Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 17 lutego 2011 r. - StrasburgWydanie Dz.U.
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Sytuacja w Egipcie (złożone projekty rezolucji): patrz protokół
 3.Wdrożenie strategii UE dla regionu Dunaju (złożone projekty rezolucji): patrz protokół
 4.Gwarancja Unii dla EBI na pokrycie strat w związku z pożyczkami i gwarancjami na projekty poza granicami UE (debata)
 5.Grupa ekspertów Komisji oraz zrównoważona reprezentacja i przejrzystość (debata)
 6.Głosowanie
  6.1.Dwustronna klauzula ochronna zawarta w umowie o wolnym handlu UE-Korea (A7-0210/2010, Pablo Zalba Bidegain) (głosowanie)
  6.2.Gwarancja Unii dla EBI na pokrycie strat w związku z pożyczkami i gwarancjami na projekty poza granicami UE (A7-0019/2011, Ivailo Kalfin) (głosowanie)
  6.3.Umowa o wolnym handlu UE/Republika Korei (A7-0034/2011, Robert Sturdy) (głosowanie)
  6.4.Sytuacja w Egipcie (B7-0120/2011) (głosowanie)
  6.5.Wdrożenie strategii UE dla regionu Dunaju (głosowanie)
  6.6.Praworządność w Rosji (B7-0101/2011) (głosowanie)
  6.7.Strategia energetyczna Banku Światowego (głosowanie)
  6.8.Europa 2020 (B7-0097/2011) (głosowanie)
  6.9.Wdrożenie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich (B7-0127/2011) (głosowanie)
  6.10.Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich (A7-0040/2011, Pervenche Berès) (głosowanie)
  6.11.Rosnące ceny żywności (B7-0114/2011) (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 9.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokół
 10.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności
  10.1.Starcia na granicy Tajlandii i Kambodży
  10.2.Jemen: odpowiedzialność karna sprawców młodocianych, w szczególności sprawa Muhammeda Tahera Thabeta Samouma
  10.3.Uganda: morderstwo Davida Kato
 11.Głosowanie
  11.1.Starcia na granicy Tajlandii i Kambodży (B7-0132/2011)
  11.2.Jemen: odpowiedzialność karna sprawców młodocianych, w szczególności sprawa Muhammeda Tahera Thabeta Samoum (B7-0135/2011)
  11.3.Uganda: morderstwo Davida Kato (B7-0133/2011)
 12.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 13.Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu: patrz protokół
 14.Składanie dokumentów: patrz protokół
 15.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 16.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu)
 17.Przekazanie tekstów przyjętych na niniejszym posiedzeniu: patrz protokół
 18.Kalendarz kolejnych posiedzeń: patrz protokół
 19.Przerwa w obradach
 ZAŁĄCZNIK (Odpowiedzi pisemne)
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (750 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (3265 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności