Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2010/2089(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0032/2011

Iesniegtie teksti :

A7-0032/2011

Debates :

PV 07/03/2011 - 24
CRE 07/03/2011 - 24

Balsojumi :

PV 08/03/2011 - 9.7
CRE 08/03/2011 - 9.7
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0081

Debates
Pirmdiena, 2011. gada 7. marts - Strasbūra Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"

24.  Nevienlīdzības samazināšana veselības jomā (īss izklāsts)
Visu runu video
PV
MPphoto
 

  Priekšsēdētājs. – Nākošais punkts ir Estrela kundzes ziņojums Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā par nevienlīdzības samazināšanu veselības jomā ES (2010/2089(INI)) (A7-0032/2011).

 
  
MPphoto
 

  Edite Estrela, referente.(PT) Priekšsēdētāja kungs, es gribētu sākt ar pateicību ēnu referentiem par viņu sadarbību un darbu, ko mēs paveicām kopā, kā arī pateikties referentiem par Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas viedokli. Visi ieguldījumi bija ļoti noderīgi.

Nevienlīdzība veselības jomā dažādās valstīs un dažādos reģionos atšķiras. Tā ir saistīta ar ekonomiskajiem un sociālajiem apstākļiem un var pastiprināties dzimuma vai kultūras dēļ. Citiem vārdiem sakot, nevienlīdzība veselības jomā ir ne tikai saistīta ar veselības aprūpes pieejamību, bet arī ar tik dažādiem faktoriem kā dzīves apstākļi, mājoklis, izglītība, profesija, ienākumi un dzīvesveids. Kaut arī ir bijis neliels progress, 27 dalībvalstīs joprojām pastāv būtiskas nevienlīdzības. Piemēram, pēc Eurostat teiktā, paredzamais dzīves ilgums vīriešiem dažādās ES dalībvalstīs 2007. gadā atšķīrās par 14,2 gadiem, savukārt sievietēm tas atšķīrās par 8,3 gadiem. Veselība un paredzamais dzīves ilgums joprojām ir saistīti ar sociālajiem apstākļiem un nabadzību, un nabadzība papildus citiem neaizsargātības faktoriem, piemēram, bērnībai vai vecumam, invaliditātei vai piederībai kādai minoritātei, palielina riskus, kas ir saistīti ar nevienlīdzību veselības jomā.

Nevienlīdzība veselības jomā var sākties bērnībā, turpināties vecumā un var tikt nodota no paaudzes paaudzē, tāpēc šis jautājums ir tik svarīgs un tam ir steidzami jāatrod risinājums. Pašreizējai globālajai krīzei ir tendence šo situāciju pasliktināt. Tāpat ir acīmredzams, ka krīze vairākās dalībvalstīs smagi ietekmē veselības aprūpes nozari attiecībā gan uz piedāvājumu, gan pieprasījumu. Runājot par piedāvājumu, krīze var novest pie sabiedrības veselībai piešķirtā finansējuma apjoma samazināšanas, vienlaicīgi tā var radīt lielāku pieprasījumu pēc medicīnas pakalpojumiem.

Krīze ir parādījusi, ka dažu personu ienākumiem nav robežu un ka šī godīguma trūkums ir sekmējis plaisas paplašināšanos starp bagātajām minoritātēm un nabadzīgajām minoritātēm. Tāpēc krīze var būt arī iespēja, lai ar drosmīgiem pasākumiem, kas veicina vienlīdzību, izskaustu nevienlīdzību. Ja mēs neapgūsim šo mācību un aprobežosimies ar nelielām pārmaiņām, visu atstājot, kā bijis, mēs šo nevienlīdzību vairosim. Kā jau esam pieredzējuši, nevienlīdzīgas sabiedrības ir nestabilas sabiedrības.

Vairākas dalībvalstis savos ekonomikas atveseļošanas plānos ir paredzējušas pasākumus, lai mazinātu ekonomikas krīzes ietekmi uz veselības aprūpes nozari, ieguldot veselības infrastruktūrā, optimizējot veselības aprūpes nozares finansēšanu, kā arī pārstrukturējot un reorganizējot veselības aprūpes sistēmu. Ir svarīgi nevienlīdzību mazināšanu uzskatīt par prioritāti visos politiskās rīcības līmeņos. Tāpēc es atzinīgi vērtēju Komisijas priekšlikumus.

Tomēr es gribētu vērst uzmanību uz dažiem mana ziņojuma priekšlikumiem, it sevišķi uz tiem, kuru mērķis ir pievērst lielāku uzmanību to cilvēku vajadzībām, kuri pieder pie nabadzīgu personu grupām, nelabvēlīgā situācijā esošu migrantu grupām, ieskaitot nereģistrētus migrantus un etniskās minoritātes, cilvēkus ar invaliditāti, vecāka gadagājuma cilvēkus un nabadzīgus bērnus. Es atbalstu pasākumus, kuri ar investīcijām infrastruktūrā mazinātu ekonomikas krīzes ietekmi uz veselības aprūpes nozari. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi bērniem un grūtniecēm nodrošināt labu veselību. Es arī uzskatu, ka Kohēzijas fondam un struktūrfondiem būtu jāatbalsta projekti, kuri ir saistīti ar faktoriem, kas mazina nevienlīdzības veselības jomā. Citiem vārdiem sakot, mums nākamajām paaudzēm ir jārada labāka, godīgāka nākotne.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE).(CS) Priekšsēdētāja kungs, pēdējos gados mēs aktīvi iesaistījāmies novatorisku medikamentu atbalstīšanā. Tāpēc es šo ziņojumu, kas koncentrējas uz neaizsargātajām grupām un tām pieejamu ārstēšanu un profilaktisko aprūpi, vērtēju atzinīgi; es uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi. Protams, daudzi ziņojuma punkti pārkāpj dalībvalstu subsidiaritātes principu. Es absolūti neatbalstu, piemēram, 25. punkta redakciju, jo abortu nevajadzētu izmantot kā kontracepcijas līdzekli. Strīdīgs ir arī 26., 29. un 53. punkts. Es arī gribu uzsvērt, ka dažādie veselības aprūpes standarti un to pieejamība tikai daļēji izraisa atšķirības starp vidējo dzīves ilgumu 27 dalībvalstīs. Atšķirīgs ir arī vispārējais cilvēku dzīves līmenis vai dzīves standarts un valsts attīstības līmenis, un tam šajā ziņā ir lielāka ietekme. Šīs atšķirības būtu jākoriģē ar ES finansētu attīstības programmu palīdzību.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Priekšsēdētāja kungs, pašreizējā ekonomikas un finanšu krīze ir smagi ietekmējusi medicīnas pakalpojumus, un daudzas dalībvalstis samazina sabiedrības veselības aprūpei piešķirtos budžetus. Dažas pat ir nolēmušas slēgt mazāku pilsētu slimnīcas vai veikt mazāk ķirurģisku operāciju. Tieši lauku apvidos vai nomaļās teritorijās dzīvojošie pacienti ir spiesti braukt desmitiem kilometru, lai saņemtu specializētus medicīnas pakalpojumus. Tāpēc nevienlīdzības veselības jomā pastāv ne tikai starp dalībvalstīm, bet arī starp dažādiem šo valstu reģioniem.

Nacionālo veselības aprūpes programmu budžetu samazināšana apdraud visjaunākās un visefektīvākās ārstēšanas pieejamību. Turklāt subsīdiju samazināšana dažiem ārstēšanas veidiem nozīmē, ka pacienti nevar turpināt ārstēšanu, kas paaugstina cenas un ietekmē viņu veselību. Nevienlīdzības Eiropas veselības aprūpes sistēmā ir iemesls arī tam, ka medicīniskais personāls emigrē uz citām dalībvalstīm, lai strādātu savā profesijā. Tāpēc Komisija...

