Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2110(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0030/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0030/2011

Συζήτηση :

PV 07/03/2011 - 26
CRE 07/03/2011 - 26

Ψηφοφορία :

PV 08/03/2011 - 9.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0083

Συζητήσεις
Δευτέρα 7 Μαρτίου 2011 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

26. Γεωργία και διεθνές εμπόριο (συνοπτική παρουσίαση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A7-0030/2011) του κ. Παπαστάμκου, εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, σχετικά με τη γεωργία της ΕΕ και το διεθνές εμπόριο (2010/2101(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Παπαστάμκος, εισηγητής. Κύριε Πρόεδρε, σε μία περίοδο κατά την οποία η Ένωση εξετάζει το μέλλον της ΚΑΠ, η εξασφάλιση της συνοχής μεταξύ της γεωργικής πολιτικής και της πολιτικής εξωτερικού εμπορίου καθίσταται έτι περαιτέρω ουσιώδης. Ο ευρωπαϊκός γεωργικός τομέας ζητείται να συνεισφέρει ολοένα και περισσότερο στην παραγωγή δημοσίων αγαθών μέσω αυστηρών προτύπων ασφάλειας και ποιότητας, περιβαλλοντικής προστασίας και ευζωίας των ζώων (animal welfare). Είναι λογικό λοιπόν ότι οι εισαγωγές γεωργικών προϊόντων οφείλουν να παρέχουν τις ίδιες εγγυήσεις. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στον ΠΟΕ, η Ένωση τηρεί επί μακρόν, και ως ένα βαθμό, εξακολουθεί να τηρεί αμυντική στάση όσον αφορά τη γεωργία. Ωστόσο, θα πρέπει να αναφερθούν ορισμένες εσφαλμένες αντιλήψεις οι οποίες δεν λαμβάνουν υπόψη τη ριζική αναθεώρηση της ΚΑΠ. Η Ένωση έχει μειώσει δραστικά, σε αντίθεση με άλλους σημαντικούς εταίρους, τις ενισχύσεις που οδηγούν στην στρέβλωση του εμπορίου. Έχει επίσης προβεί μονομερώς σε δραστική μείωση των εξαγωγικών επιστροφών, ενώ ανταγωνιστικοί εμπορικοί εταίροι εξακολουθούν να κάνουν εκτεταμένη χρήση άλλων μορφών εξαγωγικών κινήτρων. Ακόμη, η Ένωση είναι ο μεγαλύτερος παγκόσμιος εισαγωγέας εμπορικών προϊόντων από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Η Ένωση έχει ήδη προβεί σε μια εξαιρετικά γενναιόδωρη προσφορά (offer) στις γεωργικές διαπραγματεύσεις, η οποία ωστόσο δεν ανταποδόθηκε μέχρι σήμερα με ισοδύναμο επίπεδο φιλοδοξίας από άλλες αναπτυγμένες και προηγμένες αναπτυσσόμενες χώρες. Ταυτοχρόνως, η Επιτροπή διεξάγει διμερείς και διαπεριφερειακές διαπραγματεύσεις με πολυάριθμους εμπορικούς εταίρους. Ο αντίκτυπος στον ευρωπαϊκό γεωργικό τομέα όλων των επιμέρους γεωργικών παραχωρήσεων, παράλληλα με τις εκκρεμείς γεωργικές διαπραγματεύσεις, μας προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία. Στο πλαίσιο αυτό κυρία Επίτροπε, καλούμε την Επιτροπή να διαφυλάξει τον πολυλειτουργικό χαρακτήρα της γεωργίας της Ένωσης καθώς και το ευρωπαϊκό πρότυπο γεωργικών προϊόντων διατροφής, το οποίο αποτελεί στρατηγική συνιστώσα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Επισημαίνουμε ότι οι παραχωρήσεις εις βάρος της γεωργίας δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να αποτελούν το αντάλλαγμα (monnais d’échange) έναντι της αυξημένης πρόσβασης στις αγορές βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση, υπογραμμίζουμε την ανάγκη μελέτης αντικτύπου η οποία να προηγείται της έναρξης διαπραγματεύσεων και σε κάθε περίπτωση της ανταλλαγής προσφορών.

Η Επιτροπή καλείται επίσης να προωθήσει τα επιθετικά συμφέροντα του ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που διαθέτουν τα υψηλής ποιότητας γεωργικά είδη διατροφής της Ένωσης. Ιδίως δε να διασφαλίσει την αποτελεσματικότερη προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων εκ μέρους των εταίρων μας τόσο στο πλαίσιο των διμερών εμπορικών συμφωνιών, όσο και στο πλαίσιο της ΑCΤΑ και του ΠΟΕ.

Συμπερασματικά, η γεωργία δεν είναι απλώς μια οικονομική δραστηριότητα. Προμηθεύει δημόσια αγαθά μείζονος σημασίας για το κοινωνικό σύνολο ο εφοδιασμός των οποίων δεν μπορεί να εξασφαλιστεί μέσω των αγορών. Συνεπώς, η κύρια πρόκληση συνίσταται στον αποτελεσματικό συνδυασμό εμπορικών και μη εμπορικών παραμέτρων. Ως εκ τούτου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η οικονομική γεωγραφία της ΚΑΠ καθιστά επιτακτική την ανάγκη αυξημένης συνοχής μεταξύ της γεωργικής πολιτικής και της πολιτικής εξωτερικού εμπορίου της Ένωσης, μεταξύ γεωργικής πολιτικής εσωτερικών πτυχών της κοινής αγροτικής πολιτικής και των εξωτερικών πτυχών ή, αν θέλετε, μεταξύ αυτού που λέμε in foro interno και in foro externo, δηλαδή της παρουσίας της Ένωσης στην παγκόσμια εμπορική κλίμακα στις δύο εκφάνσεις της, την διμερή και την πολυμερή.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω πως είναι μάλλον ταιριαστό με την κατάσταση το γεγονός ότι, ενώ συζητάμε σήμερα αυτή την πολύ σημαντική έκθεση και ευχαριστώ τον εισηγητή για αυτήν, 30 ιρλανδοί αγρότες πραγματοποιούν καθιστική διαμαρτυρία στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Δουβλίνο και έχουν την πρόθεση να μείνουν εκεί όλη τη νύχτα.

Αυτό είναι ένα πραγματικά σοβαρό ζήτημα. Αυτή η έκθεση εκφράζει την απογοήτευση των μελών της Επιτροπής Γεωργίας, καθώς και των αγροτών και των καταναλωτών μας, για την έλλειψη συνοχής μεταξύ της ευρωπαϊκής γεωργικής και επισιτιστικής πολιτικής και της πολιτικής εμπορίου. Γι’ αυτόν τον λόγο χρησιμοποιούνται σε αυτήν την έκθεση σκληρά λόγια. Κάποιοι τα βρίσκουν υπερβολικά σκληρά, ωστόσο πιστεύω ότι αντανακλούν αυτήν την αίσθηση της απογοήτευσης.

Και, από την πλευρά της κτηνοτροφίας βοοειδών της Ιρλανδίας, θα αποδεκατίσετε τον κτηνοτροφικό μας τομέα, έναν τομέα χαμηλών εισοδημάτων. Θα καταστρέψετε το περιβάλλον μας.

Επίσης, επιτρέψτε μου να προσθέσω λίγα λόγια για τη συνέπεια ως προς την κλιματική αλλαγή. Τα ίχνη διοξειδίου του άνθρακα των βοοειδών από τη Βραζιλία είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερα από εκείνα των ιρλανδικών βοοειδών, γι’ αυτό διαβάστε, σας παρακαλώ, αυτήν την έκθεση. Σας καλώ επειγόντως να την υποστηρίξετε.

(Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είναι πολύ σημαντικό για την Ευρώπη να διασφαλίσει μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ της ανάγκης υποστήριξης ενός ζωτικής σημασίας τομέα, με άλλα λόγια, της γεωργίας των κρατών μελών, και της ανάγκης να ενισχυθεί η διεθνής εμπορική πολιτική της Ευρώπης.

Μια επιχειρησιακή στρατηγική που εστιάζει στην παρακολούθηση των δυναμικών των παγκόσμιων αγορών καταλήγει να θυσιάζει τη δυνατότητα του ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα να είναι ανταγωνιστικός. Αυτό δεν βλάπτει μόνο τον τομέα της οικονομίας, με σοβαρές επιπτώσεις για τους εργαζομένους, αλλά υπονομεύει επίσης κάθε δυνατότητα ανάπτυξης των αγροτικών μας περιοχών. Είναι απαραίτητο να υπερασπιστούμε την ποιότητα των αγροτικών μας προϊόντων και να επιβάλουμε τη τήρηση ίσων προτύπων ποιότητας όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια, την υγεία ανθρώπων και ζώων, καθώς και την ευημερία και τα κοινωνικά δικαιώματα, όταν συντάσσουμε εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL). (PT) Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση που συζητάμε αναφέρει πολλά παραδείγματα καταστροφικών επιπτώσεων της ελευθέρωσης του παγκόσμιου εμπορίου για τον αγροτικό τομέα. Στην έκθεση γίνεται σαφές ότι η γεωργία χρησιμοποιείται ως μέσο πίεσης για άλλα συμφέροντα σε διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, μεταξύ άλλων για συμφέροντα μεγάλων ομίλων του τομέα της βιομηχανίας και της παροχής υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντούτοις, ο εισηγητής δεν αντλεί τα διδάγματα που θα έπρεπε όσον αφορά τις αναπόφευκτες συνέπειες: μεταξύ άλλων, το γεγονός ότι η καθοδηγητική αρχή του διεθνούς εμπορίου θα πρέπει να είναι η συμπληρωματικότητα και όχι ο ανταγωνισμός μεταξύ των χωρών παραγωγής και των παραγωγών, και ότι ο σχεδιασμός της γεωργίας πρέπει να προσανατολίζεται προς την επισιτιστική κυριαρχία και ασφάλεια όλων των χωρών. Η γεωργία και ο σχεδιασμός θα πρέπει να προλαμβάνουν την επικίνδυνη αναρχία της παραγωγής για μια απελευθερωμένη αγορά. Αυτό είναι που ήταν απαραίτητο, όχι οι βαρυσήμαντες και ασήμαντες δηλώσεις, και αυτό ακριβώς δεν κατάφερε ή δεν θέλησε ο εισηγητής να εκφράσει…

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, όπως πολλοί συνάδελφοι εδώ –και ευχαριστώ τον εισηγητή για την έκθεσή του– θέλω να εστιάσω στις συζητήσεις για τις εμπορικές σχέσεις με τη Mercosur, καθώς για εμάς στη Βόρεια Ιρλανδία έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν καταστροφές, και ιδιαίτερα στον κλάδο της κτηνοτροφίας.

Την Παρασκευή συνάντησα αντιπροσώπους της μεταποιητικής γεωργικής βιομηχανίας στη Βόρεια Ιρλανδία. Η γεωργική βιομηχανία τροφίμων στη Βόρεια Ιρλανδία αντιπροσωπεύει το 16% του ΑΕΠ· αντιπροσωπεύει δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας· αντέχει αποδεδειγμένα στην οικονομική ύφεση, αυξάνεται ακόμα και στις πιο δύσκολες οικονομικές συνθήκες, και στο μέλλον μπορεί να αποτελέσει ακρογωνιαίο λίθο για μια δυναμική οικονομία και μια διεύρυνση του ιδιωτικού τομέα. Αυτό ακριβώς θέτει σε κίνδυνο η ελευθέρωση του εμπορίου, και ιδιαίτερα οι συζητήσεις με τη Mercosur, και μαζί με αυτό τις δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας και την επιβίωση πολλών από τους ψηφοφόρους μου.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, όπως και οι ιρλανδοί συνάδελφοί μου, ανησυχώ ιδιαίτερα για το γεγονός ότι ο αγροτικός τομέας θυσιάζεται στον βωμό της βαριάς βιομηχανίας. Αυτό πρέπει να σταματήσει.

Οι προτάσεις που αφορούν τη Mercosur ασφαλώς δεν είναι αποδεκτές. Έγιναν πάρα πολύ γρήγορα, χωρίς την κατάλληλη διαβούλευση με το Κοινοβούλιο, και θα μπορούσαν να καταστρέψουν τη γεωργική βιομηχανία. Μπορεί να γίνεται λόγος για αποζημίωση, ωστόσο δεν υπάρχει τρόπος να αποζημιωθεί μια κοινωνία για τις απώλειες των μελών της, και ιδιαίτερα της γεωργικής της βιομηχανίας, καθώς αυτό επηρεάζει κάθε μέλος αυτής της κοινωνίας, και ιδιαίτερα στις αγροτικές κοινότητες.

Ανησυχούμε πολύ γι’ αυτό. Η πτυχή των προτύπων και της παραγωγής στο εξωτερικό έναντι της παραγωγής στην Ευρώπη πρέπει να ληφθεί υπόψη, ωστόσο εντέλει, το κύριο καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να προστατέψει τη δική της παραγωγή, δηλαδή τον γεωργικό τομέα εδώ στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella (S&D). (FR) Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Παπαστάμκο για την ποιότητα της έκθεσής του, στην οποία στρέφει την προσοχή στα θεμελιώδη κριτήρια στα οποία πρέπει να βασιστούν οι διαπραγματευτές της ΕΕ και τονίζει το γεγονός ότι θα πρέπει να δοθεί περισσότερος χώρος κατά τις διαπραγματεύσεις στις μη εμπορικές πτυχές.

Παρομοίως, δεν μπορούμε πλέον να επιτρέπουμε οι αγρότες μας, οι οποίοι, όπως ειπώθηκε ήδη, δεσμεύονται από πολύ αυστηρούς περιβαλλοντικούς και υγειονομικούς κανόνες, ιδιαίτερα στον τομέα της υγιεινής της παραγωγής, της αειφόρου παραγωγής και της καλής διαβίωσης των ζώων, να θυσιάζονται στον βωμό του διεθνούς εμπορίου ως θύματα αθέμιτου ανταγωνισμού και στρέβλωσης του ανταγωνισμού όταν έρχονται αντιμέτωποι με τρίτες χώρες, οι οποίες διεισδύουν στην ευρωπαϊκή αγορά με προϊόντα που δεν πληρούν πάντα τα εσωτερικά πρότυπα παραγωγής της ΕΕ.

Ζητώ επίσης από την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο ιδιαίτερη επαγρύπνηση, κυρίως όσον αφορά τις συμφωνίες με τη Mercosur, που θέτουν σαφώς σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή κτηνοτροφία, καθώς επίσης και κάθε είδος αγροτικής δραστηριότητας και παραγωγής δημόσιων αγαθών της ΕΕ, όπως αναφέρει ο εισηγητής, τα οποία, ασφαλώς, δεν αποζημιώνονται από την αγορά.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE). (PL) Κύριε Πρόεδρε, το ανταγωνιστικό εμπόριο σε παγκόσμια κλίμακα ωφελεί όλους αυτούς που συμμετέχουν, σε διαφορετικό όμως βαθμό. Ο γεωργικός τομέας είναι ιδιαίτερα ευπαθής, καθώς τα έξοδα παραγωγής διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τον τόπο επεξεργασίας και ιδιαίτερα συνεπεία της τήρησης των ποιοτικών προτύπων και των προτύπων κατασκευής.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε βάλει πολύ ψηλά τον πήχη σε σχέση με αυτό, πράγμα που καθιστά τα προϊόντα μας λιγότερο ανταγωνιστικά. Αυτή είναι η συνειδητή μας επιλογή προκειμένου να προστατέψουμε τους καταναλωτές μας. Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να προκαλεί έκπληξη σε κανέναν το γεγονός ότι θέλουμε να θέσουμε τις ίδιες απαιτήσεις για τα προϊόντα που εισάγονται στην αγορά μας από άλλες χώρες. Ως τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε πάρα πολλές παραχωρήσεις, ειδικά στην αγορά των γεωργικών προϊόντων, σε βάρος των αγροτών μας, αυτό όμως δεν θα έπρεπε…

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D). (HU) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, νιώθουμε κάπως απογοητευμένοι όχι μόνο γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον μεγαλύτερο εισαγωγέα τροφίμων, αλλά και γιατί είναι επίσης ο μεγαλύτερος εξαγωγέας τροφίμων, πράγμα που σημαίνει ότι είμαστε επίσης και ένας μεγάλος δικαιούχος αυτού του απελευθερωμένου διεθνούς εμπορίου, αυτού του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Συμφωνώ απολύτως με τους συναδέλφους μου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε ένα λάθος κατά τη σύνταξη της εντολής. Ακόμα και ο Πρόεδρος της Επιτροπής το παραδέχθηκε όταν μου είπε ότι, κατά τις διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ, δεν απαίτησε τα ίδια περιβαλλοντικά και φυτοϋγειονομικά κριτήρια και κριτήρια καλής υγείας και διαβίωσης των ζώων από τους εμπορικούς μας εταίρους, πράγμα που σημαίνει ότι η σύνταξη της εντολής ήταν ελλιπής. Ωστόσο, εάν κάνουμε ένα λάθος, πρέπει και να το διορθώνουμε. Η εντολή πρέπει να αλλάξει και εμείς πρέπει να έχουμε τις ίδιες απαιτήσεις και από τους εταίρους μας στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Åsa Westlund (S&D). (SV) Κύριε Πρόεδρε, το διεθνές εμπόριο διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο όσον αφορά τις εξελίξεις σε ολόκληρο τον κόσμο και έχει επίσης ιδιαίτερα ευρύ αντίκτυπο και στη δική μας γεωργία. Αυτό που θα συμβεί στην Αίγυπτο, την Τυνησία και τη Λιβύη είναι ίσως ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που έχουμε μπροστά μας. Μια από τις πιο σημαντικές συνεισφορές που μπορεί να προσφέρει η ΕΕ ως προς αυτό είναι να ανοίξει τις αγορές της, για παράδειγμα για το πετρέλαιο, προκειμένου να βοηθήσει πραγματικά τους ανθρώπους σε εκείνες τις χώρες να αποκτήσουν μια μελλοντική προοπτική στις χώρες τους. Εκείνοι που ανησυχούν για το μεταναστευτικό ρεύμα που έρχεται στην ΕΕ θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ αναφορικά με αυτές τις χώρες προσαρμόζεται προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν πραγματικά να έχουν μέλλον στις χώρες τους και να μην χρειάζεται να μεταναστεύσουν.

Πρέπει επίσης να προσθέσω ότι, καθώς κατάγομαι από μια χώρα που έχει κανόνες καλής διαβίωσης των ζώων πολύ υψηλότερου επιπέδου από την ΕΕ, μοιάζει μάλλον κωμικοτραγικό να ακούω ότι κάποιοι μιλούν για υψηλά ευρωπαϊκά πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων. Σε σχέση με τη δική μου χώρα, η ΕΕ έχει πολύ χαμηλά πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων, ειδικά όσον αφορά τα πτηνά και τους χοίρους, και πρέπει ακόμα να γίνουν πολλά σε αυτόν τον τομέα.

 
  
MPphoto
 

  Μαρία Δαμανάκη, μέλος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή επιδοκιμάζει αυτήν την έκθεση και ευχαριστεί τον εισηγητή, κ. Παπαστάμκο, και τα μέλη των δύο επιτροπών –της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου– για τις προσπάθειες που κατέβαλαν για την αντιμετώπιση ενός περίπλοκου θέματος με συνολικό τρόπο. Πολλές από τις συστάσεις σε αυτήν την έκθεση απηχούν το πολιτικό όραμα και τις προτεραιότητες που επιδιώκει η Επιτροπή, όπως αναφέρθηκε εκτενώς σε πολλές ανακοινώσεις.

Πρέπει να προσθέσω ότι η απελευθέρωση του εμπορίου εμπεριέχει σημαντικές προκλήσεις για τη γεωργία της ΕΕ, καθώς επίσης και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εντούτοις, όπως αναγνώρισε και το Κοινοβούλιο, ένας αριθμός διαπραγματεύσεων σχετικά με το διεθνές εμπόριο παρέχει ευκαιρίες για τη γεωργία μας. Πρέπει επίσης να κοιτάξουμε τα ευρύτερα οφέλη, για την ευρωπαϊκή οικονομία στο σύνολό της, που μπορεί να επιφέρει το άνοιγμα του εμπορίου.

Συνολικά, είναι σημαντικό να διατηρηθεί ένα συνεπές μήνυμα. Έχουμε ανάγκη αυτό το μήνυμα στο πλαίσιο των εν εξελίξει συνομιλιών στις οποίες συμμετέχουμε, είτε για τη Ντόχα, με αρκετούς εταίρους από την ASEAN και αφρικανούς εταίρους, είτε με τις χώρες της Mercosur.

Ως εκ τούτου, θα ήταν λάθος να παρουσιάζεται απλά το αυξανόμενο άνοιγμα του εμπορίου ως μια κατάσταση όπου η ΕΕ θα βγει σε κάθε περίπτωση χαμένη. Καθώς στον γεωργικό τομέα έχουμε σημαντικά επιθετικά συμφέροντα, οι εμπορικές συμφωνίες παρέχουν νέες ευκαιρίες που απορρέουν από τις παραχωρήσεις των εταίρων μας. Αυτό στηρίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Τα προκαταρκτικά στοιχεία για το 2010 έδειξαν ότι η ΕΕ είναι ένας καθαρός εξαγωγέας γεωργικών προϊόντων, με εξαγωγές γεωργικών τροφίμων αξίας άνω των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ και εμπορικό πλεόνασμα μεγαλύτερο από 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή η τάση μπορεί να εξηγηθεί από τη στρατηγική που εστιάζει στον τομέα γεωργικών τροφίμων της ΕΕ για την παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας –όπως έχει αναφερθεί– και υψηλής αξίας, η παγκόσμια ζήτηση των οποίων προφανώς αυξάνεται.

Χάρη στη μοναδική και διαφορετική τεχνογνωσία του, ο τομέας γεωργικών τροφίμων της ΕΕ έχει ισχυρό πλεονέκτημα στην παγκόσμια αγορά. Συμφωνώ ότι πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό το πλεονέκτημα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο συνεπής προσανατολισμός των μεταρρυθμίσεων της ΚΓΠ προς την αγορά τις δύο τελευταίες δεκαετίες συνέβαλε στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα ενθαρρύνοντας τους αγρότες να προσαρμοστούν στις λύσεις της αγοράς. Ταυτόχρονα, ωστόσο, θα πρέπει να εκτιμάμε πλήρως την ποικιλομορφία της γεωργίας στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Εάν η ΕΕ σκοπεύει να διασφαλίσει το μακροπρόθεσμο μέλλον των γεωργικών της περιοχών με έναν εδαφικά και περιβαλλοντικά ισορροπημένο τρόπο, αυτό πρέπει να το σεβαστούμε.

Πρέπει να κατανοήσουμε επίσης πως δεν μπορούμε να αναμένουμε ότι οι ιδιαίτερα ευαίσθητοι τομείς θα διατηρούν ένα υπερβολικό επίπεδο συμπληρωματικών εισαγωγών που θα μπορούσε να ασκήσει περαιτέρω πίεση στον μέσο όρο των εγχώριων τιμών και της παραγωγής. Ως εκ τούτου, η ίδια η πρόκληση, κατά τη διαπραγμάτευση πολυμερών ή διμερών εμπορικών συμφωνιών που έχουν αντίκτυπο στη γεωργία της ΕΕ, είναι να βρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ των επιθετικών και των αμυντικών μας συμφερόντων στον τομέα της γεωργίας, καθώς και μεταξύ της γεωργίας και άλλων τομέων των εμπορικών διαπραγματεύσεων μας.

Η Επιτροπή έχει απόλυτη επίγνωση αυτού του γεγονότος και θα συνεχίσει να επιδιώκει αυτόν τον σκοπό σε στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Ως εκ τούτου, θα ήθελα να μας βοηθήσει το Κοινοβούλιο να επιτύχουμε τη σωστή ισορροπία και να στείλουμε το σωστό μήνυμα στον υπόλοιπο κόσμο.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τρίτη 8 Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), γραπτώς.(GA) Περισσότεροι από 30 αγρότες πραγματοποιούν κατάληψη διαμαρτυρίας στο γραφείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Δουβλίνο, για να εκφράσουν την πεποίθησή τους ότι τα συμφέροντα του γεωργικού τομέα της ΕΕ θυσιάζονται για χάρη του εμπορίου. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι αγρότες δεν αδικούνται για χάρη του εμπορίου και δεν χρησιμοποιούνται ως διαπραγματευτικό όπλο σε εμπορικές διαπραγματεύσεις.

Γι’ αυτόν τον σκοπό επικροτώ αυτήν την ισχυρή και επίκαιρη έκθεση και την κριτική που περιέχει για την οπισθοχώρηση της Επιτροπής σχετικά με γεωργικά ζητήματα προκειμένου να επιτύχει καλύτερη πρόσβαση στις νέες αγορές. Είναι σημαντικό για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα του γεωργικού τομέα της ΕΕ να βρεθούν νέες αγορές για τα υψηλής ποιότητας προϊόντα της ΕΕ. Εντούτοις, αυτές οι συμφωνίες πρέπει να ωφελούν τον αγροτικό τομέα της ΕΕ και όχι να τον βλάπτουν, όπως θα μπορούσε να συμβεί με την εμπορική συμφωνία της Mercosur.

Τα ιρλανδικά αγροτικά προϊόντα είναι υψηλής ποιότητας και, ως εκ τούτου, πολύ δημοφιλή, όμως οι ιρλανδοί αγρότες δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο, εάν δίδεται άδεια να πωλούνται στην ΕΕ φτηνότερα προϊόντα χαμηλότερης ποιότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Σπύρος Δανέλλης (S&D), γραπτώς. Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε μία ακόμα προσπάθεια παραβίασης της αναλογικής βάσει εκτίμησης του κινδύνου και επιστημονικά τεκμηριωμένης προσέγγισης στο ευαίσθητο και μείζον για τη δημόσια υγεία θέμα της ρύθμισης των προϊόντων καπνού. Η κυβέρνηση της Βραζιλίας προωθεί νομοθέτημα που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση της παρασκευής και πώλησης εκείνων των τσιγάρων που περιέχουν συστατικά, δηλαδή την παρασκευή των τσιγάρων που προέρχονται από ανάμειξη διαφορετικών τύπων καπνού (blended cigarettes). Το νομοθέτημα προωθείται χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων για το ότι τα τσιγάρα αυτά είναι πιο ελκυστικά στους νέους απ’ ό,τι τα τσιγάρα τύπου Βιρτζίνια. Μια τέτοια εξέλιξη θα έπληττε τους παραγωγούς και τις εξαγωγές των παραγόμενων στην ΕΕ καπνών ανατολικού τύπου και τύπου burley, εξουδετερώνοντας παράλληλα τον ανταγωνισμό για τα τσιγάρα και τον καπνό τύπου Virginia, του οποίου η Βραζιλία είναι ο σημαντικότερος παραγωγός και εξαγωγέας στον κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν, καλείται να θέσει τον προβληματισμό αυτό ως προς τις προθέσεις της Βραζιλίας στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής του ΠΟΕ για τα Τεχνικά Εμπόδια στο Εμπόριο στις 24-25 Μαρτίου 2011.

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Mészáros (PPE), γραπτώς. (HU) Όσον αφορά τη γεωργία της ΕΕ και το διεθνές εμπόριο: Καθότι η γεωργία δεν είναι απλώς μια οικονομική δραστηριότητα, και η γεωργική και επισιτιστική πολιτική πρέπει να επιδιώκουν θεμελιώδεις στόχους όπως η ασφάλεια των τροφίμων και η παροχή τροφής, η πιο σημαντική πρόκληση είναι ο αποτελεσματικός συντονισμός των εμπορικών και των μη εμπορικών παραγόντων. Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας γεωργικών προϊόντων που παράγονται σε αναπτυσσόμενες χώρες και εισάγει περισσότερο απ’ ό,τι οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία μαζί. Η παροχή αυξανόμενης πρόσβασης στην αγορά σε αυτές τις χώρες θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις όχι μόνο για τους ευρωπαίους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων, αλλά και για τις αναπτυσσόμενες χώρες που βρίσκονται σε μεγαλύτερη ανάγκη. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο η ΕΕ πρέπει να εφαρμόσει μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση σε διάφορους τομείς κατά τη διάρκεια των εμπορικών της διαπραγματεύσεων, και να προωθήσει τόσο τα αμυντικά όσο και τα επιθετικά γεωργικά της συμφέροντα. Ο γεωργικός τομέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαδραματίζει ζωτικής σημασίας ρόλο στη στρατηγική Ευρώπη 2020 από την άποψη διαφόρων κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων. Η εμπορική πολιτική της ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό και αποφασιστικό ρόλο επιτρέποντας στη γεωργία να συνεχίσει να παρέχει μια θετική συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων. Συμφωνώ ότι η εμπορική πολιτική δεν πρέπει να εμποδίζει τη δυναμική του γεωργικού τομέα της ΕΕ· αντίθετα, η εμπορική και η γεωργική πολιτική πρέπει να αλληλοϋποστηρίζονται.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου