Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Η κατάσταση στην Αίγυπτο (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Χορήγηση εγγύησης της EE στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από δάνεια και εγγυήσεις για σχέδια εκτός της ΕΕ (συζήτηση)
 5.Ομάδες εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής και ισορροπημένη εκπροσώπηση και διαφάνεια (συζήτηση)
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Διμερής ρήτρα διασφάλισης της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Κορέας (A7-0210/2010, Pablo Zalba Bidegain) (ψηφοφορία)
  6.2.Χορήγηση εγγύησης της EE στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από δάνεια και εγγυήσεις για σχέδια εκτός της ΕΕ (A7-0019/2011, Ivailo Kalfin) (ψηφοφορία)
  6.3.Συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ - Δημοκρατίας της Κορέας (A7-0034/2011, Robert Sturdy) (ψηφοφορία)
  6.4.Η κατάσταση στη Μεσόγειο, ειδικότερα στην Τυνησία και την Αίγυπτο (B7-0120/2011) (ψηφοφορία)
  6.5.Εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη (ψηφοφορία)
  6.6.Το κράτος δικαίου στη Ρωσία (B7-0101/2011) (ψηφοφορία)
  6.7.Η ενεργειακή στρατηγική της Παγκόσμιας Τράπεζας (ψηφοφορία)
  6.8.Ευρώπη 2020 (B7-0097/2011) (ψηφοφορία)
  6.9.Εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για την πολιτική των κρατών μελών στον τομέα της απασχόλησης (B7-0127/2011) (ψηφοφορία)
  6.10.Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (A7-0040/2011, Pervenche Berès) (ψηφοφορία)
  6.11.Αυξανόμενες τιμές των τροφίμων (B7-0114/2011) (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
  10.1.Συγκρούσεις στα σύνορα Ταϊλάνδης και Καμπότζης
  10.2.Υεμένη: θανατική ποινή εναντίον ανηλίκων ατόμων, ιδιαίτερα η περίπτωση του Μοχάμεντ Ταχέρ Θαμπέτ Σαμούμ
  10.3.Ουγκάντα: δολοφονία του Ντέιβιντ Κάτο
 11.Ώρα των ψηφοφοριών
  11.1.Συγκρούσεις στα σύνορα Ταϊλάνδης και Καμπότζης (B7-0132/2011)
  11.2.Υεμένη: θανατική ποινή εναντίον ανηλίκων ατόμων, ιδιαίτερα η περίπτωση του Μοχάμεντ Ταχέρ Θαμπέτ Σαμούμ (B7-0135/2011)
  11.3.Ουγκάντα: δολοφονία του Ντέιβιντ Κάτο (B7-0133/2011)
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού)
 17.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Διακοπή της συνόδου
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γραπτές ερωτήσεις)
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (1260 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (2997 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου