμένη βοήθεια και εξειδικευμένη γνώση έτσι ώστε να αυξηθεί η ανεξαρτησία του νομικού συστήματος και των υπηρεσιών που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή του νόμου, με σκοπό να βελτιωθεί η ικανότητα του νομικού συστήματος της χώρας να αντιστέκεται στην πολιτική και οικονομική πίεση. Ειδικότερα, θα ήθελα να δω τη δημιουργία ενός προγράμματος δικαστικής βοήθειας που θα μπορέσει να συμβάλει στην εκπαίδευση και την επιμόρφωση των δικαστών, των εισαγγελέων και του δικαστικού σώματος, και σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Με αυτό το ψήφισμα το ΕΚ: 1. Επιβεβαιώνει την πεποίθησή του ότι η Ρωσία παραμένει ένας σημαντικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οικοδόμηση βιώσιμης συνεργασίας, θεμελιωμένης στη δημοκρατία και στο κράτος δικαίου·2. καταδικάζει σθεναρά την τρομοκρατική επίθεση στο αεροδρόμιο Domodedovo της Μόσχας και εκφράζει τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων και την αλληλεγγύη του προς εκείνους που τραυματίστηκαν κατά την επίθεση αυτή· υπογραμμίζει ότι οι ρωσικές αρχές πρέπει να αντιδράσουν στην εν λόγω επίθεση με νόμιμο και προσεκτικό τρόπο και να επιτρέψουν στο ρωσικό δικαστικό σύστημα να εργασθεί ελεύθερα και ανεξάρτητα για την ποινική δίωξη και την καταδίκη εκείνων που ευθύνονται για την επίθεση· 3. εκφράζει την ανησυχία του για πληροφορίες σχετικά με πολιτικά υποκινούμενες δίκες, άδικες διαδικασίες και περιπτώσεις μη διεξαγωγής ερευνών για σοβαρά εγκλήματα όπως δολοφονίες, παρενοχλήσεις και άλλες πράξεις βίας· παροτρύνει τις ρωσικές δικαστικές αρχές και τις αρχές επιβολής του νόμου να εκτελούν τα καθήκοντά τους με αποτελεσματικό, αμερόληπτο και ανεξάρτητο τρόπο, προκειμένου να παραπέμπονται οι δράστες στη δικαιοσύνη·

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ αυτής της πρότασης ψηφίσματος διότι πιστεύω ότι μπορεί να ενισχύσει την υφιστάμενη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με τη Ρωσία. Το ογδόντα τοις εκατό των ξένων επενδύσεων στη Ρωσία προέρχεται από την Ευρώπη και, ως εκ τούτου, η ενίσχυση αυτής της εταιρικής σχέσης θα βοηθήσει την Ευρώπη να ασκήσει μια πιο ανταγωνιστική πολιτική σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς της. Όσον αφορά στην ενέργεια, πάνω από 45% του φυσικού αερίου μας και το 29,9% του πετρελαίου μας εισάγεται από τη Ρωσία· χωρίς αυτό οι κουζίνες και τα συστήματα θέρμανσης στη μισή Ευρώπη θα σταματούσαν να λειτουργούν. Δεδομένων των κοινών μας συμφερόντων στους τομείς της οικονομίας, της ενέργειας και της ασφάλειας, μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης με το Κρεμλίνο θα αποτελούσε εγγύηση για μεγαλύτερη σταθερότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας μετά την πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση. Επιπλέον, αυτό το ψήφισμα ενθαρρύνει τη Ρωσία, ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, να δεσμευθεί για την πλήρη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Η έγκριση μιας κοινής, συνεπούς πολιτικής για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα μπορούσε να αποτελέσει ένα θετικό βήμα προς την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), γραπτώς.(FR) Είναι παράξενο το πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο θέμα της Ρωσίας, έχει περιπέσει είτε σε ανοχή είτε σε αυτό που θα μπορούσα να ονομάσω «αντιρωσικό» συναίσθημα, παρακινούμενο στο παρελθόν από ένα αντισοβιετικό πνεύμα και ως εκ τούτου από έναν βαθιά ριζωμένο αντικομμουνισμό. Ήρθε ο καιρός να καταλάβουμε ότι το Τείχος του Βερολίνου έπεσε πριν από περισσότερα από 20 χρόνια και ότι το υφιστάμενο καθεστώς δεν έχει πια καμία σχέση με τους προκατόχους του. Εντούτοις, αυτό είναι ένα καθεστώς που δεν έχει καμία σχέση με το κράτος δικαίου και που περιφρονεί διαρκώς τα πιο βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει λόγος να αντιμετωπίζεται η Ρωσία διαφορετικά από τις άλλες χώρες του κόσμου.

Οι επιθέσεις ενάντια στην ελευθερία της έκφρασης και η κακή διοίκηση του δικαστικού συστήματος στη χώρα πρέπει, τουλάχιστον, να καταδικαστούν.

Αυτό το ψήφισμα είναι πολύ ανεκτικό προς τη ρωσική κυβέρνηση και ιδιαίτερα προς τον Dmitry Medvedev. Γι’ αυτό επέλεξα να απέχω.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), γραπτώς. (SK) Υποστήριξα την πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το κράτος δικαίου στη Ρωσία, μολονότι πιστεύω ότι αυτό δεν είναι το τελευταίο ψήφισμα που θα συζητηθεί και θα τεθεί σε ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με τη Ρωσία. Με γεμίζει ελπίδα, ωστόσο, το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο βρήκε την πολιτική βούληση να επικρίνει μια χώρα από την οποία η Ευρώπη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό για την προμήθεια πρώτων υλών. Η Ευρώπη και η Ρωσία είναι προορισμένες για να συνεργάζονται – και όχι μόνο στον τομέα των κατασκευών. Είμαστε δύο όψεις του ίδιου πολιτισμού· οι ιστορίες μας αποτελούν δύο ερμηνείες του ίδιου συνόλου αξιών. Για να επιβιώσει αυτός ο πολιτισμός, αυτές οι δύο απόψεις των καθολικών αξιών πρέπει να συγκλίνουν. Θα ήμουν ικανοποιημένη εάν το επικριτικό ψήφισμά μας γίνει κατανοητό από τους Ρώσους ως μια προσπάθεια εύρεσης κοινού τόπου και ως μία προειδοποίηση ότι κάποια συγκεκριμένα βήματα και προσεγγίσεις των κρατικών αρχών έρχονται σε έντονη αντίθεση με αυτήν την αξιακή βάση.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος B7-0128/2011

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψηφίζω αυτήν την πρόταση ψηφίσματος, κύριος στόχος της οποίας είναι να εναρμονίσει τις επενδύσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας για την ενέργεια με τους αναπτυξιακούς στόχους. Συμφωνώ το ότι η ενεργειακή στρατηγική θα πρέπει να αντιμετωπίσει και να διευκολύνει τη μετάβαση σε μια περιβαλλοντικά βιώσιμη ενεργειακή ανάπτυξη και ότι η Παγκόσμια Τράπεζα θα πρέπει να υιοθετήσει μια προσέγγιση της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα που θα παρέχει το μέγιστο όφελος στους φτωχούς καταπολεμώντας παράλληλα την αλλαγή του κλίματος. Θεωρώ λυπηρό ότι η δανειοδότηση για έργα με ορυκτά καύσιμα συνεχίζει να διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο παρά το γεγονός ότι ο στρατηγικός στόχος είναι η βαθμιαία κατάργηση της χρηματοδότησης τέτοιου είδους σχεδίων. Επίσης, σημειώνω με ανησυχία ότι δεν υπάρχει ακόμα επαρκής εικόνα για τις περισσότερες πολυμερείς χρηματοδοτήσεις που διενεργούνται με τη μεσολάβηση ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών: θα πρέπει να επιδιώκουν σαφείς αναπτυξιακούς στόχους. Καλώ την Παγκόσμια Τράπεζα να προβεί σε επαναπροσανατολισμό της σημερινής της στρατηγικής από ένα μεγάλης κλίμακας και εξαγώγιμο πρότυπο προς τα μικρής κλίμακας αποκεντρωμένα ενεργειακά έργα τα οποία ανταποκρίνονται σαφέστερα στις βασικές ανάγκες των αγροτικών περιοχών. Τέλος, θέλω να εκφράσω την πλήρη συμφωνία μου ως προς το ότι η Παγκόσμια Τράπεζα πρέπει να εντοπίζει σαφώς και να αποκαλύπτει δημόσια τα συγκεκριμένα αναπτυξιακά οφέλη πριν να δεσμευθεί η χρηματοδότηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ της παρούσας πρότασης ψηφίσματος διότι η ενεργειακή στρατηγική θα πρέπει να ασχοληθεί ειδικά με το πώς η πρόσβαση στην ενέργεια μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να βγουν από τη φτώχεια διευκολύνοντας παράλληλα τη μετάβαση σε μια πορεία ανάπτυξης περιβαλλοντικά βιώσιμης ενέργειας. Η Παγκόσμια Τράπεζα θα πρέπει να ακολουθήσει μια προσέγγιση της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα που θα προσφέρει το μέγιστο δυνατό όφελος στους φτωχούς αντιμετωπίζοντας παράλληλα την αλλαγή του κλίματος. Οι περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί παράγοντες, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, πρέπει να ληφθούν υπόψη σε μια εκτενή ανάλυση κόστους-οφέλους των ενεργειακών επιλογών. Πρέπει να σημειωθεί ότι η δανειοδότηση για έργα με ορυκτά καύσιμα συνεχίσει να παίζει κυρίαρχο ρόλο στο συνολικό ενεργειακό χαρτοφυλάκιο της Παγκόσμιας Τράπεζας, παρά την πρόσφατη αύξηση των δανειοδοτήσεων για πρωτοβουλίες που αφορούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακή απόδοση. Οι επενδύσεις σε ορυκτά καύσιμα πραγματοποιούνται επίσης με τη μεσολάβηση ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, πράγμα για το οποίο δεν λογοδοτεί η Τράπεζα στα ετήσια στοιχεία της για τον ενεργειακό τομέα. Ανησυχία προκαλεί επίσης το γεγονός ότι η Τράπεζα συνεχίζει να προβαίνει σε σημαντικές επενδύσεις σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας που χρησιμοποιούν άνθρακα, εγκλωβίζοντας έτσι για τις ερχόμενες δεκαετίες τις αναπτυσσόμενες χώρες σε μια ενέργεια με βάση τον άνθρακα.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Ψήφισα κατά στην έκθεση για την ενεργειακή στρατηγική της Παγκόσμιας Τράπεζας για τις αναπτυσσόμενες χώρες, κατά κύριο λόγο, γιατί υπερψηφίστηκε μια πολύ αρνητική τροπολογία του ΕΛΚ με την οποία αλλοιώνεται ένα σημαντικό σημείο του αρχικού ψηφίσματος. Πιο συγκεκριμένα, με την αλλαγή αυτή αφαιρείται από το ψήφισμα η ανησυχία για το ότι η Παγκόσμια Τράπεζα περιλαμβάνει την πυρηνική ενέργεια ανάμεσα στις «καθαρές μορφές» ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο, το ψήφισμα αποδέχεται τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας ως λύση για τη μείωση των εκπομπών του άνθρακα. Συμπερασματικά λοιπόν, η πυρηνική ενέργεια όχι μόνο είναι αποδεκτή αλλά και προτείνεται και προωθείται ως «καθαρή» μορφή ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της μείωσης των εκπομπών άνθρακα. Η προώθηση όμως της πυρηνικής ενέργειας έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με το αίτημα για ένα κόσμο ελεύθερο από πυρηνικά, είτε αυτά χρησιμοποιούνται για πολεμικούς είτε για «ειρηνικούς» σκοπούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την πρόταση ψηφίσματος για την ενεργειακή στρατηγική της Παγκόσμιας Τράπεζας διότι θεωρώ ότι θα πρέπει να στηρίξει τη μετάβαση σε μια πορεία προς μια ενεργειακή ανάπτυξη στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες που θα είναι βιώσιμη από περιβαλλοντική άποψη, ενώ παράλληλα θα συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αλλαγή του κλίματος και την καταπολέμηση της φτώχειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Σύμφωνα με τα στοιχεία της πρότασης ψηφίσματος, 1,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν σήμερα πρόσβαση στο ηλεκτρικό ρεύμα, οι τέσσερις στους πέντε εκ των οποίων ζουν στην Υποσαχάρια Αφρική και στη Νότια Ασία, και περίπου 2,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να χρησιμοποιούν παραδοσιακά καύσιμα βιομάζας για το μαγείρεμα και τη θέρμανση, στοιχείο που συνιστά μη αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων. Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο είναι καίριας σημασίας η έγκριση από την Παγκόσμια Τράπεζα μιας νέας στρατηγικής χρηματοδότησης ενεργειακών έργων με σκοπό την παροχή αποδοτικής, προσβάσιμης και καθαρής ενέργειας ως μέσο για τη μείωση της φτώχειας και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, όταν η Παγκόσμια Τράπεζα ολοκληρώσει την ενεργειακή της στρατηγική και δεδομένου ότι δεσμεύθηκε προηγουμένως πως οι μισές ενεργειακές επενδύσεις της θα προορίζονται για «χαμηλές εκπομπές άνθρακα», το Κοινοβούλιο ζητεί να δοθεί προτεραιότητα στα έργα καθαρής ενέργειας ως μέσο για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης σε μειονεκτούσες περιφέρειες.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η παρούσα πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει ως αντικείμενο την ενεργειακή πολιτική της Παγκόσμιας Τράπεζας για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Τη σημασία αυτού του θέματος μπορούμε να την κατανοήσουμε αν αναλογιστούμε ότι πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν σήμερα πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια, κάτι που αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα όλων των πολιτών. Σε μια περίοδο όπου η Παγκόσμια Τράπεζα ολοκληρώνει τη νέα της ενεργειακή στρατηγική, μια αναλυτική προσέγγιση γίνεται ακόμα πιο σημαντική. Στην πραγματικότητα, και μολονότι το ζήτημα αυτό συζητείται εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια, τα αποτελέσματα δεν είναι καθόλου ικανοποιητικά.

Παραμένουμε υπερβολικά εξαρτημένοι από τα ορυκτά καύσιμα αντί να εξερευνούμε εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Επιταχύνουμε την αλλαγή του κλίματος και βλάπτουμε ανθρώπους που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Ως εκ τούτου θεωρώ ότι η Παγκόσμια Τράπεζα πρέπει να αναθεωρήσει την πολιτική της για την εκμετάλλευση ενέργειας από ορυκτά καύσιμα –καθιστώντας διαφανέστερη την ενίσχυση του τομέα αυτού– και να ενθαρρύνει την πράσινη ενέργεια προκειμένου να μειώσει όχι μόνο την ατμοσφαιρική ρύπανση, αλλά κυρίως την εξάρτηση των αναπτυσσομένων χωρών από εξωτερικές πηγές ενέργειας.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. Υπερψήφισα το ψήφισμα, το οποίο επιδοκιμάζει την ενεργειακή στρατηγική της Παγκόσμιας Τράπεζας και υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να δώσει συγκεκριμένη απάντηση στο πώς η πρόσβαση στις υπηρεσίες ενέργειας θα βοηθήσει στην έξοδο από τη φτώχεια, διευκολύνοντας παράλληλα τη στροφή προς το δρόμο της περιβαλλοντικά βιώσιμης ενεργειακής ανάπτυξης· προτρέπει την Παγκόσμια Τράπεζα να ακολουθήσει μια προσέγγιση για την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα η οποία θα αποβαίνει όσο το δυνατόν περισσότερο προς όφελος των φτωχών, αντιμετωπίζοντας παράλληλα την αλλαγή του κλίματος· υπογραμμίζει ότι περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί παράγοντες, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό κοινοτικό επίπεδο, πρέπει να συνεκτιμώνται στη σφαιρική ανάλυση των ενεργειακών επιλογών από άποψη κόστους/ωφέλειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Κανείς δεν αμφισβητεί ότι η πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες ενέργειας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εξάλειψη της φτώχειας και την οικονομική ανάπτυξη, ή ότι για να επιτευχθεί αυτό, είναι αναγκαίο οι υπηρεσίες ενέργειας να είναι αξιόπιστες, οικονομικά προσιτές, ειδικά για τους φτωχούς, και ομοιόμορφα κατανεμημένες ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στις αστικές και τις αγροτικές περιοχές. Βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα και περίπου 1,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν σήμερα πρόσβαση στο ηλεκτρικό ρεύμα, οι τέσσερις στους πέντε εκ των οποίων, ζουν στην Υποσαχάρια Αφρική και στη Νότια Ασία, κυρίως σε αγροτικές περιοχές, και περίπου 2,4 δισεκατομμύρια εξακολουθούν να χρησιμοποιούν παραδοσιακά καύσιμα βιομάζας για το μαγείρεμα και τη θέρμανση, με αποτέλεσμα να προκαλούνται σοβαρά προβλήματα υγείας και ο θάνατος 1,9 εκατομμυρίων ανθρώπων ετησίως λόγω της ρύπανσης των εσωτερικών χώρων και επίσης οικολογικές καταστροφές λόγω της μη αειφόρου χρήσης των φυσικών πόρων.

Η Παγκόσμια Τράπεζα πρέπει επομένως να δώσει προτεραιότητα στη μικρής κλίμακας και τοπικού επιπέδου πρόσβαση στην ενέργεια, ιδίως στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες της Αφρικής και της Ασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Περίπου 1,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο, κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες της Αφρικής και της Ανατολικής Ασίας, δεν έχουν ακόμα πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια. Ιδίως στις αγροτικές περιοχές μπορεί να παρατηρηθεί ότι για τον λόγο αυτόν ο πληθυσμός συχνά καταφεύγει σε παραδοσιακά καύσιμα από βιομάζα όπως οι φούρνοι που καίνε κάρβουνο. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι αυτό συνιστά έναν όχι ευκαταφρόνητο κίνδυνο για την υγεία. Η Παγκόσμια Τράπεζα, η οποία δεσμεύθηκε να προαγάγει τη βιώσιμη ενέργεια, θα πρέπει να κληθεί να δώσει προτεραιότητα σε τέτοια περιφερειακά έργα και όχι σε μεγάλης κλίμακας εμπορικά έργα. Αυτό θα επέτρεπε, πρώτον, την προώθηση της βιώσιμης οικολογικής παραγωγής ενέργειας και δεύτερον, τον συνυπολογισμό και των περιφερειακών απαιτήσεων. Για να επιτευχθεί τόσο περιβαλλοντική όσο και οικονομική βιωσιμότητα, θα ήταν επιθυμητό να δοθεί προτεραιότητα σε μικρά, εναλλακτικά, τοπικά ενεργειακά έργα, εφόσον έτσι θα μπορούσε να προληφθεί η ανάγκη αγοράς ενέργειας που συνήθως είναι ακριβή. Απέχω από την ψηφοφορία διότι θεωρώ ότι πρέπει να περιμένουμε να δούμε τη στρατηγική της Παγκόσμιας Τράπεζας που αναμένεται να εξαγγελθεί στα μέσα του έτους.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ της πρότασης ψηφίσματος σχετικά με την ενεργειακή στρατηγική της Παγκόσμιας Τράπεζας για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι ενεργειακές ανάγκες των αναπτυσσομένων χωρών μεγαλώνουν και ως εκ τούτου είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη η ενεργειακή απόδοση και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι υπηρεσίες ενέργειας πρέπει να είναι αξιόπιστες, οικονομικά προσιτές και ομοιόμορφα κατανεμημένες ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στις αστικές και τις αγροτικές περιοχές. Δεδομένων των αναγκών των αναπτυσσομένων χωρών, η Παγκόσμια Τράπεζα πρέπει να διαφοροποιήσει το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο και να αυξήσει τον δανεισμό για πρωτοβουλίες που αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση. Συμφωνώ με την πρόταση ότι η χρηματοδότηση οφείλει πρωτίστως να προάγει έναν συνδυασμό ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμης ενέργειας. Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε μικρής κλίμακας αποκεντρωμένα ενεργειακά έργα και στην εξασφάλιση της πρόσβασης των πληθυσμών των αναπτυσσομένων χωρών σε ενέργεια. Εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι η Παγκόσμια Τράπεζα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη σημασία στην απειλή που συνιστούν τα βιοκαύσιμα στον εφοδιασμό με τρόφιμα. Επίσης, πρέπει να υπάρχει αυστηρότερη παρακολούθηση και έλεγχος των δραστηριοτήτων των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Συμμερίζομαι τις ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συμφωνώ με τις προτάσεις που παρουσιάζει σε αυτήν την πρόταση ψηφίσματος για την ενεργειακή πολιτική της Παγκόσμιας Τράπεζας για τις αναπτυσσόμενες χώρες, την οποία υπερψήφισα. Δεδομένου ότι η πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες ενέργειας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εξάλειψη της φτώχειας και την οικονομική ανάπτυξη και ότι το δικαίωμα στην ενέργεια σημαίνει ότι οι υπηρεσίες ενέργειας πρέπει να είναι αξιόπιστες, οικονομικά προσιτές και ομοιόμορφα κατανεμημένες ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στις αστικές και τις αγροτικές περιοχές, εκτιμώ ότι είναι καθοριστική η προώθηση μιας επενδυτικής πολιτικής βασισμένης στη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων. Συνεπώς, συμφωνώ με τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Παγκόσμια Τράπεζα στον τομέα αυτόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Τελικά υπερψηφίσαμε το προτεινόμενο ψήφισμα διότι εγκρίθηκαν οι τροπολογίες 2, 3 και 4 που στόχευαν στην αφαίρεση της φράσης «χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα».

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ αυτής της πρότασης ψηφίσματος, διότι η πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες ενέργειας είναι προϋπόθεση για την εξάλειψη της φτώχειας και την οικονομική ανάπτυξη. Το δικαίωμα στις υπηρεσίες ενέργειας σημαίνει ότι πρέπει να είναι αξιόπιστες, οικονομικά προσιτές, και ομοιόμορφα κατανεμημένες, ειδικά για τους φτωχούς, ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στις αστικές και τις αγροτικές περιοχές. Η ενεργειακή στρατηγική της Παγκόσμιας Τράπεζας υιοθετεί αυτήν την προσέγγιση και πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη δέσμευση ώστε οι άνθρωποι να βγουν από τη φτώχεια διευκολύνοντας παράλληλα τη μετάβαση σε μια πορεία ανάπτυξης περιβαλλοντικά βιώσιμης ενέργειας. Η Παγκόσμια Τράπεζα θα πρέπει επομένως να ακολουθήσει μια προσέγγιση της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα που θα προσφέρει το μέγιστο δυνατό όφελος στους φτωχούς αντιμετωπίζοντας παράλληλα την αλλαγή του κλίματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), γραπτώς. (SV) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης, η οποία είναι γενικά καλή. Ωστόσο, δεν υποστηρίζω την άποψη ότι η πυρηνική ενέργεια είναι πηγή καθαρής ενέργειας.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος B7-0097/2011

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ αυτής της πρότασης ψηφίσματος διότι η τρέχουσα κρίση εντείνει τις ανησυχίες ότι οι ισχύοντες μηχανισμοί δεν θα μας επιτρέψουν να ξεπεράσουμε την κρίση, καθώς η έλλειψη συνοχής για την επίτευξη των πέντε μειζόνων στόχων, όχι μόνο όσον αφορά τα ποσοστά απασχόλησης, επιδεινώνει την κατάσταση. Η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξής και το πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου αποτελούν βασικά όργανα, αλλά δεν πρέπει να αντικαθιστούν ούτε και να περιορίζουν τις ευρύτερες κατευθυντήριες γραμμές της οικονομικής πολιτικής και της πολιτικής για την απασχόληση. Πρέπει να δεσμευτούμε για μια σειρά μέτρων που θα προσφέρουν διαφάνεια στο σύνολο των οικονομικών μέτρων, το οποίο περιλαμβάνει ένα σύστημα ευρωομολόγων, μια αγορά δημοσίων ομολόγων υψηλής ρευστότητας, χαμηλότερα επιτόκια και τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών για τον περιορισμό της κερδοσκοπίας. Δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο την ανάπτυξη ή τη δημιουργία θέσεων εργασίας, γι’ αυτό προτείνω έναν ισχυρότερο ρόλο για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης όσον αφορά τη στήριξη των επενδύσεων στις υποδομές, στις τεχνολογίες και στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι η στρατηγική για την ανάπτυξη και την απασχόληση δεν πρέπει να απειλείται από την τρέχουσα βραχυπρόθεσμη θεώρηση της δημοσιονομικής εξυγίανσης· πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στις δημόσιες επενδύσεις στους στόχους της.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), γραπτώς. – (LT) Ψήφισα υπέρ αυτού του ψηφίσματος σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει την πεποίθησή του ότι η στρατηγική ΕΕ 2020 θα πρέπει να βοηθήσει την Ευρώπη να ανακάμψει από την κρίση και να βγει ισχυρότερη, μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, η οποία θα βασίζεται σε πέντε πρωταρχικούς στόχους της ΕΕ που αφορούν την προώθηση της απασχόλησης, τη βελτίωση των συνθηκών για την καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη, την επίτευξη των στόχων που αφορούν την αλλαγή του κλίματος και την ενέργεια, τη βελτίωση των βαθμίδων εκπαίδευσης και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, ιδίως με τη μείωση της φτώχειας. Πιστεύω ότι η δράση στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 έχει αποφασιστική σημασία για τις μελλοντικές προοπτικές όλων των ευρωπαίων πολιτών, δεδομένου ότι δημιουργεί βιώσιμες θέσεις εργασίας, μακρόπνοη οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική πρόοδο, ωστόσο συμμερίζομαι τους φόβους που εκφράστηκαν στην πρόταση ψηφίσματος ότι η στρατηγική Ευρώπη 2020 δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες, λόγω της ασθενούς δομής διακυβέρνησής της. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι για να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η στρατηγική Ευρώπη 2020, πρέπει να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ των διακηρυγμένων φιλοδοξιών της, των διαθέσιμων προς τούτο πόρων και της χρησιμοποιούμενης μεθοδολογίας και πρέπει να πραγματοποιήσουμε μεταρρυθμίσεις και να διασφαλίσουμε πολύ σημαντικές και έγκαιρες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε ευρύ φάσμα έργων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο πρέπει να συμβάλουν σημαντικά σε αυτό. Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρυνθούν να δώσουν, στα πλαίσια των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, ύψιστη προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της ανεργίας. Η στρατηγική Ευρώπη 2020 θα εφαρμοστεί αποτελεσματικά μόνο εάν η ΕΕ και τα κράτη μέλη καταβάλουν συνδυαστικές προσπάθειες.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), γραπτώς. (PT) Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση που βιώνουμε σήμερα προκάλεσε σημαντικές απώλειες θέσεων εργασίας στην Ευρώπη. Η προτεραιότητα της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση είναι η δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας στην Ευρώπη. Ο στόχος είναι να μετατραπεί η Ευρώπη σε μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία, παρέχοντας ταυτόχρονα υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής. Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει συλλογική δράση για να ξεπεράσει την παρούσα κατάσταση.

Αυτή η πρόταση ψηφίσματος αποτελεί ένα βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση, ζητώντας από την Επιτροπή και το Συμβούλιο, μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να συμπεριληφθούν τα εθνικά κοινοβούλια, οι κοινωνικοί εταίροι και οι περιφερικές και τοπικές αρχές στις πολιτικές που σχεδιάζονται για την αποκατάσταση των θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει η κοινοτική μέθοδος να ενισχυθεί και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο να εγκριθεί στη δέσμη νομοθετικής διακυβέρνησης. Χαιρετίζουμε την έμφαση που δόθηκε στον ρόλο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και της ενιαίας αγοράς στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Τέλος, θα θέλαμε να τονίσουμε τον ρόλο που αποδίδεται στην «ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας» για την επίτευξη αυτών των σκοπών. Γι’ αυτόν τον λόγο ψηφίζω υπέρ του ψηφίσματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), γραπτώς.(FR) Πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάρτιο και την παρουσίαση από τα κράτη μέλη των δικών τους εθνικών στόχων τον Απρίλιο, είχαμε αποφανθεί για τη στρατηγική ΕΕ 2020. Αυτή η στρατηγική παραμένει επί του παρόντος μόνο στα χαρτιά, και όσο περνάει ο καιρός, τόσο μεγαλώνει η πιθανότητα να επαναληφθεί η αποτυχία της στρατηγικής της Λισαβόνας. Γι’ αυτό πρέπει να αντιδράσουμε: πρέπει να πούμε «ναι» στους φιλόδοξους στόχους, αλλά όχι χωρίς τους δημοσιονομικούς πόρους για την υλοποίησή τους. Οι στόχοι πρέπει να πηγαίνουν χέρι-χέρι με πραγματικές δημοσιονομικές δεσμεύσεις, διαφορετικά πώς μπορούμε να παράγουμε κάτι άλλο εκτός από μια στρατηγική «στα χαρτιά»; Είτε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο είτε στη συζήτηση για τους πόρους της ΕΕ, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να κάνει τη φωνή του να ακουστεί για να διασφαλίσει ότι οι αξιέπαινοι στόχοι της στρατηγικής ΕΕ 2020 θα συνοδεύονται από τις κατάλληλες δυνατότητες χρηματοδότησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ αυτής της πρότασης ψηφίσματος διότι τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ενθαρρυνθούν να δώσουν, στα πλαίσια των εθνικών προγραμμάτων και σχεδίων, ύψιστη προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της ανεργίας και στην πρόληψη του μακρόχρονου αποκλεισμού από την αγορά εργασίας. Αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί με μέτρα προς εξασφάλιση της δημιουργίας περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας καθώς και υψηλών επιπέδων ποιοτικής απασχόλησης μεσο- και μακροπρόθεσμα. Θα ήθελα να τονίσω ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει στρέψουν περισσότερο την προσοχή τους στη δέσμευση για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας λαμβάνοντας κατάλληλα μέτρα, ώστε τα παιδιά να μην υφίστανται περιορισμούς ως προς την προσωπική τους ανάπτυξη και να μην βρίσκονται σε δυσμενή θέση κατά την είσοδό τους στον επαγγελματικό βίο. Επικροτώ τις εμβληματικές πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην εφαρμογή των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, όπως οι «Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης», «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας», «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού» και άλλες πρωτοβουλίες. Συμφωνώ με τις προτάσεις σχετικά με την «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού», θα ήθελα όμως να ενθαρρύνω την ανάληψη πιο εξειδικευμένης δράσης για τη διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να καταρτιστεί ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα με στόχο την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας, για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την εξάλειψη των ανισοτήτων και των διακρίσεων και την καταπολέμηση της φτώχειας των εργαζομένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Η στρατηγική Ευρώπη 2020 στοχεύει στη διασφάλιση της υπέρβασης της κρίσης και στην προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επόμενη δεκαετία. Στοχεύει στην προώθηση της γνώσης, της καινοτομίας, της εκπαίδευσης και της ψηφιακής κοινωνίας· στην πιο αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πόρων από την παραγωγική υποδομή με ταυτόχρονη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στην αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης στην αγορά εργασίας και την απόκτηση των απαραίτητων προσόντων, με ταυτόχρονη καταπολέμηση της φτώχειας. Ειδικότερα, θα ήθελα να τονίσω την πρωτοβουλία «Ένωση της καινοτομίας», η οποία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των κυριότερων κοινωνικών ζητημάτων όπως είναι η ενέργεια και η επισιτιστική ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή, η υγεία και η γήρανση του πληθυσμού. Εντούτοις, υπάρχει ανάγκη για ενίσχυση, παροχή κινήτρων και διασφάλιση της χρηματοδότησης στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και της ανάπτυξης στην ΕΕ. Ζητώ την αύξηση της χρηματοδότησης των καίριας σημασίας μέσων που έχουν αναπτυχθεί για τους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και της ανάπτυξης, όπως το στρατηγικό σχέδιο για την ενεργειακή τεχνολογία (SET). Θα ήθελα επίσης να τονίσω τη σημαντική συμβολή του ερευνητικού Προγράμματος-πλαισίου και τη συμβολή των Διαρθρωτικών Ταμείων στην τόνωση της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Καταψήφισα το ψήφισμα σχετικά με τη στρατηγική Ευρώπη 2020. Η στρατηγική "Ευρώπη 2020" είναι η συνέχεια της αποτυχημένης στρατηγικής της Λισαβόνας και αδυνατεί να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα όπως η ανάκαμψη από την κρίση και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Με την πιστή εφαρμογή της στρατηγικής αυτής και άρα των εσφαλμένων πολιτικών που μας οδήγησαν στην κρίση, τα δικαιώματα των Ευρωπαίων εργαζόμενων θα πληγούν ακόμα περισσότερο. Η κοινωνικοοικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ χρειάζεται μια εναλλακτική πολιτική που θα απορρίπτει τα όποια "Σύμφωνα Ανταγωνιστικότητας", και θα συμβάλλει στην πραγματική οικονομική σύγκλιση των κρατών μελών. Είναι άμεση ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να ακολουθεί στρατηγικές που θα προάγουν αξίες όπως η αλληλεγγύη, η κοινωνική δικαιοσύνη, η ισότητα μεταξύ των φύλων, η ειλικρινής προσπάθεια για καταπολέμηση της φτώχειας. Μαζί με άλλους βουλευτές της ευρωομάδας της Αριστεράς, καταθέσαμε εναλλακτικό ψήφισμα που περιγράφει τα αναγκαία και απαραίτητα μέτρα και εργαλεία για μια Ευρώπη που θα στοχεύει σε μια οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη με πλήρη απασχόληση και δικαιώματα για τους εργαζομένους της.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), γραπτώς. (RO) Θεωρώ ότι η συμπερίληψη της οικονομικής ανάπτυξης, του οικονομικού στόχου και της καταπολέμησης της φτώχειας στον κατάλογο στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντική και για την Ευρώπη, διότι η επίτευξή τους θα βοηθήσει στη διαφύλαξη της οικονομικής ανεξαρτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι μείζονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της αναφορικά με την απασχόληση και την ανεργία θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται στο πολιτικό πλαίσιο των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ για την απασχόληση και να ενσωματωθούν σε αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Σε μια περίοδο όπου συζητείται η δέσμη της οικονομικής διακυβέρνησης, που έχει ως στόχο να ενισχύσει τα οικονομικά των κρατών μελών και της Ένωσης συνολικά, δεν μπορώ παρά να υπογραμμίσω τη σημασία της σχέσης της με τη στρατηγική Ευρώπη 2020. Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική τη συμβολή της στρατηγικής στη βελτίωση της εξυγίανσης των εθνικών και κοινοτικών οικονομικών, στην καινοτομία και συνεπώς στην ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη. Η παρούσα πρόταση ψηφίσματος, η οποία είναι σύμφωνη με ορισμένες υπό συζήτηση προτάσεις για την οικονομική διακυβέρνηση, θεσπίζει βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθηθούν σε μελλοντικές συζητήσεις και κεντρικές ιδέες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ειδικότερα, αναφέρομαι στην ανάγκη να ακολουθηθεί μια κοινοτική μέθοδος που οδηγεί σε μεγαλύτερη ενότητα μεταξύ των κρατών μελών, στη συμπερίληψη ενός ευρωπαϊκού εξαμήνου που καθιστά δυνατή τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των εθνικών πολιτικών και στην ανάγκη πολιτικών που ενθαρρύνουν την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα όπως η στήριξη της καινοτομίας, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και της υλοποίησης της ενιαίας αγοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Ο κόσμος γενικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικά βιώνουν δύσκολους καιρούς, και ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η σημερινή οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Με στόχο τον τερματισμό αυτής της κατάστασης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε στις 17 Ιουνίου 2010 τη στρατηγική Ευρώπη 2020 για την απασχόληση και την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Πρόκειται για μια αναπτυξιακή στρατηγική για την επόμενη δεκαετία που δίνει ώθηση στην ευρωπαϊκή οικονομία για να επιτύχει υψηλά πρότυπα απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής. Οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το 2020 είναι φιλόδοξοι: αναφορικά με την εκπαίδευση, μείωση των ποσοστών εγκατάλειψης του σχολείου κάτω από το 10% και αύξηση του ποσοστού των πτυχιούχων ηλικίας 30-34 ετών στο 40%· από κοινωνική άποψη, απαλλαγή 20 εκατομμυρίων ανθρώπων από τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Επίσης, υπάρχει η πρόθεση επένδυσης του 3% του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος στην επιστημονική έρευνα.

Επικροτώ την επιλογή εμβληματικών πρωτοβουλιών με στόχο την εκπαίδευση, την απασχόληση, τους νέους, την καινοτομία, το ψηφιακό θεματολόγιο, το περιβάλλον, την παγκοσμιοποίηση, τη χρήση των πόρων και την καταπολέμηση του αποκλεισμού για την Ευρώπη 2020, οι οποίες θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Επικροτώ επίσης την έγκριση αυτής της στρατηγικής και καλώ τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να επιτύχουν τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η πραγματικότητα δείχνει ότι δεν αρκεί να γίνονται δηλώσεις πρόθεσης, όσο μετριοπαθείς και αν είναι από κοινωνικής άποψης, για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν οι προτεινόμενες πολιτικές ακολουθούν ακριβώς την ίδια πορεία με εκείνες που είχαν εγκριθεί ως τώρα, οι οποίες αποτελούν τη βασική αιτία της κρίσης που βιώνουμε. Αυτό συμβαίνει με τη στρατηγική Ευρώπη 2020, με την οποία συνδέουν τώρα την επονομαζόμενη «οικονομική διακυβέρνηση».

Το άλμα που επιχειρούν να κάνουν σε αυτήν την επονομαζόμενη οικονομική διακυβέρνηση με τη δημιουργία του «ευρωπαϊκού εξαμήνου» –η εμβάθυνση των ποινών που αφορούν τη συμμόρφωση με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, των κατευθυντηρίων γραμμών της οικονομικής πολιτικής και των όποιων δεικτών ενδέχεται να εγκριθούν– δεν συνοδεύεται από σημαντική αύξηση του κοινοτικού προϋπολογισμού, η οποία αποτελεί πάντα καίρια προϋπόθεση για την πορεία προς την οικονομική και κοινωνική συνοχή και για την πρόληψη της επιδείνωσης των σημερινών αποκλίσεων. Αυτό στο οποίο αποσκοπούν είναι η δημιουργία ενός πραγματικού κορσέ για τα κράτη μέλη προκειμένου να εφαρμόσουν τα επονομαζόμενα μέτρα λιτότητας, τα οποία συμπεριλαμβάνουν την εμβάθυνση της νεοφιλελεύθερης ατζέντας με όλες τις σοβαρές αντικοινωνικές της συνέπειες.

Αν υπάρχουν αμφιβολίες γι’ αυτό, κοιτάξτε το γαλλογερμανικό σχέδιο για το επονομαζόμενο σύμφωνο για την ανταγωνιστικότητα, το οποίο στοχεύει στην αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης, διακυβεύει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και δίνει άλλο ένα χτύπημα στα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα, μόνο και μόνο για να διασφαλίσει αυξημένα κέρδη για τις ομάδες οικονομικών και χρηματοπιστωτικών συμφερόντων.

Για τους λόγους αυτούς, καταψηφίσαμε αυτήν την πρόταση ψηφίσματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE), γραπτώς. (DE) Η τροπολογία 2 έχει σκοπό να τονίσει ότι η Επιτροπή πρέπει να λάβει περισσότερο υπόψη τον ρόλο της κινητικότητας και των μεταφορών σε αυτήν τη στρατηγική. Στον τομέα των μεταφορών δεν πρέπει μόνο να συνεισφέρουμε στη μείωση των εκπομπών CO2, αλλά και να φροντίσουμε ώστε να παραμείνει η Ευρώπη κέντρο παραγωγής και ανάπτυξης. Μεταξύ άλλων, αυτό συμπεριλαμβάνει μεγαλύτερες επενδύσεις στην έρευνα και μια αποτελεσματική συντροπικότητα στη δημιουργία των διευρωπαϊκών δικτύων.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), γραπτώς. (DE) Η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε στη στρατηγική 2020 ότι η πολιτική για την απασχόληση είναι κεντρικό θέμα. Είναι σημαντικό να επιδιώξουν όλα τα κράτη μέλη τους δεδηλωμένους στόχους τόσο από κοινού όσο και ξεχωριστά, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου απασχόλησης και παραγωγικότητας στην Ευρώπη. Οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν μόνο εάν ενεργήσουμε όλοι μαζί σε τομείς όπως η καταπολέμηση της διαρθρωτικής ανεργίας, η ανάπτυξη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, η προαγωγή της ποιότητας της εργασίας και η βελτίωση της απόδοσης των εκπαιδευτικών συστημάτων. Ως εκ τούτου υποστηρίζω την πρόταση ψηφίσματος, η οποία καθορίζει κατευθυντήριες γραμμές οικονομικής πολιτικής και πολιτικής για την απασχόληση για τα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Η «Ευρώπη 2020» δεν είναι παρά ένα σχέδιο που περιλαμβάνει όλα τα μέτρα τα οποία πρέπει να εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να μειώσει κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια τον αριθμό των ατόμων που ζουν κάτω από ή κοντά στο όριο της φτώχειας. Αν και φιλόδοξος, ο στόχος αυτός είναι η αρχή που καθοδηγεί την οικονομική δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά, αυτό συμπεριλαμβάνει μια υπεύθυνη δράση με στόχο την αλλαγή της ίδιας της οικονομικής στρατηγικής, όσον αφορά στα κράτη μέλη, πριν όμως από αυτό είναι αναγκαίο να συνεργαστούν όλα τα θεσμικά όργανα για την επίτευξη ενός ενιαίου στόχου. Με την πρόταση ψηφίσματος για τη στρατηγική Ευρώπη 2020, το Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα μια σειρά προτάσεων για το Συμβούλιο προκειμένου να μπορέσουμε να επιτύχουμε μαζί τον τελικό στόχο χωρίς να καταστρέψουμε τις ελπίδες όλων των ευρωπαίων πολιτών. Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν την ανάγκη συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης στην εκπόνηση μιας δέσμης μέτρων στους τομείς της ενέργειας, της επισιτιστικής ασφάλειας, της αλλαγής του κλίματος, της υγείας, της πολιτικής για τους νέους, της έρευνας και, πρωτίστως, της βιομηχανικής πολιτικής με στόχο τη δημιουργία ισχυρών συστημάτων κοινωνικής προστασίας και τη μείωση του ποσοστού της ανεργίας.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. Υπερψήφισα το παρόν ψήφισμα, το οποίο υπογραμμίζει ότι η δράση στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 έχει αποφασιστική σημασία για τις μελλοντικές προοπτικές όλων των ευρωπαίων πολιτών, δεδομένου ότι δημιουργεί βιώσιμες θέσεις εργασίας, μακρόπνοη οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική πρόοδο· εκφράζει τον φόβο ότι η στρατηγική Ευρώπη 2020 δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες, λόγω της ασθενούς δομής διακυβέρνησής της, και ζητεί στο πλαίσιο αυτό από το Συμβούλιο να ενισχύσει την κοινοτική μέθοδο· επαναλαμβάνει τη σημασία της ενσωμάτωσης των στόχων της ΕΕ 2020 στο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης και ζητεί να ενταχθεί το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο στη δέσμη νομοθετικής διακυβέρνησης, με τη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων και των κοινωνικών εταίρων ήδη από τα πρώτα στάδια, προκειμένου να προωθηθεί η δημοκρατική απόδοση ευθύνης, αποδοχή και νομιμοποίηση· υπογραμμίζει ότι η επιτυχία της στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι απαραίτητη και όχι προαιρετική.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), γραπτώς. (RO) Η οικονομική κρίση είχε δυσανάλογο αντίκτυπο στις κοινωνικές ομάδες. Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι το ποσοστό της ανεργίας των νέων είναι διπλάσιο από το μέσο ευρωπαϊκό ποσοστό. Για τον μετριασμό των αποτελεσμάτων της κρίσης απαιτούνται μεταρρυθμιστικά προγράμματα που θα οδηγήσουν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορώ να αναφέρω τα μέτρα που υιοθέτησε η ρουμανική κυβέρνηση με στόχο την ενθάρρυνση της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας μεταξύ των νέων ανθρώπων. Εκτός από την αύξηση του αριθμού των θέσεων απασχόλησης, ζωτικής σημασίας είναι και η βελτίωση της ποιότητάς τους. Μπορούμε να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο ενθαρρύνοντας την έρευνα και την καινοτομία, ωθώντας τον επιχειρηματικό τομέα να συμμετάσχει περισσότερο στην ακαδημαϊκή ζωή και προσαρμόζοντας το σχολικό πρόγραμμα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Από την άποψη αυτή, πρέπει να διεξαχθούν μελέτες για την οικονομική ανάπτυξη στα κράτη μέλη. Ειδικότερα, πρέπει να υπάρχει συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ και πρέπει να επισημανθούν οι τομείς όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αναπτύξει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στην παγκόσμια αγορά. Επιπλέον, η αναγνώριση των πτυχίων σε επίπεδο ΕΕ θα διευκόλυνε την ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων και θα στήριζε τη δημιουργία μιας σωστής ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Μόνο με τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων και τη διάθεση επαρκών πόρων θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Διαφορετικά διακινδυνεύουμε να αποτύχουμε, ακριβώς όπως συνέβη με τη στρατηγική της Λισαβόνας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Η παρούσα πρόταση ψηφίσματος υποστηρίζει την στρατηγική «κοινωνικής κατάρρευσης» της Λισαβόνας, της οποίας η Ευρώπη 2020 αποτελεί τη συνέχεια. Ακόμα χειρότερα, διευκολύνει τον έλεγχο των εθνικών προϋπολογισμών μέσω του ευρωπαϊκού εξαμήνου και προάγει το ελεύθερο εμπόριο. Ψήφισα κατά.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Στόχος της στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι να οδηγήσει την Ευρώπη στην ανάκαμψη από την κρίση και να την κάνει να βγει από αυτή πιο ισχυρή με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και με την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Αυτό πρέπει να βασιστεί στους πέντε κύριους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή: προώθηση της απασχόλησης, βελτίωση των συνθηκών για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία, εκπλήρωση των στόχων για την αλλαγή του κλίματος και την ενέργεια, αύξηση του επιπέδου της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ένταξης, ιδίως με τη μείωση της φτώχειας. Αυτοί οι στόχοι είναι φιλόδοξοι και πρέπει να καταβάλουμε όλοι επιπλέον προσπάθειες για την επίτευξή τους για το καλό της ΕΕ και των πολιτών της.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), γραπτώς. (ES) Απορρίπτω την πρόταση ψηφίσματος για τη στρατηγική Ευρώπη 2020, διότι θεωρώ ότι συνεχίζει ακολουθώντας τις αντικοινωνικές γραμμές της συναίνεσης των Βρυξελλών, η οποία δεν ασχολείται με τον λαό της Ευρώπης, αλλά έχει ως στόχο την εδραίωση των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που μας οδήγησαν στη σοβαρή οικονομική κρίση που βιώνουμε. Η κρίση που περνάμε δεν είναι φυσική καταστροφή, αλλά συνέπεια του τρόπου με τον οποίο οι συντηρητικές, φιλελεύθερες και σοσιαλδημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις πέρασαν από τη συναίνεση της Ουάσιγκτον στη συναίνεση των Βρυξελλών, επιβάλλοντας την αδυναμία κρατικής παρέμβασης στην οικονομία, τον περιορισμό των αποδοχών και την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών και των μεγαλύτερων επιχειρήσεων σε καίριους τομείς της οικονομίας, όπως η ενέργεια και οι τηλεπικοινωνίες. Γνωρίζουμε ήδη τις συνέπειες αυτών των νεοφιλελεύθερων μέτρων και της συναίνεσης των Βρυξελλών: κρίση, εκτεταμένη ανεργία, φτώχεια και περικοπές στα δικαιώματα των εργαζομένων και στο κράτος προνοίας. Ως εκ τούτου, καταψήφισα το ψήφισμα για τη στρατηγική Ευρώπη 2020 διότι θεωρώ ότι αυτή η «νέα» στρατηγική είναι μια από τα ίδια: νεοφιλελεύθερα μέτρα που δεν περιλαμβάνουν την απαραίτητη κατανομή του πλούτου και τη βελτίωση των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Η υλοποίηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την ενίσχυση της ΕΕ και δεν θα πρέπει να είναι απλά προαιρετική. Σκοπός της στρατηγικής είναι η προαγωγή των μελλοντικών προοπτικών των ευρωπαίων πολιτών αναφορικά με ασφαλείς και βιώσιμες θέσεις απασχόλησης, μακρόπνοη οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική πρόοδο. Για να το επιτύχουμε αυτό, πρέπει να ενισχυθεί η κοινοτική μέθοδος και να συμπεριληφθούν οι στόχοι στις οικονομικές πολιτικές μας. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της στρατηγικής, είναι ουσιαστικό να έχουμε έναν κατάλογο πολιτικών πρωτοβουλιών, ο οποίος αναμφίβολα θα περιλαμβάνει τη συμμετοχή της ΕΤΕπ και της ΕΤΑΑ, καθώς και την προσέλκυση ιδιωτικής χρηματοδότησης. Η ανανέωση της εσωτερικής αγοράς θα μας έδινε επίσης τη δυνατότητα να προωθήσουμε γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα τους φιλόδοξους στόχους. Επιπροσθέτως, υπάρχουν πολλές εμβληματικές πρωτοβουλίες όπως η Ένωση Καινοτομίας, η Νεολαία σε Κίνηση και η Βιομηχανική Πολιτική για την Εποχή της Παγκοσμιοποίησης, για να αναφέρω μόνο μερικές. Δεν ψήφισα υπέρ της πρότασης ψηφίσματος, κατά κύριο λόγο διότι δεν κατέστη δυνατή η επίλυση του θέματος της χρηματοδότησης της στρατηγικής Ευρώπη 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), γραπτώς.(PL) Θα ήθελα να σχολιάσω την πρόταση ψηφίσματος για τη στρατηγική Ευρώπη 2020 που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συμφωνώ απόλυτα με τη θέση του Κοινοβουλίου και θεωρώ ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τη δομή διακυβέρνησης της στρατηγικής, διότι αυτό που έγινε ως τώρα δεν ήταν αρκετά συγκεκριμένο και έτσι δεν ήταν πολύ αποτελεσματικό.

Κατά τη γνώμη μου, η ισότητα των φύλων είναι ο κύριος παράγοντας για την επίτευξη των φιλοδοξιών της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να αυξήσουμε την αναλογία των γυναικών στην εργασία εξαλείφοντας μέχρι το 2020 τη σημερινή διαφορά ως προς τις αμοιβές ανδρών και γυναικών (η στρατηγική υποθέτει ότι αυτό θα γίνεται με ρυθμό 1% ετησίως προκειμένου να κλείσει το κενό κατά 10% μέχρι το 2020). Ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα είναι η μείωση της φτώχειας μεταξύ των γυναικών. Εκτιμάται ότι το 17% των γυναικών ζει σε συνθήκες φτώχειας και ότι οι περισσότερες από αυτές είναι μόνες μητέρες και μετανάστριες.

Οι στόχοι της στρατηγικής μπορούν να επιτευχθούν κυρίως μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Εδώ σκέφτομαι την οικονομική ενίσχυση των νέων και την ενίσχυση προγραμμάτων σχετικών με την κινητικότητα των φοιτητών και του ακαδημαϊκού προσωπικού. Επίσης, θα πρέπει να δοθεί μεγάλη έμφαση στην κατάρτιση και σε προγράμματα που υποστηρίζουν την αλλαγή προσόντων.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Η ανάγκη εξόδου από την οικονομική κρίση, διασφάλισης της βιωσιμότητας και ανάπτυξης μιας «έξυπνης οικονομίας» είναι οι στόχοι στους οποίους βασίζεται η στρατηγική που θα ορίσει το μελλοντικό πλαίσιο της οικονομίας της αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα υψηλά επίπεδα απασχόλησης που ευνοούν την κοινωνική και εδαφική συνοχή, η παραγωγικότητα, η αποδοτική χρήση των πόρων, η καινοτομία και ιδίως μια ισχυρότερη οικονομική διακυβέρνηση πρέπει να γίνουν τα θεμέλια της νέας πορείας της Ευρώπης. Θα αποτελέσουν αντικείμενο του έργου μας κατά τα προσεχή έτη, βάσει του οποίου οι διαβουλεύσεις του Συμβουλίου, οι αξιολογήσεις και οι προτάσεις της Επιτροπής και η πολιτική καθοδήγηση του Κοινοβουλίου θα πρέπει να οδηγήσουν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Για όλους τους παραπάνω λόγους, υπερψήφισα την πρόταση ψηφίσματος για τη στρατηγική Ευρώπη 2020. Αυτό το ψήφισμα θα συμπληρώσει την αρχική πρόταση επισημαίνοντας την ανάγκη να ενισχυθούν οι προτάσεις για τη διακυβέρνηση της στρατηγικής και ζητώντας από τα κράτη μέλη να εξετάσουν πιο προσεκτικά τις φιλοδοξίες της στρατηγικής από δημοσιονομική σκοπιά και να εστιάσουν στην καταπολέμηση της ανεργίας μέσων εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Τα πρώτα σημάδια από την πορεία εκτέλεσης της στρατηγικής της Ε.Ε. για την τρέχουσα δεκαετία δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, όπως άλλωστε δεν είχε ενθαρρυντικά αποτελέσματα και η Στρατηγική της Λισαβόνας. Οι οικονομικές εξελίξεις στην ευρωζώνη και τα προβλήματα της νομισματικής ένωσης που έφερε στην επιφάνεια η κρίση χρέους στην περιφέρεια καθιστούν σαφές ότι η Στρατηγική "Ευρώπη 2020" πρέπει να εστιάσει στη δημοσιονομική σταθερότητα, στις πολιτικές για την ανάπτυξη και στην ανάγκη ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης, αν θέλει οι φιλόδοξοι στόχοι που θέτει, όπως η αύξηση της νεανικής απασχόλησης στο 75% και η αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα στο 3%, να μην παραμείνουν απλές εμβληματικές διακηρύξεις. Σε αυτό το πνεύμα κινείται το ψήφισμα του ΕΛΚ σχετικά με την Στρατηγική "Ευρώπη 2020" το οποίο και υπερψήφισα.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς.(PT) Το έγγραφο με τίτλο «Ευρώπη 2020 – στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» θεσπίζει μια σειρά μέτρων που θα βοηθήσουν την Ευρώπη να ανακάμψει από την κρίση και να βγει από αυτή πιο ισχυρή με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και με την έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Αυτό πρέπει να βασιστεί στους πέντε μεγάλους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης: προώθηση της απασχόλησης, βελτίωση των συνθηκών για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία, εκπλήρωση των στόχων για την αλλαγή του κλίματος και την ενέργεια, αύξηση του επιπέδου της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ένταξης, ιδίως με τη μείωση της φτώχειας. Υπερψήφισα αυτήν την πρόταση ψηφίσματος διότι συμφωνώ με τις προτάσεις που κατέθεσε το Κοινοβούλιο και ιδίως με την ανάγκη ενίσχυσης της διακυβέρνησης της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Πρέπει να υπογραμμίσουμε κατηγορηματικά ότι οι δράσεις στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι καθοριστικές για την υλοποίηση των προσδοκιών των ευρωπαίων πολιτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Στα άρθρα που μας οδήγησαν να υποστηρίξουμε αυτό το κείμενο συγκαταλέγεται το άρθρο 12, το οποίο: εκφράζει την ικανοποίησή του για την εμβληματική πρωτοβουλία «Ένωση της Καινοτομίας», που αποτελεί την κινητήρια δύναμη για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των κυριότερων κοινωνικών ζητημάτων όπως είναι η ενέργεια και η επισιτιστική ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή, η υγεία και η γήρανση του πληθυσμού· υπενθυμίζει ότι ο στόχος του 3% υποδιαιρείται σε 2% (ιδιωτικός τομέας) συν 1% (δημόσιες δαπάνες)· επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν συγκεκριμένες ελλείψεις στο πεδίο των ιδιωτικών ερευνητικών δαπανών, που μπορούν να καλυφθούν μόνο με την αναπροσαρμογή του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ· εκφράζει στο πλαίσιο αυτό την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να βελτιώσει το πλαίσιο συνθηκών προκειμένου να μπορούν οι επιχειρήσεις να αναπτύξουν καινοτομία, ειδικά σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς. (IT) Η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με μια δύσκολη πρόκληση: να μειώσει την ανεργία δημιουργώντας ταυτόχρονα μια οικονομία με επίκεντρο τον άνθρωπο. Κατανοούμε ότι η στρατηγική Ευρώπη 2020 έχει μεγάλες φιλοδοξίες και απαιτεί από εμάς σταθερότητα τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η παγκόσμια οικονομική κρίση εξάλειψε δυστυχώς πολλά από τα αποτελέσματα που είχαμε πετύχει μέχρι τώρα, δείχνοντας πόσο ευάλωτες είναι συχνά οι εθνικές οικονομίες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρειάζεται τώρα περισσότερο παρά ποτέ να εντείνουμε τις προσπάθειές μας βάσει της αρχής ότι ενωμένοι είμαστε πιο δυνατοί. Κανένα κράτος μέλος δεν πρέπει, ούτε μπορεί, να αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες προκλήσεις ενεργώντας μόνο του. Για να δώσουμε νέα ζωή στην πρόκληση της βιώσιμης ανάπτυξης, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα πολιτικά και χρηματοοικονομικά μέσα που διαθέτουμε. Υπερψήφισα αυτό το ψήφισμα διότι ο ισχυρότερος συντονισμός των πολιτικών των κρατών μελών για την απασχόληση είναι ουσιώδης και μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν οι κοινοί στόχοι είναι συνεπείς και αξιόπιστοι. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα νέο οικονομικό πρότυπο βασισμένο στη γνώση και σε υψηλά επίπεδα απασχόλησης. Αυτή η πρόκληση σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η οποία θα δίνει μεγαλύτερη προσοχή στην απασχόληση και την κοινωνική ασφάλεια και θα κινητοποιήσει όλους τους παράγοντες που υπάρχουν στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. (PT) Η στρατηγική Ευρώπη 2020 θεσπίζει τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη για τα προσεχή έτη. Υπάρχουν ορισμένες καθοριστικές πτυχές για την επίτευξη αυτού του στόχου, όπως η ενίσχυση της διακυβέρνησης και της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής. Το σημερινό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συμπεριλάβει μεγαλύτερη συμμετοχή όλων των παραγόντων στη διαμόρφωση των πολιτικών της και στην υλοποίηση δράσεων, καθώς αυτός υποτίθεται ότι είναι ο κύριος λόγος αποτυχίας της στρατηγικής της Λισαβόνας. Συνεπώς, όλοι οι θεσμικοί φορείς –σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο– καθώς και η κοινωνία των πολιτών πρέπει να κληθούν να εφαρμόσουν τη στρατηγική αυτή.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα να υπογραμμίσω την ανάγκη εφαρμογής του εδαφικού συμφώνου τοπικών και περιφερειακών αρχών για την Ευρώπη 2020. Απαιτείται μια ισχυρή πολιτική συνοχής για όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες ως ουσιαστική προϋπόθεση για την υλοποίηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Η πολιτική συνοχής έχει διατομεακό χαρακτήρα και ως εκ τούτου είναι καίριο στοιχείο για την επιτυχία της στρατηγικής, επομένως θα πρέπει να καταστεί σαφής ο συμπληρωματικός της χαρακτήρας. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για οικονομική ανάπτυξη και για ένα κλίμα δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, προκειμένου να δοθεί ένας ιδιαίτερος ρόλος στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες είναι η κινητήρια δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης.

Για τους παραπάνω λόγους, ψήφισα υπέρ της εν λόγω πρότασης ψηφίσματος στην Ολομέλεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), γραπτώς. (EN) Η στρατηγική Ευρώπη 2020 της Επιτροπής είναι ουσιαστικής σημασίας για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ καθώς βγαίνει από την οικονομική κρίση. Ωστόσο, οι στόχοι της μπορούν να επιτευχθούν μόνο με μια συντονισμένη και εστιασμένη προσέγγιση όλων των κρατών μελών. Υπερψήφισα το ψήφισμα για τη στρατηγική Ευρώπη 2020 διότι θεωρώ ότι αναδεικνύει την ανάγκη να αφοσιωθούν τα κράτη μέλη πλήρως στους στόχους της στρατηγικής. Το ψήφισμα ζητεί καλύτερο συντονισμό της οικονομικής διακυβέρνησης της στρατηγικής ΕΕ 2020 και το υποστηρίζω απόλυτα αυτό, διότι υπογραμμίζει την ανάγκη θέσπισης ενός αξιόπιστου χρηματοδοτικού πλαισίου από τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι οι πολιτικές, όπως και οι προϋπολογισμοί, είναι εναρμονισμένοι με τους στόχους της στρατηγικής ΕΕ 2020, ιδίως αναφορικά με σκοπούς όπως η αντιμετώπιση της ανεργίας και η κοινωνική ένταξη. Επικροτώ επίσης τις προτάσεις του ψηφίσματος να εκφράζει το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο τις φιλοδοξίες της στρατηγικής ΕΕ 2020.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος B7-0127/2011

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), γραπτώς. (RO) Οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση που πρότεινε η Επιτροπή και ενέκρινε το Συμβούλιο παρουσιάζουν τις τρέχουσες κοινές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους στόχους των κρατών μελών σχετικά με τις εθνικές πολιτικές τους για την απασχόληση. Ορισμένες από τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση σε επίπεδο ΕΕ απαιτούν αυξημένη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, ιδίως συγκεκριμένων υποομάδων του πληθυσμού, μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας και προώθηση της ποιότητας των θέσεων απασχόλησης, ανάπτυξη καλά καταρτισμένου εργατικού δυναμικού που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και βελτίωση της απόδοσης των εκπαιδευτικών συστημάτων που θα παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση σε όλα τα επίπεδα.

Θεωρώ ότι τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συμμετάσχουν στην εκπόνηση μιας συντονισμένης στρατηγικής για την απασχόληση που θα προωθήσει ένα εργατικό δυναμικό με δεξιότητες, προσόντα και προσαρμοστικότητα, καθώς και αγορές εργασίας ικανές να αντιδρούν γρήγορα στις εξελίξεις της οικονομίας.

Επίσης, στηρίζω την πρωτοβουλία της εισηγήτριας να προάγει τον αγώνα κατά του κοινωνικού αποκλεισμού και τη μείωση της φτώχειας που αποτελούν κύριους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ της παρούσας πρότασης ψηφίσματος διότι είναι επιτακτική ανάγκη να εντείνουμε τις προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη σωστή εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση. Μόνο με τη σωστή εφαρμογή αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών θα καταστεί δυνατή η αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, η ανάπτυξη ενός εργατικού δυναμικού με δεξιότητες και η βελτίωση της ποιότητας και της απόδοσης των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Επιπλέον, σκοπός των κατευθυντηρίων γραμμών για τις πολιτικές απασχόλησης είναι να εξασφαλιστεί ότι, στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και της οικονομικής διακυβέρνησης, θα επιτευχθούν οι στόχοι για την απασχόληση και θα διασφαλιστεί η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική πρόοδος. Θεωρώ πολύ σημαντικό να καταβάλουν τα κράτη μέλη κάθε προσπάθεια να εκπληρώσουν τις υποσχέσεις τους για αύξηση των επιπέδων απασχόλησης, βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων, δημιουργία θέσεων εργασίας, μείωση της φτώχειας και ενίσχυση της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη πρέπει να είναι έτοιμα να διασφαλίσουν ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται από κοινού με τους κοινωνικούς εταίρους και τους περιφερειακούς και τοπικούς οργανισμούς, οι οποίοι πρέπει να συμμετέχουν στην εκπόνηση και την εφαρμογή εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων. Συνεπεία της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η κατάσταση στην αγορά εργασίας της Ευρώπης εξακολουθεί να είναι τεταμένη και ως εκ τούτου η καταπολέμηση της ανεργίας πρέπει να είναι μία από τις σημαντικότερες πολιτικές προτεραιότητες τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για τα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση και οι εθνικές στρατηγικές που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη συγκαταλέγονται στα κύρια μέσα για τη διασφάλιση της επίτευξης των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Ως εκ τούτου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία με τον επιχειρηματικό τομέα και τους κοινωνικούς εταίρους για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για την πολιτική απασχόλησης. Επικροτώ με ενθουσιασμό τις κατευθυντήριες γραμμές και τους προβληματισμούς που περιγράφονται στην πρόταση: την ανάγκη ενίσχυσης της κυβερνητικής ευθύνης και της διατύπωσης φιλόδοξων στόχων προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί που θεσπίζει η στρατηγική ΕΕ 2020, την ανάγκη εξασφάλισης της εφαρμογής των κατευθυντηρίων γραμμών της πολιτικής για την απασχόληση, και την ανάγκη να εξασφαλιστεί πως στα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα θα δοθεί ύψιστη προτεραιότητα στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Λείπει από την Ένωση μια ισχυρή οριζόντια πολιτική για την καταπολέμηση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού, η οποία αναμφισβήτητα θα περιελάμβανε μια συνεκτική δέσμη οικονομικής διακυβέρνησης κατάλληλη για να καλύψει τις ανάγκες της Ένωσης και των κρατών μελών της· επίσης, θα απαιτούσε την επίτευξη φιλόδοξων στόχων σαν εκείνους που θεσπίζονται στη στρατηγική Ευρώπη 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η παρούσα πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών βασίζεται σε ορισμένους πυλώνες, εκ των οποίων θα ήθελα να υπογραμμίσω: τη σημερινή οικονομική κρίση που αυξάνει την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό, την ανάγκη δημιουργίας συνεργειών που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη με στόχο την επιδίωξη των σκοπών της στρατηγικής Ευρώπη 2020, και την πρόταση της Επιτροπής να εγκριθούν για το 2011, βάσει της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης, οι ίδιες κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική απασχόλησης με αυτές του 2010. Για να ξεπεραστεί αυτή η κατάσταση, είναι καθοριστικό να γίνουν κοινές προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα: των κυβερνήσεων, των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει εδώ καίριο ρόλο ως προς την κατεύθυνση των πολιτικών που πρέπει να ασκηθούν και τον σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας, ενθαρρύνοντας τον κοινωνικό διάλογο και προάγοντας την υιοθέτηση δίκαιων και αποτελεσματικών μέτρων. Ελπίζω ότι αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα αποτελέσουν βοήθεια στην υπέρβαση της κρίσης, θα συμβάλουν στην ενοποίηση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και στην επανεκκίνηση της οικονομίας προκειμένου να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Θεωρούμε λυπηρό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί τις ίδιες κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική απασχόλησης με αυτές που είχαν εγκριθεί για το 2010, και έτσι διατηρούμε την ίδια επικριτική στάση που είχαμε υιοθετήσει τότε.

Μολονότι η πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διατυπώνει κάποιες επικρίσεις για τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν και ζητεί να εκπληρωθούν οι πολύ περιορισμένοι κοινωνικοί στόχοι της στρατηγικής Ευρώπη 2020, δεν φθάνει στη ρίζα του προβλήματος της απασχόλησης και της εργασιακής ανασφάλειας, δεν επιδιώκει να εξαλείψει τα αίτιά τους, δεν αποφασίζει την ανάκληση των προγραμμάτων λιτότητας και δεν επικρίνει σοβαρά την απαίτηση από τα κράτη μέλη με τα σοβαρότερα προβλήματα να συμμορφωθούν τυφλά με τα γελοία κριτήρια του συμφώνου σταθερότητας.

Αντίθετα, προβάλλει την άποψη ότι τα εργαλεία που περιλαμβάνει το ευρωπαϊκό εξάμηνο είναι μια θετική αντίδραση, λησμονώντας ότι οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επονομαζόμενη «οικονομική διακυβέρνηση» δεν συνιστούν μόνο επίθεση στην κυριαρχία των κρατών μελών, αλλά θα επιδεινώσουν και την κοινωνική κατάσταση, καθώς θα εξακολουθήσουν να δίνουν προτεραιότητα σε νομισματικά κριτήρια και όχι στην κοινωνική ευημερία και πρόοδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Μετά την ανακοίνωσης τη Επιτροπής για την Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης: παρουσίαση της ολοκληρωμένης απάντησης της ΕΕ στην κρίση, το Κοινοβούλιο, μαζί του και εγώ, ψήφισε υπέρ ενός ψηφίσματος που καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνεργαστούν για την επίτευξη των στόχων μας για την απασχόληση που περιλαμβάνονται στη στρατηγική Ευρώπη 2020. Κατά τη γνώμη της εισηγήτριας, κ. Berès, πρέπει να παράσχουμε πολιτικές συμβουλές στα κράτη μέλη χωρίς, ωστόσο, να παρεμβαίνουμε υπερβολικά στις εθνικές πολιτικές, και να προσφέρουμε κατευθυντήριες γραμμές έτσι ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη να μπορούν να εργαστούν όλα για το ίδιο σχέδιο. Η έλλειψη θέσεων εργασίας, ιδίως κατά τα τελευταία χρόνια, αποτελεί σοβαρό πρόβλημα και πρέπει να αντιμετωπιστεί με κάποια φιλοδοξία ώστε να διασφαλιστεί ότι μέχρι το 2020 θα μπορούμε να εγγυηθούμε στο 75% των Ευρωπαίων αξιοπρεπείς και ασφαλείς θέσεις απασχόλησης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του ευρέος φάσματος ανθρώπων οι οποίοι προετοιμάζονται για την είσοδο στον κόσμο της εργασίας. Ιδιαίτερες προσπάθειες απαιτούνται για ορισμένες ομάδες, περιλαμβανομένων των γυναικών –ιδίως των μητέρων– των νέων και των μεταναστών.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα αυτό το ψήφισμα, το οποίο υπογραμμίζει τη σημασία πολιτικών που διευκολύνουν τη μετάβαση των νέων από το σχολείο στην εργασία· υπογραμμίζει ότι ο κίνδυνος ότι όσοι εγκαταλείπουν νωρίς το σχολείο θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη φτώχεια είναι προβλέψιμα υψηλός, και υπογραμμίζει ότι οποιεσδήποτε ευέλικτες ή προσωρινές μορφές εργασίας χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο αυτό πρέπει να ενσωματώνουν το δικαίωμα στην κατάρτιση και την πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση και πρέπει να βοηθούν τα άτομα αυτά να κάνουν τη μετάβαση σε ασφαλέστερες μορφές απασχόλησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), γραπτώς. (IT) Αυτά τα χρόνια στα οποία ανακάμπτουμε από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση που έπληξε πολλές χώρες στην Ένωση, καθώς οι κυβερνήσεις μας επιδιώκουν να εφαρμόσουν κοινές πολιτικές και στρατηγικές για να επιτύχουν τους στόχους που επισημάναμε και αποφασίσαμε να επιδιώξουμε από κοινού, θεωρώ σημαντικό να αναγνωριστεί η κεντρική θέση που δικαιολογημένα και επαξίως κατέχει το Κοινοβούλιο ως το πιο αντιπροσωπευτικό θεσμικό όργανο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ζήτημα αναγνώρισης της αντιπροσωπευτικότητάς του και της λειτουργίας του, ειδικά όσον αφορά στις διατάξεις των Συνθηκών.

Η σημασία των κατευθυντηρίων γραμμών για την πολιτική απασχόλησης και την οικονομική πολιτική ασφαλώς θα πρέπει να είναι ένα από τα σημεία εστίασης του ευρωπαϊκού εξαμήνου και πρέπει να προσαρμόζονται στις διαφορές που επισημαίνονται στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης και στους χρόνους εφαρμογής των χωρών μας. Η συμβουλευτική λειτουργία αξίζει να έχει τον σωστό χώρο και τον απαιτούμενο χρόνο για ανάλυση και προσαρμογή στο γενικό πλαίσιο. Ως εκ τούτου, δηλώνω ότι ψήφισα υπέρ της πρότασης ψηφίσματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς.(FR) Οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση είναι συνώνυμες με την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης και με μια ευέλικτη αγορά εργασίας. Μολονότι η παρούσα πρόταση ψηφίσματος έχει το πλεονέκτημα ότι υπενθυμίζει στην ΕΕ ότι η μισθολογική πολιτική είναι εθνική αρμοδιότητα, εξακολουθεί να υποστηρίζει τα παραπάνω. Ως εκ τούτου, την καταψήφισα.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση και οι κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών είναι μερικά από τα κύρια μέσα για την κατεύθυνση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών προς την επίτευξη των σκοπών και των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Η καταπολέμηση της ανεργίας και η δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης είναι η μεγάλη πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση τα προσεχή δέκα έτη και πρέπει όλοι να συμβάλουμε ώστε να σημειώσουν επιτυχία.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Ένας από τους κύριους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι η επίτευξη ενός ποσοστού απασχόλησης 75%. Η οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η ΕΕ εξακολουθεί να την φέρνει αντιμέτωπη με την πρόκληση του τρόπου αναχαίτισης της αύξησης της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Επομένως, η ευρωπαϊκή στρατηγική απασχόλησης και οι κατευθυντήριες γραμμές της συνιστούν ένα σημαντικό μέσο αναχαίτισης της ανεργίας. Επίσης, έχει σκοπό να οδηγήσει τις προσπάθειες των κρατών μελών προς τη σωστή κατεύθυνση. Συνεπεία αυτού, τα κράτη μέλη καλούνται να συμπεριλάβουν στις δράσεις τους τους κοινωνικούς εταίρους, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, καθώς και την κοινωνία των πολιτών. Επιπροσθέτως, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα εγγύησης ότι διασφαλίζονται τόσο οι κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής για την απασχόληση όσο και η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Για να υπογραμμιστεί η σοβαρότητα αυτού του κεντρικού στόχου, τα κράτη μέλη πρέπει μελλοντικά να υποβάλλουν εκθέσεις προόδου. Επιπροσθέτως, τα επιμέρους κράτη μέλη πρέπει να δώσουν προσοχή σε εθνικούς στόχους, περιλαμβανομένων των προβλημάτων της ενσωμάτωσης υποομάδων όπως οι γυναίκες, τα άτομα με αναπηρία και οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι, καθώς και του προβλήματος των φτωχών εργαζομένων. Δεν ψήφισα υπέρ της πρότασης ψηφίσματος, διότι, κατά τη γνώμη μου, εδώ υπάρχει υπερβολική παρέμβαση στο εθνικό δίκαιο, ιδίως στον τομέα των ρυθμίσεων για τους κοινωνικούς εταίρους.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Η εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών είναι καίριας σημασίας για την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών που περιλαμβάνονται στη στρατηγική Ευρώπη 2020. Η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτές τις πολιτικές δεν πρέπει να αγνοηθεί. Ο διάλογος ενθαρρύνει τις ιδέες, και χρειάζονται ιδέες και στρατηγικές για να ξεπεραστεί η σημερινή οικονομική κρίση. Στην πρόταση ψηφίσματος διατυπώνονται ορισμένες σημαντικές ανησυχίες που τις συμμερίζομαι: η διασφάλιση της εφαρμογής των κατευθυντηρίων γραμμών, η ενίσχυση της δράσης για την παροχή περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης και η αποφασιστική δράση για την επίτευξη αποτελεσμάτων ως προς την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία όλων αυτών των πολιτικών, είναι καθοριστικό να καταβληθεί κοινή προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα: των κυβερνήσεων, των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Στο παρόν ψήφισμα, το Κοινοβούλιο (1) θεωρεί ότι, λαμβανομένης υπόψη της πρότασης της Επιτροπής για διατήρηση κατά το 2011 των πολιτικών απασχόλησης που εγκρίθηκαν το 2010, οι συστάσεις για τα Εθνικά Μεταρρυθμιστικά Προγράμματα καθίστανται το βασικό εργαλείο μακροοικονομικής εποπτείας και προσανατολισμού, και εκφράζει τη λύπη του για την απουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από αυτήν τη διαδικασία και την έλλειψη συζήτησης γι’ αυτήν, και (2) θεωρεί ότι οι βασικές προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη όσον αφορά την απασχόληση και την ανεργία πρέπει επίσης να αντανακλώνται δεόντως στη μελλοντική διαδικασία αντιμετώπισης των μακροοικονομικών ανισορροπιών, εντός του πλαισίου πολιτικής των ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση.

 
  
  

Έκθεση: Pervenche Berès (A7-0040/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Ψηφίζω υπέρ αυτής της έκθεσης διότι συμφωνώ με τη θέση της εισηγήτριας σχετικά με την ανάγκη να διατηρηθούν οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση σταθερές μέχρι την ενδιάμεση αναθεώρηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική οικονομίας και απασχόλησης πρέπει να είναι ο κεντρικός άξονας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και αν τα βασικά μηνύματα της Ετήσιας Έρευνας για την Ανάπτυξη ξεκινούν από το περιεχόμενο των κατευθυντήριων γραμμών, οι τελευταίες πρέπει επομένως να τροποποιηθούν χάριν συνέπειας. Συμφωνώ επίσης με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων παραγόντων στον σχεδιασμό, στην εφαρμογή, στην παρακολούθηση και στην αξιολόγηση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων. Θα ήθελα να υπογραμμίσω επίσης τις συστάσεις της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON) ούτως ώστε η σημασία των κατευθυντήριων γραμμών για τις πολιτικές οικονομίας και απασχόλησης των κρατών μελών να μην μειωθεί, προκειμένου να επιτευχθεί η ανάληψη ευθύνης και η δημοκρατική λογοδοσία.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. (LT) Μετά την αξιολόγηση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια πρόταση να διατηρηρηθούν οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση που εγκρίθηκαν πέρυσι από το Συμβούλιο σταθερές μέχρι το 2014 προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην εφαρμογή τους. Αυτή η πρόταση της Επιτροπής είναι κατανοητή διότι οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και πρέπει να μεταφερθούν πλήρως στα εθνικά προγράμματα των κρατών μελών, και επομένως τα κράτη μέλη θα πρέπει να επικεντρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο στην εφαρμογή τους. Αν και αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές δεν θα αναθεωρούνται ετησίως κατά κανόνα, η κύρια προτεραιότητα της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση πρέπει να συνεχίσει να είναι η πλήρης απασχόληση η οποία θα αυξήσει την οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα και θα ενισχύσει την κοινωνική συνοχή.

Η εξέταση των σχεδίων εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων που κατατέθηκαν από τα κράτη μέλη δείχνει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αντιμετωπίσουν τους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας: αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας, ανάπτυξη καταρτισμένου εργατικού δυναμικού που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, προώθηση της διά βίου μάθησης, βελτίωση των επιδόσεων των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα και αύξηση της συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας. Θα ήθελα επομένως να απευθύνω έκκληση στα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η πολιτική απασχόλησης και η κοινωνική πολιτική εφαρμόζονται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, με την κατάρτιση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση αυτών των εθνικών προγραμμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE), γραπτώς. (IT) Θα ήθελα να εκφράσω την ανησυχία μου για την τρέχουσα κατάσταση της απασχόλησης. Πιστεύω ότι η ανεργία είναι το πραγματικό κοινωνικό πρόβλημα του σήμερα. Αν και διακρίνονται καλές ενδείξεις ανάκαμψης σε μακροοικονομικό επίπεδο, η βιομηχανία δεν μπορεί να απορροφήσει εκ νέου όλους τους εργαζομένους που έχει απολύσει τους τελευταίους μήνες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τώρα τη δυσκολία της επανένταξης στην αγορά εργασίας. Το ίδιο ισχύει για τους νέους και τις γυναίκες. Αυτά τα προβλήματα είναι εξαιρετικά σημαντικά και πιεστικά. Μεταξύ των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η Επιτροπή έθεσε ως προτεραιότητες την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και την ενθάρρυνση της ανάπτυξης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιο ειδικότερα έχουν προσπαθήσει να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα, αλλά πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Η ΕΕ πρέπει να εργαστεί για τη διοχέτευση και την ορθολογική χρήση των πόρων της, επενδύοντας παράλληλα στις υποδομές των μεταφορών, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών: από αυτήν την άποψη, το σημείο καμπής θα είναι η δημιουργία εταιρειών έργου των οποίων η εγγύηση και η χρηματοδότηση θα διασφαλίζονται από ομόλογα έργου. Αυτό θα επιτρέψει στην Ένωση να διατηρήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα στην παγκόσμια αγορά καθώς και να παράσχει στους ανθρώπους νέες ευκαιρίες απασχόλησης. Το όλο σύστημα θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή, αν και σταδιακά, το συντομότερο δυνατόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Καταψήφισα την έκθεση Beres σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών. Η έκθεση προτείνει να επιβεβαιωθεί για το 2011, η ισχύς της ολοκληρωμένης οικονομικής πολιτικής και των κατευθυντήριων γραμμών των κρατών μελών για την απασχόληση, οι οποίες εγκρίθηκαν για το 2010, και κατά συνέπεια να ενσωματωθεί πλήρως η στρατηγική "Ευρώπη" 2020 στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων. Η έκθεση δυστυχώς ζητάει να ακολουθηθούν για την απασχόληση οι ίδιες οικονομικές πολιτικές και οι ίδιες κατευθυντήριες γραμμές που έχουν οδηγήσει στην κρίση και την αποτυχία αντιμετώπισης της. Ζητάει να ακολουθηθούν οι ίδιες πολιτικές επιλογές και πρακτικές που οδήγησαν τους Ευρωπαίους στο να υφίστανται μέτρα λιτότητας και κυρίαρχα κράτη μέλη στο να είναι έρμαια της μαφίας των κερδοσκόπων. Τέλος ζητάει να συνεχιστούν οι πολιτικές για την απασχόληση που σαν αποτέλεσμα έχουν τον εργασιακό μεσαίωνα, οι πολιτικές που έχουν διογκώσει την ανεργία και την υποαπασχόληση, που προωθούν τις ευέλικτες μορφές εργασίας και επιτίθενται στους μισθούς, τις συντάξεις και τα δικαιώματα των Ευρωπαίων εργαζομένων και πλήττουν ιδιαίτερα τους νέους.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, διότι υποστηρίζω την ετήσια αναθεώρηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ο κύριος στόχος της οποίας πρέπει να είναι οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική οικονομίας και απασχόλησης. Είναι αναγκαίο να διασφαλίσουν η Επιτροπή και το Συμβούλιο ότι οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν τον κεντρικό άξονα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων και των κοινοβουλευτικών φορέων στον σχεδιασμό, στην εφαρμογή, στην παρακολούθηση και στην αξιολόγηση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων είναι ένα κρίσιμο στοιχείο αποτελεσματικής διαχείρισης των πολιτικών απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών από τα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Όπως είπα για την έκθεση των συναδέλφων μου, της κ. Gruny και του κ. Ory, «η κοινωνία έχει εξελιχθεί, ο κόσμος έχει αλλάξει, και οι εργασιακές σχέσεις πρέπει να συμβαδίσουν με αυτήν την αλλαγή». Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, πιστεύω ότι η αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020 θα πρέπει να δεσμευτεί για την ευελιξία και νέους τρόπους εργασίας ως τρόπο ενίσχυσης της οικονομικής ανάπτυξης και καταπολέμησης της φτώχειας.

Δεδομένου ότι η κρίση είχε ως αποτέλεσμα ο αριθμός των ανέργων στην Ευρώπη να έχει αυξηθεί από 16 εκατομμύρια το 2008 σε 23 εκατομμύρια το 2010, οποιαδήποτε στρατηγική εξόδου από την κρίση πρέπει να συνεπάγεται την ανάκτηση θέσεων απασχόλησης. Αυτό είναι δυνατό μόνον αν υπάρχει σαφής εστίαση στην καινοτομία, στην ευέλικτη εργασία και σε νέα μοντέλα εργασίας, και στην κατάρτιση των νέων σε μια ολοένα και πιο ανταγωνιστική αγορά. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» ανοίγει τον δρόμο για όλα αυτά, και τα κράτη μέλη πρέπει να τα χρησιμοποιήσουν σωστά ούτως ώστε να τονώσουν την απασχόληση και να δώσουν ώθηση στην ευρωπαϊκή οικονομία.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεώνει το Συμβούλιο να παρουσιάζει κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών κάθε χρόνο και να διαβουλεύεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν εγκρίνει αυτές τις αποφάσεις. Αυτές, επομένως, είναι οι συνθήκες υπό τις οποίες μας ζητήθηκε να δώσουμε τη γνώμη μας σχετικά με αυτό το θέμα.

Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση που βιώνει η πλειονότητα των χωρών απαιτεί τον διπλασιασμό της προσοχής που δίνεται στις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» θεσπίζει αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές, αλλά είναι απαραίτητο να μεταφέρουν όλα τα κράτη μέλη αυτές τις στρατηγικές και να τις μετατρέψουν σε συγκεκριμένα μέτρα που θα ενσωματωθούν στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων που πρέπει να υποβάλουν τον Απρίλιο.

Συμφωνώ με τις συστάσεις της εισηγήτριας, επομένως ψηφίζω υπέρ αυτής της πρότασης για μια απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Διαφωνούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να διατηρήσει τις ίδιες κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική απασχόλησης για το 2011 με εκείνες που εγκρίθηκαν για το 2010, επομένως διατηρούμε την ίδια κριτική στάση που υιοθετήσαμε τότε. Στην πραγματικότητα, οι προαναφερθείσες κατευθυντήριες γραμμές είναι ολοφάνερα ανεπαρκείς όταν εξετάζουμε τα στοιχεία σχετικά με τους 25 εκατομμύρια ανέργους και 30 εκατομμύρια ανθρώπους σε επισφαλείς ή κακοπληρωμένες θέσεις εργασίας.

Είναι επίσης απαράδεκτο το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει τη στενή σύνδεση μεταξύ αυτών των κατευθυντήριων γραμμών και των νεοφιλελεύθερων οικονομικών μέτρων που συνεχίζει να αναπτύσσει η Επιτροπή, συγκεκριμένα των μέτρων που περιλαμβάνονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», ή επίσης στα έξι σημεία νομοθεσίας που περιλαμβάνονται στο πακέτο του λεγόμενου «Ευρωπαϊκού Εξαμήνου». Είναι γνωστό ότι οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη λεγόμενη «οικονομική διακυβέρνηση» όχι μόνο θίγουν την κυριαρχία των κρατών μελών αλλά θα επιδεινώσουν και την κοινωνική κατάσταση συνεχίζοντας να δίνουν προτεραιότητα σε νομισματικά κριτήρια εις βάρος της κοινωνικής πρόνοιας και της ευημερίας.

Για όλους αυτούς τους λόγους, καταψηφίσαμε αυτήν την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), γραπτώς.(PL) Λαμβάνοντας υπόψη τη γήρανση της κοινωνίας, τις δημογραφικές αλλαγές που καταδεικνύουν μετακίνηση του πληθυσμού από αγροτικές προς αστικές περιοχές, και την αυξανόμενη διαστρωμάτωση της κοινωνίας από άποψη εισοδήματος, είναι απαραίτητο να αναληφθεί προληπτική δράση. Ιδιαίτερα αρνητικά φαινόμενα παρατηρούνται σε αγροτικές περιοχές, όπου ο αριθμός των νέων που θέλουν να αναλάβουν τη διαχείριση αγροτικών εκμεταλλεύσεων συνεχίζει να μειώνεται. Οι νέοι αφήνουν την ύπαιθρο για να ξεφύγουν από τα χαμηλά εισοδήματα και την ανεπαρκή πρόσβαση σε υπηρεσίες. Εκείνοι που μένουν δεν μπορούν να βρουν εργασία εκτός του τομέα της γεωργίας. Στη χειρότερη κατάσταση, ωστόσο, είναι οι γυναίκες που διαμένουν στις αγροτικές περιοχές, οι οποίες πολύ σπάνια είναι οι ιδιοκτήτριες των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, παρ’ όλα αυτά εργάζονται πολύ σκληρά στο αγρόκτημα του συζύγου τους.

Γι’ αυτό είναι σημαντικό να κρατήσουμε τους νέους αγρότες στις αγροτικές περιοχές εξασφαλίζοντάς τους ένα αξιοπρεπές εισόδημα και βιοτικό επίπεδο. Ωστόσο, σε εκείνους που δεν βρίσκουν εργασία στις αγροτικές περιοχές, πρέπει να εξασφαλιστεί εκπαίδευση που θα τους επιτρέψει να βρουν απασχόληση. Επίσης, απαιτείται μια εκστρατεία που θα πείσει τον κόσμο να συμμετάσχει στο πρόγραμμα της διά βίου μάθησης και να επανεκπαιδευτεί. Είναι επίσης σημαντικό να υπάρχουν προγράμματα που υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα των γυναικών και διευκολύνουν τις γυναίκες να διευθύνουν τις δικές τους επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων που δεν σχετίζονται με τη γεωργία.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης. Μετά την αξιολόγηση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) που κατατέθηκαν από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και παράλληλα με την παρουσίαση της πρώτης Ετήσιας Έρευνας για την Ανάπτυξη, η Επιτροπή ενέκρινε στις 12 Ιανουαρίου μια πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όπου προτείνεται να επιβεβαιωθεί, για το 2011, η ισχύς της ολοκληρωμένης οικονομικής πολιτικής και των κατευθυντήριων γραμμών των κρατών μελών για την απασχόληση που εγκρίθηκαν το 2010. Αυτή η πρόταση λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι οι νέες ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» πρέπει να μεταφερθούν πλήρως στα μέτρα πολιτικής και στη συνεκτική διαμόρφωση των μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών που πρόκειται να παρουσιαστούν στα τελικά ΕΠΜ που αναμένονται τον Απρίλιο του 2011. Πέραν τούτου, η πρόταση της Επιτροπής βασίζεται στη δέσμευση που περιλαμβάνεται στις κατευθυντήριες γραμμές του 2010 για την απασχόληση να παραμείνουν οι κατευθυντήριες γραμμές σταθερές, όσο είναι δυνατόν, μέχρι το 2014, ώστε να μπορούν τα κράτη μέλη να επικεντρωθούν στην εφαρμογή τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς.(FR) Αυτή η έκθεση υποστηρίζει τις επιζήμιες κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση από την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Στην πραγματικότητα, υποστηρίζει τον απολυταρχισμό της ΕΕ σε σχέση με την αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, τη δημιουργία μιας ευέλικτης αγοράς εργασίας και τις περικοπές προϋπολογισμών και μισθών. Η εισηγήτρια το συμμερίζεται επίσης αυτό. Είναι, παρ’ όλα αυτά, μέλος ενός κόμματος που ισχυρίζεται ότι είναι σοσιαλιστικό. Καταψήφισα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Η ευρωπαϊκή στρατηγική απασχόλησης και οι κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών είναι μερικά από τα κύρια μέσα που αποσκοπούν στην καθοδήγηση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών για την εκπλήρωση των σκοπών και των στόχων που τίθενται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Η καταπολέμηση της ανεργίας και η δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας είναι η μεγάλη πρόκληση της ΕΕ για τα επόμενα 10 χρόνια, και πρέπει να διαδραματίσουμε όλοι τον ρόλο μας στην επιτυχία της. Πρέπει να υπογραμμίσουμε τη σημασία της επικέντρωσης της ετήσιας αναθεώρησης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την οικονομική πολιτική και την απασχόληση.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), γραπτώς. (IT) Τάσσομαι κατά της έκθεσης αυτής για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών βασικά για ένα λόγο, ο οποίος είναι ότι επαναλαμβάνει και περιλαμβάνει τις κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίθηκαν από αυτό το Σώμα τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι οποίες επεδίωκαν να διευκολύνουν την πρόσβαση στην απασχόληση για τους Ρομά. Συμφωνώ με την διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας για ανθρώπους με διαφορετικές ικανότητες, τους νέους, τους ηλικιωμένους και τις γυναίκες, αλλά πραγματικά αδυνατώ να καταλάβω για ποιους λόγους πρέπει να διευκολύνουμε ιδιαίτερα την πρόσβαση για μια συγκεκριμένη (και μάλλον προβληματική) εθνοτική ομάδα όπως οι Ρομά.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Berès διότι, με την έγκριση αυτού του κειμένου, τα κράτη μέλη θα πρέπει, σύμωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», να παρουσιάσουν τις πρωτοβουλίες και τις κατευθυντήριες γραμμές τους για την απασχόληση για το 2010 μέχρι τον Απρίλιο του 2011. Η πρόταση της Επιτροπής να διατηρηθούν οι κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών που εγκρίθηκαν το 2010 για το 2011 είναι απόλυτα σύμφωνη με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και υποστηρίζεται από το Κοινοβούλιο μέσω αυτής της έκθεσης. Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ καλούνται επομένως να καταπολεμήσουν την ανεργία, ιδιαίτερα την ανεργία των νέων, μέσω εποικοδομητικών προτάσεων με σαφή χρονοδιαγράμματα ούτως ώστε να δοθεί μια συγκεκριμένη απάντηση στο πρόβλημα της απασχόλησης και της φτώχειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Ψηφίζω υπέρ αυτής της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών και συμφωνώ με τις συστάσεις της εισηγήτριας. Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεώνει το Συμβούλιο να παρουσιάζει κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών κάθε χρόνο και να διαβουλεύεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προηγουμένως. Πιστεύω ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο οφείλουν να διασφαλίσουν ότι οι κατευθυντήριες γραμμές είναι ο κεντρικός άξονας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων και των κοινοβουλευτικών φορέων στον σχεδιασμό, στην εφαρμογή, στην παρακολούθηση και στην αξιολόγηση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων είναι ένα κρίσιμο στοιχείο της αποτελεσματικής διαχείρισης των πολιτικών απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών των κρατών μελών. Χωρίς την ουσιαστική συμμετοχή των κρατών μελών, η στρατηγική «Ευρώπη 2020» δεν μπορεί να πετύχει· ελπίζω ότι δεν θα συμβεί αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Στις 12 Ιανουαρίου 2010, μετά την αξιολόγηση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) που κατατέθηκαν από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και παράλληλα με την παρουσίαση της Ετήσιας Έρευνας για την Ανάπτυξη, η Επιτροπή ενέκρινε μια πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που προτείνει να επιβεβαιωθεί, για το 2011, η ισχύς της ολοκληρωμένης οικονομικής πολιτικής και των κατευθυντήριων γραμμών των κρατών μελών για την απασχόληση που εγκρίθηκαν το 2010. Αυτή η πρόταση λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι οι νέες ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» πρέπει να μεταφερθούν πλήρως στα μέτρα πολιτικής και στη συνεκτική διαμόρφωση των μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών που πρόκειται να παρουσιαστούν στα τελικά ΕΠΜ που αναμένονται τον Απρίλιο του 2011. Πέραν τούτου, η πρόταση της Επιτροπής βασίζεται στη δέσμευση που περιλαμβάνεται στις κατευθυντήριες γραμμές του 2010 για την απασχόληση να παραμείνουν οι κατευθυντήριες γραμμές σταθερές, όσο είναι δυνατόν, μέχρι το 2014, ώστε να μπορούν τα κράτη μέλη να επικεντρωθούν στην εφαρμογή τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Berès διότι συμφωνώ με αυτά που λέει για τις πολιτικές που πρέπει να υιοθετηθούν για την προώθηση της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι νέες ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» πρέπει να συμπεριλαμβάνονται πλήρως στα μέτρα πολιτικής και στις πρωτοβουλίες των κρατών μελών. Η συνεχής δέσμευση κάθε κράτους μέλους ξεχωριστά να προσηλωθεί στους στόχους του 2014 θα είναι κρίσιμη. Η ανεργία, ειδικά η ανεργία των νέων, παραμένει ένας από τους στόχους που απαιτούν τη μεγαλύτερη δυνατή δέσμευση από εμάς για να την αντιμετωπίσουμε στη ρίζα της, διότι μειώνει όχι μόνο την άμεση αγοραστική δύναμη αλλά επίσης όλες τις μελλοντικές στρατηγικές επενδύσεων, προκαλώντας πολύ σοβαρή κοινωνική αναταραχή που υπερβαίνει τους απλούς οικονομικούς παράγοντες. Δεν πρέπει να αυξηθεί μόνον ο αριθμός των θέσεων εργασίας, αλλά επίσης η ποιότητά τους, και αυτό απαιτεί δράση ιδιαίτερα από τα κράτη μέλη, τα οποία πρέπει να διατηρήσουν επίσης τη δέσμευσή τους για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), γραπτώς.(PL) Η ανεργία είναι ένα σημαντικό πρόβλημα και είναι δύσκολο να επιλυθεί. Αφαιμάσσει τα δημόσια οικονομικά. Από την πλευρά των δαπανών, ποσά που πληρώνονται ως επιδόματα και άλλες κοινωνικές παροχές αυξάνονται, αυξάνοντας το κόστος των διαφόρων ειδών προγραμμάτων για την καταπολέμηση της ανεργίας και την ενθάρρυνση της επιστροφής στην απασχόληση. Από την πλευρά του εισοδήματος δεν υπάρχει παραγωγή και δεν συλλέγονται φόροι. Ο αριθμός των ανέργων στην Ένωση έχει ξεπεράσει τα 23 εκατομμύρια, πράγμα που σημαίνει ότι τον τελευταίο χρόνο μισό εκατομμύριο άνθρωποι έχουν χάσει τις δουλειές τους. Πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται στη στρατηγική ΕΕ2020 για την αύξηση του επιπέδου της απασχόλησης στα άτομα της ηλικιακής ομάδας 20-64 ετών στο 75%. Ας θυμόμαστε ότι η ανεργία είναι υψηλότερη μεταξύ πολιτών ηλικίας κάτω των 25 – πάνω από 20%.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος B7-0114/2011

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ αυτής της πρότασης ψηφίσματος διότι πιστεύω ότι είναι αναγκαίο να αντιμετωπίσουμε την αυξανόμενη αστάθεια των τιμών των τροφίμων και βασικών προϊόντων, με μια αύξηση γύρω στο 90% το 2010, η οποία έχει οδηγήσει σε προβλήματα στη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων που καθιστούν τα μέτρα που προτείνονται σε αυτό το ψήφισμα απαραίτητα. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν εσωτερική δράση, όπως: μια ισχυρή κοινή γεωργική πολιτική ικανή να αποζημιώσει τους αγρότες που αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κόστος· μεγαλύτερη δέσμευση σε μικρές εκμεταλλεύσεις βιολογικών καλλιεργειών που παράγουν για τοπική κατανάλωση· κατάθεση κατάλληλων προτάσεων σχετικά με τις αγορές στην οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και στην οδηγία για την κατάχρηση της αγοράς· εκχώρηση περισσότερων εξουσιών στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών για την εποπτεία των αγορών πρώτων υλών ή ακόμη και η ανάθεση εντολής στις κανονιστικές αρχές και στις αρχές εποπτείας για τον περιορισμό της κερδοσκοπίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται επίσης μια στρατηγική σε παγκόσμιο επίπεδο για την καταπολέμηση της κερδοσκοπίας, η οποία θα συμπεριλαμβάνει διεθνή συντονισμό ενός μηχανισμού για την αποτροπή της υπερβολικής διακύμανσης των τιμών και τη δημιουργία συγκεκριμένης ρύθμισης που θα πρέπει να εφαρμοστεί στον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό χωρών.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ αυτής της πρότασης ψηφίσματος σχετικά με την αύξηση των τιμών των τροφίμων. Οι τιμές των τροφίμων έχουν ανέλθει στα ύψη για έβδομο συναπτό μήνα μεταξύ 2010 και 2011, φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα από το 1990. Οι αυξήσεις των τιμών των βασικών αγαθών έχουν μετατραπεί σε αποσταθεροποιητικό παράγοντα στην παγκόσμια οικονομία, γεγονός που πυροδότησε εξεγέρσεις και αναταραχές σε μια σειρά αναπτυσσόμενων χωρών και πιο πρόσφατα στην Αλγερία, την Τυνησία και την Αίγυπτο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να υπάρχει φτώχεια και πείνα, και 79 εκατομμύρια άτομα εξακολουθούν να ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Επομένως, συμφωνώ με την έκκληση που γίνεται στο ψήφισμα για άμεση ανάληψη δράσης για την κατοχύρωση της επισιτιστικής ασφάλειας τόσο για τους πολίτες της ΕΕ όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να διατίθενται τα τρόφιμα στους καταναλωτές σε λογικές τιμές και, παράλληλα, πρέπει να εξασφαλιστεί ένα δίκαιο βιοτικό επίπεδο για τους αγρότες. Επομένως, καλώ την ΕΕ να υποστηρίξει την αγροτική ανάπτυξη, αυξάνοντας τις επενδύσεις στην επισιτιστική ασφάλεια, και λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις επείγουσες επισιτιστικές ανάγκες, τη γεωργία μικρής κλίμακας και τα προγράμματα κοινωνικής προστασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), γραπτώς. (IT) Ο δείκτης των τιμών των τροφίμων στις χρηματοπιστωτικές αγορές δείχνει μια ανεξέλεγκτη αύξηση σε αυτές τις τιμές τους τελευταίους μήνες, λόγω της διεθνούς οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης καθώς επίσης και των πρόσφατων περιβαλλοντικών καταστροφών που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή. Η κατάσταση επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο από την κερδοσκοπία, στην οποία οφείλεται περίπου το 50% της ανόδου των τιμών, εμποδίζοντας πολλούς ανθρώπους να απολαμβάνουν επισιτιστική ασφάλεια και δημιουργώντας πολιτική αστάθεια ιδιαίτερα σε πιο φτωχές χώρες. Όπως γνωρίζουμε, αυτό μπορεί να έχει την επίδραση του «ντόμινο» και να καταλήξει να απειλεί την ειρήνη και την ασφάλεια σε άλλες χώρες.

Η επισιτιστική ασφάλεια είναι ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και περιλαμβάνεται μεταξύ των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας, καθώς και ένας στόχος της κοινής γεωργικής πολιτικής. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το καθήκον να επιβεβαιώσει τόσο τη δέσμευσή της για τη θέσπιση μιας υγιούς γεωργικής πολιτικής και πολιτικής ανάπτυξης της υπαίθρου και επίσης τη στήριξή της για την έρευνα και την τεχνολογική καινοτομία που στοχεύει στη βελτίωση της παραγωγικότητας, πληρώντας παράλληλα τις απαιτήσεις ενεργειακής αποδοτικότητας και βιωσιμότητας.

Βιωσιμότητα σημαίνει επίσης προώθηση της παραγωγής και διάθεση στην αγορά παραδοσιακών τοπικών προϊόντων, με την προσφορά κατάλληλων οικονομικών κινήτρων και τη δυνατότητα πρόσβασης σε πιστώσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πιστεύω ότι είναι εξίσου σημαντικό να υιοθετηθούν σαφείς και διαφανείς ρυθμίσεις για την πρόληψη της κερδοσκοπίας, η οποία είναι ιδιαίτερα επιζήμια για την υγεία πολλών Ευρωπαίων, και να γίνει η γεωργική παραγωγή της Ευρώπης ανταγωνιστική.

 
  
MPphoto
 
 

  Χαράλαμπος Αγγουράκης (GUE/NGL), γραπτώς. – Οι λαϊκές εξεγέρσεις στην Τυνησία και την Αίγυπτο καθώς και οι μεγάλες διαδηλώσεις σε μια σειρά άλλες χώρες αμφισβητούν ευθέως τη φτώχεια και την ανέχεια. Οι εκδηλώσεις οργής των λαών που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας αναδεικνύουν τα αδιέξοδα των δυνάμεων του Κεφαλαίου και των πολιτικών εκφραστών του μπροστά στη γενικευμένη οικονομική κρίση και την προσπάθεια τους να τη φορτώσουν στις πλάτες των εργαζομένων. Η ίδια η FAO υπογράμμιζε πριν από λίγα μόνο χρόνια ότι ο αριθμός των ανθρώπων που δυσκολεύονται ή αδυνατούν να αποκτήσουν τα απαραίτητα για την επιβίωση τους τρόφιμα είναι μεγαλύτερος από ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας· έχει ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο άτομα, και το γεγονός αυτό δεν μπορεί παρά να προκαλέσει έντονες κοινωνικές αντιδράσεις. Το πρόβλημα της ένδειας και της φτώχειας στον κόσμο δεν είναι ζήτημα ανεπάρκειας πόρων αλλά αποτέλεσμα της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας και της καπιταλιστικής υπερεκμετάλλευσης των φυσικών πόρων με αποκλειστικό κριτήριο το κέρδος.

Οι αυξήσεις των τιμών των τροφίμων όχι μόνο δεν σταμάτησαν μετά την κρίση των τροφίμων του 2007 αλλά συνεχίστηκαν ακόμα εντονότερες. Στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης ο χρηματιστηριακός τζόγος στις πλάτες της αγροτικής παραγωγής και της ανθρώπινης πείνας αποτελεί διέξοδο στην υπερσυσσώρευση του Κεφαλαίου και τη διατήρηση της κερδοφορίας του. Το 2010 τα αγροτικά προϊόντα προκάλεσαν τα μεγαλύτερα χρηματιστηριακά κέρδη.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), γραπτώς. (RO) Οι αυξανόμενες τιμές των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκοσμίως θέτουν ένα σημαντικό πρόβλημα το 2011. Υπάρχουν διαφορετικά αίτια γι’ αυτό και είναι δύσκολο να προβλεφθούν και να ελεγχθούν. Ωστόσο, υπάρχουν επίσης αιτίες που μπορούμε και πρέπει να ελέγξουμε. Μια αργή αλυσίδα εφοδιασμού με υπερβολικά πολλούς μεσάζοντες, φυσικές καταστροφές που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή, χαμηλά εισοδήματα στον γεωργικό τομέα ή η αστάθεια της αγοράς γεωργικών προϊόντων είναι μόνο μερικοί από τους λόγους που η τιμή των γεωργικών προϊόντων έχει αυξηθεί με απαράδεκτο τρόπο σε όλη την Ευρώπη.

Πιστεύω ότι οι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να καταστήσουν τη μείωση των τιμών των τροφίμων βασικό στόχο στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια πολιτική ατζέντα. Προφανώς, δεν μιλάμε για παρέμβαση στη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς, αλλά για την εξάλειψη της κερδοσκοπικής συμπεριφοράς που απομυζά αδικαιολόγητα την αλυσίδα προσφοράς και ζήτησης, ασκώντας παράνομη επιρροή σε αυτήν και στρεβλώνοντας τον τρόπο διαμόρφωσης των τιμών. Ψήφισα υπέρ αυτής της πρότασης ψηφίσματος καθώς η Ευρώπη χρειάζεται μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι τιμές των τροφίμων δεν αυξάνονται τεχνητά από μεσάζοντες που εμπλέκονται σε κερδοσκοπία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να απλουστεύσει την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων ούτως ώστε να εξαλειφθούν οι παρασιτικοί μεσάζοντες από τον κύκλο εμπορίου. Αυτό θα επιτρέψει να ωφεληθούν τόσο οι πολίτες όσο και οι παραγωγοί, βοηθώντας παράλληλα να ξεπεραστεί η οικονομική κρίση.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ αυτού του εγγράφου. Αν και, σύμφωνα με τις προβλέψεις, τα παγκόσμια αποθέματα δημητριακών, σιτηρών και ζάχαρης θα είναι υψηλότερα από ό,τι το 2007 και δεν φαίνεται να υπάρχει καμία επανάληψη της κατάστασης που οδήγησε στην επισιτιστική κρίση το 2008, υπάρχει μια υπερβολική αντίδραση από τις αγορές, που προκαλεί υπερβολική αστάθεια, η οποία μπορεί να εξηγηθεί από τις ενέργειες των επενδυτικών κεφαλαίων των κερδοσκόπων. Επιπλέον, απειλούνται ολόκληροι τομείς της γεωργικής βιομηχανίας. Βλέπω αυτήν την κατάσταση στη χώρα μου, τη Ρουμανία. Πράγματι, η αύξηση 5% στον συντελεστή ΦΠΑ, ο οποίος έφτασε στο 24%, αντικατοπτρίστηκε αμέσως σε αυξήσεις τιμών. Είναι δύσκολο να δεχτούμε ότι ένας κτηνοτρόφος που μοχθεί καθημερινά είναι θύμα ενός παιχνιδιού της αγοράς που παίζεται δεκάδες χιλιόμετρα μακριά στους υπολογιστές εταιρειών οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τη γεωργία, αλλά έχουν αρκετά χρήματα για να αποσταθεροποιούν τις παγκόσμιες αγορές.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), γραπτώς.(FR) Στην έκθεσή μας για την αναγνώριση της γεωργίας ως στρατηγικού τομέα στο πλαίσιο της επισιτιστικής ασφάλειας, που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο, δηλώσαμε ότι το δικαίωμα στην επισιτιστική ασφάλεια είναι ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, και ότι η ΕΕ έχει καθήκον να θρέφει τους πολίτες της. Σύμφωνα με τη θέση μας, είναι καθήκον μας σήμερα να καταγγείλουμε την αύξηση στις τιμές των τροφίμων, που έχουν ανέλθει στα ύψη τους τελευταίους επτά μήνες. Υπάρχουν πολλοί λόγοι γι’ αυτήν την αύξηση, αλλά πρέπει να εστιάσουμε πάνω απ’ όλα στην αστάθεια των τιμών και στην κερδοσκοπία σε βασικά είδη τροφίμων, καθώς αποσταθεροποιούν τις οικονομίες μας και δημιουργούν ανασφάλεια. Η αναχαίτιση της κερδοσκοπίας είναι απόλυτα κρίσιμη, όπως και η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Πράγματι, η επισιτιστική ασφάλεια και οι κλιματικές και περιβαλλοντικές συνθήκες συνδέονται στενά· καθιστούν ζωτικής σημασίας τον συντονισμό των περιβαλλοντικών και γεωργικών πολιτικών. Πρέπει επίσης να στρέψουμε την προσοχή μας στις αναπτυσσόμενες χώρες και να τις στηρίξουμε στις προσπάθειές τους να επιτύχουν επισιτιστική αυτάρκεια, σε αντίθεση με όλα όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Η πρόκληση είναι τεράστια: στην Ευρώπη μόνο, σχεδόν 80 εκατομμύρια άτομα εξακολουθούν να ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ αυτής της πρότασης ψηφίσματος, διότι υπάρχει ανάγκη να αναληφθεί συγκεκριμένη δράση για τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας για τους πολίτες της ΕΕ και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι τιμές των τροφίμων έχουν ανέβει στα ύψη για έβδομο συνεχόμενο μήνα μεταξύ 2010 και 2011, φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα από τότε που ο Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας (FAO) άρχισε να τις μετρά, το 1990. Οι αυξήσεις των τιμών των βασικών αγαθών έχουν μετατραπεί σε αποσταθεροποιητικό παράγοντα σε αρκετές αναπτυσσόμενες χώρες. Επίσης, οι πρόσφατες εξεγέρσεις και αναταραχές στην Αλγερία, την Τυνησία και την Αίγυπτο είχαν σημαντικό αντίκτυπο σε αυτό το γεγονός. Τα τρόφιμα πρέπει να διατίθενται στους καταναλωτές σε λογικές τιμές, και, παράλληλα, πρέπει να διασφαλιστεί ένα δίκαιο βιοτικό επίπεδο για τους αγρότες. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρέος να διασφαλίσει την επισιτιστική ασφάλεια των πολιτών της. Πρέπει να δοθεί προσοχή στη μείωση των αγροτικών εισοδημάτων στην ΕΕ, λόγω του αυξανόμενου κόστους παραγωγής και της αστάθειας των τιμών, γεγονός που επιδρά αρνητικά στην ικανότητα των αγροτών να διατηρούν την παραγωγή. Είναι επίσης αναγκαίο να επισημανθεί το κόστος που καλούνται να επωμιστούν οι ευρωπαίοι αγρότες για να ανταποκριθούν στις υψηλότερες παγκόσμιες προδιαγραφές όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, το περιβάλλον, την καλή μεταχείριση των ζώων και την απασχόληση. Οι αγρότες πρέπει να αποζημιώνονται για αυτό το πρόσθετο κόστος και για την παροχή δημόσιων αγαθών στην κοινωνία.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Ψήφισα αποχή στο ψήφισμα σχετικά με την αύξηση των τιμών στα τρόφιμα. Το ψήφισμα περιέχει ορισμένα θετικά σημεία, όπως η προτεραιότητα του αγροτικού τομέα στην αναπτυξιακή πολιτική. Όμως, από το κοινό ψήφισμα λείπουν σημαντικά σημεία που εμπεριέχονταν στο ψήφισμα το οποίο είχε αρχικά προτείνει η ευρωομάδα της Αριστεράς. Πιο συγκεκριμένα, απουσιάζει οποιαδήποτε σύνδεση της διατροφικής κρίσης και της αύξησης των τιμών με τις εφαρμοζόμενες αγροτικές και εμπορικές πολιτικές και, επομένως, απουσιάζει οποιαδήποτε πρόταση για αλλαγή αυτού του πλαισίου. Επίσης, το ψήφισμα ζητάει να δοθεί λύση στο διατροφικό πρόβλημα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και τους G20, πράγμα το οποίο όχι μόνο είναι αντίθετο με τα αιτήματα των αγροτών αλλά και αντικαθιστά το πλαίσιο του ΟΗΕ, προωθώντας έτσι τη λήψη αποφάσεων από αυτούς που δημιουργούν και διαιωνίζουν το πρόβλημα με τις πολιτικές επιλογές τους. Επίσης, το ψήφισμα δεν αναφέρεται καθόλου στη βασική έννοια τη διατροφικής κυριαρχίας, η οποία όμως είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατροφική ασφάλεια. Τέλος, αντιμετωπίζει το πρόβλημα της κερδοσκοπίας και της αύξησης των τιμών των τροφίμων με πολύ ανεπαρκή τρόπο, καθώς αναφέρεται μόνο στη «διαφάνεια» στις τιμές των τροφίμων και όχι στο πώς θα τερματιστούν τα χρηματοπιστωτικά μέσα με τα οποία επιτρέπεται και δημιουργείται η κερδοσκοπία.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose και Britta Thomsen (S&D), γραπτώς. (DA) Ψηφίσαμε υπέρ αυτής της πρότασης ψηφίσματος σχετικά με την αύξηση των τιμών των τροφίμων. Αναγνωρίζουμε το γεγονός ότι έχουμε σήμερα τεράστια προβλήματα στον τομέα των τροφίμων, και από αυτήν την άποψη πιστεύουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε πολλά παρεμβαίνοντας σε σχέση με την κερδοσκοπία στα είδη τροφίμων. Αυτός είναι ο λόγος που ψηφίσαμε υπέρ αυτού του ψηφίσματος. Ωστόσο, δεν υποστηρίζουμε την αύξηση στον προϋπολογισμό για τις αγροτικές ενισχύεις της ΕΕ, ούτε στηρίζουμε την παράταση των μέσων διαχείρισης της αγοράς. Επιπλέον, δεν είμαστε υπέρ της αυξανόμενης χρήσης ΓΤΟ στην παραγωγή τροφίμων.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), γραπτώς. (RO) Οι παγκόσμιες τιμές των τροφίμων ανήλθαν σε δραματικά επίπεδα πρόσφατα. Πράγματι, τον περασμένο Δεκέμβριο ξεπέρασαν τις τιμές που καταγράφηκαν στο αποκορύφωμα της οικονομικής κρίσης. Ο ΟΗΕ δήλωσε πρόσφατα ότι θεωρείται εσφαλμένο το σενάριο όπου πίσω από αυτές τις διακυμάνσεις των τιμών βρίσκεται η υπερβολική ζήτηση σε σχέση με την προσφορά. Στα μέσα της δεκαετίας του ’90 δημιουργήθηκε μια κερδοσκοπική αγορά που είχε στο επίκεντρό της προϊόντα τροφίμων και η οποία έχει μεγαλώσει κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Οι κερδοσκόποι εκμεταλλεύονται επί του παρόντος την έλλειψη ρύθμισης των αγορών, κερδίζοντας εκατομμύρια από αυτήν τη δραστηριότητα. Αυτό το είδος κερδοσκοπικής συμπεριφοράς έχει άμεσο αντίκτυπο στο βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων και μπορεί να συμβάλει στην πολιτική αστάθεια. Επομένως, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταπολεμήσει την κερδοσκοπία σε σχέση με τις τιμές των τροφίμων μέσω της ρύθμισης και της διαφάνειας. Γι’ αυτόν τον λόγο, ψήφισα υπέρ της πρότασης ψηφίσματος σχετικά με την αύξηση των τιμών των τροφίμων.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), γραπτώς. (RO) Η παγκόσμια οικονομική κρίση και η αύξηση των τιμών τροφίμων και καυσίμων έχουν προκαλέσει φτώχεια και πείνα για εκατομμύρια πολίτες, αλλά ιδιαίτερα για τους φτωχούς ανθρώπους που ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίοι είναι οι πιο ευάλωτοι στον αρνητικό αντίκτυπο της αστάθειας των τιμών και της επισιτιστικής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν σύνολο είναι και παραμένει ο κύριος παραγωγός τροφίμων. Γι’ αυτόν τον λόγο, πρέπει να αναπτυχθούν κοινές ικανότητες στη διενέργεια έρευνας και την παροχή εκπαίδευσης σε βιώσιμες μεθόδους καλλιέργειας και νέες τεχνολογίες προκειμένου να μετριαστεί η κατάρρευση των γεωργικών συστημάτων και να αποτραπεί προσωρινά αυτή η κρίση. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη έχουν καθήκον να υιοθετήσουν μια κοινή εμπορική στρατηγική η οποία θα παρέχει επαρκή προστασία στις αγορές των τροφίμων, και να αποφασίζουν από κοινού για τις γεωργικές πολιτικές τους και τις πολιτικές παραγωγής τροφίμων.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog και Åsa Westlund (S&D), γραπτώς. (SV) Εμείς οι σουηδοί Σοσιαλδημοκράτες καταψηφίσαμε την πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αύξηση των τιμών των τροφίμων. Επικροτούμε τη συζήτηση σχετικά με τις τιμές των τροφίμων και τις διακυμάνσεις των τιμών, ιδιαίτερα σε σχέση με την κερδοσκοπία στα προϊόντα διατροφής και τον αδύναμο ανταγωνισμό σε ορισμένα σημεία της αλυσίδας των τροφίμων, παρ’ όλα αυτά δεν πιστεύουμε ότι αυτό το ψήφισμα παρέχει μια επαρκή περιγραφή του προβλήματος. Οι ισχυρισμοί των άμεσων απειλών στον εφοδιασμό τροφίμων της Ευρώπης είναι υπερβολικοί. Είμαστε επίσης αντίθετοι στην εκμετάλλευση της ανησυχίας για την αύξηση των τιμών των τροφίμων προκειμένου να δικαιολογηθεί μια ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική βασισμένη σε εκτεταμένες άμεσες επιδοτήσεις και ρύθμιση της αγοράς. Η μονότονη εστίαση του ψηφίσματος στον γεωργικό τομέα σημαίνει ότι η σημασία άλλων κοινωνικών παραγόντων στην ικανότητα αντιμετώπισης σημαντικών αυξήσεων των τιμών αγνοείται – αναφερόμαστε κυρίως στην έλλειψη δημοκρατικών θεσμών σε πολλές χώρες, ανισότητα σε σχέση με τα εισοδήματα και αδύναμα συστήματα πρόνοιας.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Ο Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) προειδοποίησε τον Ιανουάριο για πιθανές αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων διατροφής το 2011 αφού είχαν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ το 2010 και μετά την αύξηση κατά τη διάρκεια της επισιτιστικής κρίσης του 2008. Ο πίνακας τιμών 55 βασικών ειδών τροφίμων του FAO έχει αυξηθεί για έκτο συνεχόμενο μήνα σε 214,7 μονάδες, πάνω από το προηγούμενο υψηλό ρεκόρ των 213,5 μονάδων τον Ιούνιο 2008. Όπως έχουν τα πράγματα, οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν για έβδομο συνεχόμενο μήνα μεταξύ 2010 και 2011 στα υψηλότερα επίπεδα από τότε που ο FAO άρχισε να αναλύει τις τιμές των τροφίμων το 1990.

Όπως έχω υποστηρίξει ήδη στο παρελθόν, πιστεύω ότι πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής για την αύξηση της παραγωγής, τον καλύτερο εφοδιασμό των αγορών και τη διασφάλιση μεγαλύτερης σταθερότητας τιμών, καθώς και για να διασφαλιστεί ότι η παραγωγή καλύπτει τις ανάγκες των ευρωπαίων καταναλωτών. Όπως έχω υποστηρίξει, η γεωργία πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένας στρατηγικός τομέας που είναι κρίσιμος για την εγγύηση της επισιτιστικής ασφάλειας των πληθυσμών, ιδιαίτερα σε εποχές κρίσης όπως αυτή που βιώνουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Το δικαίωμα στη διατροφή είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα που επιτυγχάνεται όταν όλοι οι άνθρωποι έχουν μόνιμη φυσική και οικονομική πρόσβαση σε επαρκή, ασφαλή, και θρεπτικά τρόφιμα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους για μια δραστήρια και υγιεινή ζωή.

Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτη αποτυχία το γεγονός ότι υπάρχει πείνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον κόσμο. Για την ακρίβεια, ο Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) εκτιμά ότι ο αριθμός των ανθρώπων που υποσιτίζονται στον κόσμο έφτασε τα 925 εκατομμύρια το 2010. Η αύξηση των τιμών των τροφίμων σε συνδυασμό με απρόβλεπτες ελλείψεις στην προσφορά ενδέχεται να προκαλέσουν περαιτέρω επιδείνωση αυτής της κατάστασης.

Επομένως, υποστηρίζω έναν ισχυρό και βιώσιμο γεωργικό τομέα σε όλη την ΕΕ και ένα ακμάζον και βιώσιμο γεωργικό περιβάλλον. Η κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει να διασφαλίσει αυτόν τον στόχο. Θα ήθελα επίσης να επιστήσω την προσοχή στην πτώση των γεωργικών εισοδημάτων στην ΕΕ, λόγω του αυξανόμενου κόστους παραγωγής και της αστάθειας των τιμών, πράγμα που επιδρά αρνητικά στην ικανότητα των γεωργών να διατηρούν την παραγωγή. Εξάλλου, οι ευρωπαίοι γεωργοί πρέπει να πληρούν τις υψηλότερες παγκόσμιες προδιαγραφές όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, το περιβάλλον, την καλή μεταχείριση των ζώων και την απασχόληση.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η πρόταση ψηφίσματος περιλαμβάνει αρκετές σημαντικές πτυχές, όπως: την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στη γεωργία στην αναπτυξιακή βοήθεια και να αναγνωριστεί η αποεπένδυση που επιτελείται σε αυτόν τον τομέα· την ανάγκη για στρατηγικά αποθέματα και παρέμβαση· και την ανάγκη να γίνουν τα μέσα παρέμβασης στην αγορά μια βασική πτυχή της μελλοντικής κοινής γεωργικής πολιτικής, μολονότι αυτά τα μέσα δεν προσδιορίζονται στη συνέχεια, και είναι αλήθεια ότι πολλοί άνθρωποι υποστηρίζουν μόνο τους λεγόμενους «μηχανισμούς έκτακτης ανάγκης», που είναι συμβατοί με την απελευθέρωση της αγοράς που έχει επιδιωχθεί. Ωστόσο, το ψήφισμα παραλείπει κρίσιμα σημεία και περιλαμβάνει άλλα που είναι αρνητικά ή ακόμη και απαράδεκτα.

Δεν αναφέρει ότι η επισιτιστική κρίση είναι το αποτέλεσμα των τωρινών πολιτικών γεωργίας και εμπορίου όπως η ΚΓΠ και το ελεύθερο εμπόριο, και δεν κάνει τη δίκαιη και απαραίτητη κριτική αυτών των πολιτικών ούτε ζητά την αλλαγή που απαιτείται. Δέχεται την ένταξη της γεωργίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), αν και προτείνει μέτρα για την μετρίαση αυτής της συμπερίληψης· από την πλευρά μας, υποστηρίζουμε ότι η γεωργία πρέπει να παραμείνει εκτός του ΠΟΕ. Η βασική έννοια της επισιτιστικής κυριαρχίας, η οποία δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από την επισιτιστική ασφάλεια, δεν θίγεται. Το πρόβλημα της κερδοσκοπίας θίγεται, αλλά πολύ ανεπαρκώς. Τα μέτρα που προτείνονται δεν προχωρούν πέρα από απαιτήσεις για «μεγαλύτερη διαφάνεια» στην αγορά, η οποία είναι σαφώς ανεπαρκής.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), γραπτώς. (IT) Η κλιματική αλλαγή και η κερδοσκοπία στις αγορές αγαθών είναι μεταξύ των κύριων παραγόντων που απειλούν την επισιτιστική ασφάλεια τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και εκτός. Βάσει αυτής της πεποίθησης, υποστηρίζω την πρόταση ψηφίσματος που ζητά επείγοντα μέτρα για την καταπολέμηση της αισχροκέρδειας στις τιμές των προϊόντων διατροφής και τη διασφάλιση της διατήρησης της γεωργικής παραγωγής στην ΕΕ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι ξηρασίες, πλημμύρες, πυρκαγιές και καταιγίδες –φαινόμενα που συμβαίνουν πιο συχνά σήμερα από ό,τι στο παρελθόν– μειώνουν την ικανότητα γεωργικής παραγωγής παγκοσμίως. Η καλή διαχείριση των εδαφών και του ύδατος είναι επομένως σημαντική για να αποσοβηθεί η απώλεια γεωργικών γαιών. Είναι επίσης απαραίτητο να περιοριστεί η καταχρηστική κερδοσκοπία που επιβαρύνει τις αγορές τροφίμων, γεωργικών πρώτων υλών και ενέργειας. Η επισιτιστική ασφάλεια εξαρτάται από την ύπαρξη μιας ισχυρής πολιτικής που εγγυάται ένα μέλλον για τους νέους αγρότες μας και ενθαρρύνει την εισαγωγή πιο αποδοτικών και βιώσιμων γεωργικών πρακτικών στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (S&D), γραπτώς.(FR) Η αύξηση των τιμών των τροφίμων είναι απαράδεκτη. Φτωχές σοδειές στη Ρωσία και στη Ουκρανία δεν μπορούν να εξηγήσουν την αύξηση κατά 91% των σιτηρών, και ακόμη λιγότερο την αύξηση κατά 57% του αραβοσίτου, κατά 33% της σόγιας και κατά 32% της ζάχαρης. Προφανώς, ο τρελός κόσμος των οικονομικών κερδοσκοπεί σήμερα στις αγορές των τροφίμων, χωρίς να θέλει ποτέ να αγγίζει τα ίδια τα προϊόντα, τα οποία αγοράζονται και πωλούνται συνεχώς. Η πρόσβαση σε αυτές τις αγορές πρέπει να προορίζεται μόνο για τους επαγγελματίες αγοραστές. Ωστόσο, το κύριο πρόβλημα παραμένει η ανάγκη να αυξηθεί η παγκόσμια γεωργική παραγωγικότητα. Προκειμένου να τραφούν καλύτερα 9 δισεκατομμύρια άνθρωποι, η γεωργική παραγωγή πρέπει να αυξηθεί κατά 60 - 70%. Μόνο πρόσβαση σε πιο αποδοτική γεωργία θα μας επιτρέψει να νικήσουμε την πείνα. Νέοι σπόροι, καθώς και εισροές – και τεχνικές εξοικονόμησης νερού, θα μπορέσουν να παραγάγουν τις απαιτούμενες σοδειές. Ο αριθμός των αγροτών που καλλιεργούν ΓΤΟ αυξάνεται κάθε χρόνο. Είναι περισσότεροι από 14 εκατομμύρια, που καλλιεργούν πάνω από το 10% της αρόσιμης γης παγκοσμίως. Η Ευρώπη ισχυρίζεται ότι δεν θέλει καμία σχέση με τους ΓΤΟ, μολονότι το ευρωπαϊκό ζωικό κεφάλαιο τρέφεται ήδη με ζωοτροφές τα δύο τρίτα των οποίων προέρχονται από γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες από την Αμερική.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), γραπτώς.(FR) Σε μια εποχή που η επισιτιστική ασφάλεια πρέπει να ανακηρυχθεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, οι παγκόσμιες τιμές των τροφίμων ανήλθαν στα ύψη στις αρχές του 2011, επηρεάζοντας τόσο τους παραγωγούς όσο και τους καταναλωτές στην ΕΕ και όλους σε όλο τον κόσμο. Αυτή η τάση, η οποία επιδεινώνεται από την αστάθεια των τιμών εξαιτίας των κερδοσκόπων, είναι εντελώς απαράδεκτη, όταν γνωρίζουμε ότι πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι υποφέρουν από φτώχεια και πείνα παγκοσμίως. Επομένως, ψήφισα υπέρ αυτής της πρότασης ψηφίσματος, η οποία συνιστά την εισαγωγή παγκόσμιας ρύθμισης ώστε να μην επιτραπεί στην κερδοσκοπία να καταπατήσει το δικαίωμα στη διατροφή· επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνει ένας από τους κύριους παράγοντες στον τομέα του επισιτισμού και της γεωργίας σε παγκόσμιο επίπεδο· λαμβάνει υπόψη την κλιματική αλλαγή· και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αυξήσουν το μερίδιο της επίσημης βοήθειας που αναλογεί στη γεωργία.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), γραπτώς. (DE) Επικροτώ την πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε από την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) σχετικά με το τρέχον πρόβλημα της αύξησης των τιμών των τροφίμων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να επισπεύσει την πρόοδο στην παγκόσμια καταπολέμηση της φτώχειας και της πείνας· σε αναπτυσσόμενες χώρες όπου αφορά την παροχή των απολύτως βασικών για τη ζωή. Ωστόσο, οι υψηλές τιμές είναι επίσης πρόβλημα στην ΕΕ. Αυτή η κατάσταση είναι αποτέλεσμα των ελλείψεων προϊόντων, των υψηλών τιμών καυσίμων, της εξάρτησης από καλλιέργειες και εισαγωγές, της παγκόσμιας κατάστασης της αγοράς και της αισχροκέρδειας. Το μόνο μέσο διασφάλισης του μελλοντικού εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη είναι μέσω της κοινής γεωργικής πολιτικής. Οι ίδιοι οι γεωργοί εξαρτώνται εξίσου από τις λογικές τιμές· αντιμετωπίζουν υψηλό κόστος παραγωγής. Οι υψηλότερες τιμές των καταναλωτών δεν αντανακλώνται στα γεωργικά εισοδήματα. Το Κοινοβούλιο ζητεί από την Επιτροπή να αναληφθεί επείγουσα δράση και να σχεδιαστούν μέτρα σε όλους τους τομείς πολιτικής.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE), γραπτώς.(FR) Η παρούσα αύξηση στις τιμές των τροφίμων, και ιδιαίτερα στις τιμές βασικών προϊόντων διατροφής όπως σιτηρά και ελαιούχα φυτά, οφείλεται κυρίως σε φυσικές καταστροφές στη Ρωσία και στην Αυστραλία.

Αν και αυτή η αύξηση στις τιμές των βασικών προϊόντων διατροφής θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά τα εισοδήματα των ευρωπαίων αγροτών μας, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στον τομέα της κτηνοτροφίας σημειώνεται μια αντίστοιχη αύξηση στις τιμές των ζωοτροφών.

Έχουμε οδυνηρή επίγνωση της υπερβολικής εξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από αποθέματα προϊόντων διατροφής, πράγμα που σημαίνει ότι η επισιτιστική ασφάλεια στην Ευρώπη κάθε άλλο παρά έχει επιτευχθεί.

Δεν χρειάζεται να πάμε πολύ μακριά –μπορούμε να δούμε τις αποδείξεις στις χώρες της βόρειας Αφρικής– για να αντιληφθούμε τις επικίνδυνες επιπτώσεις που μπορούν να έχουν ανάλογες αβεβαιότητες.

Η ασφάλεια της ζωής μας έγκειται στη διατήρηση μιας κοινής γεωργικής πολιτικής αντάξιας του ονόματός της, ούτως ώστε να διασφαλίσουμε ένα δίκαιο εισόδημα για τους αγρότες μας, και στη διατήρηση της παραγωγικής γεωργίας σε κάθε περιοχή της Ευρώπης.

Γι’ αυτόν τον λόγο συμμετείχα ενεργά σε αυτό το ψήφισμα και γι’ αυτόν τον λόγο το υπερψήφισα.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ αυτού του ψηφίσματος σχετικά με την αύξηση των τιμών των τροφίμων. Σύμφωνα με το ψήφισμα, οι τιμές των τροφίμων έχουν φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα από τότε που ο Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας (FAO) άρχισε να τις καταγράφει το 1990. Η οργή για τις υψηλές τιμές των τροφίμων οδήγησε σε μεγάλες αναταραχές σε μια σειρά χωρών. Μία κρίσιμη αιτία είναι η κερδοσκοπία από εμπόρους και χρηματιστές που δεν έχουν κανένα εμπορικό συμφέρον σε αυτές τις αγορές. Πρέπει να αναληφθεί δράση για την καταπολέμηση της υπερβολικής κερδοσκοπίας στις αγορές προϊόντων.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Ψηφίζω υπέρ αυτής της πρότασης ψηφίσματος διότι συμφωνώ με όλες τις αρχές που διατυπώνονται σε αυτήν. Είμαι υπέρ της παραγωγής υγιεινών τροφίμων σε επαρκείς ποσότητες που θα συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην παγκόσμια ζήτηση για τρόφιμα. Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε τα εισοδήματα των γεωργών και να δημιουργήσουμε μηχανισμούς για την πρόληψη της τεράστιας αστάθειας από την άποψη των τιμών και των αγορών. Προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε αρκετά τρόφιμα παγκοσμίως για να τραφεί όλος ο πληθυσμός του κόσμου, είναι σημαντικό να υποστηρίξουμε τους αγρότες στις αναπτυσσόμενες χώρες. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής σε παγκόσμιο επίπεδο ούτως ώστε να μην μειωθούν οι φυσικοί πόροι και τα εισοδήματα από τη γεωργία. Είναι σημαντικό να ενισχυθεί η θέση των αγροτών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Για την ευημερία του παραγωγικού τομέα, είναι απαραίτητο να αξιολογήσουμε το θέμα των αυξήσεων των τιμών σε σχέση με το επιπλέον εξωτερικό κόστος και την κερδοσκοπία σε βασικά γεωργικά προϊόντα.

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Mészáros (PPE), γραπτώς. (HU) Η επισιτιστική ασφάλεια είναι ένα κεντρικό θέμα για την Ευρώπη και ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο απαιτεί μια αδιάλειπτα ισχυρή κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) και, αυτός είναι ένας ανέφικτος στόχος εκτός αν βρούμε μια λύση στα δύο πιο σημαντικά τρέχοντα προβλήματα, την αστάθεια των αγορών και των τιμών και τα φθίνοντα αποθέματα τροφίμων. Η αυξανόμενη κερδοσκοπία σε σχέδια με γεωργικά προϊόντα και προϊόντα διατροφής βρίσκεται στη ρίζα της τωρινής αύξησης των τιμών των τροφίμων. Επενδυτικά κεφάλαια διοχετεύουν τεράστια ποσά χρημάτων στην κερδοσκοπία στις τιμές των τροφίμων, εξαναγκάζοντας με αυτόν τον τρόπο τους καταναλωτές να πληρώνουν τιμές που συχνά υπερβαίνουν το κόστος παραγωγής. Οι αυξήσεις των τιμών επιδεινώνουν το πρόβλημα της προσβασιμότητας, ιδιαίτερα για ανθρώπους με χαμηλά ή χωρίς καθόλου εισοδήματα. Οι δαπάνες για τα τρόφιμα είναι ένα από τα βασικά στοιχεία των οικογενειακών προϋπολογισμών, και ανέρχονται στο 60 με 80% στις αναπτυσσόμενες χώρες και στο 20 με 30% στα λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη. Τα χρηματοοικονομικά μέσα πρέπει να υπηρετούν την οικονομία και πρέπει να βοηθούν τη γεωργική παραγωγή να ξεπερνά μεγάλες κρίσεις και κλιματικές καταστροφές, και γι’ αυτόν τον λόγο δεν πρέπει να επιτραπεί στην κερδοσκοπία να υπονομεύει τη γεωργική παραγωγή. Καταδικάζω την κερδοσκοπία σε γεωργικά προϊόντα και πρώτες ύλες, γεγονός που συμβάλλει στην αυξανόμενη αστάθεια των τιμών και στην επιδείνωση της παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης. Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο συμφωνώ, και υποστηρίζω, ότι στη μελλοντική ΚΓΠ δεν είναι δυνατό να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα κατά των μεγάλων διακυμάνσεων των τιμών χωρίς στρατηγικά αποθέματα και επομένως ο ρόλος των μέσων παρέμβασης στην αγορά πρέπει να ενισχυθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), γραπτώς. (ES) Ψήφισα υπέρ αυτής της πρότασης ψηφίσματος διότι υποστηρίζω τα μέτρα που περιέχει για την καταπολέμηση των εμποδίων που παρακωλύουν την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια: εμπορική κερδοσκοπία, συγκέντρωση στην αλυσίδα κατανομής των τροφίμων, αστάθεια των τιμών, χαμηλά επίπεδα εισοδήματος για τους αγρότες και κλιματική αλλαγή. Πιστεύω ότι η έκκληση για άμεση και διαρκή δράση για τη διασφάλιση της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας είναι θετική και επικροτώ την επαναβεβαίωση του δικαιώματος στη διατροφή ως ένα ανθρώπινο δικαίωμα. Υποστηρίζω την έκκληση να αυξήσει η ΕΕ τη βοήθειά της για την ανάπτυξη της υπαίθρου επενδύοντας σε προγράμματα κοινωνικής προστασίας και στη γεωργία μικρής κλίμακας, και να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Επικροτώ το γεγονός ότι το ψήφισμα ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει την τήρηση ισοδύναμων προτύπων με την ΕΕ στον τομέα του περιβάλλοντος, της καλής μεταχείρισης των ζώων, της ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με εταίρους της ΕΕ. Υποστηρίζω επίσης την έκκληση να σεβαστεί και να προωθήσει η ΕΕ την εγγύηση ενός βιώσιμου μέλλοντος για τους γεωργούς στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών, και να μην θέσει σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή γεωργική παραγωγή, την οικολογική γεωργία και την καθολική πρόσβαση στη διατροφή.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), γραπτώς.(FR) Οι τιμές των τροφίμων έχουν ανέλθει σε επίπεδα ρεκόρ. Αυτή η αύξηση έχει ως αποτέλεσμα την επισιτιστική ανασφάλεια για εκατομμύρια ανθρώπους, αποσταθεροποιώντας την παγκόσμια οικονομία και προκαλώντας εξεγέρσεις και αναταραχές. Η διεθνής κοινότητα ανέλαβε επιπλέον τη δέσμευση να μειώσει κατά το ήμισυ την πείνα στον κόσμο έως το 2015 στο πλαίσιο των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας. Η διασφάλιση επαρκούς και τακτικής διατροφής για κάθε άνθρωπο δεν είναι μόνο μια ηθική υποχρέωση, είναι επίσης η εκπλήρωση ενός θεμελιώδους ανθρώπινου δικαιώματος. Αυτό το αναφαίρετο και οικουμενικό δικαίωμα επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ που διεξήχθη στην Κινσάσα τον Δεκέμβριο. Ενώ η Επιτροπή πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της στις αναπτυσσόμενες χώρες και τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, πρέπει επίσης να προωθήσει μια ισχυρή και βιώσιμη κοινή γεωργική πολιτική που λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των ευρωπαίων γεωργών. Συμμερίζομαι τις ανησυχίες των τελευταίων, διότι η πτώση στο εισόδημά τους λόγω της αύξησης του κόστους παραγωγής και της αστάθειας των τιμών σημαίνει ότι δεν έχουν επωφεληθεί από την αύξηση των τιμών των τροφίμων. Πρέπει να γίνουν αποτελεσματικά, συντονισμένα βήματα για την επίλυση αυτών των προβλημάτων. Η πολυτέλεια και η σπατάλη είναι απαράδεκτες όταν η τραγωδία της πείνας αποκτά ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (LV) Συμφωνώ με την πρόταση ψηφίσματος, αλλά δεν λέει τίποτα για το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Δεν είναι αρκετό να διαπιστώνουμε το γεγονός ότι τα προϊόντα διατροφής είναι ακριβά. Είναι απαραίτητο να αναπτύξουμε γρήγορα ένα σύστημα διαχείρισης για τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση των τιμών των τροφίμων. Είναι απαραίτητο να αναπτύξουμε έναν μηχανισμό κατά των μονοπωλίων και της κερδοσκοπίας για τη ρύθμιση και την εξάλειψη των καταχρήσεων. Ο εν λόγω μηχανισμός θα πρέπει να θεσπίσει μια Γενική Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου και Εποπτείας των Τιμών και των Υπηρεσιών. Θα πρέπει επίσης να προβλέπει την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα στη σφαίρα της παραγωγής. Αυτό θα μας πρόσφερε τη δυνατότητα να αποτρέψουμε την υπερπαραγωγή και τις ελλείψεις, και να μειώσουμε τις απώλειες στο ελάχιστο. Είναι απαραίτητη μια σοβαρή ανάλυση η οποία θα μας επέτρεπε να προσδιορίσουμε το αληθινό κόστος και να αποφύγουμε την αποσταθεροποίηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Ο συνδυασμένος αντίκτυπος των αυξημένων τιμών των προϊόντων, των περιορισμών των εξαγωγών, των φτωχών σοδειών λόγω των καιρικών συνθηκών, του υψηλότερου κόστους μεταφορών, της γεωργικής κερδοσκοπίας και της αυξανόμενης ζήτησης σπρώχνει προς τα πάνω τις τιμές. Η ΕΕ πρέπει να εξετάσει τη δική της συμπεριφορά. Όταν είναι πιο επικερδές να χρησιμοποιείται γεωργική γη για την παραγωγή βιοκαυσίμων αντί για την παραγωγή τροφίμων δεν είναι καθόλου παράξενο που υπάρχει ανταγωνισμός για τη γη, με όλες τις αρνητικές συνέπειες που έχει αυτό. Έλαβα αυτές τις σκέψεις υπόψη όταν ψήφισα.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariya Nedelcheva (PPE), γραπτώς. – (BG) Είχα την ευχαρίστηση να υπογράψω και να ψηφίσω υπέρ της πρότασης ψηφίσματος σχετικά με την αύξηση των τιμών των τροφίμων, καθώς χρειάζονται ειδικά μέτρα για τη διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών των τροφίμων.

Οι συνάδελφοί μου και εγώ θέλουμε να βρεθεί μια λύση στα προβλήματα που βρίσκονται στη ρίζα της αύξησης των τιμών των τροφίμων: αγοραστές που κάνουν κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης τους, αθέμιτες πρακτικές στη διαπραγμάτευση των τιμών, έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με τη διαμόρφωση των τιμών, κατανομή του κέρδους κατά μήκος της αλυσίδας τροφίμων και κερδοσκοπία στις αγορές βασικών αγαθών. Θέλουμε η μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής να εξασφαλίσει ένα σταθερό πρώτο πυλώνα για τη διατήρηση των εισοδημάτων των γεωργών και την ανάληψη μέτρων και τη στήριξη της αγοράς.

Προκειμένου να μειωθεί η κερδοσκοπία στις αγορές των βασικών αγαθών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να διασφαλίσει η Επιτροπή μεγαλύτερη διαφάνεια ανταλλάσσοντας καλές και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις στην αγορά.

Επιπλέον, με αυτό το ψήφισμα, στοχεύουμε να βελτιώσουμε τη θέση των παραγωγών γεωργικών προϊόντων στην αλυσίδα των τροφίμων, ούτως ώστε να μπορούν να έχουν μεγαλύτερο μερίδιο από τα κέρδη της βιομηχανίας τροφίμων. Επίσης επικροτώ την έκκληση για ταχύτερη δράση εκ μέρους της G20 για τον συντονισμό των μηχανισμών πρόληψης της αύξησης των τιμών και τη θέσπιση ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση κρίσεων που επηρεάζουν τα τρόφιμα και τη γεωργία.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), γραπτώς.(PL) Σήμερα διεξήχθη η ψηφοφορία για την πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αύξηση των τιμών των τροφίμων. Η ραγδαία αύξηση των τιμών των τροφίμων υπονομεύει την επισιτιστική ασφάλεια εκατομμυρίων ανθρώπων, τόσο σε ανεπτυγμένες όσο και σε αναπτυσσόμενες χώρες.

Σε σχέση με το γεγονός ότι οι επιπτώσεις της αύξησης των τιμών των τροφίμων έχουν γίνει αισθητές κυρίως από τις ομάδες πληθυσμού που είναι σε δύσκολη κοινωνική κατάσταση, η Ευρώπη, από κοινού με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, θα πρέπει να λάβει τα ακόλουθα μέτρα χωρίς καθυστέρηση. Είναι αναγκαίο να θεσπιστεί ρύθμιση και εποπτεία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο η οποία θα επιλύσει το πρόβλημα της κερδοσκοπίας στις γεωργικές αγορές (συναλλαγές που αφορούν τα παράγωγα ειδών διατροφής να περιορίζονται, κατά το μέγιστο δυνατόν, στους επενδυτές που συνδέονται άμεσα με τη γεωργική παραγωγή).

Η κοινή γεωργική πολιτική πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα μέσα παρέμβασης στην αγορά, διότι πιστεύω ότι μια ισχυρή κοινή γεωργική πολιτική είναι η μόνη εγγύηση επίλυσης του προβλήματος της επισιτιστικής ασφάλειας. Είναι πολύ σημαντικό να θεσπιστούν επαρκή μέτρα πρόληψης και διαχείρισης των κινδύνων προκειμένου να περιοριστούν οι συνέπειες των φυσικών καταστροφών στη γεωργική παραγωγή. Επίσης, πρέπει να δοθεί προσοχή στη στήριξη της γεωργικής παραγωγής για τους τοπικούς και περιφερειακούς καταναλωτές.

Η έλλειψη συντονισμού στην καταπολέμηση των μεγάλων διακυμάνσεων των τιμών ενδέχεται να συμβάλλει σε ακόμη μεγαλύτερη δυσαναλογία στη διανομή των τροφίμων μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών, και μακροπρόθεσμα μπορεί να μας θέσει σε κίνδυνο με μια επισιτιστική κρίση. Ερωτήσεις σχετικά με την ανάγκη εφοδιασμού τροφίμων ενός συνεχώς αυξανόμενου πληθυσμού παραμένουν αναπάντητες.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), γραπτώς. – (LT) Ψήφισα υπέρ αυτής της πρότασης ψηφίσματος σχετικά με την αύξηση των τιμών των τροφίμων στην Ευρώπη. Το δικαίωμα στη διατροφή είναι ένα βασικό και θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, και επομένως πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι οι τιμές των τροφίμων ρυθμίζονται και είναι προσιτές σε όλους, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα της προσβασιμότητας στα τρόφιμα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Συμφωνώ με την πρόταση ότι η Επιτροπή πρέπει να υιοθετήσει μια νέα στρατηγική εμπορίου και ανάπτυξης η οποία θα δώσει στις αναπτυσσόμενες χώρες μεγαλύτερη ανεξαρτησία στην επίλυση του θέματος της αύξησης των τιμών των τροφίμων. Εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ευνοϊκό περιβάλλον στήριξης και επιχειρηματικότητας για τους γεωργούς, ιδιαίτερα τους γεωργούς μικρής κλίμακας, οι φόροι στις εξαγωγές πρέπει να μειωθούν και πρέπει να περιορίσουμε τις δραστηριότητες της βιομηχανικής γεωργίας που ενδέχεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο δυναμικό παραγωγής τροφίμων. Πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι θα δοθεί μεγαλύτερη στήριξη στην ανάπτυξη του γεωργικού τομέα, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη της υπαίθρου, εισάγοντας καινοτόμες μεθόδους παραγωγής και παρέχοντας αποτελεσματική ανθρωπιστική βοήθεια. Μόνον εφαρμόζοντας μέτρα για την πρόληψη της συγκέντρωσης κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και της κερδοσκοπίας στα γεωργικά προϊόντα και για τη μείωση του κόστους παραγωγής, μπορούμε να περιορίσουμε την αύξηση των τιμών των τροφίμων. Δεδομένης της ανάγκης για επισιτιστική και ενεργειακή ασφάλεια, πρέπει να αναπτύξουμε εναλλακτικές πηγές ενέργειας και να ελαχιστοποιήσουμε τη σπατάλη τροφίμων τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο. Προκειμένου να λειτουργήσουν αποτελεσματικά τα μέτρα για την καταπολέμηση της αύξησης των τιμών των τροφίμων που προβλέπονται στο ψήφισμα, πρέπει να θεσπίσουμε μια ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή και να διασφαλίσουμε ότι τα συστήματα ασφάλειας των τροφίμων λειτουργούν σωστά και αποτελεσματικά σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Η αύξηση των τιμών των βασικών προϊόντων διατροφής προκαλεί δυσκολίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης. Οι τιμές αυξάνονται συνεχώς τους τελευταίους μήνες και έχουν φτάσει τα υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί ποτέ στην ιστορία του Οργανισμού Επισιτισμού και Γεωργίας. Αυτό οφείλεται σε μια ολόκληρη σειρά παραγόντων, μεταξύ των οποίων η έλλειψη μιας παγκόσμιας εμπορικής συμφωνίας, η αύξηση των τιμών ορισμένων πρώτων υλών και αυξανόμενη ζήτηση για τρόφιμα, αλλά οφείλεται επίσης στην κερδοσκοπία και στα «χρηματοπιστωτικά παιχνίδια» που παίζονται σε άλλες αγορές αλλά έχουν επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά. Και εκτός αυτού υπάρχει η αντίθεση ανάμεσα σε αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες οικονομίες, στην οποία οι τελευταίες –οι οποίες έχουν πληγεί σκληρά, αν και έμμεσα, από την κρίση– χρησιμοποιούν τα τρόφιμα ως το μόνο όπλο στη διάθεσή τους. Αυτή η κατάσταση έχει επιπτώσεις όχι μόνο για την παγκόσμια αγορά αλλά επίσης για τους μικρούς παραγωγούς και τους καταναλωτές, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές μερικές φορές αυξήσεις των τιμών για βασικά αγαθά. Πιστεύω, επομένως, ότι η επισιτιστική ασφάλεια είναι μια προτεραιότητα που πρέπει να υπερασπιστούμε και να επιδιώξουμε, και είναι τόσο απαραίτητο όσο και δίκαιο να εξευρεθεί μια παγκόσμια λύση σε αυτήν την αστάθεια που θα είναι όσο το δυνατόν ευρύτερα αποδεκτή.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Υπερψήφισα το κοινό ψήφισμα σχετικά με τις τιμές των τροφίμων. Η ΕΕ ως παγκόσμια δύναμη στην αγροτική παραγωγή οφείλει να λαμβάνει υπόψη και να προσαρμόζεται αποτελεσματικά σε διαφαινόμενες προκλήσεις όπως τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η περιορισμένη διαθεσιμότητα φυσικών πόρων, η εξάρτηση από τις εισαγωγές τροφίμων και η αυξανόμενη κερδοσκοπία στα βασικά προϊόντα διατροφής. Άλλωστε η επισιτιστική κρίση είναι παρούσα και στην Ευρώπη. 79 εκατομμύρια Ευρωπαίοι, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 16% των πολιτών της ΕΕ λαμβάνουν επισιτιστική βοήθεια, ενώ ο τιμάριθμος σε βασικά προϊόντα αυξάνεται διαρκώς, στοιχείο που σε συνδυασμό με την ύφεση έχει γίνει ιδιαίτερα αισθητό στην Ελλάδα. Είναι σαφές πως η Ευρώπη σήμερα πρέπει να παράγει περισσότερα χρησιμοποιώντας λιγότερο και αποδοτικότερα τους πόρους της.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της πρότασης ψηφίσματος σχετικά με την αύξηση των τιμών των τροφίμων διότι σε έξι μήνες, το κόστος του καλαθιού των τροφίμων που ετοιμάζεται από τον Οργανισμό Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), το οποίο περιλαμβάνει 55 βασικά αγαθά, έχει αυξηθεί κατά 34%. Στην Πορτογαλία έχουμε μια μη βιώσιμη κατάσταση για τους γεωργούς με το ντίζελ για γεωργικά μηχανήματα να πλησιάζει την τιμή ρεκόρ του 2008 του 1 ευρώ ανά λίτρο· οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 4% και το σχέδιο είναι να σταματήσει η γεωργική ηλεκτρική ενέργεια το τρέχον έτος· οι τιμές για ζωοτροφές, λιπάσματα και φυτοφάρμακα έχουν επίσης εκτοξευθεί στα ύψη· και τα επιτόκια για τα γεωργικά δάνεια είναι γύρω στο 6%. Αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα. Πιστεύω επίσης ότι είναι απαράδεκτο, σε μια χρονική στιγμή που τα πράγματα επιδεινώνονται από μια εκτεταμένη κρίση, να πληρώνουν οι καταναλωτές φουσκωμένες τιμές χωρίς να αυξάνονται τα εισοδήματα των γεωργών. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αντιμετωπίσει τις ευθύνες της και πρέπει να εξετάσει το σύνολο της αλυσίδας όταν εξετάζει αυτά τα σοβαρά προβλήματα στον γεωργικό τομέα και να μην αφήσει, όπως έκανε με τη «δέσμη μέτρων για τον τομέα του γάλακτος», έναν από τους βασικούς παράγοντες: τους μεγάλους εμπόρους λιανικής.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), γραπτώς.(FR) Ψήφισα υπέρ της πρότασης ψηφίσματος σχετικά με την αύξηση των τιμών των τροφίμων, διότι κανείς δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος με την κατάσταση που επικρατεί εδώ και μήνες και η οποία επηρεάζει κατά κύριο λόγο τους γεωργούς μικρής κλίμακας και τους καταναλωτές. Οι τιμές των σιτηρών έχουν ξεπεράσει ακόμη και τις ανώτατες τιμές του 2008, όταν οι υψηλές τιμές των τροφίμων προκάλεσαν ήδη αναταραχές στην Αϊτή και στην Αίγυπτο. Ενώ οι απαντήσεις πρέπει να είναι, πάνω από όλα, σε παγκόσμια κλίμακα και συντονισμένες από κοινού με τον Οργανισμό Επισιτισμού και Γεωργίας πρέπει να επεκτείνονται στην Ευρώπη, όπου πρέπει επιτευχθεί ο στόχος σταθερότητας των τιμών. Γι’ αυτό επικροτώ την υιοθέτηση προτάσεων, όπως τη μείωση της σπατάλης των τροφίμων, που είναι πολύ λογικές, και την έκκληση που γίνεται στην Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι συναλλαγές που αφορούν τα παράγωγα ειδών διατροφής να περιορίζονται στους επενδυτές που συνδέονται άμεσα με τις γεωργικές αγορές. Όλα αυτά είναι μέτρα που συμβάλλουν σε μια ισχυρή και βιώσιμη ευρωπαϊκή γεωργία. Ο Επίτροπος Cioloş μας υπενθύμισε σωστά χθες ότι η Ευρώπη δεν είναι εδώ για να επιδοτεί τα βιοκαύσιμα, αλλά για να προωθεί τη χρήση αρόσιμης γης για την παραγωγή τροφίμων – είναι τόσο απλό.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς.(FR) Τις παραμονές της διάσκεψης των Υπουργών Οικονομικών της G20, η Ευρώπη φτάνει για άλλη μια φορά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων απροετοίμαστη. Από τον Ιανουάριο 2011, η κυβέρνηση των ΗΠΑ απαιτεί οι θέσεις που υιοθετούνται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στις γεωργικές αγορές να είναι ελεγχόμενες και διαφανείς. Η Επιτροπή πρέπει να κάνει γρήγορα προτάσεις σε αυτό το πνεύμα. Αυτή η πρόοδος είναι ένα πρώτο βήμα για να αρνηθούμε στους κερδοσκόπους αυτό που λαχταρούν. Ο αντίκτυπος στους ευρωπαίους κτηνοτρόφους είναι δραματικός και άμεσος, επίσης. Δεν μπορούν πλέον να εκτρέφουν τα ζώα τους.

Εκατοντάδες γεωργικές εκμεταλλεύσεις χρεοκοπούν. Πριν από πέντε χρόνια, το σιτάρι άξιζε 100 ευρώ ανά τόνο. Σήμερα, φτάνει σχεδόν τα 300 ευρώ. Η Επιτροπή απαιτεί από τους γεωργούς να προσαρμοστούν στα μηνύματα της αγοράς. Θα ήταν καλό να ακολουθήσει σήμερα και η ίδια τη συμβουλή της. Ενόψει αυτής της κρίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να περιμένει μέχρι το 2014 για να βρει λύσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ αυτής της πρότασης ψηφίσματος διότι κατακρίνει σθεναρά την αύξηση του δείκτη τιμών των ειδών διατροφής, ο οποίος τους τελευταίους μήνες έχει φτάσει στα υψηλότερα επίπεδά του εδώ και 20 έτη. Αυτό το γεγονός έχει προκαλέσει κοινωνικές κρίσεις, όπως οι εξεγέρσεις που συγκλονίζουν όλο το Μαγκρέμπ από τον Δεκέμβριο. Οι αυξανόμενες τιμές των τροφίμων είναι προφανές ότι υποβαθμίζουν το βιοτικό επίπεδο για την πλειοψηφία των εργαζομένων, οι οποίοι κατά κανόνα δαπανούν το 50% του οικογενειακού εισοδήματός τους σε προϊόντα διατροφής. Μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου 80 εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, και πολλοί από αυτούς βοηθούνται μέσω προγραμμάτων επισιτιστικής βοήθειας. Κακές σοδειές στις Ηνωμένες Πολιτείες, φυσικές καταστροφές στη Ρωσία και στη Βραζιλία, η αύξηση των τιμών ενέργειας και πετρελαίου και η γήρανση των εργαζομένων στον γεωργικό τομέα είναι μεταξύ των προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν χωρίς καθυστέρηση. Είναι τώρα πιο σημαντικό από ποτέ να καταδικάσουμε την κερδοσκοπία, και να εξετάσουμε την ιδέα ενός ευρωπαϊκού συστήματος αποθεμάτων τροφίμων προκειμένου να αντιμετωπίζονται κρίσεις όπως αυτή που βιώνουμε τώρα. Ο στόχος είναι να αναζητήσουμε κοινές, συλλογικές στρατηγικές για να ανταποκριθούμε άμεσα στην αυξανόμενη ζήτηση τροφίμων, πόσο μάλλον μέσω συγκεκριμένων πολιτικών κινήτρων που θα προσελκύσουν τους νέους στον κόσμο της γεωργίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (S&D), γραπτώς. (EN) Το Εργατικό Κόμμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει το ψήφισμα που εκπονήθηκε σε απάντηση στην τρέχουσα κατακόρυφη άνοδο των τιμών των τροφίμων που βλέπουμε και τον αντίκτυπό τους στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια. Οι πιο πρόσφατες αυξήσεις τιμών φέρνουν στο προσκήνιο πολλές από τις ανησυχίες που διατηρεί εδώ και καιρό το Εργατικό Κόμμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για στρεβλώσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η κερδοσκοπία στην επιδείνωση της κατάστασης και την έλλειψη γεωργικών επενδύσεων σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων παραγωγής.

Το Εργατικό Κόμμα υποστηρίζει την ανάγκη για μια καθολική απάντηση στην πρόκληση της επισιτιστικής ασφάλειας αλλά θα ήθελε επίσης να υπογραμμίσει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει μια φιλόδοξα αναθεωρημένη ΚΓΠ στην αντιμετώπιση αυτής της πρόκληση. Μια αναθεωρημένη ΚΓΠ πρέπει να είναι σύμφωνη τόσο με τους στόχους της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας όσο και με τους στόχους της αναπτυξιακής πολιτικής, καταργώντας οριστικά τις επιστροφές εξαγωγών, που υπονομεύουν την ικανότητα των αναπτυσσόμενων χωρών να αναπτύξουν τη δική τους γεωργική παραγωγή, περιορίζοντας τους μηχανισμούς παρέμβασης στην αγορά, οι οποίοι χρησιμεύουν επίσης για τη στρέβλωση της αγοράς και προωθώντας τη βιώσιμη γεωργική παραγωγή για να βοηθήσει και τον γεωργικό τομέα να μετριάσει και να προσαρμοστεί στην κλιματική αλλαγή, προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο τους φυσικούς πόρους και το δυναμικό παραγωγής τροφίμων της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), γραπτώς. (NL) Η πολιτική της επισιτιστικής ασφάλειας είναι πάνω από όλα αμυντική πολιτική. Οποιαδήποτε χώρα αποτυγχάνει να παρέχει ασφαλή και οικονομικά προσιτά τρόφιμα στον λαό της και να διασφαλίσει ένα λογικό βιοτικό επίπεδο για τους γεωργούς της οδεύει προς την αστάθεια και επισιτιστικές αναταραχές. Το δικαίωμα στη διατροφή είναι ένα βασικό και θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Το κείμενο μπροστά μας ορθά τονίζει την ανάγκη για μια πολυδιάστατη προσέγγιση. Τα βήματα που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ασφαλής διατροφή έχουν πολλά κοινά με τα βήματα που απαιτούνται για μια πιο αποτελεσματική καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, βελτιωμένη αναπτυξιακή βοήθεια, την ανάπτυξη άλλων εμπορικών δομών, μεγαλύτερη διαφάνεια στις αγορές αγαθών και μέτρα κατά της κερδοσκοπίας. Θα ήθελα να ήταν ακόμη πιο δυνατό το κείμενο, πιέζοντας ιδιαίτερα για τη θέσπιση μιας ανεξάρτητης παγκόσμιας αρχής που θα ρυθμίζει αυστηρά την κερδοσκοπία σε προϊόντα διατροφής.

Η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία ήθελε επίσης να προτείνει μέτρα που είναι απαραίτητα για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων: 20 με 30 τοις εκατό των καλλιεργειών χάνονται από το στάδιο της σποράς μέχρι τον θερισμό. Στις αναπτυσσόμενες χώρες η μισή σοδειά σαπίζει επειδή δεν αποθηκεύεται ή δεν μεταφέρεται. Στο μεταξύ, οι καταναλωτές και οι διανομείς στις ανεπτυγμένες χώρες πετούν άθικτο το 40 τοις εκατό των προϊόντων διατροφής τους στα σκουπίδια. Αυτό είναι απαράδεκτο και ανήθικο! Τέλος, πιστεύω ότι τα τρόφιμα δεν ανήκουν στο φόρουμ του ΠΟΕ. Τα τρόφιμα δεν μπορούν να είναι ποτέ ένα συνηθισμένο αγαθό. Ποτέ!

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), γραπτώς.(FR) Επικροτώ την έγκριση αυτής της κοινής πρότασης ψηφίσματος, η οποία επισημαίνει τους κύριους παράγοντες που συμβάλλουν στις σημερινές υψηλές τιμές των τροφίμων. Είναι: η αύξηση των τιμών του πετρελαίου· η αυξανόμενη παραγωγή βιοκαυσίμων, η οποία καταβροχθίζει τεράστιες εκτάσεις καλλιεργήσιμης γης· οι ολοένα και πιο συχνές φυσικές καταστροφές· και η κερδοσκοπία στις αγορές. Ο στόχος δεν είναι πλέον ο εφοδιασμός τροφίμων στην καλύτερη τιμή, αλλά να εξαχθεί το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος από αυτά. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Επισιτισμού και Γεωργίας, οι τιμές των τροφίμων ανέβηκαν στα ύψη τον Ιανουάριο, και εκτιμάται ότι, όταν οι τιμές των τροφίμων αυξάνονται κατά 1%, τίθεται σε κίνδυνο η διατροφή επιπλέον 16 εκατομμυρίων ανθρώπων. Οι αυξήσεις των τιμών αποτελούν επομένως μια τεράστια πρόκληση για τις αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες αφιερώνουν ήδη σχεδόν τα τρία τέταρτα του εισοδήματός τους στην αγορά βασικών ειδών διατροφής. Κατά συνέπεια, φοβόμαστε μια κοινωνική και πολιτική κατάσταση ακόμη πιο φοβερή από εκείνη κατά τη διάρκεια των «εξεγέρσεων πείνας» του 2008. Η Ευρώπη έχει να διαδραματίσει έναν ζωτικό ρόλο στην εγγύηση της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας. Ας ελπίσουμε ότι οι υπουργοί της G20, οι οποίοι θα συναντηθούν στο Παρίσι τον Ιούνιο, θα βρουν λύσεις για την καταπολέμηση της αστάθειας των τιμών των τροφίμων.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. (PT) Το δικαίωμα στη διατροφή, όπως θεσπίζεται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στο άρθρο 39 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει επηρεαστεί σοβαρά από την τρέχουσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Η αύξηση του πληθυσμού που προβλέπεται, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, και η ολοένα και μεγαλύτερη άνοδος της φτώχειας και της πείνας δείχνουν ότι απαιτείται αύξηση τουλάχιστον κατά 70% στην παραγωγή τροφίμων για να καλύψει τις ανάγκες του πληθυσμού. Ταυτόχρονα, η χρηματοοικονομική κερδοσκοπία σε είδη διατροφής που οδηγεί σε αστάθεια στις τιμές των τροφίμων επιδεινώνει αυτό το σενάριο, όπως και οι ακραίες καιρικές συνθήκες και η συνεχή αύξηση της παραγωγής βιοαιθανόλης αντί της παραγωγής τροφίμων. Πιστεύω ότι πρέπει να ληφθούν επειγόντως μέτρα για την καταπολέμηση της αποσταθεροποίησης των γεωργικών αγορών, υποστηρίζοντας τους γεωργούς και προωθώντας καινοτομίες στον τομέα, ενισχύοντας παράλληλα τον ρόλο της κοινής γεωργικής πολιτικής ως βασικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το εγκάρσιο θέμα πρέπει να συζητηθεί πολυμερώς καθώς αφορά ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και οι πολλαπλάσιες επιπτώσεις του είναι αδιαμφισβήτητες. Οι εξεγέρσεις που συμβαίνουν στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα. Η στήριξη των χωρών που κινδυνεύουν πρέπει να ενισχυθεί προκειμένου να αποτραπούν μελλοντικές επισιτιστικές κρίσεις..

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), γραπτώς. (EN) Υποστήριξα το ψήφισμα που εκπονήθηκε σε απάντηση στις αυξήσεις των τιμών των τροφίμων, οι οποίες έχουν αντίκτυπο στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια. Οι πιο πρόσφατες αυξήσεις των τιμών επισημαίνουν πολλές ανησυχίες σχετικά με στρεβλώσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η κερδοσκοπία στην επιδείνωση της κατάστασης και την έλλειψη γεωργικών επενδύσεων σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες για την ανάπτυξη του δυναμικού παραγωγής τους. Χρειαζόμαστε μια παγκόσμια απάντηση στην πρόκληση της επισιτιστικής ασφάλειας αλλά επίσης να υπογραμμίσουμε τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει μια φιλόδοξα αναθεωρημένη ΚΓΠ στην αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης. Μια αναθεωρημένη ΚΓΠ πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη με την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και τους στόχους της αναπτυξιακής πολιτικής, καταργώντας οριστικά τις επιστροφές εξαγωγών που υπονομεύουν την ικανότητα των αναπτυσσόμενων χωρών να αναπτύξουν τη γεωργική τους παραγωγή. Η προώθηση της βιώσιμης γεωργικής παραγωγής είναι αναγκαία προκειμένου να βοηθήσει τον γεωργικό τομέα να μετριάσει και να προσαρμοστεί επίσης στην κλιματική αλλαγή, προστατεύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τους φυσικούς πόρους και το δυναμικό παραγωγής τροφίμων της ΕΕ.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου