Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2089(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0032/2011

Pateikti tekstai :

A7-0032/2011

Debatai :

PV 07/03/2011 - 24
CRE 07/03/2011 - 24

Balsavimas :

PV 08/03/2011 - 9.7
CRE 08/03/2011 - 9.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0081

Diskusijos
Pirmadienis, 2011 m. kovo 7 d. - Strasbūras Tekstas OL

24. Sveikatos priežiūros skirtumų mažinimas (trumpas pristatymas)
Kalbų vaizdo įrašas
PV
MPphoto
 

  Pirmininkas. – Kitas klausimas – pranešimas dėl sveikatos priežiūros skirtumų mažinimo ES, kurį Aplinkos, sveikatos priežiūros ir maisto saugos komiteto vardu pateikė E. Estrela (2010/2089(INI)) (A7-0032/2011).

 
  
MPphoto
 

  Edite Estrela, pranešėja.(PT) Pone pirmininke, pirmiausia norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už jų bendradarbiavimą ir darbą, kurį kartu atlikome, taip pat padėkoti Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomonių referentams. Visų įnašas buvo labai naudingas.

Sveikatos skirtumai kinta kiekvienoje šalyje ir regione. Jie susiję su ekonominėmis ir socialinėmis sąlygomis ir gali padidėti dėl lyties arba kultūros. Kitaip sakant, sveikatos skirtumai susiję ne tik su sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumu, bet ir tokiais veiksniais kaip skirtingos gyvenimo sąlygos, aprūpinimas būstu, švietimas, profesija, pajamos ir gyvenimo būdas. Nors buvo padaryta šiokia tokia pažanga, 27 valstybėse narėse vis dar yra didelių skirtumų. Pvz., remiantis Eurostato duomenimis, numatoma vyrų gyvenimo trukmė 2007 m. valstybėse narėse skyrėsi 14,2 metų, o numatoma moterų gyvenimo trukmė – 8,3 metų. Sveikata ir numatoma gyvenimo trukmė vis dar priklauso nuo socialinių sąlygų ir skurdo, o kai prie skurdo prisideda kitos pažeidžiamumo formos, pvz., vaikystė arba senyvas amžius, negalia arba priklausymas mažumoms, pavojai, susiję su sveikatos skirtumais, dar labiau padidėja.

Sveikatos skirtumai gali prasidėti vaikystėje, tęstis iki senatvės ir būti perduodami iš kartos į kartą, todėl šis klausimas yra svarbus ir jį būtina skubiai spręsti. Dabar dėl pasaulinės krizės padėtis tik blogėja. Akivaizdu, kad krizė turi rimtą poveikį sveikatos sektoriui atsižvelgiant į prieinamas paslaugas ir jų poreikį daugybėje valstybių narių. Prieinamų paslaugų požiūriu dėl krizės gali būti sumažintas visuomenės sveikatos finansavimo lygis, kartu dėl to taip pat gali padidėti sveikatos paslaugų poreikis.

Krizė atskleidė, kad kai kurių uždarbis neturi ribų ir kad šis sąžiningumo trūkumas prisidėjo prie didėjančio skirtumo tarp turtingos mažumos ir skurdžios daugumos. Todėl krizė taip pat gali būti vertinama kaip galimybė kovoti su skirtumais naudojant ryžtingas lygybę skatinančias priemones. Jeigu nepasimokysime ir tik pakeisime keletą dalykų, kad viskas liktų taip pat, padidinsime skirtumus. Kaip matome visuomenės, kuriose yra nelygybė, yra nestabilios visuomenės.

Keletas valstybių narių savo ekonomikos atgaivinimo planuose, investuodamos į sveikatos infrastruktūrą, optimizuodamos sveikatos priežiūros sektoriaus finansavimą ir restruktūrizuodamos bei pertavrkydamos sveikatos priežiūros sistemą, numatė priemones, kurios skirtos ekonomikos krizės poveikiui sveikatos priežiūros sektoriui sumažinti. Labai svarbu, kad skirtumų mažinimas būtų laikomas prioritetu visuose politinės veiklos lygmenyse. Todėl palankiai vertinu Komisijos pasiūlymus.

Tačiau norėčiau atkreipti dėmesį į kai kuriuos savo pranešimo pasiūlymus, visų pirma tuos, kurių tikslas skirti didesnį dėmesį skurde gyvenančių žmonių, pažeidžiamų migrantų grupių, įskaitant neteisėtus migrantus ir tautines mažumas, neįgaliųjų, senyvo amžiaus žmonių ir skurdžių vaikų poreikiams. Pasisakau už priemones, kuriomis siekiama mažinti ekonomikos krizės poveikį sveikatos sektoriui investuojant į infrastruktūrą. Manau, kad labai svarbu užtikrinti geras sveikatos sąlygas vaikams ir nėščiosioms. Taip pat manau, kad tinkama skirti sanglaudos fondo ir struktūrinių fondų paramą projektams, susijusiems su veiksniais, kurie prisideda prie dabartinių sveikatos skirtumų. Kitaip sakant, būsimoms kartoms turime kurti geresnę, sąžiningesnę ateitį.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE).(CS) Pone pirmininke, pastaraisiais metais aktyviai dalyvavome remdami naujoviškus vaistus. Todėl palankiai vertinu šį pranešimą, kuriame dėmesys atkreipiamas į pažeidžiamas grupes ir jų galimybes naudotis gydymo paslaugomis ir prevencine priežiūra; manau, kad tai labai svarbu. Žinoma, dauguma pranešimo aspektų pažeidžiamas subsidiarumo principas valstybėse narėse. Tvirtai prieštarauju, pvz., 25 dalies formulavimui, nes abortai negali būti naudojami kaip gimstamumo kontrolės priemonė. 26, 29 ir 53 dalys taip pat yra ginčytinos. Taip pat noriu nurodyti, kad vidutinės gyvenimo trukmės skirtumai 27 valstybėse narėse tik iš dalies atsiranda dėl skirtingos sveikatos priežiūros ir pasinaudojimo ja standartų. Taip pat esama žmonių gyvenimo sąlygų arba gyvenimo būdo ir šalies, kurioje jie gyvena, išsivystymo lygių skirtumų apskritai, ir šiuo atveju tai taip pat turi nemažą poveikį. Šie skirtumai turėtų būti sumažinti pasinaudojant ES finansuojamomis plėtros programomis.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Pone pirmininke, sveikatos priežiūros paslaugoms labai didelę įtaką turi dabartinė ekonomikos ir finansų krizė, kai dauguma valstybių narių sumažino visuomenės sveikatai skirtus biudžetus. Kai kurios netgi nusprendė uždaryti ligonines mažesniuose miestuose arba atlikti mažą skaičių chirurginių operacijų. Ypač kaimo vietovėse arba izoliuotose vietovėse gyvenantys pacientai yra priversti keliauti dešimtis kilometrų, kad gautų specialisto sveikatos priežiūros paslaugas. Todėl sveikatos skirtumai egzistuoja ne tik tarp valstybių narių, bet ir tarp šių valstybių regionų.

Mažesni nacionalinių sveikatos priežiūros programų biudžetai trukdo pasinaudoti naujausiais ir veiksmingiausiais gydymo būdais. Be to, mažesnės subsidijos kai kuriems gydymo būdams reiškia, kad pacientai negali tęsti gydymo ir dėl to už savo sveikatą jie turi mokėti daug didesnę kainą, taip pat jie patiria daug sunkesnius sveikatos sutrikimus. Dėl Europos sveikatos priežiūros sistemos skirtumų medicinos darbuotojai taip pat emigruoja į kitas valstybes nares, kad ten verstųsi gydytojo praktika. Būtent todėl Komisija...

(Pirmininkas nutraukė kalbėtoją)

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Pone pirmininke, dabartine padėtimi ir griežto taupymo politika, kuri visų pirma yra asociali ir dėl kurios ypač sumažinamos investicijos į visuomenės sveikatos priežiūrą, akivaizdžiai didinamos problemos sveikatos srityje, kai siekiant mažinti biudžeto deficitą didinamos prieinamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kainos, didinamos netgi vaistų, skirtų lėtinėms ligoms gydyti, kainos, o parama, skirta pacientų kelionės išlaidoms gydymosi ir konsultavimosi tikslais tose vietovėse, kuriose nėra viešojo transporto, panaikinama dėl sumažintų subsidijų. Sveikatos skirtumai didėja ir tai vyksta kai kuriose Europos Sąjungos šalyse, visų pirma mano šalyje Portugalijoje. Blogesnėje padėtyje esantiems asmenims vis sunkiau pasinaudoti sveikatos priežiūros paslaugomis ir dėl to, Komisijos nary, ponios ir ponai, žodžių nepakanka, mums reikia…

(Pirmininkas nutraukė kalbėtoją)

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). – Pone pirmininke, sveikatos priežiūra turėtų būti pagrindinis kiekvienos valstybės narės rūpestis, tačiau, žinoma, šio Parlamento tikslas – priimti įstatymus visos Europos Sąjungos vardu. Tačiau neatrodo, kad jis geba rodyti pavyzdį.

Kai kurie iš jūsų matė – nors dauguma tikriausiai ne – vakarykštį Londono Sunday Times, kuriame rašyta apie Europos Parlamento narių sveikatos išmokas. Mano kolegė I. Figueiredo ką tik kalbėjo apie biudžeto mažinimus ir apie tai, kaip dėl to atsirado dar didesni sveikatos priežiūros skirtumai. Tačiau Europos Sąjunga, įskaitant Europos Parlamento narius, praėjusiais metais 36 proc. pasididino sveikatos priežiūros finansavimą, numatydama išmokas, skirtas gydymui, padedančiam išvengti senėjimo, šiluminių mineralinių vandenų kurortams ir t. t. Tačiau šią savaitę, kai kalbame apie moterų nelygybę, gerai matomas vienas statistinis rodiklis. Pvz., Jungtinėje Karalystėje apvaisinimas in vitro gali būti moteriai atliekamas tik vieną kartą, t. y. atliekamas vienas ciklas, tačiau Europos Parlamento narės moterys ir jų giminės gali pasinaudoti penkiais ciklais. Na, jeigu ketinate užtikrinti lygybę...

(Pirmininkas nutraukė kalbėtoją)

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). (SK) Pone pirmininke, visi asmenys yra unikalūs, savaip gabūs, turintys savo prioritetus ir gyvenimo būdą. Dėl šių natūralių skirtumų atsiranda motyvacija gyventi geriau – motyvacija, kuri yra varomoji ekonomikos jėga.

Tačiau bandymas pašalinti skirtumus sveikatos priežiūros srityje yra labiau susijęs su žmogiškumu, o ne ekonomika. Būtent todėl sirgdami ir kentėdami žmonės yra lygūs. Neturėtume pelnytis iš kančių.

Būtent todėl gydytojai, o ne, pvz., verslininkai duoda Hipokrato priesaiką. Idėja dėl sveikatos skirtumų išlyginimo yra pagrįsta žmogaus gyvenimo verte. Tačiau absoliuti teisė į abortą, kuri taip pat ginama pateiktame pranešime, pažeidžia šią vertybę.

Dėl privalomo abortų finansavimo valstybės lėšomis sveikatos apsauga praranda savo moralinės pareigos pobūdį ir ji sumenkinama iki prabangos lygio, kurio negalime nuslėpti.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D).(IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, netgi šiandien Europos Sąjungoje vis dar yra sveikatos skirtumų, susijusių su paslaugų prieinamumu, gydymu ir socialiniais veiksniais, ir tai reikalauja integruoto sprendimo.

Šių skirtumų priežastys daugeliu atvejų yra išvengiamos ir jos yra neteisingos, nes jos atsirado dėl diskriminacinių veiksnių, pvz., sumažėjusių asmenų ekonominių pajėgumų. Manau, sveikatos skirtumų mažinimas turėtų tapti pagrindiniu Europos prioritetu remiantis „sveikatos priežiūros kiekvienoje politikos srityje“ požiūriu, kuriuo skatinama visų lygi priežiūra.

Artimiausiais mėnesiais Europos Parlamentas aptars direktyvos dėl abipusio profesinių kvalifikacijų pripažinimo peržiūrą. Tai palanki proga sukurti geresnį mechanizmą, kuris gali padėti veiksmingai spręsti kritišką padėtį be jokios diskriminacijos.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Pone pirmininke, šioje srityje yra daug aspektų.

Vienas iš šių aspektų, į kurį norėčiau atkreipti dėmesį, yra tai, kad geriausias būdas, kuriuo galima panaikinti sveikatos skirtumus – tiesą sakant, padaryti žmones sveikesnius. Man malonu, kad prieš Kalėdas dauguma kolegų ir aš sėkmingai Parlamente patvirtinome rašytinę deklaraciją, kurios tikslas iki 2020 m. padaryti 100 mln. žmonių Europos Sąjungoje aktyvesnius skatinant juos sportuoti ir pan. Nekantriai laukiu Europos Komisijos pasiūlymų šiuo klausimu.

Antra, malonu pasakyti, kad mano šalyje buvo suformuota nauja vyriausybė –PPE ir socialistų vyriausybė – kurios vienas iš pagrindinių tikslų yra visuotinis sveikatos draudimas. Esmė yra ta, kad pinigai turėtų sekti paskui pacientą ir kad pacientas turėtų galimybę pasinaudoti sveikatos priežiūra, atsižvelgiant į jo poreikį ir nepaisant jo turtinės ar kitokios padėties. Tikiu, kad tai atneš didelę sėkmę. Tai pagrįsta Olandijos modeliu ir mes juo labai patenkinti.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D).(DE) Pone pirmininke, Komisijos nary, šios dienos tema „Sveikatos skirtumų mažinimas“. Tai labai plataus užmojo užduotis. Dabar baiminuosi, kad kiekvienoje srityje prisidedame prie šios nelygybės, šių skirtumų didinimo Europos lygmeniu ir kad taip jie dar labiau padidės artimiausiais metais ir dešimtmečiais. Tai nėra susiję tik su faktiniu regresu sveikatos priežiūros paslaugų teikimo srityje; tai taip pat susiję su socialinių standartų mažinimu, mažesnėmis išsilavinimo galimybėmis ir išsilavinimo galimybių apsunkinimu. Galiausiai žinome, kad ten, kur susiduriame su mažesniu išsilavinimo lygiu ir didesnėmis socialinėmis problemomis, yra didesnis skurdas. Taip pat žinome, kad dėl skurdo žmonės suserga.

Raginu Komisiją aiškiai pareikšti – net ir tuo atveju, kai būtina konsoliduoti Europos biudžetą ir nacionalinius biudžetus – kad mūsų nesugebėjimas investuoti į sveikatą, socialines paslaugas ir išsilavinimą šiandien ir ateityje turės įtaką sveikatos sistemai.

 
  
MPphoto
 

  Elena Oana Antonescu (PPE).(RO) Pone pirmininke, sveikatos skirtumai kelia grėsmę Europos Sąjungos įsipareigojimui solidarumo, socialinės ir ekonominės sanglaudos, žmogaus teisių ir lygių galimybių srityje. Būtent todėl sveikatos aspektas turi atsispindėti visose ES politikos srityse. Reikia skatinti valstybes nares įtraukti sveikatos principą rengiant kiekvieną politiką ir kuriant naujus veiksmų planus visose srityse, kad padėtume sumažinti skirtumus ir sukurti aukštą sveikatos apsaugos lygį.

Pritariu poreikiui nustatyti konkrečių rodiklių rinkinį, kurį taikant bus stebimi sveikatos priežiūros skirtumai, taip pat lyginamuosius rodiklius, kuriais remdamosi nacionalinės valdžios institucijos galėtų vertinti šioje srityje padarytą pažangą siekiant patobulinti sveikatos priežiūros sistemas. Dar vienas aspektas siekiant spręsti sveikatos skirtumų problemą taip pat susijęs su didesniu dėmesiu sukurti strateginį darbo planavimo mechanizmą, kad užtikrintume galimybę įdarbinti ir išlaikyti sveikatos priežiūros specialistus.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE).(RO) Pone pirmininke, remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos apskaičiavimais, iki 2020 m. rūkymas, alkoholio vartojimas, fizinių pratimų trūkumas ir menkavertis maistas sukels 70 proc. visų ligų ir išankstinių mirčių. Tai, kad tarp sveikatos būklės ir socialinio sluoksnio yra sisteminis ryšys, rodo, jog šie skirtumai atsiranda dėl nepakankamų sąlygų naudojantis pagrindinėmis socialinėmis paslaugomis. Tai rodo, kad sveikatos skirtumai atsiranda ne dėl asmens pasirinkimo, tačiau jų galima išvengti ir jie yra neteisingi.

Pirmą kartą 2007–2013 m. biudžeto planavimo istorijoje sveikata buvo pasiūlyta kaip vienas pirmųjų iš 10 struktūrinių fondų prioritetų. Tačiau Europos Komisija turi į strategijos „Europa 2020“ stebėsenos procedūras įtraukti diferencijuotus lyginamuosius rodiklius, pagrįstus socialine ir ekonomine padėtimi, ir atsižvelgti į diskriminaciją dėl amžiaus.

 
  
MPphoto
 

  Maria Damanaki, Komisijos narė. – Pone pirmininke, Komisija dėkoja Parlamentui už jo paramą mūsų pastangoms sumažinti sveikatos skirtumus ir jo rekomendacijas šiuo svarbiu klausimu. Taip pat norėčiau ypač padėkoti pranešėjai E. Estrelai už jos atsidavimą šiam klausimui.

Šalių, regionų, turtingųjų ir skurdžiųjų, skirtingų tautinių mažumų sveikatos skirtumai turi įtaką kiekvienai ES valstybei narei ir daugelyje sričių jie plinta vis labiau. Šiuo klausimu norėčiau būti atvira. Dabar pradedame matyti visus ekonomikos krizės padarinius žmonių sveikatai ir sveikatos paslaugoms. Dabar pradedame matyti nedarbo ir deficitų padarinius, todėl kyla pavojus, kad tokie skirtumai padidės. Svarbu mažinti sveikatos skirtumus siekiant mūsų piliečių gerovės ir Europos ekonomikos atsigavimo. Tai svarbus uždavinys, kuriuo, kaip nurodoma Parlamento pranešime, reikalaujama imtis veiksmų visose politikos srityse ir visais vyriausybiniais lygmenimis.

Jūsų pranešime pateikiama svarbių patarimų ateičiai. Jūs pabrėžiate poreikį padidinti paramos, prevencinės priežiūros ir veiksmingų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą. Taip pat jūs pabrėžiate poreikį ypatingą dėmesį skirti pažeidžiamoms grupėms ir naudoti naujas technologijas, pvz., telemediciną, taip, kad būtų galima sumažinti sveikatos priežiūros skirtumus. Komisija pritaria jūsų nuomonei.

Jūs taip pat atkreipiate dėmesį į lyčių nelygybę kaip svarbų elementą, prisidedantį prie socialinių sveikatos skirtumų. Šiuo atveju aš asmeniškai visiškai su jumis sutinku.

Komisija aktyviai įgyvendina savo veiksmų programą siekdama padėti mažinti sveikatos skirtumus, kaip nustatyta Komunikate dėl solidarumo sveikatos srityje, tobulindama visas politikos sritis ir kurdama partnerytes su valstybėmis narėmis ir suinteresuotaisiais subjektais.

Kad tokios partnerystės būtų veiksmingos, valstybės narės dabar pradeda bendrą ES sveikatos programos lėšomis finansuojamą veiklą siekdamos mažinti sveikatos skirtumus. Ši veikla apima darbą, susijusį su sveikatos skirtumų poveikio vertinimu, regionų ir moksliniais tinklais ir suinteresuotųjų subjektų iniciatyvomis.

Veikla politikoje prasideda dirbant visuomenės sveikatos, pvz., tabako kontrolės ir mitybos, srityje ir imantis veiksmų aktyvaus ir sveiko senėjimo srityje. Tačiau mūsų strategija taip pat apima įsipareigojimus tokiose srityse kaip užimtumas ir socialinė politika, žemės ūkis, moksliniai tyrimai ir regionų politika.

Aišku, kad reikia imtis daugiau veiksmų. Lygiai taip pat aišku, kad to nepasieksime per naktį. Prireiks daug metų, kad pasiektume visišką sėkmę, tačiau kartu galime – ir iš tikrųjų turime – įgyvendinti ilgalaikius ir apčiuopiamus pokyčius, kad visi europiečiai turėtų galimybę sveikai gyventi.

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. – Diskusijos baigtos.

Balsavimas vyks kovo 8 d., antradienį, 12.00 val.

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), raštu. (PL) Bendri tikslai, susiję su sveikatos būklės skirtumais ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumu, yra vieni iš ES prioritetų. Žinome, kad esama pastebimų skirtumų tarp šalių sveikatos srityje ir skirtingo išsilavinimo, skirtingas pajamas gaunančių arba skirtingų profesijų žmonių. Skirtumai taip pat susiję su lytimi ir įprastai pasireiškia gyvenimo pradžioje, tęsiasi metų metus ir netgi perduodami kitoms kartoms.

Norėčiau atkreipti dėmesį, kad E. Estrelos pranešime sprendžiama daugybė su sveikatos klausimais susijusių aspektų. Tačiau verta pažymėti, kad dabar taip pat kilo problema, susijusi su medicinos darbuotojų migracija, dėl kurios atsiranda galimybių naudotis jų paslaugomis skirtumai. Todėl mums reikia bendros, išsamios Europos strategijos, kurioje būtų atkreipiamas dėmesys į išteklių valdymą, profesionalų registraciją, švietimą ir mokymą, kurie, savo ruožtu, turėtų prisidėti prie lygybės ir saugumo didinimo sveikatos priežiūros srityje ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu lygmeniu.

Be to, visada pabrėžiu, kad turėtume daugiau kalbėti apie prevenciją ir visų pirma į ją investuoti. Reikia tobulinti diagnostiką, skatinti sveiką gyvenimo būdą, veiksmingai keistis informacija ir investuoti į šiuolaikines technologijas, nes taip geriau užtikrinama išankstinė prevencija.

 
  
MPphoto
 
 

  Tiziano Motti (PPE), raštu. (IT) Europos Sąjungoje yra faktinių sveikatos skirtumų ir jie turi būti pašalinti. Kiekvienoje valstybėje narėje taip pat esama skirtumų tarp pagyvenusių žmonių, imigrantų, bedarbių ir neturtingųjų. Visiems jiems turi būti užtikrinama teisė į sveikatą ir reikalingą priežiūrą. Piliečiams turėtų būti užtikrinamas visos reikalingos informacijos apie sveikatą prieinamumas, įskaitant naujų informacijos ir komunikacijos technologijų priemonių naudojimą, ir patirtų išlaidų kompensavimas: ekonominiai sunkumai negali ir neturi riboti galimybių gauti priežiūrą. Šioje konkrečioje srityje pernelyg supaprastinamas požiūris į abortų klausimą, kuris vertinamas kaip kontraceptinė arba gydymo priemonė, tačiau visada reikalinga, kelia susirūpinimą. Moteris, kuri nusprendžia nutraukti nėštumą, dažnai yra vieniša ir jai trūksta lėšų, ji baiminasi dėl pasirinkimo, dėl kurio ji privalės spręsti vieną iš pagrindinių savo egzistavimo klausimų. Dėl šios priežasties, užuot sumenkinus aborto kaip užtikrintos kontraceptinės priemonės vaidmenį, pirmenybę teikčiau tinkamų moterims prieinamų įstaigų steigimui siekiant užtikrinti, kad moterys būtų laukiamos, gautų paramą ir pasinaudotų specifine socialine ir gerovės politika, kuri padėtų joms, jeigu įmanoma, pašalinti priežastis, dėl kurių jos pasiryžta darytis abortą.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), raštu.(RO) Valstybių narių viduje ir tarp pačių valstybių narių yra didelių sveikatos priežiūros sistemų skirtumų. Noriu pabrėžti, kad per ekonomikos krizę jokiai vyriausybei neturėtų būti suteikiama teisė drastiškai mažinti sveikatos priežiūrai skirto biudžeto. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į sveikatos priežiūros sistemos padėtį Rumunijoje. Dėl dabartinės vyriausybės atliktų biudžeto mažinimų daugelis Rumunijos gydytojų specialistų emigruoja, lėtinėmis ligomis sergantys ligoniai negali ilgiau naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis ir negauna išlaidų kompensacijos, o ligoninių įranga yra pasenusi. Be to, dešinioji vyriausybė siūlo sujungti ligonines, nors kai kuriose palatose nėra pakankamai lovų visiems ligoniams ir jas visada reikia papildyti. Būtent todėl noriu kreiptis į Europos Komisiją, kad ji labiau stengtųsi suvienodinti sveikatos priežiūros paslaugų standartus ir darytų spaudimą valstybėms narėms, kad jos numatytų pakankamus biudžetus siekiant užtikrinti piliečiams prieinamas, aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugas.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Vergnaud (S&D), raštu.(FR) Būdama Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos nuomonės referente Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitete, esu patenkinta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto patvirtintu dokumentu, kuriame yra dauguma pasiūlymų, kuriuos pateikėme mes ir kiti susiję komitetai.

Šiuo atveju manau, kad Edite Estrelos pranešimas yra puikus, nes jame atkreipiamas dėmesys į kai kuriuos esminius mūsų europinio socialinio ir sveikatos priežiūros modelio aspektus: visiems vienodą aukštos kokybės sveikatos priežiūros prieinamumą Europoje, geresnį reprodukcinės sveikatos valdymą, vaistų veiksmingumo ir kokybės stebėseną naudojant nepriklausomas farmakologines sistemas ir, svarbiausia, didelio masto sveikatos priežiūros viešąjį finansavimą per šią ekonomikos krizę.

Sveikata nėra bendra prekė, kaip kitos prekės, ir mūsų gerovės sistemų tikslas – užtikrinti, kad labiausiai nepasiturintys žmonės galėtų pasinaudoti sveikatos priežiūra. Todėl aš, žinoma, esu priblokšta dėl Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcijos ir Laisvos ir demokratiškos Europos frakcijos balsų pašalinti kai kuriuos pirmiau minėtus elementus. Šis poelgis primena reakcingą neoliberalizmą ir tikiuosi, kad per galutinį balsavimą išsaugosime šio pranešimo esmę ir šio Parlamento reputaciją.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika