Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Dinsdag 8 maart 2011 - Straatsburg Uitgave PB

Stemverklaringen
MPphoto
 
 

Ingediende tekst : A7-0035/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), schriftelijk. (PT) Het verslag over de evaluatie van de aanpak van de H1N1-griepuitbraak in 2009-2010 in de EU benadrukt dat de ziekte in Europa, statistisch gezien, weinig ernstig was (op menselijk vlak is elke overledene natuurlijk een onvervangbaar verlies). Het Europees Centrum voor ziektebestrijding en -preventie maakt gewag van 2 900 doden in Europa in 2009 ten gevolge van besmetting met H1N1. Dat aantal ligt lager dan de officiële schattingen van de Europese Commissie over het aantal sterfgevallen ten gevolge van de seizoensgriep. Het aantal doden ligt ook aanzienlijk lager dan de meest optimistische voorspellingen van de gezondheidsdiensten in de lidstaten van de EU. De kosten die de lidstaten en de Europese instellingen gemaakt hebben nadat zij het hoogste alarmniveau, zoals voorgesteld door de WHO, aanvaard hadden, hebben geleid tot erg dure maatregelen die nauwelijks in verhouding stonden tot de ernst van de H1N1-griep. In het licht van de aanbeveling van de WHO denk ik echter niet dat er een andere aanpak gehanteerd had kunnen worden. Het blijft wel nodig om grondig na te denken over deze kwestie en ik ben het eens met de rapporteur, die stelt dat de EU behoefte heeft aan betere samenwerking tussen de lidstaten, aan meer onafhankelijkheid en aan meer transparantie, in het bijzonder bij de beoordeling van de risico-batenverhouding van dit soort maatregelen met een grote financiële impact.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid