Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Вторник, 8 март 2011 г. - Страсбург Версия ОВ

Обяснениe на вот
MPphoto
 
 

Внесен текст : A7-0035/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Докладът относно управлението на грип H1N1 през периода 2009-2010 г. в ЕС подчертава ниската тежест на заболяването, в статистически план, в европейския регион (или в човешки измерения, броят на починалите като невъзвратима загуба). Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията съобщава за 2 900 смъртни случая в Европа от инфекция с грип H1N1 през 2009 г. Този брой е по-нисък от официалните оценки на Европейската комисия за броя на жертвите на сезонния грип. Освен това броят на смъртните случаи е значително по-нисък и от най-оптимистичните прогнози на здравните служби в рамките на ЕС. Фактът, че държавите-членки и европейските институции приеха максималната степен на тревога, обявена от Световната здравна организация (СЗО), доведе до редица скъпоструващи и несъответни мерки предвид тежестта на грип H1N1. С оглед на дадените от СЗО препоръки не мисля, че бихме могли да предприемем други действия. Случаят обаче се нуждае от бъдещи разисквания и аз съм съгласна с докладчика, че ЕС се нуждае от по-голямо сътрудничество между държавите-членки, по-голяма независимост и по-голяма прозрачност, особено по отношение на оценката полза-разходи на мерките с огромно финансово въздействие.

 
Правна информация - Политика за поверителност