Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Úterý, 8. března 2011 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

Vysvětlení hlasování
MPphoto
 
 

Předložený text : A7-0048/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro zprávu o jmenování Haralda Wögerbauera do funkce člena Účetního dvora. Všechny předložené údaje, o něž se opírá mé rozhodnutí, naznačují, že kritéria stanovená čl. 286 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, zejména záruky nezávislosti, byla splněna, a proto vítám jmenování Haralda Wögerbauera do funkce člena Účetního dvora.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí