Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 17. helmikuuta 2011 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Egyptin tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Tonavan aluetta koskevan EU:n strategian täytäntöönpano (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 4.EU:n takuun myöntäminen EIP:lle EU:n ulkopuolella toteutettaviin hankkeisiin liittyvistä lainoista ja takauksista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta (keskustelu)
 5.Komission asiantuntijaryhmät ja tasapainoinen edustus ja avoimuus (keskustelu)
 6.Äänestykset
  6.1.EU:n ja Korean vapaakauppasopimuksen kahdenvälinen suojalauseke (A7-0210/2010, Pablo Zalba Bidegain) (äänestys)
  6.2.EU:n takuun myöntäminen EIP:lle EU:n ulkopuolella toteutettaviin hankkeisiin liittyvistä lainoista ja takauksista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta (A7-0019/2011, Ivailo Kalfin) (äänestys)
  6.3.EU:n ja Korean tasavallan välinen vapaakauppasopimus (A7-0034/2011, Robert Sturdy) (äänestys)
  6.4.Egyptin tilanne (B7-0120/2011) (äänestys)
  6.5.Tonavan aluetta koskevan EU:n strategian täytäntöönpano (äänestys)
  6.6.Oikeusvaltioperiaate Venäjällä (B7-0101/2011) (äänestys)
  6.7.Maailmanpankin energiastrategia (äänestys)
  6.8.Eurooppa 2020 -strategia (B7-0097/2011) (äänestys)
  6.9.Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivojen täytäntöönpano (B7-0127/2011) (äänestys)
  6.10.Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat (A7-0040/2011, Pervenche Berès) (äänestys)
  6.11.Elintarvikkeiden hintojen nousu (B7-0114/2011) (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 10.Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista
  10.1.Thaimaan ja Kambodžan väliset rajaselkkaukset
  10.2.Jemen: nuorten rikoksentekijöiden kuolemanrangaistus, erityisesti Muhammed Taher Thabet Samoumin tapaus
  10.3.Uganda: David Katon murha
 11.Äänestykset
  11.1.Thaimaan ja Kambodžan väliset rajaselkkaukset (B7-0132/2011)
  11.2.Jemen: nuorten rikoksentekijöiden kuolemanrangaistus, erityisesti Muhammed Taher Thabet Samoumin tapaus (B7-0135/2011)
  11.3.Uganda: David Katon murha (B7-0133/2011)
 12.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 13.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta: ks. pöytäkirja
 14.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 15.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset: ks. pöytäkirja
 16.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla)
 17.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 18.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja ks. pöytäkirja
 19.Istuntokauden keskeyttäminen
 LIITE (Kirjalliset vastaukset)
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (739 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (3084 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö