Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2089(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0032/2011

Texte depuse :

A7-0032/2011

Dezbateri :

PV 07/03/2011 - 24
CRE 07/03/2011 - 24

Voturi :

PV 08/03/2011 - 9.7
CRE 08/03/2011 - 9.7
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0081

Dezbateri
Luni, 7 martie 2011 - Strasbourg Ediţie JO

24. Reducerea inegalităților în materie de sănătate (prezentare succintă)
Înregistrare video a intervenţiilor
PV
MPphoto
 

  Președinte. – Următorul punct este raportul dnei Estrela, în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, referitor la reducerea inegalităților în materie de sănătate în UE (2010/2089 (INI)) (A7-0032/2011).

 
  
MPphoto
 

  Edite Estrela, raportoare.(PT) Dle președinte, aș dori să încep prin a le mulțumi raportorilor alternativi pentru cooperarea lor și munca pe care am depus-o împreună, precum și prin a le mulțumi raportorilor pentru avizele Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, precum și ale Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen. Toate contribuțiile au fost foarte utile.

Inegalitățile în materie de sănătate variază de la țară la țară și de la regiune la regiune. Acestea sunt legate de condițiile economice și sociale și pot fi exacerbate din rațiuni de gen sau cultură. Cu alte cuvinte, inegalitățile din domeniul sănătății nu sunt legate doar de accesul la asistență medicală, dar și de diferiți factori precum condițiile de trai, locuințele, educația, profesia, venitul și stilul de viață. Deși s-a înregistrat un oarecare progres, încă persistă inegalități majore între cele 27 de state membre. De exemplu, conform Eurostat, speranța de viață la naștere pentru bărbați a variat cu 14,2 ani între statele membre ale UE în 2007, în timp ce în rândul femeilor aceasta a fost de 8,3 ani. Speranța de sănătate și cea de viață sunt încă legate de condițiile sociale și sărăcie, iar atunci când sărăcia este combinată cu alte forme de vulnerabilitate, cum ar fi copiii sau vârsta a treia, persoanele cu handicap sau minoritățile, riscurile de a apărea inegalități în materie de sănătate cresc mai mult.

Inegalitățile în materie de sănătate pot începe în timpul copilăriei, pot continua până la bătrânețe și pot fi transmise din generație în generație, de unde și importanța acestei chestiuni și necesitatea urgentă de a găsi o soluție. Situația actuală a crizei mondiale tinde să înrăutățească situația. După cum este evident, criza are un impact sever asupra sectorului de sănătate într-o serie de state membre, atât în ceea ce privește cererea, cât și oferta. Cât privește oferta, criza poate duce la o reducere a nivelului de finanțare pentru sănătatea publică, putând în același timp duce la creșterea cererii pentru servicii de sănătate.

Criza a arătat că veniturile unora nu au limite și că această lipsă de corectitudine a contribuit la creșterea diferenței dintre minoritatea bogată și majoritatea săracilor. Prin urmare, criza poate fi și o oportunitate de a lupta împotriva inegalităților prin măsuri îndrăznețe de promovare a egalității. Dacă nu ne învățăm lecția și ne limităm la a schimba câteva lucruri astfel încât să rămână toate la fel, vom înmulți inegalitățile. Așa cum am văzut, societățile inegale sunt societăți instabile.

Mai multe state membre au inclus măsuri pentru a atenua impactul crizei economice asupra sectorului serviciilor medicale în cadrul pachetelor lor de redresare prin investiții în infrastructura sistemului de servicii de sănătate, prin optimizarea finanțării pentru acest sector, precum și prin restructurarea și reorganizarea sistemului de asistență medicală. Este esențial ca reducerea inegalităților să fie considerată o prioritate la toate nivelurile de acțiune politică. Prin urmare, salut propunerile Comisiei.

Cu toate acestea, aș dori să atrag atenția asupra unora dintre propunerile din raportul meu, în special cele care vizează intensificarea atenției acordate nevoilor persoanelor în situații de sărăcie, grupurilor defavorizate de migranți, inclusiv migranții ilegali și minoritățile etnice, persoanele cu handicap, vârstnicii și copiii săraci. Am pledat în favoarea în favoarea măsurilor de atenuare a impactului crizei economice asupra sectorului sănătății prin investiții în infrastructură. Consider că este esențial să garantăm copiilor și femeilor gravide condiții bune de sănătate. Cred, de asemenea, că este de dorit ca Fondul de coeziune și Fondurile structurale să sprijine proiectele referitoare la factorii care contribuie la existența inegalităților în materie de sănătate. Cu alte cuvinte: trebuie să construim un viitor mai bun, mai echitabil pentru generațiile de mai târziu.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE).(CS) De președinte, în ultimii ani, am fost implicată în mod activ în sprijinirea medicinii inovatoare. Prin urmare, salut acest raport care se concentrează asupra grupurilor vulnerabile și asupra accesului lor la tratament și îngrijire preventivă; consider că acest lucru este extrem de important. Desigur, mai multe puncte din raport încalcă principiul subsidiarității statelor membre. Resping cu fermitate textul de la punctul 25, de exemplu, conform căruia avortul nu ar trebui să fie folosit ca o metodă de control al nașterii. Punctele 26, 29 și 53 sunt, de asemenea, discutabile. De asemenea, doresc să subliniez că diferențele în ceea ce privește speranța medie de viață în cele 27 de state membre sunt numai parțial cauzate de diferitele standarde de asistență medicală și de accesul la aceasta. Există și diferențe în ceea ce privește standardul general de trai sau stilul de viață al oamenilor și nivelul de dezvoltare al țării în care trăiesc, iar acest lucru are un impact mai mare în acest sens. Aceste diferențe ar trebui să fie remediate cu ajutorul unor programe de dezvoltare finanțate de UE.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Țicău (S&D). - Actuala criză economică și financiară a lovit grav sectorul serviciilor medicale, multe state membre reducând bugetele alocate sănătății publice. Unele au decis chiar închiderea unor spitale care se află în orașe mai mici sau realizează un număr mic de intervenții chirurgicale. În special pacienții din zonele rurale sau din localitățile izolate sunt obligați să parcurgă zeci de kilometri pentru a beneficia de servicii medicale de specialitate. Inegalitățile în materie de sănătate există, deci, nu doar între statele membre, ci și între regiunile acestora.

Reducerea bugetelor programelor naționale de sănătate periclitează accesul la cele mai noi și mai eficace tratamente. De asemenea, reducerea subvențiilor pentru unele tratamente înseamnă imposibilitatea continuării tratamentului de către pacienți, cu consecințe și costuri mult mai mari pentru sănătatea acestora. Inegalitățile din sistemul de sănătate european determină și personalul medical să migreze către un alt stat membru pentru a-și practica meseria. Iată de ce Comisia

(Președintele întrerupe oratorul)

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Dle președinte, situația actuală, cu politicile de austeritate care sunt, mai presus de toate, niște politici antisociale, precum și reducerile investițiilor în domeniul serviciilor publice de sănătate, în special, crește în mod clar numărul de probleme în domeniul sănătății atunci când, în numele reducerii deficitului bugetar, costul accesului la serviciile publice de sănătate crește, costul medicamentelor crește, chiar și pentru boli cronice, iar ajutorul pentru transportul pacienților în zone în care nu există niciun mijloc de transport public pentru a obține tratament și consultații este eliminat prin reducerea subvențiilor. Inegalitățile în materie de sănătate sunt în creștere, iar acest lucru se întâmplă în unele țări ale Uniunii Europene, mai ales în țara mea, Portugalia. Oamenii cu venituri mai mici întâmpină din ce în ce mai multe dificultăți în a avea acces la asistență medicală, motiv pentru care, dnă comisar, doamnelor și domnilor, cuvintele nu sunt îndeajuns: avem nevoie de ...

(Președintele a întrerupt-o pe vorbitoare)

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). – Dle președinte, sectorul sănătății ar trebui să fie o preocupare principală pentru fiecare stat membru, dar, desigur, acest Parlament pretinde că face legi pentru întreaga Uniune Europeană, dar nu pare să fie în măsură să conducă prin puterea exemplului.

Poate că unii dintre dumneavoastră au văzut - în timp ce mulți nu au văzut-o - ediția de ieri a London Sunday Times, în care se vorbea despre beneficiile de sănătate ale deputaților din PE. Colega mea, dna Figueiredo, tocmai a vorbit despre reduceri bugetare și modul în care acestea au cauzat mai mult inegalități în domeniul asistenței medicale. Cu toate acestea, Uniunea Europeană și deputații din PE și-au acordat o creștere de 36 % pentru serviciile medicale de anul trecut, plătindu-se lucruri cum ar fi tratamente antiîmbătrânire, băi termale etc. În schimb, săptămâna aceasta, vorbind despre inegalitatea femeilor, iese în evidență o statistică. În Marea Britanie, de exemplu, tratamentul FIV poate fi administrat o singură dată femeilor - un ciclu -, în timp ce deputatele din PE și rudele acestora pot beneficia, în schimb, de cinci astfel de cicluri. Să fim serioși, dacă doriți egalitate ...

(Președintele a întrerupt-o pe vorbitoare)

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). (SK) Dle președinte, toți indivizii sunt unici, având propriile lor abilități, priorități și mod de viață. Din această inegalitate naturală se naște motivația de a face mai bine - o motivație care reprezintă forța motrică a economiei.

Încercarea de a elimina inegalitățile din domeniul serviciilor medicale are totuși mai mult de-a face cu umanitatea decât cu economia. Acest lucru se datorează faptului că oamenii sunt egali în caz de boală și suferință. Nu ar trebui să scoatem profit din suferință.

De aceea medicii depun jurământul lui Hipocrate și nu, de exemplu, antreprenorii. Ideea de nivelare a inegalităților în domeniul sănătății se bazează pe valoarea vieții umane. Cu toate acestea, un drept absolut la avort, pe care raportul înaintat îl apără în egală măsură, subminează această valoare.

Finanțarea obligatorie a avorturilor din fonduri publice privează asistența medicală de obligația sa morală și o diminuează la un nivel de un lux pe care nu poate fi refuzat.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D).(IT) Dle președinte, doamnelor și domnilor, chiar și astăzi, în Uniunea Europeană, inegalitățile în materie de sănătate încă persistă cu privire la accesul la servicii, tratament și factori sociali, iar acest lucru necesită un răspuns integrat.

Motivele pentru care există aceste diferențe pot fi, în multe cazuri, evitate și nedrepte, pentru că acestea sunt cauzate de factori discriminatorii, cum ar fi capacitatea economică redusă a persoanelor. Eu cred că reducerea inegalităților în materie de sănătate ar trebui să devină o prioritate fundamentală pentru Europa, cu o abordare bazată pe „sănătate în toate politicile”, îmbunătățind calitatea asistenței de sănătate pentru toți.

În următoarele luni, Parlamentul European va discuta despre revizuirea directivei privind recunoașterea calificărilor profesionale. Aceasta este o oportunitate adecvată pentru a obține un mecanism îmbunătățit capabil să rezolve în mod eficient situațiile de urgență fără nicio discriminare.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Dle președinte, sunt mai multe aspecte aici.

Unul dintre acestea și asupra căruia aș dori să-mi îndrept atenția este acela că cea mai bună modalitate de a elimina inegalitățile în materie de sănătate este de a face, practic, oamenii mai sănătoși. Sunt bucuros că, înainte de Crăciun, împreună cu câțiva colegi am reușit să vehiculăm prin Parlament o declarație scrisă în scopul de a face 100 milioane de persoane din Uniunea Europeană să fie mai active până în 2020, prin sport etc. Aștept cu nerăbdare propunerile Comisiei Europene în această privință.

În al doilea rând, mă bucur să spun că un nou guvern a fost format în țara mea, un guvern PPE cu socialiștii, unul dintre obiectivele sale principale fiind asigurările universale de sănătate. Ideea este că banii ar trebui să urmeze pacientului și că pacientul ar trebui să aibă acces la asistență medicală, indiferent de statutul său sau de avere sau de orice altceva, în funcție de nevoi. Eu cred că acest lucru va avea mare succes. El se bazează pe modelul olandez și suntem foarte mulțumiți de acesta.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D).(DE) Dle președinte, dnă comisar, subiectul de astăzi este „reducerea inegalităților în materie de sănătate”. Acesta reprezintă o sarcină foarte ambițioasă. În situația actuală, mă tem că, la nivel european, contribuim în toate domeniile la creșterea acestor diferențe, aceste inegalități, cu atât mai mult în ani următori și deceniile care vor urma. Nu este vorba doar despre o regresie efectivă în acordarea de asistență medicală, ci și despre scăderea standardelor sociale, accesul redus la educație și îngreunarea educației. La urma urmei, știm că acolo unde găsim un nivel mai scăzut de educație și dificultăți sociale mai mari, există un grad mai mare de sărăcie. Știm, de asemenea, că sărăcia îi face pe oameni bolnavi.

Fac apel la Comisie să clarifice, chiar și atunci când este necesar să se consolideze bugetul european și bugetele naționale, că incapacitatea noastră de astăzi de a investi în domeniul sănătății, în serviciile sociale și de educație ne vor costa în viitor în ceea ce privește sistemul de sănătate.

 
  
MPphoto
 

  Elena Oana Antonescu (PPE). - Inegalitățile în sănătate reprezintă o provocare în ceea ce privește angajamentul Uniunii în favoarea solidarității, coeziunii sociale și economice, a drepturilor omului și a șanselor egale. De aceea, dimensiunea sănătății trebuie să existe în toate politicile Uniunii. Statele membre trebuie încurajate să includă principiul sănătății în toate politicile, în elaborarea de noi planuri de acțiune în orice domeniu, pentru a contribui la reducerea inegalităților și la crearea unui nivel înalt de protecție a sănătății.

Susțin necesitatea elaborării unui set de indicatori specifici, care să monitorizeze inegalitățile în sănătate, și a unor indicatori comparabili, care ar putea permite autorităților naționale să evalueze progresele înregistrate în acest domeniu, în perspectiva îmbunătățirii sistemelor de sănătate. Tot ca parte a efortului de rezolvare a problemei inegalităților în sănătate, trebuie văzută și instituirea unui mecanism de planificare strategică a forței de muncă, pentru a ne asigura că recrutarea și reținerea profesioniștilor în domeniul sănătății se realizează.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE). - Organizația Mondială a Sănătății estimează că fumatul, alcoolul, lipsa de exercițiu și o dietă săracă vor provoca 70 % din toate îmbolnăvirile și decesele premature până în 2020. Faptul că există o corelație sistematică între starea de sănătate și clasa socială indică faptul că aceste diferențe rezultă din condițiile inadecvate de acces la serviciile sociale de bază. Acest lucru arată că inegalitățile în materie de sănătate nu sunt rezultatul unei alegeri individuale, ci sunt evitabile și nedrepte.

Pentru prima dată în programarea bugetară 2007-2013, sănătatea a fost propusă printre primele zece priorități de fonduri structurale. Comisia Europeană trebuie, însă, să includă în procedurile de monitorizare a strategiei Europa 2020 indicatori comparativi stratificați, în funcție de statutul socioeconomic și să țină seama de discriminarea bazată pe criterii de vârstă.

 
  
MPphoto
 

  Maria Damanaki, membră a Comisiei. – Dle președinte, Comisia este recunoscătoare Parlamentului pentru sprijinul său în acțiunea noastră de a reduce inegalitățile din domeniul sănătății și pentru recomandările sale privind această problemă importantă. Aș dori, de asemenea, să-i mulțumesc în special raportoarei, dna Estrela, pentru angajamentul ei în această cauză.

Deosebirile în materie de sănătate între țări, între regiuni, între bogați și săraci, între diferitele minorități etnice afectează fiecare stat membru al UE și, în multe locuri, acestea se amplifică. Aș dori să fiu sinceră în această privință. Acum începem să vedem efectele complete ale crizei economice asupra sănătății oamenilor și asupra serviciilor de sănătate. Acum începem să vedem efectele șomajului și ale deficitelor, așa că există riscul ca astfel de inegalități să se accentueze și mai rău. Reducerea inegalităților în domeniul sănătății este importantă atât pentru bunăstarea cetățenilor noștri, cât și pentru redresarea economică a Europei. Aceasta este o provocare majoră care, așa cum evidențiază raportul Parlamentului European, necesită o acțiune în toate domeniile politice și nivelurile de guvernare.

Raportul dumneavoastră oferă indicii importante pentru viitor. Subliniați necesitatea de a îmbunătăți accesul la promovare, îngrijiri preventive și servicii eficiente de asistență medicală. Puneți în continuare accent pe necesitatea de a acorda o atenție deosebită grupurilor vulnerabile și de a folosi noile tehnologii, cum ar fi telemedicina, într-un mod care reduce diferențele în domeniul asistenței medicale. Comisia împărtășește pe deplin îngrijorarea dumneavoastră.

Evidențiați, de asemenea, inegalitatea de gen ca un element important care contribuie la inegalitățile sociale din perspectiva sănătății. Personal, sunt pe deplin de acord cu dumneavoastră în această privință.

Comisia își continuă cu hotărâre programul său de acțiune pentru a ajuta la reducerea inegalităților din domeniul sănătății, așa cum este prevăzut în comunicarea privind solidaritatea în domeniul sănătății, lucrând în cadrul politicilor și în parteneriat cu statele membre și cu părțile interesate.

Pentru a face astfel de parteneriate operaționale, statele membre au început acum o acțiune comună privind inegalitățile în materie de sănătate, finanțată prin programul UE în domeniul sănătății. Această acțiune include lucrul la evaluarea impactului inegalității în domeniul sănătății, rețelele regionale și științifice și inițiativele părților interesate.

Acțiunea în cadrul politicilor începe cu munca noastră în domeniul sănătății publice, de exemplu, cu privire la controlul tutunului și nutriție și printr-o acțiune privind îmbătrânirea activă și sănătoasă. Dar strategia noastră include și angajamente în domenii precum ocuparea forței de muncă și politica socială, agricultura, cercetarea și politicile regionale.

În mod evident, este nevoie de mai multă acțiune. La fel de clar, acest lucru nu se va întâmpla peste noapte. Va dura ani de zile pentru a reuși pe deplin, dar împreună putem și, într-adevăr, trebuie să realizăm o diferență de durată și tangibilă, astfel încât toți europenii să aibă o șansă de a trai într-o stare bună de sănătate.

 
  
MPphoto
 

  Președinte. – Dezbaterea a fost închisă.

Votul va avea loc marți, 8 martie, la amiază.

Declarații scrise (articolul 149 din Regulamentul de procedură)

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), în scris. (PL) Printre prioritățile UE se numără obiectivele comune cu privire la reducerea inegalităților în domeniul sănătății și accesul la asistență medicală. Știm că există diferențe vizibile în materie de sănătate între țări și între oameni cu diferite niveluri de educație sau de venituri sau cu profesii diferite. Inegalitățile se referă și la gen și, în mod caracteristic, își fac apariția devreme în viață și de multe ori continuă pe parcursul anilor și chiar generațiilor următoare.

Aș dori să subliniez faptul că raportul dnei Estrela tratează multe aspecte legate de problemele din domeniul sănătății. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că, în prezent, există, de asemenea, o problemă legată de migrația personalului medical, ceea ce duce la inegalități în accesul la serviciile acestuia. Avem nevoie, așadar, de o strategie europeană comună și cuprinzătoare, care să atragă atenția asupra gestionării resurselor, înregistrării de profesioniști, educației și formării, și care, la rândul său, ar trebui să contribuie la creșterea calității și siguranței, nu numai în serviciile medicale la nivel național, cât și la nivel transfrontalier.

În plus, eu subliniez mereu că noi ar trebui să vorbim mai mult despre prevenire și să investim în aceasta mai presus de toate. Este necesar să se dezvolte diagnosticarea, să se promoveze un stil de viață sănătos, să aibă loc schimburi de informații în mod eficient și să se investească în tehnologii moderne, deoarece este mai bine să prevenim din timp.

 
  
MPphoto
 
 

  Tiziano Motti (PPE), în scris. (IT) Inegalitățile în materie de sănătate din cadrul Uniunii Europene sunt o chestiune de fapt și trebuie să fie depășite. Diferențe există, de asemenea, în cadrul fiecărui stat membru între persoanele în vârstă, imigranți, șomeri și cei săraci. Tuturor trebuie să le fie garantat dreptul la sănătate și îngrijirile necesare. Cetățenilor ar trebui să le fie garantat accesul la toate informațiile necesare despre sănătate, inclusiv prin intermediul noilor tehnologii informaționale și de comunicații, precum și rambursarea cheltuielilor suportate: greutățile economice nu pot și nu trebuie să conducă la o limitare a posibilităților de îngrijire. În acest domeniu specific, abordarea simplistă a problemei avortului, văzută ca un contraceptiv sau o măsură de tratament, dar întotdeauna necesară, este o chestiune îngrijorătoare. O femeie care consideră că este necesar să pună capăt unei sarcini este de multe ori singură și lipsită de resursele adecvate, se teme să se confrunte cu o alegere care o aduce în fața uneia dintre temele principale ale existenței sale. Din acest motiv, în loc să legăm avortul de rolul unei măsuri contraceptive garantate, aș prefera să fie puse la dispoziția femeilor facilități adecvate, care să le asigure tuturor acestora un sprijin binevenit, politici sociale specifice și de bunăstare, care le ajute să depășească, ori de câte ori este posibil, cauzele care le conduc să aleagă un avort.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), în scris. – Există diferențe majore între sistemele medicale atât în interiorul, cât și între statele membre. Vreau să subliniez că în perioadă de criza economică, niciun guvern nu ar trebui să aibă dreptul să reducă drastic bugetul alocat sănătății. Aș vrea să vă atrag atenția asupra situației sistemului sanitar din România. Datorită reducerilor bugetare făcute de guvernul actual, un număr impresionant de medici specialiști romani emigrează, bolnavii cronici nu mai au acces la servicii medicale și medicație compensată, iar dotările spitalelor sunt învechite. În plus, guvernul de dreapta propune ca spitalele să fie comasate, deși în unele unități medicale nu există paturi suficiente pentru toți pacienții și trebuie mereu suplimentate. De aceea, vreau să fac un apel către Comisia Europeana să facă eforturi mai mari pentru alinierea standardelor serviciilor medicale și să exercite presiuni asupra statelor membre să aloce bugete corespunzătoare pentru a garanta cetățenilor servicii medicale accesibile și de calitate.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Vergnaud (S&D), în scris.(FR) În calitate de fostă raportoare pentru Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European cu privire la avizul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, salut textul pe care l-a adoptat Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, care conține multe dintre propunerile noastre și cele ale altor comisii asociate.

În acest sens, cred că raportul dnei Edite Estrela este excelent, deoarece pune accentul pe unele aspecte cruciale ale modelului nostru european social și de servicii medicale: egalitatea de acces la asistență medicală de înaltă calitate pentru toată lumea din Europa, o mai bună gestionare a sănătății reproductive, monitorizarea eficacității și a calității medicamentelor prin intermediul sistemelor independente de farmacovigilență și, mai presus de toate, necesitatea unui nivel ridicat al finanțării publice pentru serviciile medicale în această perioadă de criză economică.

Sănătatea nu este un bun general ca alte bunuri, iar sistemele noastre sociale au datoria de a se asigura că cei mai dezavantajați au acces la asistență medicală. Prin urmare, sunt uimită, desigur, de voturile pentru eliminarea unora dintre punctele menționate anterior și solicitate de către Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) și Europa Libertății și Democrației. Acest pas miroase a neoliberalism reacționar și sper că votul final va păstra spiritul acestui raport și va onora acest Parlament.

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate