Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2573(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0133/2011

Rozpravy :

PV 17/02/2011 - 10.3
CRE 17/02/2011 - 10.3

Hlasovanie :

PV 17/02/2011 - 11.3
CRE 17/02/2011 - 11.3

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0074

Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 17. februára 2011 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

10.3. Uganda: zavraždenie Davida Katu
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 

  Predsedajúci. − Ďalším bodom programu je rozprava o šiestich návrhoch uznesenia na tému: Uganda – zavraždenie Davida Kata(1).

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek , autorka. – (DE) Všetci by sme si priali, aby David Kato, ktorý bol pred niekoľkými týždňami zavraždený, bol stále nažive a aby tu mohol byť s nami – tak ako minulý november –, aby mohol rozprávať o právach lesbičiek a homosexuálov a o nedodržiavaní týchto práv v Ugande a aby spolu s nami mohol plánovať, ako možno túto situáciu zmeniť. Všetci by sme ho radšej videli nažive než ako obeť brutálnej vraždy. David Kato pôsobil vo svojej rodnej krajine Ugande ako obhajca ľudských práv lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov.

Teší ma, že sme v tomto uznesení úspešne dosiahli dohodu medzi šiestimi politickými skupinami a odsúdili vraždu Davida Kata a vyzvali orgány, nové politické vedenie, ktoré bude zajtra zvolené v Ugande, ako aj náboženských predstaviteľov, aby raz a navždy ukončili prenasledovanie a násilie voči lesbičkám a homosexuálom a voči ostatným menšinám a aby prispeli k tomu, aby mohli lesbičky, homosexuáli, bisexuáli a transsexuáli v Ugande tiež žiť slobodne.

Tu v Európskej únii máme tiež zodpovednosť usilovať sa o dosiahnutie týchto rovnakých práv a uctiť si pamiatku Davida Kata a ostatných, ktorí pred ním položili svoje životy v boji za rovnaké práva. V tejto súvislosti je tiež zásadné, aby sa barónka Ashtonová – naša vysoká predstaviteľka pre zahraničné veci – a nová Európska služba pre vonkajšiu činnosť usilovali o dosiahnutie týchto rovnakých práv; napríklad aby sa mohol vo všetkých mimoeurópskych krajinách využívať súbor nástrojov na podporu a ochranu všetkých ľudských práv lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov (LHBT).

 
  
MPphoto
 

  Marietje Schaake, autorka. – Dnes tu máme už tretíkrát za toto volebné obdobie naliehavé uznesenie o právach lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov v Ugande. V predchádzajúcich dvoch prípadoch išlo o varovania a pokusy zabrániť tomu, čo sa stalo Davidovi Katovi, aktivistovi v oblasti ľudských práv, ktorý bol brutálne zavraždený.

Musíme odsúdiť diskrimináciu osôb, ktoré sú LHBT, na celom svete vrátane Európy a dokonca aj tohto Parlamentu.

Vražda Davida Kata je trestný čin, ktorý musí byť kompletne a nestranne vyšetrený. Je potrebné nielen postaviť páchateľov pred súd, ale aj analyzovať a zmeniť širší kontext neznášanlivosti, diskriminácie a hrozby voči LHBT. Miestne noviny Rolling Stone a ugandskí poslanci zohrávajú skôr úlohu podnecovateľov než ochrancov občanov. Od vraždy Davida Kata sú orgány až príliš ticho.

Aliancia liberálov a demokratov za Európu opätovne zaraďovala do programu práva LHBT a s podporou všetkých poslancov tohto Parlamentu sme trvali na dodržiavaní ich ľudských práv – pretože práve to sú práva LHBT – a nebudeme mlčať.

Dúfam, že tí poslanci, ktorí občas váhavo alebo dokonca neochotne obhajujú práva homosexuálov, si to rozmyslia a uvedomia si, že zabíjanie ľudí sa nedá nijako ospravedlniť a že ho musíme neustále a jednoznačne odsudzovať, rovnako ako sme odsúdili porušenia práv ostatných menšín na celom svete, napríklad kresťanov.

Komisia a služba pre vonkajšiu činnosť musia použiť súbor nástrojov na podporu a ochranu úplného užívania práv LHBT v súvislosti s Ugandou.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, autor. – Vražda Davida Kata je priamy následok nenávisti a nepriateľstva voči ugandskej komunite LHBT, ktoré vyhrotili istí konzervatívni poslanci v tejto krajine. Za posledný rok sme dvakrát kritizovali poburujúce pokusy niektorých poslancov v Ugande nariadiť trest smrti za takzvaný zločin aktivity rovnakého pohlavia.

Životy aktivistov v oblasti práv homosexuálov sú v takejto bigotnej atmosfére nevyhnutne ohrozené, čo sa, žiaľ, preukázalo v prípade Davida Kata. Poznal riziká spojené s verejným obhajovaním homosexuálov. Minulý rok v novinách spolu s ďalšími údajnými homosexuálmi odhalili jeho orientáciu a k ich fotografiám pripojili titulok s potupným textom Obeste ich. Som si istý, že mnohí naši voliči v Londýne sú veľmi znepokojení z toho, že Európska únia poskytuje finančnú pomoc krajine, kde sa nielen tolerujú takéto ohavné názory, ale niekedy sa nad nimi očividne oficiálne prižmurujú oči.

Dúfam, že delegácia Parlamentu pre vzťahy s Panafrickým parlamentom dôkladne zváži, aké kroky vykoná na vyjadrenie nášho hnevu a znechutenia nad vraždou pána Kata a všeobecne na zdôraznenie skutočnosti, že neustále zapojenie a finančná pomoc africkým krajinám zo strany EÚ musia byť na tomto kontinente opätované pokrokom v oblasti základných ľudských práv.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, autorka.(FR) Máme tu v poradí tretie uznesenie Európskeho parlamentu v tomto parlamentnom období o diskriminácii populácie LHBT (lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov) v Ugande. Dnes sa zaoberáme konkrétne prípadom pána Davida Kata, ktorého vraždu verejne odsúdili mnohé mimovládne organizácie a medzinárodné orgány. Pán Kato bol skutočným symbolom boja proti homofóbii vo svojej krajine a konkrétnejšie symbolom odsúdenia Bahatiho zákona, ktorý zachádza veľmi ďaleko v zákrokoch proti homosexualite, keďže má v pláne vyniesť rozsudky až do výšky doživotného väzenia a dokonca aj rozsudok trestu smrti. Musíme mu vzdať hold, ale musíme tiež myslieť na všetkých tých, ktorých fotografie, mená a adresy boli verejne zneuctené v plátku, ktorého názov ani nebudem spomínať. Atmosféra v rámci komunity LHBT je neprijateľná a zhoršujú ju ešte aj náboženské orgány a najmä evanjelickí konzervatívci, ktorí majú blízko k hlave štátu.

Zajtra sa v Ugande uskutočnia prezidentské voľby. Napriek tomu, že je osem kandidátov, odstupujúci prezident si je už istý svojím opätovným zvolením a vyhlásil, že uväzní každého, kto bude protestovať proti voľbám. Tieto voľby sú nepochybne príležitosťou na to, aby sme Ugande pripomenuli jej povinnosti v oblasti ľudských práv, aby sme jej povedali, že boj proti diskriminácii akéhokoľvek druhu vrátane LHBT je neoddeliteľnou súčasťou týchto základných hodnôt a že by sme mali spolu reagovať na výzvu pána Pan Ki-Muna na zrušenie trestnosti homosexuality a celosvetový boj za ľudské práva.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly, zastupujúci autora. – Pre tých z nás, ktorí žijú v rozvinutom svete, je ťažké pochopiť priepastný rozdiel medzi nami a subsaharskou oblasťou z hľadiska zmýšľania, ako aj praxe.

Prípad Davida Kata je toho príkladom. Bol mužom, ktorého považovali za otca ugandského hnutia za ľudské práva. Ako zakladajúceho člena organizácie SMUG (sexuálne menšiny v Ugande) ho odsúdil časopis Rolling Stone a on svoj prípad proti nim vyhral. Redaktor povedal, že prenasledovanie homosexuálov a ich popravy by mali pokračovať. David Kato bol skutočne zavraždený 26. januára.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cashman , autor. – Je to vždy smutné, keď musíme prijať uznesenie o smrti obhajcu ľudských práv.

Pre mňa je to ešte smutnejšie, pretože rovnako ako ostatní v tomto Parlamente som sa s ním stretol, keď sem prišiel a žiadal Parlament, aby konal v mene tých, ktorí žijú v Ugande.

Ako homosexuál by som chcel osobne poďakovať tomuto Parlamentu za spôsob, akým v tomto uznesení jednotne vyhlásil, že nenávisť voči lesbičkám, homosexuálom a bisexuálom, ako aj obmedzovanie ich ľudských práv sú absolútne neprijateľné.

Spravodlivosť, ktorú môžeme poskytnúť Davidovi Katovi, nespočíva len v zaistení toho, aby boli páchatelia postavení pred súd za zločin, ktorý spáchali – nezmyselnú vraždu tohto mladého muža. Skutočný problém je skutočnosť, že sme našim kolegom na africkom kontinente, ako správne povedal pán Tannock, dali príliš voľnú ruku v takých zásadných oblastiach, ako sú otázky ľudských práv a občianskych slobôd. To najlepšie, čo z tejto situácie môže vzísť, je to, že kolonializmus, ktorý sme presadili našimi zákonmi a niekedy aj naším náboženstvom, môže skutočne vyústiť do zrušenia zákona v 38 krajinách, ktoré kriminalizujú homosexualitu, a do zrušenia trestu smrti v Somálsku, Mauritánii, Sudáne a severnej Nigérii.

To by pripomínalo nielen pamiatku Davida Kata, obra medzi trpaslíkmi, ktorí verejne propagujú predsudky a prenasledovanie. Bolo by to aj pripomienkou toho, ako sa tento Parlament zastal tých, ktorí žiadny hlas nemajú.

 
  
MPphoto
 

  Corina Creţu, v mene skupiny S&D.(RO) Som pevne presvedčená, že diskusia o porušení práv sexuálnych menšín v Ugande by mala zájsť ďalej než iba k vyjadreniu kritiky. Mali by sme porozmýšľať o účinnosti našich opatrení na podporu ľudských práv a preskúmať úroveň prispievania zo strany európskej diplomacie v tejto oblasti.

V decembri sme prijali uznesenie proti trestaniu homosexuálnych osôb v Ugande a navádzaniu na trestné činy voči komunite, ktorá je stigmatizovaná za svoju sexuálnu orientáciu. Hnusí sa mi tento hrozný trestný čin, ale zároveň sa mi hnusí aj neochota európskych inštitúcií a členských štátov Európskej únie použiť dostupné nástroje presviedčania a vyvíjania tlaku. Myslím si, že je vhodné, aby sme rázne požiadali ugandské orgány, aby zabezpečili dodržiavanie základných práv, viedli spravodlivé vyšetrovanie tohto prípadu a zabránili ďalším takýmto trestným činom. Tiež si myslím, že musíme upozorniť Komisiu na to, aby sa oveľa aktívnejšie zapájala do obhajovania ľudských práv.

 
  
MPphoto
 

  Alexandra Thein, v mene skupiny ALDE.(DE) Dnes prijmeme tretie uznesenie proti kriminalizácii homosexuality v Ugande. Homosexuáli v Ugande boli v krátkom čase vyhlásení za lovnú zver. Týka sa to aj detí a neplnoletých osôb. Za to všetko môžu nezodpovedné činnosti kresťanskej sekty zo Spojených štátov a výzva miestnych novín Rolling Stone, aby bolo obesených sto ľudí, ktoré označili za homosexuálov.

A teraz bol David Kato – jedna z tých osôb, ktorú verejne označili za homosexuála – na verejnej ulici brutálne dobitý na smrť; to je niečo, čomu sme chceli zabrániť v našom poslednom uznesení. Po prvé, vyzývame Ugandu, aby viedla nezávislé vyšetrovanie v súvislosti s vraždou Davida Kata a aby za trestný čin nezatkla len tak hocikoho. Po druhé, vyzývame Ugandu, aby trestne stíhala tých, ktorí žiadajú verejné vraždenie homosexuálov. Tiež žiadame Ugandu, aby zrevidovala svoje právne predpisy.

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda, v mene skupiny Verts/ALE.(ES) Chcel by som tiež vyjadriť svoj smútok, podráždenie a v prvom rade svoj hnev v súvislosti s vraždou Davida Kata a povedať, že teraz musíme jasne ukázať odhodlanie a pevnú vôľu bojovať nielen proti tomuto druhu vraždy, ale aj proti urážkam a akémukoľvek druhu diskriminácie na základe sexuálnej orientácie.

V Afrike je homosexualita legálna iba v 13 krajinách a v 38 ďalších krajinách sa považuje za trestný čin. Toto je neprijateľné a my ako Európska únia navyše musíme proti tomu bojovať politicky aj hospodársky. Nemali by sme zabúdať na to, že nakoniec aj my máme možnosť z hospodárskeho hľadiska prispieť k boju proti tomuto druhu opatrení.

Prenasledovanie na základe sexuálnej orientácie sa tiež musí považovať za podstatný prvok pre základ žiadosti o štatút utečenca a práva na ochranu zo strany Európskej únie a členských štátov, ktoré, žiaľ, v súčasnosti toto právo neudeľujú.

Ak by sme takúto možnosť mali v prípade Davida Kata, možno by sme nesmútili nad jeho stratou. Koľko mŕtvych ešte budeme musieť oplakať v budúcnosti?

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, v mene skupiny ECR.(PL) Myslím si, že situácia, v ktorej už tretíkrát za 14 mesiacov diskutujeme o Ugande a z toho dvakrát za obdobie len niekoľko mesiacov, je veľmi znepokojujúca. Súhlasím s predchádzajúcimi rečníkmi v tom, že tu v skutočnosti nejde o ľudské práva len jednej skupiny, ale ide o ľudské práva v Ugande vo všeobecnosti, pretože všetky menšiny tam čelia extrémnym problémom. Podľa mňa je mimoriadne dôležité, aby sa Európsky parlament opäť vyjadril k tejto záležitosti. Vítam skutočnosť, že predstavitelia rôznych politických skupín sa spoločne vyjadrujú k tejto otázke a skutočne vystupujú jednotne napriek tomu, že na to, samozrejme, kladú odlišný dôraz. V Ugande sa vôbec nedodržiavajú ľudské práva, predovšetkým práva tejto skupiny. Preto by sme mali ochraňovať najmä túto skupinu. Tiež by sme mali obhajovať právo na slobodnú politickú aktivitu a v tejto súvislosti by sme mali takisto zdôrazniť práva obhajcov ľudských práv.

 
  
MPphoto
 

  Joanna Senyszyn (S&D) . – (PL) Brutálna vražda Davida Kata, jedného z najznámejších ugandských obhajcov ľudských práv, je následkom nenávisti voči homosexuálom. Aj keď bude vrah potrestaný, atmosféra nenávisti, ktorú schvaľuje zákon diskriminujúci LHBT, bude stále pretrvávať. Homosexualita je trestný čin až v 38 afrických krajinách a v štyroch z nich je spojená s trestom smrti.

Európska únia aktívne podporuje demokratické zmeny v Afrike. Nesmieme dovoliť, aby sa ľudské práva porušovali takýmto drastickým spôsobom. Koľko krvi sa ešte musí preliať, koľko ľudí ešte bude musieť zomrieť, kým medzinárodné spoločenstvo presadí v Afrike zmenu právnych predpisov, ktoré porušujú ľudské práva? Je tiež potrebné preskúmať úlohu cirkvi, ktorá namiesto podporovania lásky a mieru podporuje nenávisť voči homosexuálom a hlása absurdnú teóriu, že homosexualita je vážna choroba, ktorú treba liečiť.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). - Predtým ako prejdem k svojmu prejavu, by som chcela vzniesť procedurálnu námietku. Toto je už tretí prípad, kedy nám bol prisľúbený rečnícky čas, ale neboli sme zaradení do zoznamu. To, že sme nezávislí poslanci tohto Parlamentu, ešte neznamená, že nemáme čo povedať.

V nadväznosti na prejav, ktorý chcem predniesť, by som chcela využiť čas na vyjadrenie chvály nebohému Davidovi Katovi za jeho statočné pôsobenie v Ugande, za to, že obhajoval nielen svoje práva, ale aj práva ostatných LHBT v Ugande a vlastne aj ostatných ľudí v Afrike. Je veľmi smutné, že napriek tomu, že v októbri minulého roku navštívil tento Parlament, sme nevenovali pozornosť jeho varovaniam – rovnako ako medzinárodné spoločenstvo – a teraz ho zabili.

Nemôžem uveriť tomu, že Európska únia Ugande stále poskytuje pomoc. Dúfam, že po voľbách, ktoré sa konajú v najbližších dňoch, to prehodnotíme. Dúfam, že stiahneme všetku pomoc, ak ľudia prenasledovaní za priestupky spojené s LHBT nedostanú amnestiu.

Na záver by som len chcela uviesť ešte jednu vec. Je veľmi smutné, že súčasné predsedníctvo Európskej únie, Maďari, sa rozhodlo zakázať pochod LHBT Pride v júni tohto roku. Aký signál to vysiela... ?

(Predsedajúci prerušil rečníčku.)

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Pani Sinclairová, dozvedel som sa, že vaši spolupracovníci neoznámili váš rečnícky čas. Ak vaši spolupracovníci môžu predložiť dôkaz tohto oznámenia, uisťujem vás, že túto záležitosť osobne preskúmam. Budem sa ňou osobne zaoberať, ak mi predložíte dôkaz oznámenia.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).(IT) Vražda Davida Kata vyvolala ostré a rozhodné odsúdenie zo strany európskych inštitúcií.

Nesmieme však zabudnúť na to, že tento násilný čin je len jednou epizódou v rámci celej situácie, v ktorej sú kultúrne, etnické alebo náboženské menšiny v rôznych častiach sveta vystavené diskriminácii. Len pred pár týždňami sme prijali naliehavé uznesenie, v ktorom sme odsúdili to, čo sa stalo koptským kresťanom v Alexandrii, v Egypte, ktorých krutým spôsobom zavraždili len preto, že chceli slobodne a s pokorou vyznávať svoju vieru.

Keď odhliadneme od práv homosexuálov, Uganda je veľmi zraniteľná krajina, obeť finančných špekulácií istých mocností, ktorých záujmom je profitovať zo slabých stránok tejto krajiny. Európska únia preto musí venovať pozornosť Ugande, aby krajina mohla mať osoh z našej schopnosti podporovať demokraciu a občianske práva aj v krajinách, ktoré nie sú členmi EÚ.

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE). – Na celom svete pretrváva nenávisť a porušovanie ľudských práv voči sexuálnym menšinám. Nedávna správa o zavraždení Davida Kata v Ugande je ďalším smutným príkladom diskriminácie a brutality, ktorým čelia sexuálne menšiny.

Vražda Davida Kata sa musí dôkladne vyšetriť a zodpovedná osoba alebo osoby musia byť postavené pred súd. Podľa záznamov isté zdroje vrátane bulvárneho plátku Rolling Stone verejne vyzývali na vraždu pána Kata. Tieto tvrdenia sa musia vyšetriť.

Musím povedať, že ma vydesili komentáre ugandského ministra pre etiku a integritu, ktorý vyhlásil, že homosexuáli môžu zabudnúť na ľudské práva.

 
  
MPphoto
 

  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE).(PL) Keď pomyslím na Ugandu, myslím na to, koľko táto prekrásna krajina vytrpela od čias Idiho Amina a ako sa tam stále porušujú ľudské práva, a som vďačná všetkým kolegom poslancom, ktorí sa na to snažia poukázať. Myslím si, že keď sme pri tejto téme, mali by sme tiež diskutovať o jazyku nenávisti a o tom, čo dokáže spôsobiť. Pretože to bol koniec-koncov jazyk nenávisti (bulvárny plátok, ktorý zverejnil fotografie pána Kata), ktorý viedol k tejto strašnej vražde. Aj tu v Európskej únii sa používa jazyk nenávisti. Existujú internetové stránky ako napríklad Redwatch a na týchto stránkach sú mená a niekedy dokonca aj adresy ľudí, ktorí majú odlišnú sexuálnu orientáciu, odlišné vierovyznanie alebo odlišný svetonázor. Na týchto internetových stránkach sa v skutočnosti otvorene navádza na násilie voči menšinám. Musíme chrániť ľudské práva a bezpečnosť menšín na celom svete, ale musíme to vykonávať aj tu v Európskej únii.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, podpredseda Komisie. – Najskôr by som chcel vzdať úctu nebohému Davidovi Katovi. David Kato bol odvážny obhajca ľudských práv a nebojácny aktivista v oblasti práv LHBT.

Keďže bol vedúcim hlasom za práva LHBT, jeho život bol v ohrození. 2. októbra 2010 zverejnil ugandský bulvárny plátok Rolling Stone meno a fotografiu Davida Kata spolu s menami a fotografiami ostatných údajných osôb LHBT pod titulkom s názvom Obeste ich, a tak nehanebne ohrozil ich životy.

Úspechom bolo, že vyhral odvolanie voči týmto novinám. Súd 3. januára rozhodol, že noviny porušili jeho ústavné práva na súkromie a bezpečnosť a prisúdil trom žalobcom odškodné.

Bol to jeho posledný úspech. David Kato bol zavraždený 26. januára. EÚ vyjadrila prostredníctvom vedúcich predstaviteľov misie v Ugande svoje zhrozenie a vyzvala ugandské orgány, aby dôkladne vyšetrili vraždu Davida Kata a zabezpečili, že páchatelia tohto hrozného činu budú postavení pred súd.

David Kato je veľkou stratou pre celosvetové spoločenstvo obhajcov ľudských práv a pre Ugandu. Jeho smrť nám pripomína nestabilnú situáciu osôb LHBT v Ugande a kdekoľvek inde. Hneď po jeho smrti, 28. januára, iné noviny Red Pepper zverejnili škandalózny článok s urážlivými vyhláseniami o homosexuáloch. Ugandský parlament dočasne odsunul návrh zákona proti homosexualite nabok, ale môže ho opäť predložiť po tom, ako sa po nadchádzajúcich voľbách v Ugande vytvorí nový parlament.

Stanovisko EÚ k právam LHTB je veľmi jasné. Kriminalizácia homosexuality, ktorá sa predpokladá v návrhu ugandského zákona, je v rozpore s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv. Návrh zákona je tiež v rozpore s Deklaráciou Organizácie Spojených národov o sexuálnej orientácii a rodovej identite z 18. decembra 2008, ktorú podporuje EÚ.

Vedúci predstavitelia misie EÚ pri niekoľkých príležitostiach otvorili túto problematiku s ugandskou vládou na najvyššej úrovni: s prezidentom, s predsedom vlády, s ministrom zahraničných vecí, s ministrom spravodlivosti a s Ugandskou komisiou pre ľudské práva.

Pracovná skupina pre ľudské práva, ktorá spája viacerých partnerov v Ugande, pozvala 9. februára obhajcov ľudských práv, aby poskytli najnovšie informácie o činnosti, ktorú vykonáva komunita LHBT – a širší okruh obhajcov ľudských práv – po Davidovej vražde.

Delegácia EÚ spolu s desiatimi členskými štátmi EÚ so zastúpením v Ugande a Nórskom spustili 3. februára miestnu vykonávaciu stratégiu v súvislosti s usmernením EÚ o obhajcoch ľudských práv. Stratégia praktickejším spôsobom uvádza, ako môžu misie EÚ a Nórsko spolupracovať s cieľom pomáhať obhajcom ľudských práv vrátane aktivistov v oblasti LHBT a oceniť ich prácu.

Zámerom EÚ je naďalej pri každej vhodnej príležitosti vyjadrovať obavy v dialógu s vládou v súvislosti s návrhom zákona proti homosexualite a ostatným prípadom prenasledovania LHBT v Ugande. Okrem toho bude EÚ naďalej podporovať miestne organizácie na ochranu ľudských práv v ich úsilí o zmenu pomerov v krajine. Delegácia EÚ sa čoskoro stretne s organizáciou, ktorá chráni obhajcov ľudských práv, aby rokovala o spôsoboch podporovania ich práce pre aktivistov LHBT.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční hneď teraz.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), písomne.(RO) Bola som veľmi znepokojená, keď som sa dozvedela o smrti aktivistu za ľudské práva a práva LHBT Davida Kata Kisule v Ugande. V tomto Parlamente sme už súkromne odsúdili trestné sankcie, ktoré sa vzťahujú na dobrovoľné vzťahy medzi dospelými osobami rovnakého pohlavia, a Bahatiho zákon, ktorý stanovuje tvrdé tresty až do výšky trestu smrti. Vražda Davida Kata Kisule je dôkazom existencie vážnej a skutočnej hrozby, že nenávisť a diskriminácia budú stáť ľudské životy. Vítam vyhlásenia prezidenta Baracka Obamu a ministerky zahraničných vecí Hilary Clintonovej, ktorí odsúdili smrť Davida Kata Kisule a poukázali na jeho úsilie zaviesť v Ugande dôstojný život bez ohľadu na sexuálnu orientáciu a rodovú identitu. Stotožňujem sa s pocitmi tých, ktorí žiadajú Európsku komisiu a Radu, aby podnikli rýchle a efektívne kroky na odsúdenie a zastavenie tejto diskriminácie podľa zákona a v skutočnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Kristiina Ojuland (ALDE), písomne. – Vražda Davida Kata Kisule bola strašnou tragédiou pre jeho rodinu a priateľov, ako aj veľkou stratou pre hnutie za ľudské práva a práva LHBT v subsaharskej Afrike. Som šokovaná z toho, že k tomuto hroznému činu pristupovali ugandské orgány so značnou ľahostajnosťou. Ugandské orgány by sa mali otvorene zaoberať mučeníckou smrťou Davida Kata a diskrimináciou menšín LHBT.

Úsilie Davida Kata by bolo márne, ak by sa v ugandskom parlamente prijal Bahatiho zákon proti homosexualite bez ráznej medzinárodnej reakcie. Európska únia musí vyvinúť tlak na ugandské orgány s cieľom dekriminalizovať homosexualitu a odmietnuť vykonávanie trestu smrti za každých okolností.

Uganda musí splniť svoje záväzky podľa medzinárodného práva a Dohody z Cotonou, ktorá Ugandu zaväzuje chrániť všetky osoby bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu proti hrozbám a násiliu. Išlo by o závažné porušenie, ak by samotná ugandská vláda a súdnictvo podporovali a vykonávali takéto násilie. Európska únia a jej členské štáty musia využiť podmienenosť rozvojovej pomoci a zastaviť financovanie takýchto vlád.

 
  

(1)Pozri zápisnicu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia