Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Вторник, 8 март 2011 г. - Страсбург Версия ОВ

Обяснениe на вот
MPphoto
 
 

Внесен текст : A7-0048/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада, свързан с назначаването на Harald Wögerbauer на длъжността член на Сметната палата. Цялата представена информация, на която се основава моето решение, показва, че критериите, установени в член 286, параграф 1 от Закона за функционирането на Европейския съюз, особено гаранциите за независимост, са спазени, затова приветствам назначаването на Harald Wögerbauer на длъжността член на Сметната палата.

 
Правна информация - Политика за поверителност