Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2573(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0133/2011

Keskustelut :

PV 17/02/2011 - 10.3
CRE 17/02/2011 - 10.3

Äänestykset :

PV 17/02/2011 - 11.3
CRE 17/02/2011 - 11.3

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0074

Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 17. helmikuuta 2011 - Strasbourg EUVL-painos

10.3. Uganda: David Katon murha
Puheenvuorot videotiedostoina
Pöytäkirja
MPphoto
 

  Puhemies. − (DE) Esityslistalla on seuraavana keskustelu kuudesta Ugandaa ja David Katon murhaa käsittelevästä päätöslauselmaesityksestä(1).

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek, laatija.(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, me kaikki toivoisimme, että muutama viikko sitten murhattu David Kato olisi edelleen hengissä ja että hän voisi olla täällä kanssamme – kuten vielä viime marraskuussa – puhuakseen lesbojen ja homojen oikeuksista ja lesbojen ja homojen oikeuksien puuttumisesta Ugandassa sekä suunnittelemassa meidän kanssamme sitä, mitä voidaan tehdä asian muuttamiseksi. Me kaikki toivoisimme, että hän olisi elossa eikä joutunut raa'an murhan uhriksi. David Kato työskenteli kotimaassaan Ugandassa puolustaakseen lesbojen, homojen, biseksuaalien ja transseksuaalien ihmisoikeuksia.

Olen iloinen siitä, että olemme tässä päätöslauselmassa onnistuneet saamaan aikaan kuuden poliittisen ryhmän välisen sopimuksen David Katon murhan tuomitsemisesta ja viranomaisten kehottamisesta, Ugandassa huomenna valittavan uuden poliittisen johdon sekä uskonnollisten johtajien, kerta kaikkiaan lopettamaan lesboihin ja homoihin sekä muihin vähemmistöihin kohdistuvan vainon ja väkivaltaisuudet, sekä edistämään sitä, että myös lesbot, homot, biseksuaalit ja transseksuaalit voivat elää vapaasti Ugandassa.

On myös meidän vastuullamme täällä Euroopan unionissa tehdä työtä tällaisten yhtäläisten oikeuksien eteen ja kunnioittaa David Katon ja muiden henkensä ennen häntä uhranneiden muistoa heidän taistelleessaan yhtäläisten oikeuksien puolesta. Tämän vuoksi on myös tärkeää, että Catherine Ashton – ulkoasioiden korkea edustajamme – sekä Euroopan uusi ulkosuhdehallinto pyrkivät takaamaan samat yhtäläiset oikeudet, esimerkiksi jotta keinovalikoimaa homo-, bi- ja transseksuaalisten henkilöiden kaikkien ihmisoikeuksien edistämiseksi ja suojaamiseksi käytetään myös kaikissa Euroopan ulkopuolissa valtioissa.

 
  
MPphoto
 

  Marietje Schaake, laatija. − (EN) Arvoisa puhemies, tarkastelemme tänään kiireellistä päätöslauselmaa lesbojen, homojen, biseksuaalien ja transseksuaalien (LGBT) oikeuksista Ugandassa kolmatta kertaa parlamentin tällä istuntokaudella. Kahdella edellisellä varoitettiin ja pyrittiin estämään se, mitä tapahtui David Katolle, ihmisoikeusaktivistille, joka murhattiin julmasti.

Meidän on tuomittava lesbojen, homojen, biseksuaalien ja transseksuaalien syrjintä kaikkialla maailmassa, myös Euroopassa ja jopa täällä parlamentissa.

David Katon murha on rikos, joka tutkittava huolellisesti ja puolueettomasti. Rikoksen tekijät on tuotava oikeuden eteen, mutta on myös analysoitava laajempaa suvaitsemattomuuden, syrjinnän ja uhkailun kohdistumista lesboihin, homoihin, biseksuaaleihin ja transseksuaaleihin, ja muutettava sitä. Paikallinen julkaisu Rolling Stone ja Ugandan parlamentaarikot ovat pikemminkin lietsoneet tapahtumia kuin suojelleet kansalaisia. David Katon murhan jälkeen viranomaiset ovat olleet liian vaitonaisia.

Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä on tuonut lesbojen, homojen, biseksuaalien ja transseksuaalien oikeudet esiin yhä uudelleen, ja olemme tämän parlamentin kaikkien jäsenten tuella vaatineet heidän ihmisoikeuksiensa kunnioittamista – sillä niitä lesbojen, homojen, biseksuaalien ja transseksuaalien oikeudet ovat – emmekä me aio vaieta.

Toivon niiden jäsenten, jotka toisinaan epäröivät tai ovat haluttomia puolustamaan homoseksuaalien oikeuksia, ajattelevan asiaa uudelleen ja ymmärtävän, ettei ihmisten tappaminen ole koskaan perusteltua, ja että meidän on aina ja yksimielisesti tuomittava se, aivan kuten tuomitsemme muiden vähemmistöjen, kuten kristittyjen, oikeuksiin kohdistuvat rikkomiset kaikkialla maailmassa.

Komission ja ulkosuhdehallinnon on käytettävä keinovalikoimaa edistääkseen ja suojatakseen lesbojen, homojen, biseksuaalien ja transseksuaalien oikeuksien täysimääräistä nauttimista Ugandan osalta.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, laatija. (EN) Arvoisa puhemies, David Katon murha on suoraan seurausta Ugandan lesbojen, homojen, biseksuaalien ja transseksuaalien yhteisöön kohdistuvasta vihasta ja vihamielisyydestä, jota tietyt valtion kovan linjan parlamentaarikot lietsovat. Olemme kuluneen vuoden aikana kahdesti kritisoineet ankarasti joidenkin Ugandan parlamentin jäsenten järkyttäviä pyrkimyksiä langettaa kuolemantuomioita niin kutsutusta samaa sukupuolta olevien toiminnan rikoksesta.

On selvää, että tällaisessa kiihkoilun ilmapiirissä homoseksuaalien oikeuksia puolustavien aktivistien henki on vaarassa, ja tämä osoittautui valitettavasti todeksi David Katon tapauksessa. Hän tiesi homoseksuaalien julkiseen puolustamiseen liittyvät riskit. Viime vuonna eräs sanomalehti julkaisi hänen ja muiden homoseksuaaleiksi oletettujen valokuvat otsikolla, jossa kehotettiin häpeällisesti "hirttäkää ne". Olen varma, että vaalipiirissäni Lontoossa monet ovat syvästi huolissaan siitä, että Euroopan unioni antaa taloudellista tukea valtiolle, jossa sekä siedetään tällaisia kammottavia tuomioita että toisinaan jopa hyväksytään ne virallisesti.

Toivon, että suhteista Afrikan unionin yleisafrikkalaiseen parlamenttiin vastaava Euroopan parlamentin valiokunta pohtii tarkkaan, mihin toimiin se ryhtyy ottaakseen huomioon vihamme ja inhomme David Katon murhan johdosta ja yleisemmin korostaakseen, että EU:n jatkuvaan sitoutumiseen ja taloudelliseen tukeen Afrikan valtioille on vastattava edistämällä perustavaa laatua olevia ihmisoikeuksia maanosassa.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, laatija. − (FR) Arvoisa puhemies, tarkastelemme nyt kolmatta Euroopan parlamentin päätöslauselmaa tällä istuntokaudella lesboihin, homoihin, biseksuaaleihin ja transseksuaaleihin kohdistuvasta syrjinnästä Ugandassa. Tänään tarkastelemme erityisesti David Katon murhaa, jonka monet hallituksista riippumattomat järjestöt ja kansainväliset elimet ovat tuominneet voimakkaasti. David Kato oli itse asiassa homofobian vastaisen taistelun symboli kotimaassaan, tarkemmin sanoen Bahatin lain tuomitsemisen symboli. Lailla pyritään toden teolla nujertamaan homoseksuaalisuus, koska siinä säädetään elinkautisista vankeustuomioista ja jopa kuolemantuomiosta. Meidän on kunnioitettava hänen muistoaan, mutta meidän on ajateltava myös kaikkia niitä, joiden kuvat, nimet ja osoitteet on julkisesti häväisty roskalehdessä, jonka nimeä en edes mainitse. Lesbojen, homojen, biseksuaalien ja transseksuaalien yhteisöä koskeva ilmapiiri on tuomittava, ja sitä pahentaa entisestään uskonnollisten viranomaisten ja erityisesti valtionpäämiestä lähellä olevien evankelisten fundamentalistien asenne.

Ugandassa järjestetään huomenna presidentinvaalit. Vaikka ehdokkaita on kahdeksan, nykyinen presidentti on jo julistautunut varmaksi voittajaksi ja ilmoittanut vangitsevansa kaikki vaaleja vastaan mieltään osoittavat. Vaalit ovat epäilemättä mahdollisuus muistuttaa Ugandaa sen ihmisoikeusvelvoitteista, kertoa sille, että kaikenlaisen syrjinnän torjuminen, myös lesboihin, homoihin, biseksuaaleihin ja transseksuaaleihin kohdistuvan syrjinnän, on olennainen osa näitä yleismaailmallisia oikeuksia ja että meidän on yhdessä vastattava Ban Ki-moonin vetoomukseen tehdä homoseksuaalisuuden dekriminalisoinnista yleismaailmallinen ihmisoikeustaistelu.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly, laatijan sijainen. (EN) Arvoisa puhemies, meille teollisuusmaissa asuville meidän ja Saharan eteläpuolisen alueen välisen kuilun ymmärtäminen on vaikeaa niin ajatusten kuin käytännön tasolla.

David Katon tapaus on esimerkki tästä. Hän oli mies, jota pidettiin Ugandan ihmisoikeusliikkeen isänä. Ugandan seksuaalivähemmistöjen yhdistyksen SMUGin perustajajäsenenä Rolling Stone -niminen lehti tuomitsi hänet, ja hän voitti lehden vastaisen oikeustaistelun. Päätoimittaja totesi, että homoseksuaalien vainon ja heidän teloittamisensa on jatkuttava. Todellakin, David Kato murhattiin 26. tammikuuta.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cashman, laatija. (EN) Arvoisa puhemies, on aina surullista, kun meidän on annettava päätöslauselma ihmisoikeuksien puolustajan kuolemasta.

Minulle se on sitäkin surullisempaa, koska muiden jäsenten tavoin tapasin hänet, kun hän tuli parlamenttiin vetoamaan, että se toimisi Ugandassa asuvien puolesta.

Homomiehenä haluan henkilökohtaisesti kiittää parlamenttia tavasta, jolla se on yhdistynyt päätöslauselmassa todetakseen, että lesboja, homoja, biseksuaaleja vastaan koettu viha ja heidän ihmisoikeuksiensa heikentäminen on täysin tuomittavaa.

Voimme tehdä David Katolle oikeutta, eikä pelkästään varmistamalla, että rikoksen tekijät tuodaan oikeuden eteen vastaamaan tekemästään rikoksesta – tämän nuoren miehen järjettömästä murhasta. Tosiasia on, että kuten jäsen Tannock aivan oikein totesi, Afrikan mantereella olemme antaneet kollegojemme mennä ihmisoikeuksia ja kansalaisvapauksia koskevissa asioissa aivan liian pitkälle aivan liian helposti. Parasta, mitä tästä voi seurata, on että kolonialismi, jonka me saimme aikaan lakeinemme ja toisinaan uskontoinemme, voi todellakin päättyä siihen, että lainsäädäntö kumotaan niissä 38 valtiossa, joissa homoseksuaalisuus on kriminalisoitua, ja että kuolemantuomiot lakkautetaan Somaliassa, Mauritaniassa, Sudanissa ja Pohjois-Nigeriassa.

Se olisi kunnianosoitus, eikä pelkästään David Katolle, jättiläiselle ennakkoluuloja ja vainoa saarnaavien pygmien joukossa. Olisi kunnianosoitus myös tälle parlamentille puhua äänettömien puolesta.

 
  
MPphoto
 

  Corina Creţu, S&D-ryhmän puolesta.(RO) Arvoisa puhemies, uskon todella, että keskustelussa Ugandan seksuaalivähemmistöjen oikeuksien rikkomisesta olisi mentävä kritisoimista pidemmälle. Meidän on tarkasteltava ihmisoikeuksien tukitoimenpiteidemme tehokkuutta ja arvioitava eurooppalaisen diplomatian sitoutumistasoa tässä asiassa.

Hyväksyimme joulukuussa päätöslauselman Ugandan homoseksuaalisuuden vastaista lainsäädäntöehdotusta vastaan, jossa yllytetään rikoksiin seksuaalisen suuntautumisensa leimaamaa yhteisöä vastaan. Kammoan tätä kauheaa rikosta, mutta samalla minua kammottaa yhteisön toimielinten ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden haluttomuus turvautua taivuttelun ja painostuksen välineisiin silloin kun ne ovat saatavilla. Minusta meidän on tiukasti vaadittava Ugandan viranomaisia takaamaan perusoikeuksien kunnioitus, toteuttamaan tämän tapauksen oikeudenmukainen tutkimus ja ehkäisemään muut vastaavat rikokset. Minusta meidän on myös annettava komissiolle varoitus, jotta se sitoutuisi aktiivisemmin puolustamaan ihmisoikeuksia.

 
  
MPphoto
 

  Alexandra Thein, ALDE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, annamme tänään kolmannen päätöslauselman homoseksuaalisuuden kriminalisointia vastaan Ugandassa. Lyhyen ajanjakson aikana homoseksuaaleista on tullut vapaata riistaa Ugandassa. Tämä koskee jopa lapsia ja nuoria. Kaikki tämä on Yhdysvalloissa toimivan kristillisen lahkon ja paikallisen Rolling Stone -sanomalehden vastuuttomien toimien ansiota, kun lehdessä vaadittiin sen homoiksi nimeämien sadan henkilön hirttämistä.

Nyt David Kato – yksi näistä julkisesti homoksi nimetyistä henkilöistä – on piesty hengiltä kadulla. Itse asiassa juuri tämän me toivoimme ehkäisevämme edellisellä päätöslauselmallamme. Vaadimme Ugandaa ensinnäkin toteuttamaan riippumattoman selvityksen David Katon murhasta ja olemaan pidättämättä ketä tahansa rikoksesta. Lisäksi vaadimme Ugandaa tuomaan oikeuden eteen ne, jotka julkisesti vaativat homoseksuaalien murhaamista. Vaadimme Ugandaa myös tarkistamaan lainsäädäntöään.

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda, Verts/ALE-ryhmän puolesta.(ES) Arvoisa puhemies, minäkin haluan ilmaista suruni, tunteeni ja ennen kaikkea raivoni David Katon murhan johdosta ja todeta, että meidän on nyt osoitettava selkeää määrätietoisuutta ja tiukkaa tahtoa torjua sekä tällaisia murhia että myös kaikenlaisia häväistyksiä ja syrjinnän muotoja, joka perustuvat seksuaaliseen suuntautumiseen.

Homoseksuaalisuus on laillista vain 13 afrikkalaisessa valtiossa ja 38 muussa valtiossa se on rikos. Tätä ei voida hyväksyä, ja lisäksi meidän on Euroopan unionina taisteltava sitä vastaan poliittisesti ja taloudellisesti. Emme saa unohtaa, että viime kädessä meilläkin on mahdollisuus vaikuttaa, taloudelliselta kannalta, tällaisten toimenpiteiden torjumiseen.

Seksuaaliseen suuntautumiseen perustuva vainoaminen on myös katsottava olennaiseksi tekijäksi pakolaisasemaa haettaessa ja haettaessa suojaa Euroopan unionista ja jäsenvaltioista, jotka valitettavasti eivät vielä anna tähän oikeutta.

Jos meillä olisi ollut tämä mahdollisuus David Katon tapauksessa, emme kenties nyt surisi menetystämme. Kuinka montaa kuolemantapausta meidän on tulevaisuudessa surtava?

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, ECR-ryhmän puolesta.(PL) Arvoisa puhemies, minusta tilanne, jossa keskustelemme Ugandasta kolmatta kertaa 14 kuukauden sisällä ja toista kertaa vain parin kuukauden sisällä on hyvin huolestuttava. Olen samaa mieltä edellisten puhujien kanssa siitä, ettei ole kyse vain yhden ryhmän ihmisoikeuksista, vaan ihmisoikeuksista Ugandassa yleisesti, sillä kaikki sikäläiset vähemmistöt kohtaavat äärimmäisiä haasteita. Minusta on hyvin tärkeää, että Euroopan parlamentti keskustelee jälleen tästä asiasta. Olen tyytyväinen siihen, että eri poliittisten ryhmien edustajat tarkastelevat asiaa yhdessä ja ovat itse asiassa yhtä mieltä, vaikka tietenkin heillä voi olla erilaisia painotuksia. Ihmisoikeuksia ei kunnioiteta lainkaan Ugandassa, eikä varsinkaan tämän ryhmän oikeuksia. Tämän vuoksi meidän on suojeltava erityisesti tätä ryhmää. Meidän on myös puolustettava oikeutta vapaaseen poliittiseen toimintaan, ja tässä yhteydessä meidän on korostettava myös ihmisoikeuksien puolustajien oikeuksia.

 
  
MPphoto
 

  Joanna Senyszyn (S&D). (PL) Arvoisa puhemies, David Katon, yhden Ugandan tunnetuimman ihmisoikeuksien puolustajan murha on seurausta homoseksuaaleja kohtaan tunnetusta vihasta. Vaikka murhasta rangaistaisiin, vihan ilmapiiri säilyy lesboja, homoja, biseksuaaleja ja transseksuaaleja syrjivän lainsäädännön vuoksi. Homoseksuaalisuus on rikos kaikkiaan 38:ssa Afrikan valtiossa, ja niistä neljässä siitä langetetaan kuolemantuomio.

Euroopan unioni tukee aktiivisesti demokraattista muutosta Afrikassa. Emme voi sallia ihmisoikeuksia rikottavan näin järkyttävällä tavalla. Kuinka paljon verta on vielä vuodatettava, kuinka monen ihmisen on vielä kuoltava ennen kuin kansainvälinen yhteisö voi pakottaa muuttamaan ihmisoikeuksia rikkovaa lainsäädäntöä Afrikassa? On tarkasteltava myös kirkon asemaa, joka rakkaudesta ja rauhasta saarnaamisen sijaan yllyttää vihaan homoseksuaaleja kohtaan opettaen naurettavaa teoriaa, jonka mukaan homoseksuaalisuus on vakava sairaus, jota on hoidettava.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). - (EN) Arvoisa puhemies, haluan käyttää työjärjestyspuheenvuoron ennen varsinaista puheenvuoroani. Tämä on kolmas kerta, kun meille on luvattu puheaikaa, mutta sitä ei ole merkitty luetteloon. Vaikka olemmekin tämän parlamentin sitoutumattomia jäseniä, se ei tarkoita, etteikö meilläkin olisi sanottavaa.

Varsinaisessa puheenvuorossani haluan käyttää aikaa kunnioittaakseni edesmennyttä David Katoa hänen Ugandassa tekemänsä rohkean työn vuoksi, koska hän puolusti sekä omia oikeuksiaan että Ugandan, ja todellakin koko Afrikan, muiden lesbojen, homojen, biseksuaalien ja transseksuaalien oikeuksia. On todella valitettavaa, että vaikka hän tuli tänne parlamenttiin viime lokakuussa, me emme ilmeisesti ottaneet vaarin hänen varoituksistaan – eikä ottanut kansainvälinen yhteisökään – ja nyt hänet on surmattu.

Minusta on uskomatonta, että Euroopan unioni antaa edelleen tukea Ugandalle. Toivon, että tarkistamme asiaa seuraavien päivien vaalien jälkeen. Toivon, että jos lesboudesta, homoudesta, biseksuaalisuudesta tai transseksuaalisuudesta syytteeseen asetettuja ei armahdeta, me perumme kaiken tuen.

Haluan vielä kiinnittää huomion yhteen seikkaan. On surullista, että Euroopan unionin tämänhetkinen puheenjohtajavaltio Unkari on päättänyt kieltää gay pride -kulkueen kesäkuussa. Minkälainen viesti tämä on...?

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (DE) Hyvä jäsen Sinclaire, minulle kerrottiin, että henkilökuntanne ei ilmoittanut puheajastanne. Jos henkilökuntanne voi osoittaa näyttöä tällaisesta ilmoituksesta, vakuutan teille henkilökohtaisesti tutkivani asian. Tutkin asian henkilökohtaisesti, jos toimitatte minulle näyttöä ilmoituksesta.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).(IT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, yhteisön toimielimet ovat tuominneet määrätietoisesti ja kovin sanoin David Katon murhan.

Emme kuitenkaan saa unohtaa, että tämä väkivaltainen teko on vain yksittäinen tapahtuma laajemmassa asiayhteydessä, jossa kulttuuriset, etniset tai uskonnolliset vähemmistöt kärsivät syrjinnästä eri puolilla maailmaa. Vasta muutama viikko sitten annoimme kiireellisen päätöslauselman, jossa tuomitsimme sen, mitä oli tapahtunut koptikristityille Egyptin Aleksandriassa, jossa heitä oli murhattu raa’asti vain koska he halusivat tunnustaa uskoaan vapaasti ja kunnioittavasti.

Homojen oikeuksien lisäksi Uganda on äärimmäisen haavoittuvainen valtio, ja se on joutunut tiettyjen valtojen rahoituskeinottelun uhriksi, kun sen heikkoudesta halutaan hyötyä. Euroopan unionin on siis kiinnitettävä huomionsa Ugandaan, jotta valtiossa voidaan hyödyntää meidän valmiuksiamme edistää demokratiaa ja kansalaisvapauksia myös EU:n ulkopuolisissa maissa.

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE). - (EN) Arvoisa puhemies, seksuaalivähemmistöihin kohdistuva viha ja ihmisoikeusrikkomukset jatkuvat kaikkialla maailmassa. David Katon surmaaminen hiljattain Ugandassa on taas uusi surullinen esimerkki seksuaalivähemmistöjen kohtaamasta syrjinnästä ja raakuudesta.

David Katon surma on selvitettävä perusteellisesti, ja siihen syyllistynyt henkilö tai syyllistyneet henkilöt on saatettava oikeuden eteen. On raportoitu, että tietyt tahot, kuten Rolling Stone -sanomalehti, olivat julkisesti vaatineet David Katon surmaamista. Nämä väitteet on selvitettävä.

Minun on todettava, että Ugandan etiikasta ja yhtenäisyydestä vastaavan ministerin kommentit tämän ilmoittaessa, että homoseksuaalit saavat unohtaa ihmisoikeudet, järkyttivät minua.

 
  
MPphoto
 

  Róża, Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE).(PL) Arvoisa puhemies, ajatellessani Ugandaa pohdin sitä, kuinka paljon tämä kaunis maa on kärsinyt Idi Aminin ajoista alkaen ja kuinka siellä edelleen rikotaan ihmisoikeuksia, ja olen kiitollinen kaikille kollegoille, jotka niin uutterasti kiinnittävät tähän huomiota. Katson, että kun nyt tarkastelemme asiaa, meidän olisi puhuttava myös vihapuheesta ja siitä, mitä se voi saada aikaan. Viime kädessähän oli kyse vihapuheesta (lehdessä, joka julkaisi valokuvia David Katosta), joka johti tähän kauheaan murhaan. Vihapuhetta käytetään myös täällä Euroopan unionissa. On olemassa internetsivustoja, kuten Redwatch, ja näillä sivuilla annetaan sellaisten ihmisten nimiä ja toisinaan myös osoitteita, joilla on erilainen seksuaalinen suuntautuminen, eri uskonto tai erilainen maailmankatsomus. Itse asiassa näillä internetsivustoilla kannustetaan avoimesti väkivaltaan vähemmistöjä kohtaan. Meidän on suojeltava ihmisoikeuksia ja vähemmistöjen turvallisuutta kaikkialla maailmassa, mutta meidän on toimittava samoin täällä Euroopan unionissa.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, komission varapuheenjohtaja. (EN) Arvoisa puhemies, haluan aivan aluksi kunnioittaa edesmenneen David Katon muistoa. David Kato oli rohkea ihmisoikeuksien puolustaja ja peloton lesbojen, homojen, biseksuaalien ja transseksuaalien oikeuksia puolustava aktivisti.

Näiden oikeuksia ajavana johtavan äänenä hän vaaransi henkensä. David Katon ja muiden lesboiksi, homoiksi, biseksuaaleiksi tai transseksuaaleiksi oletettujen henkilöiden nimet ja valokuvat julkaistiin 2. lokakuuta 2010 ugandalaisessa Rolling Stone -sanomalehdessä otsikolla "Hirttäkää ne", jolla vaarannettiin häpeämättömästi heidän henkensä.

Oli menestys, että hän voitti lehden vastaisen kanteensa. Tuomioistuin päätti 3. tammikuuta, että lehti oli rikkonut heidän perustuslaillisia oikeuksiaan yksityisyyteen ja turvallisuuteen ja määräsi kolmelle kantajalle korvauksia.

Se oli David Katon viimeinen menestys. David Kato surmattiin 26. tammikuuta. EU ilmaisi Ugandan edustustonsa päälliköiden kautta järkytyksensä ja vaati Ugandan viranomaisia tutkimaan huolellisesti David Katon murhan ja varmistamaan, että kauhean teon tekijät saatetaan oikeuden eteen.

David Katon menetys on suuri isku ihmisoikeuksien puolustajien maailmanlaajuiselle yhteisölle ja Ugandalle. Hänen kuolemansa muistuttaa meitä myös lesbojen, homojen, biseksuaalien ja transseksuaalien tulenarasta tilanteesta Ugandassa ja muualla. Heti hänen kuolemansa jälkeen, 28. tammikuuta toinen lehti, Red Pepper, julkaisi järkyttävän artikkelin, jossa esitettiin homoseksuaaleja loukkaavia väitteitä. Ugandan parlamentin käsiteltävänä oleva homoseksuaalisuuden vastainen lakiehdotus hyllytettiin, mutta Ugandan tulevien vaalien jälkeen muodostettava uusi parlamentti voi ottaa sen uudelleen käsittelyyn.

EU:n kanta lesbojen, homojen, biseksuaalien ja transseksuaalien oikeuksista on hyvin selkeä. Ugandan lakialoitteessa säädetty homoseksuaalisuuden kriminalisointi on kansainvälisten ihmisoikeusstandardien vastainen. Luonnos lakiesitykseksi on myös vastoin sukupuolista suuntautumista ja sukupuoli-identiteettiä koskevaa Yhdistyneiden kansakuntien 18. joulukuuta 2008 annettua julistusta, jota EU tukee.

EU:n edustuston päälliköt ottivat tämän asian puheeksi Ugandan hallituksen kanssa useita kertoja korkeimmalla tasolla: presidentin, pääministerin, ulkoministerin, oikeusministerin ja Ugandan ihmisoikeuskomission kanssa.

Ihmisoikeustyöryhmä, johon kuuluu useita ugandalaisia kumppaneita, kehotti 9. helmikuuta ihmisoikeuksien puolustajia esittämään tilannekatsauksen lesbojen, homojen, biseksuaalien ja transseksuaalien oikeuksien ja laajemmin ihmisoikeuksien puolustajien yhteisön toteuttamista toimista Davidin murhan jälkeen.

EU:n valtuuskunta sekä kymmenen Ugandassa edustettuna olevaa jäsenvaltiota ja Norja käynnistivät 3. helmikuuta ihmisoikeusaktivisteja koskevien EU:n suuntaviivojen täytäntöönpanoa koskevan paikallisen strategian. Strategiassa esitetään käytännön tasolla, kuinka EU:n edustustot ja Norja voivat auttaa ihmisoikeusaktivisteja ja antaa tunnustusta näiden työstä, myös homojen, lesbojen, biseksuaalien ja transseksuaalien oikeuksien puolustajille.

EU aikoo jatkossakin tuoda esille huolen, jota se kantaa homoseksuaalisuuden vastaista lakiesitystä koskevan luonnoksen ja muiden homo- ja biseksuaalien sekä transseksuaalien vainoamiseen liittyvien toimien osalta Ugandassa hallituksen kanssa käymässään vuoropuhelussa. Lisäksi EU jatkaa paikallisten ihmisoikeusjärjestöjen tukemista niiden pyrkimyksissä asenteiden muuttamiseksi maassa. EU:n valtuuskunta tapaa pian ihmisoikeuksien puolustajien suojelujärjestön edustajia keskustellakseen tavoista tukea näiden työtä homojen, lesbojen, biseksuaalien ja transseksuaalien oikeuksien puolustajien hyväksi.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (DE) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan välittömästi.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), kirjallinen. – (RO) Olin hyvin surullinen kuullessani ihmisoikeuksien ja lesbojen, homoseksuaalien, biseksuaalien ja transseksuaalisen oikeuksien puolustaja David Kato Kisulen kuolemantapauksesta Ugandassa. Hän tuomitsi jo täällä parlamentissa rikosoikeudelliset sanktiot, joita sovellettiin samaa sukupuolta olevien suhteisiin yksityisoikeudessa ja Bahati-laissa, jossa säädetään tiukemmista rangaistuksista aina kuolemantuomioon saakka. David Kato Kisulen murha todistaa, että on olemassa suuri ja todellinen vaara, että viha ja syrjintä vaativat ihmisuhreja. Olen tyytyväinen presidentti Barack Obaman ja ulkoministeri Hilary Clinton lausuntoihin, joissa tuomittiin David Kato Kisulen surma ja korostettiin hänen pyrkimyksiään turvata elämä ja ihmisarvo Ugandassa seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä riippumatta. Kannatan niitä, jotka vaativat Euroopan komissiolta ja neuvostolta nopeita ja tehokkaita toimia tämän syrjinnän tuomitsemiseksi ja lakkauttamiseksi niin lainsäädännössä kuin tosielämässä.

 
  
MPphoto
 
 

  Kristiina Ojuland (ALDE), kirjallinen. (EN) Arvoisa puhemies, arvoisa komission varapuheenjohtaja, David Kato Kisulen murha oli valtava tragedia hänen perheelleen ja ystävilleen ja suuri menetys Saharan eteläpuolisen Afrikan lesbojen, homojen, biseksuaalien ja transseksuaalien oikeuksia ja ihmisoikeuksia ajavalle liikkeelle. Minusta on järkyttävää, että Ugandan viranomaiset ovat suhtautuneet tähän kauheaan tekoon ilmeisen välinpitämättömästi. David Katon marttyyrikuolemaa ja seksuaalisvähemmistöjen syrjintää on tarkasteltava keskusteluissa Ugandan viranomaisten kanssa.

David Katon ponnistelut olivat turhia, jos homoseksuaalien vastainen Bahati-laki hyväksytään Ugandan parlamentissa ilman tiukkaa kansainvälistä vastausta. Euroopan unionin on painostettava Ugandan viranomaisia, jotta nämä dekriminalisoivat homoseksuaalisuuden ja kieltäytyvät kuolemantuomion soveltamisesta missään olosuhteissa.

Ugandan on täytettävä kansainvälisen oikeuden ja Cotonoun sopimuksen mukaiset velvoitteensa, joissa se sitoutuu suojelemaan kaikkia ihmisiä riippumatta näiden seksuaalisesta suuntautuneisuudesta, sukupuoli-identiteetistä vaaroilta ja väkivallalta. Olisi vakava rikkomus, jos Ugandan hallitus ja oikeuslaitos itse rohkaisisivat tällaiseen väkivaltaan tai syyllistyisivät siihen. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden on käytettävä hyväkseen kehitysavun ehdollisuutta ja lakattava tukemasta tällaisia hallituksia.

 
  

(1) Ks. pöytäkirja.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö