Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2573(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0133/2011

Rozpravy :

PV 17/02/2011 - 10.3
CRE 17/02/2011 - 10.3

Hlasování :

PV 17/02/2011 - 11.3
CRE 17/02/2011 - 11.3

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0074

Doslovný záznam ze zasedání
Čtvrtek, 17. února 2011 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

10.3. Uganda: vražda Davida Kata
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 

  Předsedající. − Dalším bodem je rozprava o šesti návrzích usnesení o Ugandě – vraždě Davida Kata.(1).

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek, autorka.(DE) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, všichni bychom si přáli, aby David Kato, jenž byl před pár týdny zavražděn, byl stále naživu a aby s námi zde mohl být – tak, jako loni v listopadu – aby zde hovořil o právech lesbických žen a homosexuálů a o nedostatku práv lesbických žen a homosexuálů v Ugandě, a aby spolu s námi plánoval, co lze udělat ke změně této situace. Všichni bychom byli raději, kdyby žil a nestal se obětí brutální vraždy. David Kato ve své vlasti, v Ugandě, hájil lidská práva lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů.

Jsem ráda, že se nám mezi šesti politickými skupinami podařilo dosáhnout dohody v tomto usnesení o odsouzení vraždy Davida Kata a vyzvat úřady, nové politické vedení, které bude v Ugandě zítra zvoleno a také náboženské vůdce, aby jednou provždy skoncovali s veškerým pronásledováním a s násilím zaměřeným proti lesbickým ženám a homosexuálům a proti ostatním menšinám, a aby přispěli k tomu, že lesbické ženy, homosexuálové, bisexuálové a transsexuálové budou moci žít v Ugandě také svobodně.

Zde v Evropské unii máme také povinnost působit směrem k rovným právům a uctít památku Davida Kata a ostatních, kdo před ním obětovali své životy v boji za rovná práva. Za tímto účelem je rovněž nezbytné, aby baronka Ashtonová – naše vysoká představitelka pro zahraniční věci – a nová Evropská služba pro vnější činnost rovněž pracovaly v zájmu těchto práv; například, aby byl Soubor nástrojů na prosazování a ochranu požívání všech lidských práv ze strany lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů (LGBT) využíván i ve všech zemích mimo Evropu.

 
  
MPphoto
 

  Marietje Schaake, autorka. − Pane předsedající, dnes máme před sebou urgentní usnesení o právech lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů v Ugandě, a to potřetí v tomto volebním období. Předchozí dvě vyla varováním a pokusy předejít tomu, co se stalo Davidu Katovi, aktivistovi za lidská práva, jenž byl brutálně zavražděn.

Musíme odsoudit diskriminaci lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů ve světě, včetně Evropy a dokonce i v této sněmovně.

Vražda Davida Kata je zločinem, který musí být zcela a nestranně vyšetřen. Nejen že musejí být pachatelé postaveni před soud, ale musí být provedena analýza širšího kontextu netolerance, diskriminace a výhrůžek adresovaných lesbickým ženám, homosexuálům, bisexuálům a transsexuálům, a tuto situaci je nutné změnit. Místní publikace Rolling Stone a ugandští poslanci sehráli úlohu spíše podněcovatelů, než těch, kdo občany chrání. Od vraždy Davida Kata úřady také mlčí.

Aliance liberálů a demokratů pro Evropu dává opakovaně práva lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů na program jednání a s pomocí všech poslanců této sněmovny jsme vyzývali k dodržování jejich lidských práv – protože tím práva lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů také jsou – a i nadále nebudeme mlčet.

Doufám, že ti poslanci, kteří někdy váhají nebo se dokonce zdráhají postavit se za práva gayů, budou znovu přemýšlet a uvědomí si, že zabíjení lidí nelze nikdy ospravedlnit a že je třeba, aby se setkalo s naším trvalým a jednoznačným odsouzením, stejně jako jsme se zabývali porušováním práv jiných menšin ve světě, například křesťanů.

Komise a Evropská služba pro vnější činnost musí s ohledem na situaci v Ugandě v plné míře využít soubor nástrojů k prosazování a ochraně všech lidských práv, která přísluší lesbickým ženám, homosexuálům, bisexuálům a transsexuálům.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, autor. Pane předsedající, vražda Davida Kata je přímým důsledkem nenávisti a nepřátelství vůči ugandské komunitě lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů, rozdmýchávaná některými zastánci tvrdé linie z řad poslanců té země. Dvakrát v uplynulém roce jsme kritizovali skandální pokusy některých poslanců v Ugandě uzákonit trest smrti pro takzvaný zločin za aktivitu osob stejného pohlaví.

Je nevyhnutelné, že jsou v atmosféře takové bigotnosti životy aktivistů za práva homosexuálů ohroženy a to se také potvrdilo v případě Davida Kata. Znal rizika veřejného obhajování homosexuálů. On a další údajní homosexuálové byli loni zveřejněni v novinách, které otiskly jejich fotografie hned vedle novinového titulku, který hanebně říkal „pověste je“. Jsem si jist, že mnoho mých londýnských voličů je hluboce znepokojeno tím, že Evropská unie poskytuje finanční pomoc zemi, kde jsou takové nechutné emoce nejen tolerovány, ale někdy také evidentně oficiálně přehlíženy.

Doufám, že parlamentní Delegace pro vztahy s Panafrickým parlamentem bedlivě posoudí, jaká opatření může přijmout, aby zaznamenala náš hněv a znechucení nad vraždou pana Kata a obecněji pak zdůraznila, že pokračující angažovanost a finanční pomoc EU africkým zemím musí být na tomto kontinentu opětována pokrokem v oblasti základních lidských práv.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, autorka. − (FR) Pane předsedající, sešli jsme se v tomto volebním období již nad třetím usnesením Evropského parlamentu o diskriminaci osob LGBT (lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů) v Ugandě. Dnes se konkrétně zabýváme případem pana Davida Kata, jehož zabití bylo mnoha nevládními organizacemi a mezinárodními orgány ostře odsouzeno. Pan Kato byl ve své zemi symbolem boje proti homofobii a konkrétněji za zrušení Bahatiho zákona, který jde v pronásledování homosexuality velmi daleko, protože předpokládá rozsudky jako je trest doživotního odnětí svobody a dokonce i trest smrti. Musíme mu vzdát hold, ale musíme také myslet na ty, jejichž fotografie, jména a adresy byly veřejně zneuctěny plátkem, jehož jméno ani nebudu zmiňovat. Atmosféra s ohledem na komunitu lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů je nepřijatelná, a k tomu ještě dále zhoršená náboženskými představiteli, zejména evangelickými fundamentalisty blízkými hlavě státu.

Zítra se budou v Ugandě konat prezidentské volby. I když je osm kandidátů, odstupující prezident již prohlásil, že si je jist svým opětovným zvolením a oznámil, že nechá uvěznit každého, kdo bude proti volbám protestovat. Tyto volby jsou jistě příležitostí, abychom Ugandě připomenuli její závazky v oblasti lidských práv, sdělili jí, že boj proti diskriminaci jakéhokoliv druhu, včetně diskriminace lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů, je nedílnou součástí těchto univerzálních hodnot a že bychom společně měli reagovat na výzvu pana Bana Ki-Moona, abychom z dekriminalizace homosexuality učinili všeobecný boj za lidská práva.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly, zástupce autora. Pane předsedající, pro ty z nás, kdo žijí ve vyspělém světě, je velmi obtížné pochopit propast mezi námi a subsaharskou oblastí, a to jak teoreticky, tak prakticky.

Případ Davida Kata je toho příkladem. Byl mužem, jenž byl považovaný za otce ugandského hnutí za lidská práva. Jako zakládající člen SMUG, Sexuální menšiny Ugandy, byl odsouzen časopisem nazvaným Rolling Stone, a svůj případ proti nim vyhrál. Redaktor řekl, že pronásledování homosexuálů a jejich popravy mají pokračovat. A tak se také stalo, David Kato byl 26. ledna zavražděn.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cashman, autor. Pane předsedající, je vždy smutné, když máme přijmout usnesení o smrti obránce lidských práv.

Pro mě je to ještě smutnější, protože podobně jako ostatní v této sněmovně jsem se s ním sešel, když přišel do Parlamentu naléhavě žádat, aby jednal jménem těch, kdo žijí v Ugandě.

Jako homosexuál chci osobně poděkovat této sněmovně za způsob, jakým se v tomto usnesení sjednotila, když řekla, že nenávist zaměřená proti lesbickým ženám, homosexuálům a bisexuálům a omezování jejich lidských práv je naprosto nepřijatelné.

Spravedlnost, kterou můžeme Davidu Katovi dát, nespočívá jen v tom, že pachatelé budou postaveni před soud za zločin, který spáchali – za nesmyslnou vraždu tohoto mladého muže. Skutečným problémem je, že v Africe, jak správně řekl pan Tannock, v otázkách lidských práv a občanských svobod jsme našim kolegům v těchto životně důležitých záležitostech příliš usnadnili život. Nejlepší, co z tohoto může vzejít je, že kolonialismus, který jsme vnutili skrze naše zákony a někdy i skrze naše náboženství, může skončit v 38 zemích zrušením zákona, který kriminalizuje homosexualitu a ukončit trest smrti v Somálsku, Mauretánii, Súdánu a v Severní Nigérii.

To by byl památník nejen pro Davida Kata, obra mezi pygmeji, kteří káží předsudky a pronásledování. Byl by to také památník tohoto Parlamentu, který mluví za ty, kdo nemají žádný hlas.

 
  
MPphoto
 

  Corina Creţu, jménem skupiny S&D.(RO) Pane předsedající, skutečně jsem přesvědčena, že diskuse o porušování práv sexuálních menšin v Ugandě by měla jít dále, než jen vyjadřovat kritiku. Měli bychom přemýšlet o účinnosti našich opatření na podporu lidských práv a zkoumat, do jaké míry k tomu evropská diplomacie přispívá.

V prosinci jsme přijali usnesení proti trestání homosexuálů v Ugandě a podněcování k zločinům proti komunitě stigmatizované pro svou sexuální orientaci. Hnusí se mi tento strašný zločin, ale zároveň se mi hnusí i neochota evropských institucí a členských států Evropské unie uchýlit se k nástrojům přesvědčování a nátlaku, které mají k dispozici. Domnívám se, že je vhodné od ugandských úřadů rozhodně požadovat, aby zaručily dodržování základních práv, vedly spravedlivé vyšetřování tohoto případu a předcházely dalším podobným trestným činům. Také si myslím, že musíme Komisi upozornit, aby se mnohem aktivněji zapojila do obrany lidských práv.

 
  
MPphoto
 

  Alexandra Thein, jménem skupiny ALDE . – (DE) Pane předsedající, dámy a pánové, dnes přijmeme naše třetí usnesení proti kriminalizaci homosexuality v Ugandě. Během krátké doby byli homosexuálové v Ugandě prohlášeni za lovnou zvěř. Jsou dotčeny dokonce i děti nebo nezletilí. To vše je způsobeno nezodpovědným jednáním křesťanské sekty se sídlem v USA a výzvou místních novin Rolling Stone, aby bylo sto lidí, které označí za gaye, oběšeno.

David Kato – člověk, jenž byl veřejně označen jako gay – byl na veřejné ulici umlácen; to je v podstatě to, čemu jsme se snažili naším posledním usnesením předejít. Vyzýváme Ugandu, aby především vedla nezávislé vyšetřování vraždy Davida Kata a ne, aby za zločin uvěznila kohokoliv. Dále vyzýváme Ugandu, aby trestala ty, kdo vyzývají k veřejné vraždě homosexuálů. Vyzýváme také Ugandu, aby revidovala svou legislativu.

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda, jménem skupiny Verts/ALE.(ES) Pane předsedající, rád bych se připojil a vyjádřil svůj zármutek, emoce a především hněv nad vraždou Davida Kata, a řekl, že nyní musíme ukázat jasné odhodlání a pevnou vůli bojovat nejen proti tomuto typu vraždy, ale také proti urážkám a jakémukoliv typu diskriminace z důvodu sexuální orientace.

V Africe je homosexualita legální jen ve 13 zemích a v 38 zemích je považována za zločin. To je nepřijatelné a navíc jako Evropská unie s tím musíme bojovat politicky i ekonomicky. Neměli bychom zapomenout, že máme konečně příležitost se z ekonomického hlediska také podílet na boji proti takovémuto opatření.

Pronásledování na základě sexuální orientace musí být rovněž považováno za významný prvek, na jehož základě lze požádat o status uprchlíka a o právo na ochranu ze strany Evropské unie a členských států, které bohužel v současné době toto právo negarantují.

Pokud bychom bývali měli takovou možnost v případě Davida Kata, možná bychom nyní netruchlili nad jeho ztrátou. Kolik dalších úmrtí hodláme v budoucnu oplakávat?

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, jménem skupiny ECR.(PL) Pane předsedající, myslím, že situace, kdy hovoříme o Ugandě během 14 měsíců potřetí a podruhé v průběhu několika málo měsíců, je velmi znepokojivá. Souhlasím s předchozím řečníkem, že vlastně nejde o lidská práva jen jedné skupiny, ale že jde o lidská práva v Ugandě obecně, protože všechny zdejší menšiny se vypořádávají s extrémními výzvami. Myslím, že je obzvláště důležité, aby Evropský parlament o těchto záležitostech opět mluvil. Vítám skutečnost, že představitelé různých politických skupin o této záležitosti společně mluví a hovoří jedním hlasem, i když mohou samozřejmě klást odlišné důrazy. Lidská práva nejsou v Ugandě vůbec respektována, zejména práva této skupiny. Měli bychom proto tuto skupinu obzvláště chránit. Měli bychom také hájit právo na nerušenou politickou činnost a v této souvislosti rovněž zdůraznit práva obhájců lidských práv.

 
  
MPphoto
 

  Joanna Senyszyn (S&D).(PL) Pane předsedající, brutální vražda Davida Kata, jednoho z nejznámějších ugandských obhájců lidských práv, je výsledkem nenávisti proti homosexuálům. I kdyby byl vrah potrestán, atmosféra nenávisti zůstane, uzákoněna zákonem, který lesbické ženy, homosexuály, bisexuály a transsexuály vystavuje diskriminaci. Homosexualita je trestným činem ve 38 afrických zemích a ve čtyřech z nich je trestána smrtí.

Evropská unie aktivně podporuje demokratickou změnu v Africe. Nesmíme dovolit, aby byla lidská práva takovým drastickým způsobem porušována. Kolik krve musí být ještě prolito, kolik lidí ještě musí zemřít, než mezinárodní společenství vynutí v Africe změny právních předpisů, které porušují lidská práva? Je také důležité přezkoumat úlohu církve, která místo toho, aby propagovala lásku a mír, propaguje nenávist vůči homosexuálním lidem a vyučuje směšnou teorii o tom, že je homosexualita vážnou nemocí, kterou je nutné léčit.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). - Pane předsedající, než přejdu ke své řeči, ráda bych učinila procesní námitku. Je to potřetí, co nám byla slíbena řečnická doba, ale pak jsme nebyli zařazeni. To, že jsme nezávislými poslanci této sněmovny, ještě neznamená, že k tomu nemáme co říci.

Přecházím ke svému projevu a tento čas bych chtěla využít, abych pochválila zesnulého Davida Kata za jeho statečnou práci v Ugandě, za obhajobu nejen jeho práv, ale i práv ostatních lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů v Ugandě a také v Africe. Je velmi smutné, že ačkoliv loni v říjnu přišel do tohoto Parlamentu, jeho varování jsme evidentně nedbali – ani mezinárodní společenství – a nyní byl zabit.

Považuji za neuvěřitelné, že Evropská unie Ugandě stále poskytuje pomoc. Doufám, že po volbách, které se budou konat v nadcházejících dnech, toto budeme revidovat. Doufám, že pokud by nebyla pro osoby stíhané za provinění v souvislosti s jinou sexuální orientací vyhlášena amnestie, zrušili bychom veškerou pomoc.

Ráda bych ještě učinila závěrečnou poznámku. Je velmi smutné, že současné předsednictví Evropské unie, Maďaři, se rozhodli letos v červnu zakázat pochod lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů. Jaké poselství to vysílá ... ?

(Předsedající řečnici přerušil)

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Paní Sinclairová, bylo mi řečeno, že vaši řečnickou dobu váš personál neoznámil. Pokud předloží důkaz takového oznámení, pak vás osobně ujišťuji, že to prověřím. Osobně se o to postarám, pokud mi předložíte důkaz o oznámení.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).(IT) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, vražda Davida Kata se setkala s ostrým a rozhodným odsouzením ze strany evropských institucí.

Nesmíme ale zapomenout, že tento násilný čin je jen jednou episodou v širší situaci, v níž kulturní, etnické nebo náboženské menšiny trpí v různých částech světa diskriminací. Jen před několika týdny jsme přijali urgentní usnesení odsuzující to, co se stalo koptským křesťanům v Alexandrii, v Egyptě, kteří byli krutě zavražděni jen proto, že chtěli vyznávat svou víru svobodně a uctivě.

Když odhlédneme od práv homosexuálů, Uganda je extrémně zranitelnou zemí, obětí finančních spekulací jistých sil, které mají zájem ze slabosti této země těžit. Evropská unie proto musí svou pozornost věnovat Ugandě, aby země mohla mít prospěch z naší schopnosti podporovat demokracii a občanská práva dokonce i v zemích, které nejsou členy EU.

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE). - Pane předsedající, nenávist a porušování lidských práv sexuálních menšin ve světě pokračuje. Nedávná zpráva o zabití Davida Kata v Ugandě je jen dalším smutným příkladem diskriminace a brutality, s níž se sexuální menšiny potýkají.

Zabití pana Kata musí být důkladně vyšetřeno a osoba nebo osoby za to odpovědné musejí být postaveny před soud. Bylo hlášeno, že určité zdroje, včetně bulváru Rolling Stone, veřejně vyzývaly k zabití pana Kata. Tato obvinění musejí být vyšetřena.

Musím říci, že jsem byla vyděšena komentáři ugandského ministra pro etiku a bezúhonnost, jenž oznámil, že homosexuálové mohou na lidská práva zapomenout.

 
  
MPphoto
 

  Róża, Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE).(PL) Pane předsedající, když myslím na Ugandu, myslím na to, kolik toho tato krásná země od časů Idi Amina vytrpěla a kolik lidských práv je zde porušováno, a jsem vděčná všem kolegům poslancům, kteří této zemi věnovali svou pozornost. Myslím, že dokud se o tomto tématu bavíme, měli bychom také hovořit o jazyku nenávisti a co může vytvořit. Protože to byly především projevy nenávisti (bulvár, který uveřejnil fotografie pana Kata), které k této hanebné vraždě vedly. Projevy nenávisti jsou používány i zde, v Evropské unii. Existují internetové stránky, jako například Redwatch, a na těchto stránkách jsou uvedena jména a někdy i adresy lidí, kteří mají odlišnou sexuální orientaci, odlišné náboženství nebo odlišný světový názor. Na těchto internetových stránkách je otevřeně podněcováno násilí vůči menšinám. Musíme chránit lidská práva a bezpečnost menšin ve světě, ale musíme dělat totéž i zde v Evropské unii.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, místopředseda Komise. Pane předsedající, dovolte mi začít tím, že vzdám hold zesnulému Davidu Katovi. David Kato byl odvážným obráncem lidských práv a nebojácným aktivistou za práva lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů.

Byl vůdčím hlasem za práva lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů a jeho život byl v ohrožení. Dne 2. října 2010 bylo jméno a fotografie Davida Kata spolu se jmény a fotografiemi dalších osob údajně z okruhu lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů zveřejněno v ugandskému bulvárním plátku, Rolling Stone, pod titulkem „Pověste je“, a tím byly jejich životy bezostyšně ohroženy.

Bylo úspěchem, že odvolání proti těmto novinám vyhrál. Dne 3. ledna soud rozhodl, že noviny porušily ústavní právo na soukromí a bezpečnost a třem žalobcům přiznal náhradu škody.

To byl jeho poslední úspěch. David Kato byl 26. ledna zabit. EU prostřednictvím vedoucích misí v Ugandě vyjádřila svůj šok a vyzvala ugandské úřady, aby vraždu Davida Kata pečlivě vyšetřily a zajistily, že pachatelé tohoto hrozného činu budou postaveni před soud.

David Kato bude pro světové společenství obránců lidských práv a Ugandu velkou ztrátou. Jeho smrt nám také připomíná nestabilní situaci, v níž se nacházejí lesbické ženy, homosexuálové, bisexuálové a transsexuálové v Ugandě i jinde. Hned po jeho smrti 28. ledna jiné noviny, Red Pepper, uveřejnily pobuřující článek s velmi urážlivými výroky na adresu homosexuálů. Návrh zákona zaměřeného proti homosexualitě, který byl předložen ugandskému parlamentu, byl dočasně odložen, ale může být znovu předložen ve chvíli, kdy bude po nadcházejících volbách v Ugandě sestaven nový parlament.

Stanovisko EU k právům lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů je velmi jasné. Kriminalizace homosexuality, jak ji předpokládá návrh ugandského zákona, jde proti mezinárodním lidskoprávním normám. Návrh zákona také jde proti Deklaraci OSN o sexuální orientaci a pohlavní identitě ze dne 18. prosince 2008, již EU podporuje.

Vedoucí misí EU při různých příležitostech tuto záležitost řešili s ugandskou vládou na nejvyšší úrovni: s prezidentem, předsedou vlády, ministrem zahraničních věcí, ministrem spravedlnosti a s Ugandskou komisí pro lidská práva.

Dne 9. února vyzvala Pracovní skupina pro lidská práva, která v Ugandě sdružuje několik partnerů, obránce lidských práv, aby informovali o akcích podniknutých

lesbickými ženami, homosexuály, bisexuály a transsexuály – a širším společenstvím obránců lidských práv – v návaznosti na Davidovu vraždu.

Dne 3. února delegace EU spolu s deseti členskými státy EU zastoupených v Ugandě a v Norsku vyhlásila Místní strategii pro provádění obecných zásad EU zaměřenou na obránce lidských práv. Strategie po praktické stránce stanovuje, jak mohou mise EU a Norska pomáhat a uznat práci obránců lidských práv, včetně aktivistů z řad lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů.

EU má v úmyslu při každé vhodné příležitosti i nadále upozorňovat na své obavy týkající se návrhu zákona zaměřeného proti homosexualitě a na ostatní případy pronásledování lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů v Ugandě, a to v dialogu s vládou. K tomu bude EU nadále podporovat místní lidskoprávní organizace v jejich úsilí o změnu postojů v zemi. Delegace EU se brzy setká s organizací, která poskytuje ochranu obráncům lidských práv, aby prodiskutovali způsoby, jak podpořit jejich práci ve prospěch aktivistů z řad lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Rozprava je ukončena..

Hlasování se bude konat okamžitě.

Písemná prohlášení (článek 149 jednacího řádu)

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), písemně.(RO) S velkým znepokojením jsem přijala zprávu o smrti aktivisty za lidská práva a práva lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů, Davida Kata Kisuleho v Ugandě. V tomto Parlamentu jsme již odsoudili trestní sankce aplikované na dobrovolné vztahy mezi dospělými osobami stejného pohlaví v soukromí a Bahatiho zákon, který umožňuje tuhé tresty včetně trestu smrti. Vražda Davida Kata Kisuleho dokazuje, že existuje velké a zároveň reálné nebezpečí, že nenávist a diskriminace bude stát lidské životy. Vítám prohlášení, která učinil prezident Barack Obama a ministryně zahraničních věcí, Hilary Clintonová, kteří odsoudili smrt Davida Kata Kisuleho a zdůraznili jeho úsilí o vytvoření důstojného života v Ugandě bez ohledu na sexuální orientaci a pohlavní identitu. Sdílím mínění těch, kdo vyzývají Evropskou komisi a Radu, aby přijaly rychlá a účinná opatření s cílem odsoudit a zastavit tuto diskriminaci na základě zákona i ve skutečnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Kristiina Ojuland (ALDE), písemně. Pane předsedající, místopředsedo Komise, vražda Davida Kata Kisuleho byla pro jeho rodinu a přátele strašnou tragédií a zároveň velkou ztrátou pro lesbické ženy, homosexuály, bisexuály a transsexuály a hnutí za lidská práva v subsaharské Africe. Je ohromující, že se ugandské úřady tímto hrozným činem zabývaly se značnou lhostejností. Mučednictví Davida Kata a diskriminace menšin s jinou sexuální orientací by se měla s ugandskými úřady řešit osobně.

Úsilí Davida Kata by přišlo na zmar, pokud by měl být Bahatiho zákon namířený proti homosexualitě přijat v ugandském parlamentu bez jednoznačné mezinárodní reakce. Evropská unie musí vyvinout nátlak na ugandské orgány, aby homosexualitu dekriminalizovaly a v každém případě odmítly používání trestu smrti.

Uganda musí splnit své závazky podle mezinárodního práva a Dohody z Cotonou, která Ugandu zavazuje k tomu, aby chránila všechny osoby bez ohledu na jejich sexuální orientaci nebo pohlavní identitu před výhrůžkami a násilím. Bylo by hrubým porušením, kdyby ugandská vláda a justice podporovaly a vykonávaly takové násilí samy. Evropská unie a její členské státy musejí využít podmíněnosti rozvojové pomoci a přestat takové vlády sponzorovat.

 
  

(1) Viz zápis.

Právní upozornění - Ochrana soukromí