(Priekšsēdētājs pārtrauca runātāju)

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Priekšsēdētāja kungs, pašreizējā situācija ar taupības politikām, kuras galvenokārt ir antisociālas, un it sevišķi investīciju samazinājums sabiedrības veselības aprūpē acīmredzami palielina ar veselības aprūpi saistītās problēmas, jo budžeta deficīta samazināšanas vārdā pieaug maksa par sabiedrisko veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, pieaug medikamentu cenas un pat maksa par hronisku saslimšanu ārstēšanu, un, tā kā tiek samazinātas subsīdijas, vairs netiek sniegts atbalsts pacientu pārvadāšanai reģionos, kur nav pieejams sabiedriskais transports, lai dotos uz procedūrām un uz konsultācijām. Nevienlīdzības veselības jomā pieaug, un tas notiek vairākās Eiropas Savienības valstīs, it sevišķi manā valstī — Portugālē. Cilvēkiem, kuriem ir vissliktākie apstākļi, ir arvien grūtāk piekļūt veselības aprūpei, kas ir iemesls tam, kāpēc, komisāre, dāmas un kungi, ar vārdiem nepietiek: mums ir nepieciešams...

(Priekšsēdētājs pārtrauca runātāju)

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). – Priekšsēdētāja kungs, katras dalībvalsts primārajam jautājumam ir jābūt veselības aprūpei, bet, protams, šīs Palātas mērķis ir pieņemt likumus visai Eiropas Savienībai. Taču neliekas, ka tā spēj kalpot par piemēru.

Daži no jums ir — un daudzi no jums nav — redzējuši vakardienas Londonas „Sunday Times”, kurā tika runāts par Eiropas Parlamenta deputātiem pieejamajiem medicīnas pakalpojumiem. Mana kolēģe Figueiredo kundze tikko runāja par budžeta samazinājumiem un par to, kā tie veselības jomā radījuši vairāk nevienlīdzību. Tomēr Eiropas Savienība un Eiropas Parlamenta deputāti pagājušajā gadā par 36% sadārdzināja savu veselības aprūpi, maksājot par tādām lietām kā procedūras pret novecošanos, termālajiem SPA utt. Bet šonedēļ, kad runājam par sieviešu nevienlīdzību, izceļas viena statistika. Piemēram, Lielbritānijā sievietei tikai vienu reizi var veikt in vitro apaugļošanu — vienu ciklu —, bet sievietēm, kas ir Eiropas Parlamenta deputātes un viņu radiniekiem pienākas pieci cikli. Nu paklausieties, ja gribat panākt vienlīdzību...

(Priekšsēdētājs pārtrauca runātāju)

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). (SK) Priekšsēdētāja kungs, visi cilvēki ir unikāli, ar savām spējām, prioritātēm un dzīvesveidu. No šīs dabiskās nevienlīdzības dzimst motivācija kaut ko darīt labāk — motivācija, kas ir ekonomikas dzinējspēks.

Centieni izskaust nevienlīdzību veselības jomā tomēr ir vairāk saistīta ar cilvēciskumu, nevis ekonomiku. Tieši tādēļ slimībā un ciešanās cilvēki ir vienlīdzīgi. No ciešanām bizness nebūtu jāveido.

Tāpēc ārsti, nevis, piemēram, uzņēmēji, dod Hipokrāta zvērestu. Iecere izlīdzināt nevienlīdzības veselības jomā ir balstīta uz cilvēka dzīvības vērtību. Tomēr absolūtas tiesības veikt abortu, ko arī aizstāv iesniegtais ziņojums, šo vērtību mazina.

Abortu obligāta finansēšana no sabiedrības naudas maka atņem veselības jomai tās morālo izteiksmi un to pazemina līdz tādam luksusa līmenim, ko nevar nesniegt.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D).(IT) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, pat mūsdienās Eiropas Savienībā pastāv nevienlīdzības veselības jomā attiecībā uz pakalpojumiem, ārstēšanu un sociālajiem faktoriem, un tas rada nepieciešamību izveidot integrētu atbildi.

Šo atšķirību iemesli daudzos gadījumos ir tādi, no kuriem var izvairīties un kuri ir netaisnīgi, jo tie radušies diskriminējošu faktoru dēļ, piemēram, samazinātas personu ekonomiskās spējas dēļ. Es uzskatu, ka nevienlīdzību veselības jomā samazināšanai būtu jākļūst par Eiropas pamata prioritāti, ar pieeju, kuras pamatā ir „veselība visās politikās”, uzlabojot aprūpes kvalitāti visiem cilvēkiem.

Turpmākajos mēnešos Eiropas Parlaments diskutēs par direktīvas par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu pārskatīšanu. Tā ir piemērota iespēja, lai izveidotu uzlabotu mehānismu, ar kuru bez jebkādas diskriminācijas varētu efektīvi atrisināt ārkārtas gadījumus.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Priekšsēdētāja kungs, šeit ir vairāki aspekti.

Viena lieta, uz kuru es gribētu koncentrēties, proti, labākais veids, kā izskaust nevienlīdzības veselības jomā, ir padarīt cilvēkus veselīgākus. Esmu gandarīts, ka pirms Ziemassvētkiem vairāki mani kolēģi un es pats Parlamentā veiksmīgi virzījām rakstisku deklarāciju, kuras mērķis bija likt Eiropas Savienības 100 miljoniem cilvēku līdz 2020. gadam kļūt aktīvākiem ar sporta u.c. palīdzību. Saistībā ar to es nepacietīgi gaidu Eiropas Komisijas priekšlikumus.

Otrkārt, es ar prieku saku, ka manā valstī ir izveidota jauna valdība — EPP valdība ar sociālistiem, kuras viens no mērķiem ir vispārēja veselības apdrošināšana. Iecere ir tāda: naudai jāseko pacientam un veselības aprūpei jābūt pieejamai neatkarīgi no pacienta statusa vai bagātības, vai kā cita, vien pamatojoties uz nepieciešamību. Es uzskatu, ka tas būs ļoti veiksmīgi. Tā pamatā ir nīderlandiešu modelis, un mūs tas ļoti apmierina.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D).(DE) Priekšsēdētāja kungs, šodienas temats ir nevienlīdzību mazināšana veselības jomā. Tas ir ārkārtīgi vērienīgs mērķis. Pašreizējā situācijā baidos, ka Eiropas līmenī mēs ieguldām ikvienā jomā, lai šīs atšķirības, šīs nevienlīdzības padarītu vēl lielākas turpmākajos gados un desmitgadēs. Runa nav tikai par reālo veselības aprūpes nodrošināšanas samazinājumu, runa ir arī par sociālo standartu samazināšanu, mazāk pieejamu un sarežģītāk iegūstamu izglītību. Galu galā, mums ir zināms, ka tur, kur ir zemāks izglītības līmenis un lielākas sociālās grūtības, ir lielāka nabadzība. Mēs arī zinām, ka nabadzība padara cilvēkus slimus.

Es aicinu Komisiju skaidri pateikt — pat ja ir jākonsolidē Eiropas un dalībvalstu budžeti —, ka, šodien neveiksmīgi investējot veselības jomā, sociālajos pakalpojumos un izglītībā, tas mums atmaksāsies nākotnē attiecībā uz veselības sistēmu.

 
  
MPphoto
 

  Elena Oana Antonescu (PPE).(RO) Priekšsēdētāja kungs, nevienlīdzības veselības jomā rada izaicinājumu Eiropas Savienības solidaritātes, sociālās un ekonomiskās kohēzijas, cilvēktiesību un vienlīdzīgu iespēju saistībām. Tāpēc veselības aprūpei ir jāietilpst visās ES politikās. Dalībvalstis ir jāmudina jebkuras jomas politikā un jaunu rīcības plānu izstrādē veselību ietvert kā principu, lai palīdzētu mazināt nevienlīdzības un radītu augstu veselības aizsardzības līmeni.

Es atbalstu nepieciešamību izveidot īpašu rādītāju kopumu, kas pārraudzītu nevienlīdzības veselības jomā, kā arī salīdzinošos rādītājus, kas ļautu valstu iestādēm novērtēt šajā jomā panākto progresu, ņemot vērā veselības aprūpes sistēmu uzlabošanu. Kā vēl viens aspekts centieniem atrisināt veselības jomas nevienlīdzību problēmu ir arī jāapsver darba plānošanas mehānisma stratēģijas izveide, lai nodrošinātu veselības aprūpes profesionāļu algošanu un paturēšanu.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE).(RO) Priekšsēdētāja kungs, pēc Pasaules Veselības organizācijas aplēsēm, smēķēšana, alkohola patērēšana, kustību trūkums un nepilnīgs uzturs līdz 2020. gadam izraisīs 70% visu slimību un priekšlaicīgu nāves gadījumu. Fakts, ka starp veselības stāvokli un sociālo klasi ir sistemātiska saistība, parāda, ka šīs neatbilstības rodas no neatbilstošiem apstākļiem attiecībā uz sociālo pamatpakalpojumu pieejamību. Tas norāda, ka neatbilstības veselības jomā nav individuālas izvēles rezultāts, bet gan to, ka no tām var izvairīties un tās nav godīgas.

Pirmo reizi 2007.–2013. gada budžeta plānošanā veselības aprūpe tika ierosināta kā viena no pirmajām 10 struktūrfondu prioritātēm. Tomēr Eiropas Komisijai stratēģijas „Eiropa 2020” uzraudzības procedūrās jāietver atšķirīgi salīdzinājumu rādītāji, kas balstīti uz sociāli ekonomisko statusu, un jāņem vērā ar vecumu saistīta diskriminācija.

 
  
MPphoto
 

  Maria Damanaki, Komisijas locekle. – Priekšsēdētāja kungs, Komisija ir pateicīga Parlamentam par tā atbalstu mūsu darbībām, lai izskaustu neatbilstības veselības jomā, un par tā ieteikumiem saistībā ar šo svarīgo jautājumu. Es arī gribētu pateikt īpašu paldies ziņojuma sagatavotājai Estrela kundzei par viņas iesaistīšanos šajā jautājumā.

Neatbilstības veselības jomā starp valstīm, starp reģioniem, starp bagātajiem un nabadzīgajiem, starp dažādām etniskajām minoritātēm ietekmē ikvienu ES dalībvalsti un daudzos reģionos tās paplašinās. Es šajā jautājumā gribētu būt lojāla. Mēs šobrīd sākam pilnībā redzēt ekonomikas krīzes ietekmi uz cilvēku veselību un veselības aprūpes pakalpojumiem. Mēs šobrīd sākam redzēt bezdarba un deficītu sekas, tāpēc pastāv risks, ka šādas neatbilstības kļūs vēl lielākas. Mazināt neatbilstības veselības jomā ir svarīgi gan mūsu pilsoņu labklājības, gan Eiropas ekonomikas atveseļošanas dēļ. Tas ir milzīgs izaicinājums, kam, kā uzsvērts Parlamenta ziņojumā, nepieciešama rīcība politikas jomās un valdības līmeņos.

Jūsu ziņojums sniedz svarīgas norādes nākotnei. Jūs uzsvērāt nepieciešamību uzlabot veicināšanas iespēju, profilaktisko aprūpi un efektīvus veselības aprūpes pakalpojumus. Jūs arī uzsvērāt nepieciešamību pievērst īpašu uzmanību neaizsargātajām grupām un izmantot jaunas tehnoloģijas, piemēram, telemedicīnu, lai mazinātu neatbilstības veselības jomā. Komisija pilnībā piekrīt jūsu bažām.

Jūs kā svarīgu elementu arī uzsvērāt dzimumu nevienlīdzību, kas veicina sociālās nevienlīdzības veselības jomā. Es personīgi jums par to piekrītu.

Komisija enerģiski virza uz priekšu savu rīcības programmu, lai palīdzētu mazināt nevienlīdzības veselības jomā, kā tas noteikts Paziņojumā par solidaritāti veselības jomā, strādājot pie politikām un sadarbojoties ar dalībvalstīm un ieinteresētajām pusēm.

Lai šādas partnerības padarītu funkcionējošas, dalībvalstis tagad uzsāk vienotu pasākumu, lai mazinātu nevienlīdzības veselības jomā, un to finansē ES veselības aizsardzības programma. Šis pasākums ietver darbu pie nevienlīdzības ietekmes novērtējuma veselības jomā, reģionālos un zinātniskos tīklus un ieinteresēto pušu iniciatīvas.

Politikas pasākumi sākas ar mūsu darbu pie sabiedrības veselības, piemēram, ar tabakas kontroli un uzturu, un ar pasākumiem aktīvai un veselīgai novecošanai. Bet mūsu stratēģija ietver arī iesaistīšanos tādās jomās kā nodarbinātība, sociālā politika, lauksaimniecība, pētniecība un reģionu politika.

Bez šaubām, ir nepieciešama enerģiskāka rīcība. Acīmredzami tas nenotiks vienā dienā. Lai pilnībā gūtu panākumus, būs nepieciešami gadi, bet kopā mēs to varam, un mums patiešām jāvar radīt ilgstošu un taustāmu atšķirību, lai visiem eiropiešiem būtu iespēja dzīvot ar labu veselību.

 
  
MPphoto
 

  Priekšsēdētājs. – Debates tiek slēgtas.

Balsojums notiks otrdien, 9. martā, dienas vidū.

Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 149. pants)

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), rakstiski. (PL) Kopējie mērķi, kuri attiecas uz nevienlīdzību veselības statusā mazināšanu un veselības aprūpes pieejamību, ir viena no ES prioritātēm. Mēs zinām, ka starp valstīm un starp cilvēkiem ar dažādiem izglītības vai ienākumu līmeņiem, vai ar dažādām profesijām ir acīmredzamas nevienlīdzības. Šīs nevienlīdzības arī attiecas uz dzimumu un — kas ir zīmīgi — rodas agrīnā vecumā, un bieži vien turpinās nākamajos gados un pat paaudzēs.

Es gribētu uzsvērt, ka Estrela kundzes ziņojums aptver daudzus veselības aprūpes aspektus. Tomēr ir jāpiebilst, ka pašlaik pastāv arī ar medicīniskā personāla migrēšanu saistīta problēma, kas rada nevienlīdzīgu sniegto pakalpojumu pieejamību. Tāpēc mums ir nepieciešama kopēja, visaptveroša Eiropas stratēģija, kas pievērstu uzmanību resursu pārvaldībai, profesionāļu reģistrācijai, izglītībai un apmācībai un kas, savukārt, veicinātu ne tikai nacionālās, bet arī pārrobežu veselības aprūpes kvalitātes un drošības uzlabošanos.

Turklāt es vienmēr uzsveru, ka mums būtu vairāk jārunā par profilaksi un vispirms tajā jāinvestē. Ir jāizstrādā diagnostika, jāveicina veselīgs dzīvesveids, efektīvi jāapmainās ar informāciju un jāinvestē mūsdienu tehnoloģijās, jo ir labāk, ja to novērš jau sākumā.

 
  
MPphoto
 
 

  Tiziano Motti (PPE), rakstiski. (IT) Nevienlīdzības veselības jomā Eiropas Savienībā ir fakts, un tās ir jāpārvar. Atšķirības pastāv arī katrā dalībvalstī starp vecāka gadagājuma cilvēkiem, imigrantiem, bezdarbniekiem un nabadzīgajām personām. Viņiem visiem ir jānodrošina tiesības uz veselības un nepieciešamo aprūpi. Pilsoņiem būtu jānodrošina pieeja visai nepieciešamajai informācijai par veselību, ieskaitot jaunus informācijas un saziņas tehnoloģiju veidus, un izdevumu kompensācija, kas ir saistīta ar ekonomikas grūtībām, nedrīkstētu izbeigties līdz ar aprūpes iespēju izbeigšanos. Šajā specifiskajā jomā bažas rada vienkāršotā pieeja aborta jautājumam, ko uzskata par kontracepcijas līdzekli vai ārstēšanās veidu, kas vienmēr ir nepieciešams. Sieviete, kura uzskata, ka ir jāpārtrauc grūtniecība, bieži vien ir vientuļa un viņai trūkst atbilstošu resursu, viņa baidās saskarties ar izvēli, kas viņu nostāda aci pret aci ar vienu no viņas eksistences primārajiem jautājumiem. Šī iemesla dēļ, tā vietā, lai abortu padarītu par garantētu kontracepcijas pasākumu, es dotu priekšroku atbilstošu iespēju radīšanai sievietēm, lai nodrošinātu, ka viņas visas tiek gaidītas, atbalstītas, un arī īpašai sociālajai un labklājības politikai, kas pēc iespējas palīdzētu pārvarēt iemeslus, kas viņām liek izvēlēties abortu.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), rakstiski. (RO) Pastāv milzīgas atšķirības starp veselības aprūpes sistēmām gan dalībvalstu iekšienē, gan ārpus tām. Es vēlos uzsvērt, ka ekonomikas krīzes laikā nevienai valdībai nedrīkstētu būt tiesības krasi samazināt veselības aprūpei piešķirto budžetu. Es gribētu vērst jūsu uzmanību uz situāciju Rumānijas veselības aprūpes sistēmā. Pašreizējās valdības veikto budžeta samazinājumu dēļ ārsti emigrē, pacientiem ar hroniskām kaitēm vairs nav pieejami medicīniskie pakalpojumi, un viņiem nekompensē medikamentus, un slimnīcu aprīkojums ir novecojis. Turklāt labēji noskaņotā valdība ierosina apvienot slimnīcas, kaut arī dažās palātās visiem pacientiem nepietiek gultu un tās vienmēr ir jāpapildina. Tāpēc es gribētu lūgt Eiropas Komisiju censties vairāk izlīdzināt veselības aprūpes pakalpojumu standartus un izdarīt spiedienu uz dalībvalstīm par atbilstošu budžetu piešķiršanu, lai pilsoņiem nodrošinātu pieejamus, augstas kvalitātes veselības aprūpes pakalpojumus.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Vergnaud (S&D), rakstiski. (FR) Tā kā esmu bijusi Eiropas Parlamenta Sociālistu un demokrātu Progresīvās alianses grupas referente par Komitejas viedokli attiecībā uz iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzību, esmu gandarīta par tekstu, ko ir pieņēmusi Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja un kas ietver daudzus priekšlikumus, kurus mēs un citas asociētās komitejas ierosinājām.

Šajā sakarā es domāju, ka Edite Estrela kundzes ziņojums ir lielisks, jo tas liek uzsvaru uz dažiem svarīgākajiem Eiropas sociālā un veselības aprūpes modeļa aspektiem: vienlīdzīgu pieeju augstas kvalitātes veselības aprūpei ikvienam Eiropā, labāku reproduktīvās veselības pārvaldību, zāļu iedarbības un kvalitātes uzraudzību caur neatkarīgām zāļu drošības uzraudzības sistēmām un, galvenokārt, augsta līmeņa valsts finansējuma nepieciešamību veselības aprūpei šajā ekonomikas krīzes laikā.

Veselība nav vispārējs labums kā citi labumi, un mūsu labklājības sistēmām ir uzdevums nodrošināt, lai veselības aprūpe būtu pieejama lielākajai daļai sociāli nelabvēlīgā stāvoklī esošo personu. Tāpēc es, protams, esmu pārsteigta, par lūgumiem izņemt dažus iepriekšminētos punktus, ko prasīja Eiropas Tautas partijas grupa (Kristīgie demokrāti) un Eiropas Brīvības un demokrātijas grupa. Šis solis atgādina reakcionāru neoliberālismu, un es ceru, ka galīgais balsojums saglabās šī ziņojuma būtību un darīs godu šim Parlamentam.

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika