Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Tirsdag den 8. marts 2011 - Strasbourg EUT-udgave

Stemmeforklaringer
MPphoto
 
 

Indgiven tekst : A7-0035/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. (PT) Betænkningen om håndteringen af H1N1-influenzaen i EU i 2009-2010 fremhæver sygdommens statistisk set lave alvorlighedsgrad i EU-området, (menneskeligt set er hvert menneske, der døde, et uerstatteligt tab). Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme indberettede 2 900 dødsfald i Europa som følge af infektion med H1N1 i 2009. Dette antal er lavere end Europa-Kommissionens officielle skøn over antallet af dødsfald, der udelukkende skyldes sæsonbestemt influenza. Antallet af dødsfald er også markant lavere end de mest optimistiske prognoser fra sundhedsmyndighederne i EU-medlemsstaterne. Den kendsgerning, at medlemsstaterne og EU-institutionerne accepterede dette varsel om højeste alarmberedskab, som Verdenssundhedsorganisationen (WHO) udsendte, udløste en række dyre foranstaltninger, der på baggrund af H1N1-influenzaens alvor var ude af proportioner. I betragtning af WHO's anbefaling mener jeg dog ikke, at man kunne have fulgt nogen anden fremgangsmåde. Den sag skal imidlertid stadig overvejes, og jeg er enig med ordføreren i, at EU kræver større samarbejde mellem sine medlemsstater, større uafhængighed og større gennemsigtighed, især med hensyn til cost-benefitvurderingen af disse foranstaltninger, der har store finansielle konsekvenser.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik