Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Stenograma dezbaterilor
Joi, 17 februarie 2011 - StrasbourgEdiţie JO
 1.Deschiderea ședinței
 2.Situația din Egipt (propuneri de rezoluție depuse): consultați procesul-verbal
 3.Punerea în aplicare a Strategiei UE pentru regiunea Dunării (propuneri de rezoluție depuse): consultați procesul-verbal
 4.Acordarea garanției UE pentru BEI pentru pierderile rezultate din împrumuturi și garanții la împrumuturi acordate unor proiecte din afara Uniunii Europene (dezbatere)
 5.Grupurile de experți ai Comisiei, reprezentarea echilibrată și transparența (dezbatere)
 6.Votare
  6.1.Clauza de salvgardare bilaterală a Acordului de liber schimb dintre UE și Coreea (A7-0210/2010, Pablo Zalba Bidegain) (vot)
  6.2.Acordarea garanției UE pentru BEI pentru pierderile rezultate din împrumuturi și garanții la împrumuturi acordate unor proiecte din afara Uniunii Europene (A7-0019/2011, Ivailo Kalfin) (vot)
  6.3.Acordul de liber schimb dintre UE și Republica Coreea (A7-0034/2011, Robert Sturdy) (vot)
  6.4.Situația din Egipt (B7-0120/2011) (vot)
  6.5.Punerea în aplicare a Strategiei UE pentru regiunea Dunării (vot)
  6.6.Statul de drept în Rusia (B7-0101/2011) (vot)
  6.7.Strategia energetică a Băncii Mondiale (vot)
  6.8.Europa 2020 (B7-0097/2011) (vot)
  6.9.Punerea în aplicare a orientărilor pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (B7-0127/2011) (vot)
  6.10.Orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (A7-0040/2011, Pervenche Berès) (vot)
  6.11.Creșterea prețurilor la alimente (B7-0114/2011) (vot)
 7.Explicații privind votul
 8.Corectările voturilor și intențiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 9.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultați procesul-verbal
 10.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept
  10.1.Ciocnirile de la frontiera dintre Thailanda și Cambodgia
  10.2.Yemen: pedeapsa cu moartea în cazul delincvenților juvenili, în special în cazul lui Muhammed Taher Thabet Samoum
  10.3.Uganda: asasinarea lui David Kato
 11.Votare
  11.1.Ciocnirile de la frontiera dintre Thailanda și Cambodgia (B7-0132/2011)
  11.2.Yemen: pedeapsa cu moartea în cazul delincvenților juvenili, în special în cazul lui Muhammed Taher Thabet Samoum (B7-0135/2011)
  11.3.Uganda: asasinarea lui David Kato (B7-0133/2011)
 12.Corectările voturilor și intențiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 13.Poziția Consiliului în prima lectură: consultați procesul-verbal
 14.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 15.Decizii privind anumite documente: a se vedea procesul-verbal
 16.Declarații scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură)
 17.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe: a se vedea procesul-verbal
 18.Calendarul următoarelor ședințe: consultați procesul-verbal
 19.Întreruperea sesiunii
 ANEXĂ (Răspunsuri scrise)
Stenograma dezbaterilor
Ediţie JO (784 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie JO (3345 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate